Welcome to Scribd, the world's digital library. Read, publish, and share books and documents. See more
Download
Standard view
Full view
of .
Look up keyword
Like this
2Activity
0 of .
Results for:
No results containing your search query
P. 1
4SEMINAR LICHIDARI

4SEMINAR LICHIDARI

Ratings: (0)|Views: 19|Likes:
Published by calinb25

More info:

Published by: calinb25 on Jan 31, 2011
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as DOC, PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

03/10/2013

pdf

text

original

 
CONTABILITATE APROFUNDATĂ (SEMINAR)TEMA
:
 Dizolvarea şi lichidarea societăţilor comerciale
Obiective :
-Cunoaşterea cadrului legislativ care reglementealichidarea societăţilor comerciale;
-
Cunoaşterea operaţiunilor care se efectuează în cazul dizolvării prin lichidare;-Rezolvarea unei aplicaţii, aplicând atât tratamentul contabil cât şi cel fiscal.
Desfăşurarea seminarului
1.Izvorul juridic
Juridic,
dizolvarea
societatilor comerciale este reglementata de art.227 237 din Legea nr.31/1990, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare.Operatiunile de lichidare a societatilor comerciale sunt reglementate de art. 252 270 din Legea nr.31/1990, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare, si de Legea nr. 85/05.04.2006 privindLegea insolventei.La dizolvarea si lichidarea societatilor comerciale cu capital de stat se va ţine seama şi de precizarile elaborate de APAPS.Incetarea existentei societatilor comerciale ca persoane juridice presupune parcurgerea a doua etape:dizolvarea si lichidarea. 
2.Operaţiunile care se efectuează în situaţia dizolvării societăţii comerciale cu excepţia dizolvării prin falimentul societăţii
a). Inventarierea şi evaluarea elementelor de activ şi pasiv ale societăţii, înregistrarea rezultatelor inventarierii şi evaluării; b). Întocmirea situaţiilor financiare de către societatea care urmează să se lichideze, în funcţie derezultatele inventarierii şi evaluării;c).Stabilirea de către AGA a operaţiunilor care urmează să fie efectuate de către lichidator;d). Valorificarea elementelor de activ;e).Achitarea datoriilor societăţii comerciale către:-bugetul de stat, bugetul asigurărilor sociale de stat, bugetul fondurilor sociale;-salariaţi;-alţi terţi (furnizori, creditori diverşi, etc.)f).Stabilirea rezultatului lichidării;g).Calcularea, retinerea şi virarea obligaţiilor fiscale (impozit pe profit şi impozit pe dividende,TVA)h).Întocmirea bilanţului de partaj;i).Efectuarea partajului capitalului propriu.Partajul constă în împărţirea activului net rezultat dinlichidare, între asociaţii/acţionarii societăţii în funcţie de prevederile actului constitutiv, hotărârii AGAşi cota de participare la capitalul social.Dacă lichidarea se prelungeşte peste durata unui exerciţiu financiar, lichidatorii sunt obligaţi săîntocmească situaţiile financiare anuale.
3.Operaţiunile care se efectuează în cazul în care societatea intră în faliment 
a). sigilarea si conservarea bunurilor care fac parte din averea societatii comerciale; b). inventarierea si evaluarea elementelor de activ si de pasiv, inregistrarea rezultatelor inventarierii siale evaluarii, efectuate cu aceasta ocazie;c) intocmirea situatiilor financiare de catre societatile comerciale care urmeaza sa se lichideze ;d). vanzarea bunurilor perisabile sau supuse deprecierii iminente;e). vanzarea bunurilor importante din averea debitorului (terenuri, fabrici, instalatii) cat mai avantajossi cat mai repede, cu acordul prealabil al creditorilor;
1
 
f). depunerea la banca, in contul debitorului, a sumelor realizate din vanzarea bunurilor;g). stabilirea, potrivit legii, a masei pasive;h). trecerea distincta pe documentele fiscale a obligatiilor nascute in timpul procedurii de faliment, fatade cele nascute anterior declararii procedurii de faliment;i). distribuirea sumelor realizate din lichidare, potrivit planului de distribuire intre creditori, in ordinea prevazuta de lege;j). intocmirea si aprobarea raportului final;k).intocmirea situatiilor financiare finale.Dacă lichidarea se prelungeşte peste durata unui exerciţiu financiar, lichidatorii sunt obligaţi săîntocmească situaţiile financiare anuale.
Aplicaţie:
Societatea comercială „Xprezintă înainte de lichidare următoarele elemente patrimoniale:
-
mijloace fixe 100.000 u.m.-amortizarea mijloacelor fixe 40.000 u.m.-stocuri 50.000 u.m.-disponibiliţi în conturile bancare 10.000 u.m.-capital social 70.000 u.m.-rezerve legale consituite 10.000 u.m.-datorii comerciale 30.000 u.m.
-
datorii la bugetul de stat 10.000 u.m.Efectuaţi operaţiunile de lichidare prevăzute la pct.2 (societatea s a dizolvat prin lichidareavoluntară, hotărâtă de asociaţii societăţii).
2.a). Inventarierea şi evaluarea elementelor de activ şi pasiv ale societăţii, înregistrarea rezultatelor inventarierii şi evaluării;
-presupunem că în urma inventarierii elementelor de activ şi pasiv nu s au constatatdiferenţe;-mijloacele fixe au fost evaluate la 65.000 u.m.Operaţiuni contabile-înregistrarea diferenţelor din reevaluare ca diferenţă între valoarea reevaluată şi valoareanetă contabilă ( 65.000 u.m. (100.000 u.m. - 40.000 u.m.))21x = 105 5.000 u.m.Imobilizari coprorale Rezerve din reevaluare
2.b). Întocmirea situaţiilor financiare de către societatea care urmează să se lichideze, în funcţie derezultatele inventarierii şi evaluării;
Element patrimonialACTIVPASIVCapital social70.000Rezerve legale10.000Rezerve din reevaluare 5.000Mijloace fixe 105.000Amortizare m.fixe( 40.000)Stocuri 50.000Datorii comerciale30.000Datorii către buget10.000Disponibil în bancă 10.000
2
 
TOTAL 125.000125.000
 
2.c).Stabilirea de către AGA a operaţiunilor care urmează să fie efectuate de către lichidator;
AGA a stabilit că lichidatorul poate întreprinde toate operaţiunile necesare valorificăriiactivelor, plata datoriilor şi împărţirea activului net asociaţilor.
2.d 
 
 ). Valorificarea elementelor de activ;
-
d1). vânzarea mijloacelor fixe cu suma de 70.000 u.m.
461 = % 83.300 u.m.7583 70.000 u.m.Debitori diverşi Venituri din vânzarea activelor şi alte operaţii de capital4427 13.300 u.m.TVA colectată
scoaterea din gestiune a mijlocului fix vândut 
% = 21X 105.000 u.m.Imobilizări corporale281 40.000 u.m.Am.imob.corporale6583 65.000 u.m.Ch.cu activele cedate şi alte op.de capital
încasarea cv mijl.fix vândut 
512 = 461 83.300 u.m.Conturi curente la bănci Debitori diverşi
2.d2).vânzarea stocurilor la preţul de 60.000 u.m.
-
vânzarea stocurilor 
4111 = % 71.400 u.m.Clienţi 70x 60.000 u.m.Ven.din vanz.stocurilor 4427 11.400 u.m.-
descărcarea de gestiune
60x = 3xx 50.000 u.m.Ch.privind stocurile Stocuri-
încasarea cv. stocurilor vândute
512 = 4111 71.400 u.m.Conturi curente la bănci Clienţi
2
.
e).Achitarea datoriilor societăţii comerciale
% = 512 40.000 u.m.
3

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->