Welcome to Scribd, the world's digital library. Read, publish, and share books and documents. See more
Download
Standard view
Full view
of .
Look up keyword
Like this
2Activity
0 of .
Results for:
No results containing your search query
P. 1
SPM-5 Politica Monetara

SPM-5 Politica Monetara

Ratings: (0)|Views: 103|Likes:
Published by olesika dabija

More info:

Published by: olesika dabija on Feb 01, 2011
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as DOC, PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

02/04/2011

pdf

text

original

 
Tema 2. Politica monetară – instrument al politicii macroeconomice
1.Politica monetară: concept şi evoluţia obiectivelo2.Instrumentele directe ale politicii monetare3.Instrumentele indirecte ale politicii monetare
1. Politica monetară: concept şi evoluţia obiectivelor 
(
!
) Politica moneta, în calitate de instrument al politicii macroeconomice,reprezintă ansamblul măsurilor adoptate de banca centrală în scopul influenţării ofertei demonedă şi a ratei dobânzii, care să contribuie la influenţarea, mai departe, a activităţiieconomice.
Ca urmare, elaborarea politicii monetare este subordonată atingerii obiectivului de politică macroeconomică adoptat. În baza măsurilor tactice adoptate de banca centrală se asigură,în fapt, conturarea strategiei de politimoneta, în baza reia se asigură realizareaobiectivului fundamental propus.În ultima perioadă, evoluţiile inflaţioniste au condus la acordarea unei importanţedeosebite asigurării stabilităţii monetare interne, altfel spus, a stabilităţii preţurilor, acesteadevenind obiectivul final al politicii monetare adoptate de băncile centrale. Sarcina asigurăriistabilităţii preţurilor, în măsură să conducă la crearea unui cadru economic stabil, care să permitădezvoltarea economică durabilă, evidenţiază, în fapt, nivelul crescut al responsabilităţii asumatede banca centrală în ceea ce priveşte asigurarea unui nivel susţinut al creşterii economice.
(!) Politica monetară reprezintă un set de măsuri specifice luate în scopul atingeriiobiectivelor majore ale politicii economice prin intermediul controlului exercitat deautoritatea monetară asupra cererii agregate din economie sau, altfel spus, a cheltuielilortotale realizate în economia naţională pentru cumpărarea bunurilor şi serviciilor care intră în componenţa venitului naţional (exprimat de regulă, sub forma produsului intern brut)
.Forţa instrumentului monetar în economie este spectaculos exprimată de faimoasele cuvinte alelui
 Lenin
, potrivit cărora cea mai eficientă cale de a distruge o societate este aceea de a-i distrugemoneda
1
.Astfel, după cum transpare din judecăţile formulate mai sus, în orice economie, politicamonetară constituie una din cele mai importante componente ale politicii economice.
(!) Prin
 politică monetară
se subînţelege totalitatea măsurilor întreprinse în sferelemonetare şi creditare, îndreptate spre reglarea dezvoltării economiei, combaterea inflaţieişi şomajului, echilibrarea balanţei de plăţi a ţării, etc.
1
 
M. Friedman,
Capitalism şi libertate
, Editura Enciclopedică, colecţia BNR, Bucureşti, 1995, pag. 55
1
 
Politica monetară este una din metodele principale de implicare a puterii de stat îndecurgerea proceselor de reproducere a mărfurilor şi serviciilor. Această politică se elaboreazăde banca centrală în comun acord cu principalele ministere economice ale ţării (ministerulfinanţelor, ministerul economiei, ministerul agriculturii, etc.). Se aprobă de organul legislativ aţării, de obicei, pe un an şi se realizează de organele nominalizate.În scopul realizării politicii monetare, banca centrală influenţează asupra stării pieţei decapitaluri creditare şi asupra circulaţiei monetare. Influenţând asupra volumului de resursecreditare ale băncilor comerciale, asupra ratelor dobânzii şi asupra volumului masei monetare, banca centrală influenţează asupra procesului de investiţii de capital, asupra volumului şicaracterului cererii pe piaţă, asupra nivelului preţurilor şi asupra altor factori care determinăstarea economiei.
Există două tipuri de politică monetară (!):
1.
 politica monetară de austeritate
(îndreptată spre limitarea investiţiilor, încetinirearitmului de creştere a volumului masei monetare);2.
 politica monetară de expansiune
(stimularea volumului operaţiunilor de creditare,reducerea ratelor dobânzii creditare, mărirea volumului masei monetare).
 Politica monetară de austeritate
se realizea, în condiile în care conjuncturaeconomică se dezvoltă rapid, cu scopul de a nu admite criza de supraproducţie.
 Politica de expansiune
se realizează în condiţiile în care scade volumul de producţie amărfurilor şi serviciilor şi creşte şomajul.Politica monetară se realizează prin intermediul următoarelor instrumente:-instrumente directe (care sunt măsuri vizând nemijlocit consumatorii de credite şidestinatarii finali ai monedei);-instrumente indirecte (care sunt utilizate în relaţiile cu ncile comerciale şi alţioperatori financiari şi nu vizează direct agenţii economici nefinanciari).Această distincţie se bazează pe ideea că instrumentele indirecte corespund unei acţiuniasupra pieţelor, iar instrumentele directe constituie măsuri autoritare.Politica monetară poate fi abordată utilizând o grilă de analiză specifică care asigură„deplasarea” cadrului explicativ de la instrumente la obiective fundamentale / finale:2
!!
 
Într-o economie de piaţă principiul libertăţii economice impune ca Banca Centrală să nu poată utiliza politica monetară pentru a controla în mod direct cheltuielile totale: acest obiectivse realizează prin metode indirecte, fixându-se anumite obiective intermediare, cum ar ficontrolul ratei de creştere a masei monetare (sau a ofertei de monedă din economie). Realizareaobiectivelor intermediare se face prin stabilirea, în seama instituţiilor bancare şi financiare a unor obiective operaţionale, spre exemplu un anumit nivel al depozitelor bancare sau o anumităstructură a activelor. În sfârşit, pentru aducerea la îndeplinirea obiectivelor operaţionale, BancaCentrală utilizează o serie de instrumente specifice de politică monetară, dintre care cele maiimportante sunt: operaţiuni pe piaţa monetară, modificarea rezervelor minime obligatorii şiadministrarea ratei scontului (rata de refinanţare).Obiectivele finale ale politicii monetare coincid cu acelea ale politicii economicegenerale, adică: creşterea economică, stabilitatea preţurilor, scăderea şomajului, stabilitateamonedei naţionale.Prin obiectivel intermediar se defineşte un concept sau un agregat reprezentativ unuiansamblu de comportamente asupra căruia autoritatea monetară centrală estimează că poate aveainfluenţă şi asupra căruia “apasă” când doreşte şă atingă un obiectiv final.
2. Instrumentele directe ale politicii monetare
În categoria instrumentelor directe intră contingentarea (limitarea) creditelor şi controlulvalutar (acţiunea asupra cantităţii), precum şi fixarea administrativă a unor rame ale dobânzilor la credite sau la depozite (acţiunea asupra costului).3
Instrumente ale politicii monetareObiective operaţionaleObiective intermediareObiective fundamentale / finale
!

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->