Welcome to Scribd. Sign in or start your free trial to enjoy unlimited e-books, audiobooks & documents.Find out more
Download
Standard view
Full view
of .
Look up keyword
Like this
65Activity
0 of .
Results for:
No results containing your search query
P. 1
Koloidno disperzni sistemi

Koloidno disperzni sistemi

Ratings:

4.73

(1)
|Views: 13,094|Likes:
Published by banjalucanka

More info:

Published by: banjalucanka on Aug 15, 2008
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

07/02/2013

pdf

text

original

 
KOLOIDNO DISPERZNI SISTEMI
Disperzni sistemi sadrže jednu ili više komponenata u obliku
č
estica raspore
đ
enih u nekojsredini. Dijele se na:- homogene (monofazne) – ne postoje grani
č
ne površine koje dijele
č
estice od otapala(prave otopine);- heterogene (višefazne) – dispergirane
č
estice su znatno krupnije i sastoje se odmolekulskog agregata. Postoje grani
č
ne površine (dijele disperzirane
č
estice od sredine ukojoj se nalaze).
 Disperzno sredstvo
– sredstvo u kojem je dispergirana neka komponenta.
 Disperzna faza
– komponenta koja je dispergirana u nekom sredstvu.Izme
đ
u
č
estica disperzne faze i disperznog sredstva postoje grani
č
ne površine koje ih dijele.Grani
č
ne površine raspolažu viškom slobodne energije odnosno površinskim naponom.Grubo disperzni sistemi – 
č
estice disperzne faze su ve
ć
e od 100 nm.-
 
č
vrsta disperzna faza + teku
ć
e disperzno sredstvo – mikro heterogeni sistem se zove
 suspenzija
(npr. glina u vodi)-
 
teku
ć
a disperzna faza + teku
ć
e disperzno sredstvo – mikro heterogeni sistem se zove
emulzija
(npr. ulje u vodi)Koloidni sistemi – sistemi u kojima
č
estice disperzne faze imaju veli
č
inu od 1 do 100 nm.-
 
koloidne
č
estice su krupnije od molekula i iona, a sitnije od
č
estica suspenzija iemulzija-
 
koloidne
č
estice su molekulski agregati-
 
 podru
č
 je koloidnih sistema nalazi se izme
đ
u podru
č
 ja homogenih sistema i podru
č
 jamikro heterogenih sistema.grubo disperzni sistem Koloidno disperzni sistemmolekularno disperzni sistem(Homogeni sistem)
Č
estice > 100 nm 1 100 nm
Č
estice < 1 nm
Stupanj disperzije
 -
 
odnos zbroja površina
č
estica disperzne faze prema zbroju njihovog volumena.
Σ
površinaStupanj disperzije =
 __________________ 
 
Σ
volumen-
 
sitnije
č
estice ve
ć
i stupanj disperzije, tj.
 stupanj disperzije je obrnuto proporcionalandimenziji 
č 
estica.
1
 
 DuljinastranicekockeBroj kockicau 1 cm
3
Ukupna površina1 cm 1 6 cm
2
1 mm 10
3
60 cm
2
100
μ
m 10
6
600 cm
2
10
μ
m 10
9
6000 cm
2
1
μ
m 10
12
6 m
2
100 nm 10
15
60 m
2
10 nm 10
18
600 m
2
1 nm 10
21
6000 m
2
 Iz tablice je vidljivo kako je za koloidne sisteme karakteristi
č
na njihova izuzetno velikaukupna površina. Za koloidne sisteme su karakteristi
č
ni i svi oni procesi koji se odvijaju nagrani
č
nim površinama i izme
đ
u dvije faze sistema. Jedna od najzna
č
ajnijih karakteristikakoloidnih sistema koja je vezana za njihovu veliku ukupnu površinu je njihova
 jako izražena
 sposobnost adsorpcije te su koloidi visokodisperzni sistemi.
ZNA
Č
AJ KOLOIDA
Veliki je prakti
č
ni zna
č
aj koloida u: industriji prehrambenih proizvoda, sapuna i deterdženata,tekstila, plasti
č
nih masa, boje i papira….
METODE DOBIVANJ KOLOIDNIH SISTEMA
Koloidni sistemi dobivaju se disperzijskim i kondenzacijskim metodama.
 Disperzijske metode
– 
č
vrste tvari mljevenje se u tzv. kolodinom mlinu usitnjavaju u visokodisperzni prah. Za spre
č
avanje ponovnog stvaranja krupnijih
č
estica upotrebljavaju sestabilizatori.
 Kondenzacijske metode
 – 
za razliku od disperzijskih metoda kondenzacijske metodezasnivaju se na grupiranju sitnijih
č
estica (molekula ili atoma) u krupnije agregate
č
ijedimenzije leže u granicama podru
č
 ja koloidnih sistema.-
 
č
ć
e se primjenjuju u praksi nego disperzijske metode.-
 
dobivanje koloidnih sistema kondenzacijskim metodama obi
č
no se postižu kemijskimreakcijama: oksidacijom, redukcijom, hidrolizom…
 
Kondenzacija može te
ć
i i bez kemijske reakcije,- npr.
 stvaranje magle
putem kondenzacije vodene pare ( uvjet da se u procesu kondenzacije javi nova faza bilo teku
ć
a ili
č
vrsta je postizanje stupnja prezasi
ć
enosti sredine nekomkomponentom – vodenom parom). Nastajanje nove faze u nekoj sredini uvijek je lakše ako seu njoj nalaze bilo koje sitne
č
estice koje služe kao centri kondenzacije.-
 Bredigova metoda stvaranja koloidne otopine metala pomo
ć
u elektri
č 
ne struje
:2
 
PODJELA KOLOIDNIH SISTEMA
 Ne postoji stroga znanstvena podjela koloidnih sistema. Na bazi razli
č
itog intenzitetauzajamnog djelovanja izme
đ
u
č
estica disperzne faze i dispeznog sredstva koloidni sistemi sedijele na
liofilne
i
liofobne
.
 Liofilni koloidni sistemi
– za njih je zna
č
ajno intenzivno uzajamno djelovanje izme
đ
u
č
esticadisperzne faze i disperznog sredstva. Sistemi s vodom kao disperznim sredstvom nazivaju se
hidrofilni koloidni sistemi
.
 Liofobni koloidni sistemi – 
zna
č
ajno je slabo uzajamno djelovanje izme
đ
u
č
estica disperznefaze i disperznog sredstva. U slu
č
ajevima kada je disperzno sredstvo voda, koloidni sistem senaziva
hidrofobni koloidni sistem
.Ovisno o agregatnom stanju razlikuju se koloidni sistemi s plinovitim, teku
ć
im i
č
vrstimdisperzijskim sredstvom:Disperzna faza Disperzno sredstvo Primjer Plin Ne mogu
ć
eTeku
ć
ina PjenaPlin
č
vrstoZrak u poroznimmaterijalimaPlin MaglaTeku
ć
ina EmulzijaTeku
ć
ina
č
vrsto Voda u maslacuPlin DimTeku
ć
ina Koloidno zlato u vodi
č
vrsto
č
vrsto Natrij u NaCl-
 
aerosoli – plinovito d.s. (dim, magla)-
 
liosoli – teku
ć
e d.s. (hidrosoli, alkosoli)
 
 pjena – plinovita d.f.
 
emulzoid – teku
ć
a d.f.
 
č
vrsta d.f. – emulzoid
SVOJSTVA KOLOIDNIH SISTEMA
 -
 
molekulsko – kineti
č
ka-
 
opti
č
ka-
 
adsorpcija-
 
elektri
č
na.
 Molekulsko – kineti 
č 
ka
 
 svojstva
 Braunovo kretanje
– kaoti
č
no neprestano kretanje koloidnih
č
estica u teku
ć
em disperzijskomsredstvu.
 Difuzija – 
sposobnost premještanja u disperznom sredstvu iz podru
č
 ja s ve
ć
om koncentracijom ka podru
č
 ju s manjomkoncentracijom. Kako su dimenzije koloidnih
č
estica ve
ć
e oddimenzija molekula u pravim otopinama i brzina njihove difuzije je manja od brzine difuzije molekula.3AMB

Activity (65)

You've already reviewed this. Edit your review.
1 hundred reads
1 thousand reads
ogdapv liked this
thermodons liked this
Haree Durićć liked this
vladimir liked this
Ruzica Kovacevic liked this
Lara Young liked this
Jelena Djondric liked this

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->