Welcome to Scribd. Sign in or start your free trial to enjoy unlimited e-books, audiobooks & documents.Find out more
Download
Standard view
Full view
of .
Look up keyword
Like this
8Activity
0 of .
Results for:
No results containing your search query
P. 1
Intrebari ADR

Intrebari ADR

Ratings:
(0)
|Views: 4,301|Likes:
Published by Maracineanu Alina

More info:

Published by: Maracineanu Alina on Jan 31, 2011
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as DOC, PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

04/15/2013

pdf

text

original

 
CHESTIONARE ADR
=1. Punctul de aprindere este:
A.
O temperatură identică pentru toate substanţele combustibile lichide, la care acestea emit o cantitate de vapori suficientăpentru a se aprinde în prezenţa unei amorse
B.
Temperatura la care o substanţă lichidă inflamabilă emite o cantitate de vapori suficientă pentru a se aprinde în prezenţaunei amorse
C.
O presiune emisă de un lichid când este încălzit la o anumită temperatură
D.
Temperatura la care un lichid inflamabil emite o cantitate de vapori suficientă pentru a se aprinde spontan
=2. Ce reprezintă punctul de autoaprindere?
A.
Temperatura minimă la care, în lipsa unei flăcări, scântei sau a reîncălzirii, se declanşează aprinderea spontană acombustibilului
B.
Temperatura la care un combustibil lichid începe să emită vapori în cantitate suficientă pentru a se aprinde în prezenţaunei amorse
C.
Presiunea la care un amestec inflamabil explodează
D.
Presiunea la care un amestec inflamabil începe să ardă spontan, fără aport ulterior de căldură
=4. Ce semnificaţie are menţiunea: limitele de inflamabilitate ale acetonei (lichid din clasa 3) sunt 2,5% (inferioară) şi13% (superioară) concentraţie într-un volum de aer?
A.
Că amestecul de acetonă în aer cu o concentraţie diferită de intervalul 2,5 - 13% este inflamabil
B.
Că amestecul de acetonă în aer nu este inflamabil sub limita inferioară (fiind prea bogat în combustibil) şi peste limitasuperioară (fiind prea bogat în comburanţi)
C.
Că amestecul de acetonă cu aer nu este inflamabil sub limita inferioară (din lipsă de combustibil) şi peste limitasuperioară (din lipsă de oxigen)
D.
Că amestecul peste limita superioară de 13% nu se aprinde din lipsă de combustibil, adică este prea bogat în comburanţi
=9. Obligaţia identificării deşeurilor periculoase revine:
A.
Intermediarului sau expeditorului
B.
Transportatorului
C.
 Încărcătorului şi expeditorului
D.
Autorităţilor vamale
=10. Cum trebuie semnalizate vehiculele care transportă deşeuri periculoase ADR?
A.
La fel ca vehiculele care transportă produse periculoase
B.
Cu menţiunea “deşeuri” în partea din faţă şi din spate a vehiculului
C.
Cu două plăcuţe de culoare roşie, în partea din faţă stânga şi pe părţile laterale ale vehiculului
D.
Nu trebuie semnalizate în nici un fel
=14. Ce inscripţii (cu rol de semnalizare) trebuie să apară pe recipientele de clasa 2?
A.
Numărul de identificare şi denumirea ADR a gazului, cu toate literele lizibile şi permanente
B.
Denumirea gazului sau a amestecului de gaze, cu sigla ADR
C.
Indicarea gazului conţinut în recipient sub forma formulei sale chimice
D.
Nici o altă inscripţie, marcajul de pe colete fiind suficient
=15. Ce comportamente/măsuri trebuie să adopte/să respecte şoferul în momentul încărcării coletelor din clasa 3?
A.
Să realizeze arimarea utilizând materiale şi dispozitive inflamabile
B.
Să continue traseul, chiar dacă apar pierderi de produse la colete
C.
Să supravegheze încărcarea cu aparate de iluminat metalice
D.
Să verifice curăţenia din compartimentul de încărcare, în care nu trebuie să fie resturi de substanţe comburante sau cuie
 
şi şuruburi metalice
=16. Ce comportamente/măsuri trebuie să adopte/să respecte şoferul în momentul încărcării coletelor din clasa 4.1?
A.
Să nu instaleze prelata pentru a facilita ventilarea acestora
B.
Să arimeze coletele unele sub celelalte, evitând astfel creşterile de temperatură
C.
Să dispună coletele la distanţă de căldură şi, dacă este cazul, să asigure în compartimentul de încărcare temperaturacerută
D.
Să accepte arimarea coletelor numai în vehicule descoperite
=17. Ce comportamente/măsuri trebuie să adopte/să respecte şoferul în momentul încărcării coletelor din clasa 5.1?
A.
Să efectueze arimarea intercalând între colete cartoane sau paie
B.
Să efectueze arimarea exclusiv în vehicule descoperite
C.
Să nu efectueze arimarea cu materiale şi dispozitive inflamabile sau pe o platformă de lemn neignifugat1
 
D.
Să refuze încărcarea pe o platformă de tablă din aliaj de aluminiu
=19. Ce comportamente/măsuri trebuie să adopte/să respecte şoferul în momentul încărcării coletelor din clasa 4.2?
A.
Să efectueze arimarea numai cu materiale sau dispozitive neinflamabile, pe o platformă curată, fără resturi de substanţecomburante sau cuie şi şuruburi metalice
B.
Să efectueze arimarea utilizând materiale de intercalare uşoare, cum ar fi cartonul sau paiele
C.
Să efectueze arimarea utilizând materiale de intercalare impermeabile
D.
Să utilizeze numai vehicule închise sau acoperite cu prelată
=20. Ce comportamente/măsuri trebuie să adopte/să respecte şoferul în momentul încărcării coletelor din clasa 4.3?
A.
Să efectueze transportul exclusiv în vehicule descoperite (furgoane fără prelată)
B.
Chiar şi în caz de ploaie, să lase deschise ferestrele de aerisire ale furgonului
C.
Să utilizeze orice tip de prelată, chiar neimpermeabilă
D.
Să efectueze corect arimarea numai într-un vehicul închis, pentru a evita absolut orice contact cu apa
=21. Ce comportamente/măsuri trebuie să adopte/să respecte şoferul în momentul încărcării coletelor din clasa 5.2?
A.
Să arimeze coletele unele sub celelalte, pentru a evita creşterea temperaturii lor 
B.
 În cazul produselor transportate în regim de temperatură controlată, trebuie să asigure obligatoriu în compartimentul de încărcare temperatura cerută
C.
Să efectueze arimarea utilizând materiale de intercalare uşoare (paie sau carton)
D.
Să efectueze transportul exclusiv în vehicule descoperite (furgoane fără prelată)
=22. În care dintre următoarele clase există substanţe care trebuie transportate ambalate în vehicule izoterme,refrigerante sau frigorifice?
A.
5.1 şi 4.2
B.
6.2 şi 4.3
C.
4.1 şi 5.2
D.
4.2 şi 4.3
=23. În general, dispoziţiile şi/sau interdicţiile de încărcare în comun, în acelaşi vehicul, a mărfurilor ADR cuprodusele alimentare sau cu obiecte de consum şi hrana pentru animale:
A.
Se referă numai la vehiculele cisternă
B.
Se referă şi la coletele sau recipientele mari pentru vrac (GRV sau IBC) curăţate
C.
Se bazează pe etichetele de pericol folosite la transportul de colete şi recipiente mari pentru vrac (GRV sau IBC)
D.
Se bazează pe numerele ONU aplicate pe colete sau pe recipientele mari pentru vrac (GRV sau IBC)
=24. Încărcarea în comun, în acelaşi vehicul, a produselor alimentare sau a obiectelor de consum şi a hranei pentruanimale împreună cu coletele ADR:
A.
Este complet liberă pentru toate clasele de pericol
B.
Nu este admisă dacă substanţele ADR aparţin claselor 6.1, 6.2 şi 9 şi dacă nu se respectă anumite condiţii de separare
C.
Este interzisă pentru buteliile cu gaze inflamabile
D.
Este interzisă chiar dacă numai un singur colet ADR poartă eticheta clasei 3
-6. Interdicţiile de încărcare în comun, în acelaşi vehicul, de colete care conţin substanţe periculoase aparţinândunor clase ADR diferite:
A.
Nu există interdicţii de încărcare în comun dacă vehiculul este autorizat pentru transportul tuturor claselor de pericol
B.
Se referă exclusiv la explozibilii din clasa 1, pentru că toate substanţele din celelalte clase pot fi încărcate în comun înacelaşi vehicul
C.
Interzic încărcarea de peroxizi organici (cu etichetele 5.2 şi 1) împreună cu orice altă substanţă periculoasă din altă clasă
D.
Permit încărcarea substanţelor din clasa 5.2 (cu eticheta 01) împreună cu orice altă substanţă periculoasă din altă clasă
-7. Interdicţiile de încărcare în comun, în acelaşi vehicul, de colete care conţin substanţe periculoase aparţinândunor clase ADR diferite:
A.
Trebuie respectate numai dacă vehiculul nu este autorizat pentru transportul tuturor claselor de pericol
B.
Trebuie întotdeauna respectate, controlând etichetele de pericol aplicate pe colete
C.
Autorizează încărcarea de substanţe din clasa 1 împreună cu substanţe din clasele 2, 3, 4.2, 6.2, 8 şi 9
D.
Permit încărcare substanţelor din clasa 4.1 (cu eticheta 01) împreună cu substanţele inflamabile din clasa 3
-10. Care dintre următoarele clase de pericol au limite ale cantităţilor transportate (masă netă maximă) pentru unelecifre de enumerare?
A.
2, 3 şi 5.1
B.
9, 6.1 şi 3
C.
8, 6.2 şi 2
D.
1, 4.1 şi 5.22
 
-20. Dacă trebuie să staţionaţi cu un vehicul încărcat cu mărfuri ADR, care dintre următoarele enumerări vi se pare cărespectă mai mult dispoziţiile în vigoare?
A.
Parcare nesupravegheată, parcare supravegheată, spaţiu deschis la depărtare de drumuri mari, spaţiu deschis ladepărtare de localităţi
B.
Parcare supravegheată, parcare nesupravegheată, spaţiu deschis la depărtare de drumuri mari, spaţiu deschis ladepărtare de localităţi
C.
Parcare nesupravegheată, spaţiu deschis la depărtare de drumuri mari, parcare supravegheată, spaţiu deschis ladepărtare de localităţi
D.
Nu există dispoziţii speciale pentru staţionare
-12.
Câte fişe de siguranţă trebuie să se găsească la bordul unei unităţi de transport încărcate cu colete:
A.
Tot atâtea câte substanţe transportate, dacă acestea prezintă pericole diferite
B.
 În cazul transportului a două sau mai multe substanţe cu pericole diferite, cele referitoare la substanţa cea maipericuloasă
C.
Cele ale substanţelor transportate, inclusiv cele din săptămâna precedentă călătoriei în curs, păstrate toate la un loc
D.
Doar cele referitoare la ambalajele goale şi necurăţate
-13. Conform dispoziţiilor ADR, aflate în fişa de siguranţă, în care dintre următoarele cazuri trebuie să intervinăşoferii:
A.
 În orice tip de incendiu sau scurgere
B.
Când deversarea sau scurgerile sunt mici şi nu există riscuri pentru ei înşişi
C.
Când deversarea sau scurgerile cuprind aproape în totalitate încărcătura
D.
Când incendiul cuprinde încărcăturile toxice şi explozibile
-15. Care dintre următoarele tipuri de extinctoare există cu adevărat?
A.
Cu oxigen lichid
B.
Cu pudră de sticlă
C.
Cu spumă
D.
Cu nisip polivalent
-17. Care sunt măsurile de luptă contra incendiilor pentru combaterea unui început de incendiu?
A.
 În caz de incendiu la motor, să deschideţi capota pentru a orienta corect jetul de pudră
B.
 În caz de incendiu la motor, să nu folosiţi extinctoarele cu pudră care ar putea reacţiona periculos
C.
 În caz de incendiu la motor, să folosiţi jetul de pudră introducându-l prin fante, fără a deschide capota
D.
 În caz de incendiu la motor, să nu folosiţi extinctoarele cu pudră care provoacă formarea unui fum irespirabil-
-20. Un incendiu al pneurilor poate fi stins:
A.
Cu apă, extinctoare cu spumă sau, parţial, cu extinctor cu pudră polivalentă ABC
B.
Cu un extinctor cu dioxid de carbon (anhidridă carbonică)
C.
Complet şi definitiv cu un extinctor cu pudră polivalentă ABC
D.
Numai cu un extinctor cu spumă
-21. Un incendiu al unui gaz poate fi stins:
A.
Numai cu un extinctor cu spumă
B.
Cu un extinctor cu apă
C.
Numai cu un extinctor cu pudră polivalentă ABC
D.
Cu jeturi de apă pulverizată
-22. În general, incendiul substanţelor din clasa 4.3 poate fi stins:
A.
Cu apă pudră
B.
Cu un extinctor cu spumă
C.
Cu un extinctor cu anhidridă carbonică sau dioxid de carbon
D.
Cu nisip sau pământ uscat
-23. Care este rolul extinctorului cu pudră:
A.
Stratul de pudră împiedică un contact al combustibilului cu oxigenul din aer 
B.
Stratul de pudră răceşte combustibilul şi stinge incendiul
C.
Stratul de pudră stinge incendiul, deoarece împiedică în principal autocombustia
D.
Stratul de pudră nu are nici un rol
-24. Extinctoarele cu pudră polivalentă ABC care fac parte în mod normal din echipamentul vehiculelor caretransportă substanţe periculoase:
A.
Sunt eficiente numai în incendiile materialelor inflamabile lichide3

Activity (8)

You've already reviewed this. Edit your review.
1 hundred reads
1 thousand reads
Olga Cazacu liked this
Georgiana-Ionela Tudor liked this
Icinschi Daniel liked this
Bichescu Catalina liked this
Munteanu Marcel liked this
dsdarie liked this

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->