Welcome to Scribd, the world's digital library. Read, publish, and share books and documents. See more
Download
Standard view
Full view
of .
Look up keyword
Like this
26Activity
0 of .
Results for:
No results containing your search query
P. 1
Kajian Tindakan Asma Morad

Kajian Tindakan Asma Morad

Ratings: (0)|Views: 2,576 |Likes:
Published by cthaslida

More info:

Categories:Types, School Work
Published by: cthaslida on Feb 02, 2011
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as DOC, PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

07/26/2013

pdf

text

original

 
TAJUK KOMIK MEMBANTU MENGENALPASTI NAMA,FUNGSI DAN SIMBOLKOMPONEN ELEKTRONIK 
TEMAPENYELIDIKAN KE ARAH PEMBANGUNAN INOVASIDALAM PENGAJARAN DAN PEMBELAJARAN
 NAMA PEMBENTANGPN SITI ASMA BINTI MORADALAMAT INSTITUSISEKOLAH MENENGAH KEBANGSAAN TOKAI,06660 ALOR SETAR, KEDAH DARUL AMAN. NOMBOR TELEFON: 0194517125 (HP) NO. TEL : 047644657(P)NO. FAX : 047647981
1
 
1. REFLEKSI PENGAJARAN DAN PEMBELAJARAN LALU
Sekolah Menengah Kebangsaan Tokai merupakan sebuah sekolah yang pencapaianakademiknya adalah pada tahap yang sederhana. Bilangan murid yang mengambilKemahiran Hidup Bersepadu pilihan Ekonomi Rumah Tangga pada tahun ini ialahseramai 22 orang. Pelajar ini dikategorikan kepada dua kumpulan. Kumpulan yang pertama di anggap pencapaian akademik yang baik manakala kumpulan kedua di tahapyang sederhana. Walau bagaimanapun pelajar agak lemah untuk menguasai tajuk elektronik ini dengan cemerlang. Tajuk ini dianggap sukar oleh pelajar kerana melibatkan banyak komponen yang perlu diingat. Tambahan pula ada komponen yang mempunyailebih dari satu simbol yang hampir serupa dan ada komponen mempunyai lebih dari satufungsi. Ini mengelirukan murid untuk memahami tajuk ini.Tinjauan awal yang telah dibuat dengan melihat keputusan ujian April dan keputusan pertengahan tahun (15% soalan elektronik daripada 60 soalan KHB-ERT), saya dapatimurid menghadapi masalah untuk menjawab soalan elektronik. Hal ini menunjukkanmereka tidak menguasai sepenuhnya tajuk ini. Apabila diselidiki semasa sesi perbincangan soalan selepas peperiksaan dan juga melalui satu Ujian Pra didapati bahawa kegagalan ini disebabkan oleh beberapa faktor. Antaranya ialah murid tidak menghafal nama komponen dan fungsi komponen elektronik dan murid mudah kelirudengan simbol komponen yang diberi.Berdasarkan refleksi tersebut, kajian tindakan perlu dijalankan agar guru dapat membantumurid mengatasi masalah tersebut dengan berkesan. Dengan aktiviti ini diharapkan muriddapat menjawab soalan ini dengan baik dan seterusnya mendapat keputusan yangcemerlang dalam peperiksaan PMR nanti.
2.FOKUS KAJIAN
2
 
Hasil daripada analisis Peperiksaan Pertengahan Tahun, 15% soalan elektronik iaitu tajuk kedua paling banyak soalan yang dikeluarkan dalam peperiksaan. Setelah analisis,kesimpulannya hanya dua daripada 22 pelajar menjawab 7 soalan betul. Pelajar yang lainhanya betul antara 4 hingga 2 soalan sahaja.Apabila perbincangan dijalankan bersama pelajar, masalah ini wujud disebabkan muridtidak dapat mengenalpasti nama, simbol dan fungsinya, maka banyak soalan yang berkaitan tajuk elektronik tidak dapat dijawab. Kelemahan ini dikenalpasti berpuncadaripada sikap pelajar yang mengambil mudah tajuk ini. Pelajar juga malas untuk menghafal semua fungsi dan simbol komponen.Sekiranya masalah ini tidak diatasi dengan segera, murid-murid ini akan terus mendapatmarkah yang rendah setiap kali soalan elektronik diajukan. Ini juga akan menyebabkan pelajar memperolehi markah yang rendah untuk peperiksaan Percubaan PMR danseterusnya peperiksaan sebenar PMR nanti.
3.
 
OBJEKTIF KAJIAN
3.1
Objektif Umum
Meningkatkan tahap kefahaman dan minat murid semasa pengajaran dan pembelajaranKHB-ERT dan lulus dengan cemerlang dalam Peperiksaan Percubaan PenilaianMenengah Rendah (PMR ) 2008.3.2
Objektif khusus
3.2.1 Murid dapat mengenalpasti semua nama, simbol dan fungsi setiapkomponen.3.3.2Murid dapat menjawab sekurang-kurangnya 70% soalan ujian pasca dansoalan percubaan PMR yang berkaitan dengan elektronik.3

Activity (26)

You've already reviewed this. Edit your review.
1 hundred reads
1 thousand reads
cikgubad31 liked this
Sutrin S Sutrin liked this
SYuan Wong liked this
SYuan Wong liked this
salisma liked this
Nor Afiza liked this
Lemon Tea liked this

You're Reading a Free Preview

Download
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->