Welcome to Scribd. Sign in or start your free trial to enjoy unlimited e-books, audiobooks & documents.Find out more
Download
Standard view
Full view
of .
Look up keyword
Like this
4Activity
0 of .
Results for:
No results containing your search query
P. 1
Új Kép (2007. szeptember)

Új Kép (2007. szeptember)

Ratings:
(0)
|Views: 562|Likes:
Published by Új Kép
XI. évfolyam 7. szám
XI. évfolyam 7. szám

More info:

Published by: Új Kép on Feb 02, 2011
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

08/18/2013

pdf

text

original

 
ÚJ KÉP
Pedagógusok ésszülők folyóirata
2007
szeptember
ISSN 1450-5010
 
Egyes szám. Ára 100 dinár.
 Pedagógusok és szülők folyóirata
XI. évfolyam 7. szám,2007. szeptember
Szerkesztőbizottság  /članovi uredništva:
Bori Mária, dr. Gábrity MolnárIrén, Hajnal Jenő magiszter, dr.Hózsa Éva (irodalmi szerkesztő/ književni urednik), dr. Illés Tibor(Eötvös Loránd Tudományegye-tem), dr. Péics Hajnalka,Soós Edit (felelős szerkesztő/odgo- vorni urednik), Szálas Tímea(szerkesztő/urednik), Szőke Anna,dr. Zsolnai Anikó (Szegedi Tudo-mányegyetem), Beszédes István(műszaki és művészeti szerkesztő/ tehnički i umetnički urednik).
A laptanács tagjai/Savet lista:
 Miskolczi József (elnök), dr. Bányai János, dr. Pintér János (alelnökök),Grgo Francišković, dr. HorváthMátyás, Kucsera Géza, dr. LosonczAlpár, Ninkov Irén, Pető István,Priboj Potrebić Vesna, dr. SzöllősyVágó László, Varjú Potrebić Tatja-na, dr. Zolnai Albert .
Lektor:
Bálint Irén.
Rezümé/Rezime:
 Tiberije Kopilović, Szálas Tímea.
Szerkesztőség/Uredništvo:
24000 Subotica, Age Mamužića13/II., tel./fax: (024) 554-184,e-mail: ujkep@tippnet.co.yu.
Kiadó/Izdavač:
Vajdasági Módszertani KözpontSzabadka, Vojvođanski centar zametodiku Subotica.
Elnök/Predsednik:
Soós Mihály.
Készült/Štampa:
Grafoprodukt,Szabadka/Subotica.
Az Új Kép az interneten:
 www.ujkep.net www.ujkep.tippnet.co.yu
Tartalom
 
Tanulmányok, kutatások
Berze Gizella: Fejlesztőpedagógia – fejlesztő foglalkozásoktervezése 3Dr. Mészáros Zoltán: Közelebb a forrásokhoz! 19
Hivatásunk eszköztárából
Tátyi Tibor: Történelemtanítás a Felvidéken 24Námesztovszki Zsolt: PowerPoint 2003 alkalmazásaaz oktatásban I. rész 28 Jovan Bećar: Bačkotopolski pedagoški časopis iz 1897. godine 39 Jovan Bećar: Topolyai pedagógiai folyóirat 1897-ből 41
Irodalom
42
Hírkosár 
43
 
Tanulmányok, kutatások
3
Fejlesztőpedagógia*
FELMÉRÉSEKFEJLESZTŐ FOGLALKOZÁSOK TERVEZÉSE
Berze Gizella
A fejlődés-fejlesztés elméleti kérdései
A fejlődést a belső érés és a környezet tranzakciója határozza meg. Fejlődés és fej-lesztés elválaszthatatlan fogalmak. A pszichológiai fejlesztés a teljesítményt, vagy viselkedést létrehozó pszichikus funkciók, illetve struktúrák megváltoztatása.Mindig indirekt, folyamatos és tudatos–tervezett, a fejlesztendő korosztály érésifolyamatához igazított és az életkori sajátosságokhoz illeszkedő. Támasznyújtás azéppen fejlődő pszichikus funkciók kibontakozásához. Lehet: prevenciós, korrekciósés tehetséggondozás.Elméletek a gyermek fejlődéséről:
1. Nativista elmélet – a fejődés genetikusan meghatározott2. Szenzualista elmélet – kizárólag a környezet felelős a fejlődésért (
B
ACON
és
L
OCKE
,
C
OMENIUS
)3. Konvergencia elmélete – az öröklés és a környezet hatásának mértékét tanulmányozta4.
F
LAVELL
(1982) Háló elmélete – szenzitív szakaszokat határoz meg 5.
B
RUNER
koncepciója – enaktív-cselekvéses, ikonikus és szimbolikus reprezentációkathatároz meg 6.
G
YARMATHY
É
VA
öt szakaszra bontja a gyermeki fejlődés folyamatát7.
P
IAGET
a műveleti lélektan megalkotója szerint a gondolkodási műveletek eredete aténylegesen elvégzett műveletekben van.
A tanulási zavarok meghatározása
S
ARKADY
K
AMILLA
és
Z
SOLDOS
M
ÁRTA
(1992/93) tanulási zavarnak tekintik azt az– intelligencia szint alapján elvárhatónál lényegesen – alacsonyabb tanulási teljesít-ményt, amely neurológiai deficit vagy funkciózavar talaján jön létre sajátos kognitívtünetegyüttessel. Ezek a részképességzavarok alapvetően nehezítik az iskolai tanulássorán az olvasás, az írás és/vagy a matematika elsajátítását. A teljesítménykudarcokgyakran másodlagos neurotizációhoz vezetnek. A tanulási zavar a legkoraibb idő-szakban alakul ki és tünetei felnőtt korban is fellelhetők. Kognitív és tanulási terápi-ával jól befolyásolható. A tanulási zavar társuló tünetként megjelenhet enyhe értelmifogyatékosságnál, érzékszervi sérülésnél és beszédhibáknál.(
 Magyar Pszichológiai Szemle
, 1992./93. 3-4. sz. 259–270. p.)
Kulcsszavak:
tanulási zavar,
redukciós-korrekcióspedagógia
gyakorlatsor,
tipológia,
fejlesztő foglalkozások,
csoportos fejlesztés
Napis tretira ozbiljnapitanja razvojne pedago-gije i to uz prezentacijuodgovarajućih teorijskihpreliminacija.U praktičnoj sferi iznosese metodi planiranjarazvojnih aktivnosti zatimoperaciono izvođenje istihna konkretnim slučajevima.Nastavnik-praktičar u nepo-srednom radu zapaža sme-tnje u napredovanju svojihđaka, pri čitanju, pisanju iračunanju, što daje povodada se naučno sagledajuuzroci svemu tome uz kori-šćenje iscrpne anamnezekonkretnog slučaja.Naravno, ovo nije samo-ciljna aktivnost, jer iz njetreba da slede terapeutskekomponente. Pri istraži- vanju pomenutih smetnji
* A szerző az EötvösLóránd TudományegyetemPedagógiai ésPszichológiai Karánakfejlesztőpedagógusitovábbképzési szakánvégzett. A közölt tanul-mány szakdolgozatánakrövidített változata.

Activity (4)

You've already reviewed this. Edit your review.
1 thousand reads
1 hundred reads
illangocska liked this
Gellér Erzsébet liked this

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->