Welcome to Scribd. Sign in or start your free trial to enjoy unlimited e-books, audiobooks & documents.Find out more
Download
Standard view
Full view
of .
Look up keyword
Like this
83Activity
0 of .
Results for:
No results containing your search query
P. 1
pembelajaran berasaskan masalah

pembelajaran berasaskan masalah

Ratings:
(0)
|Views: 2,575|Likes:
Published by aziehaniey

More info:

Published by: aziehaniey on Feb 02, 2011
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as DOCX, PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

11/11/2013

pdf

text

original

 
Sejarah Pembelajaran Berasaskan masalah (PBL)
 Pembelajaran Berasaskan Masalah (PBL) mula diperkenalkan dalam pembelajarantradisional sekitar tahun 1960-an di McMaster University, Canada (Barrow & Tamblyn,1980). Merujuk kepada buletin KUiTTHO (2005), kaedah ini diperkenalkan olehProfessor Howard Barrow. Pada mulanya, kaedah ini ditolak oleh semua orang. Namunbegitu, beliau menggunakan kaedah ini kepada pelajar perubatan di bawah seliaannyadan mendapat reaksi yang positif di kalangan pelajar tersebut. Pendekatan ini telahmembuka mata dan menarik minat para pendidik yang lain untuk menggunakannya.Kesannya, pendekatan ini telah digunapakai dalam pelbagai bidang terutamanya dalambilang kejuruteraan. Kini, Professor Barrow menjadi role model bagi PBL dan UniversitiMcMaster menjadi perintis kepada PBL. Selain itu, Don Wood merupakan bapa kepadaPBL dalam bidang kimia. Beliau juga dari Universiti McMaster.
Objektif PBL
 Menurut Barrow & Tamblyn (1980), antara objekif pendidikan kaedah ini diperkenalkanialah:a) Mengukuhkan kemahiran pelajar untuk mempelajari sesuatu prinsip, konsep danbelajar menggunakan maklumat dalam pelbagai situasi.b) Memperkembangkan kemahiran pelajar memberi hujah dan pendapat, berfikirankritis, serta kemahiran membuat keputusan.c) Memperkembangkan kemahiran pelajar mengintegrasikan pengetahuan dalampelbagai disiplin ilmu dan kefahaman yang baik tentang peranan sikap kemanusianterhadap kemajuan profesionalisme.d) Menyediakan pelajar kepada konsep pembelajaran sepanjang hayat.e) Menggalakkan pembelajaran kumpulan kecil, keperluan kepada keberkesanan kerjaberpasukan dan pembelajaran secara kolaboratif (Barrow & Tamblyn dipetik daripada Suhaimi Makminin, 2005)
Ciri-ciri PBL
 Definisi awal PBL memperkenalkan Model Klasik oleh Barrow dan Tamblyn, 1980 yangdinyatakan dalam penulisan Baden dan Mojor (2004) yang mempunyai ciri-ciri seperti:a) Situasi masalah sebenar yang kompleks iaitu tidak mempunyai jawapan yang betulatau salah,b) Pelajar bekerja dalam kumpulan untuk menangani masalah, mengenalpasti jurang
 
pembelajaran dan mengembangkan pelbagai penyelesaian,c) Pelajar memperolehi informasi baru melalui pembelajaran kendiri,d) Pensyarah sebagai pembimbing,e) Masalah akan memandu ke arah perkembangan keupayaan penyelesaian masalahilmu perubatan.
Perlaksanaan Pembelajaran Berasaskan Masalah (PBL)
 Menurut Lynda Wee (2004), terdapat tujuh langkah dalam menerangkan proses PBL.Langkah-langkah tersebut ialah seperti berikut:a) Pembahagian KumpulanPada peringkat ini, pelajar akan mengenali di antara satu sama lain dan pelajar akanmembentuk kumpulan masing-masing. Seterusnya, ketua kumpulan dan pencatat akandilantik dan peraturan-peraturan kumpulan akan dibentuk.b) Mengenalpasti MasalahPelajar akan dikemukakan dengan masalah untuk diselesaikan. Pelajar perlumengenalpasti dan mengesahkan masalah tersebut dan menyatakan masalah tersebutberdasarkan fakta-fakta yang diperolehi. Proses mengenalpasti masalah melibatkanelemen-elemen pencetus idea terhadap masalah yang ingin dikaji, juga dikenali sebagaitrigger. Trigger boleh didapati dalam bentuk gambar, petikan surat khabar, klip video,petikan jurnal dan juga kejadian sebenar yang berlaku. Trigger ini akan menyebabkansesuatu isu dipersoalkan, diperdebatkan dan memberi petunjuk kepada penyelesaianmasalah tersebut.c) Menjana IdeaPada peringkat ini, pelajar akan mengeluarkan idea-idea yang dapat membantu dalamproses penyelesaian masalah tersebut.d) Isu PelajaranPelajar perlu mengenalpasti apakah yang perlu dipelajari dan mencari isu-isu yangdapat membantu mereka untuk menyelesaikan masalah serta mengetahui apakahlangkah-langkah yang perlu diambil bagi menyelesaikan masalah tersebut. Seterusnya,pelajar akan mengenalpasti tindakan yang sesuai untuk menyelesaikan masalah yangdiberikan.
 
 e) Pembelajaran KendiriPada peringkat ini, pelajar akan mencari dan merumuskan informasi-informasi yangrelevan dan logik dengan masalah yang diberikan.f) Sintesis dan AplikasiPunca-punca informasi perlu disahkan kesahihannya terutamanya daripada Internet.Pelajar akan mula berkongsi maklumat dengan pelajar yang lain dan mengaplikasikanmaklumat yang diperolehi untuk menyelesaikan masalah tersebut. Seterusnya, pelajar akan berbincang, membangunkan penyelesaian dan membuat penerangan terhadappenyelesaian yang diambil.g) Refleksi dan Tindak BalasPada peringkat ini, pelajar akan memberi tindak balas terhadap kerja kumpulan, kerjaindividu, penjanaan pengetahuan, penyelesaian masalah dan juga peranan fasilitator.Seterusnya, perbincangan akan dilakukan dalam kumpulan masing-masing.Ini jelas menunjukkan bahawa kemahiran yang paling diperlukan ialah kemahiranmenyelesaikan masalah. Diperkukuhkan lagi apabila Nor Ratna Masrom (2006) telahmembuat kajian yang bertajuk "Problem Solving Skill in ICT and Multimedia Application´mendapati bahawa tanpa pengetahuan dan kemahiran penyelesaian masalah, pelajar tidak mampu untuk melaksanakan dan mengaplikasikan kaedah PBL dengan sempurnadan cekap.
Proses Menyelesaikan Masalah
 Menurut George Polya (1957), sesuatu masalah boleh diselesaikan melalui empatlangkah penyelesaian iaitu:a) Memahami masalah iaitu menentukan apa yang hendak diselesaikan dan maklumatyang berkaitan dengannya;b) Menyediakan rancangan penyelesaian iaitu mencari perkaitan antara maklumat yangdiberi dengan penyelesaian;c) Melaksanakan rancangan iaitu melaksanakan apa yang dirancang dengan teliti,langkah demi langkah; dand) Menyemak jawapan iaitu menyemak ketepatan dan kesesuian hasil penyelesaiandengan apa yang hendak diselesaikan.

Activity (83)

You've already reviewed this. Edit your review.
Fitri Mohammad Norfitri Nordin liked this
1 thousand reads
1 hundred reads
Datz leo liked this
Bob Bol liked this
Nor Hidayah liked this
Aminuddin Bakri liked this
luffy liked this
Hasnawati Bacho liked this
Ting Kin liked this

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->