Welcome to Scribd. Sign in or start your free trial to enjoy unlimited e-books, audiobooks & documents.Find out more
Download
Standard view
Full view
of .
Look up keyword
Like this
65Activity
0 of .
Results for:
No results containing your search query
P. 1
Koloidno disperzni sistemi

Koloidno disperzni sistemi

Ratings:

4.73

(1)
|Views: 13,203|Likes:
Published by banjalucanka

More info:

Published by: banjalucanka on Aug 15, 2008
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

07/02/2013

pdf

text

original

 
KOLOIDNO DISPERZNI SISTEMI
Disperzni sistemi sadrže jednu ili više komponenata u obliku
č
estica raspore
đ
enih u nekojsredini. Dijele se na:- homogene (monofazne) – ne postoje grani
č
ne površine koje dijele
č
estice od otapala(prave otopine);- heterogene (višefazne) – dispergirane
č
estice su znatno krupnije i sastoje se odmolekulskog agregata. Postoje grani
č
ne površine (dijele disperzirane
č
estice od sredine ukojoj se nalaze).
 Disperzno sredstvo
– sredstvo u kojem je dispergirana neka komponenta.
 Disperzna faza
– komponenta koja je dispergirana u nekom sredstvu.Izme
đ
u
č
estica disperzne faze i disperznog sredstva postoje grani
č
ne površine koje ih dijele.Grani
č
ne površine raspolažu viškom slobodne energije odnosno površinskim naponom.Grubo disperzni sistemi – 
č
estice disperzne faze su ve
ć
e od 100 nm.-
 
č
vrsta disperzna faza + teku
ć
e disperzno sredstvo – mikro heterogeni sistem se zove
 suspenzija
(npr. glina u vodi)-
 
teku
ć
a disperzna faza + teku
ć
e disperzno sredstvo – mikro heterogeni sistem se zove
emulzija
(npr. ulje u vodi)Koloidni sistemi – sistemi u kojima
č
estice disperzne faze imaju veli
č
inu od 1 do 100 nm.-
 
koloidne
č
estice su krupnije od molekula i iona, a sitnije od
č
estica suspenzija iemulzija-
 
koloidne
č
estice su molekulski agregati-
 
 podru
č
 je koloidnih sistema nalazi se izme
đ
u podru
č
 ja homogenih sistema i podru
č
 jamikro heterogenih sistema.grubo disperzni sistem Koloidno disperzni sistemmolekularno disperzni sistem(Homogeni sistem)
Č
estice > 100 nm 1 100 nm
Č
estice < 1 nm
Stupanj disperzije
 -
 
odnos zbroja površina
č
estica disperzne faze prema zbroju njihovog volumena.
Σ
površinaStupanj disperzije =
 __________________ 
 
Σ
volumen-
 
sitnije
č
estice ve
ć
i stupanj disperzije, tj.
 stupanj disperzije je obrnuto proporcionalandimenziji 
č 
estica.
1
 
 DuljinastranicekockeBroj kockicau 1 cm
3
Ukupna površina1 cm 1 6 cm
2
1 mm 10
3
60 cm
2
100
μ
m 10
6
600 cm
2
10
μ
m 10
9
6000 cm
2
1
μ
m 10
12
6 m
2
100 nm 10
15
60 m
2
10 nm 10
18
600 m
2
1 nm 10
21
6000 m
2
 Iz tablice je vidljivo kako je za koloidne sisteme karakteristi
č
na njihova izuzetno velikaukupna površina. Za koloidne sisteme su karakteristi
č
ni i svi oni procesi koji se odvijaju nagrani
č
nim površinama i izme
đ
u dvije faze sistema. Jedna od najzna
č
ajnijih karakteristikakoloidnih sistema koja je vezana za njihovu veliku ukupnu površinu je njihova
 jako izražena
 sposobnost adsorpcije te su koloidi visokodisperzni sistemi.
ZNA
Č
AJ KOLOIDA
Veliki je prakti
č
ni zna
č
aj koloida u: industriji prehrambenih proizvoda, sapuna i deterdženata,tekstila, plasti
č
nih masa, boje i papira….
METODE DOBIVANJ KOLOIDNIH SISTEMA
Koloidni sistemi dobivaju se disperzijskim i kondenzacijskim metodama.
 Disperzijske metode
– 
č
vrste tvari mljevenje se u tzv. kolodinom mlinu usitnjavaju u visokodisperzni prah. Za spre
č
avanje ponovnog stvaranja krupnijih
č
estica upotrebljavaju sestabilizatori.
 Kondenzacijske metode
 – 
za razliku od disperzijskih metoda kondenzacijske metodezasnivaju se na grupiranju sitnijih
č
estica (molekula ili atoma) u krupnije agregate
č
ijedimenzije leže u granicama podru
č
 ja koloidnih sistema.-
 
č
ć
e se primjenjuju u praksi nego disperzijske metode.-
 
dobivanje koloidnih sistema kondenzacijskim metodama obi
č
no se postižu kemijskimreakcijama: oksidacijom, redukcijom, hidrolizom…
 
Kondenzacija može te
ć
i i bez kemijske reakcije,- npr.
 stvaranje magle
putem kondenzacije vodene pare ( uvjet da se u procesu kondenzacije javi nova faza bilo teku
ć
a ili
č
vrsta je postizanje stupnja prezasi
ć
enosti sredine nekomkomponentom – vodenom parom). Nastajanje nove faze u nekoj sredini uvijek je lakše ako seu njoj nalaze bilo koje sitne
č
estice koje služe kao centri kondenzacije.-
 Bredigova metoda stvaranja koloidne otopine metala pomo
ć
u elektri
č 
ne struje
:2
 
PODJELA KOLOIDNIH SISTEMA
 Ne postoji stroga znanstvena podjela koloidnih sistema. Na bazi razli
č
itog intenzitetauzajamnog djelovanja izme
đ
u
č
estica disperzne faze i dispeznog sredstva koloidni sistemi sedijele na
liofilne
i
liofobne
.
 Liofilni koloidni sistemi
– za njih je zna
č
ajno intenzivno uzajamno djelovanje izme
đ
u
č
esticadisperzne faze i disperznog sredstva. Sistemi s vodom kao disperznim sredstvom nazivaju se
hidrofilni koloidni sistemi
.
 Liofobni koloidni sistemi – 
zna
č
ajno je slabo uzajamno djelovanje izme
đ
u
č
estica disperznefaze i disperznog sredstva. U slu
č
ajevima kada je disperzno sredstvo voda, koloidni sistem senaziva
hidrofobni koloidni sistem
.Ovisno o agregatnom stanju razlikuju se koloidni sistemi s plinovitim, teku
ć
im i
č
vrstimdisperzijskim sredstvom:Disperzna faza Disperzno sredstvo Primjer Plin Ne mogu
ć
eTeku
ć
ina PjenaPlin
č
vrstoZrak u poroznimmaterijalimaPlin MaglaTeku
ć
ina EmulzijaTeku
ć
ina
č
vrsto Voda u maslacuPlin DimTeku
ć
ina Koloidno zlato u vodi
č
vrsto
č
vrsto Natrij u NaCl-
 
aerosoli – plinovito d.s. (dim, magla)-
 
liosoli – teku
ć
e d.s. (hidrosoli, alkosoli)
 
 pjena – plinovita d.f.
 
emulzoid – teku
ć
a d.f.
 
č
vrsta d.f. – emulzoid
SVOJSTVA KOLOIDNIH SISTEMA
 -
 
molekulsko – kineti
č
ka-
 
opti
č
ka-
 
adsorpcija-
 
elektri
č
na.
 Molekulsko – kineti 
č 
ka
 
 svojstva
 Braunovo kretanje
– kaoti
č
no neprestano kretanje koloidnih
č
estica u teku
ć
em disperzijskomsredstvu.
 Difuzija – 
sposobnost premještanja u disperznom sredstvu iz podru
č
 ja s ve
ć
om koncentracijom ka podru
č
 ju s manjomkoncentracijom. Kako su dimenzije koloidnih
č
estica ve
ć
e oddimenzija molekula u pravim otopinama i brzina njihove difuzije je manja od brzine difuzije molekula.3AMB

Activity (65)

You've already reviewed this. Edit your review.
1 hundred reads
1 thousand reads
ogdapv liked this
thermodons liked this
Haree Durićć liked this
vladimir liked this
Ruzica Kovacevic liked this
Lara Young liked this
Велибор Кљајевић liked this
Jelena Djondric liked this

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->