Welcome to Scribd, the world's digital library. Read, publish, and share books and documents. See more
Download
Standard view
Full view
of .
Look up keyword or section
Like this
31Activity

Table Of Contents

0 of .
Results for:
No results containing your search query
P. 1
Geneza si evolutia cromaticii traditionale in spatiul carpato danubiano pontic

Geneza si evolutia cromaticii traditionale in spatiul carpato danubiano pontic

Ratings: (0)|Views: 3,135|Likes:
Published by 33hh33

More info:

Published by: 33hh33 on Feb 04, 2011
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

08/17/2013

pdf

text

original

 
ACADEMIA DE
Ş
TIIN
Ţ
E A MOLDOVEI
Institutul Patrimoniului Cultural
Cu titlu de manuscrisC.Z.U.
39 (478) (043.2) + 39 (498.2)
Ş
ofransky ZinaGeneza
ş
i evolu
ţ
ia cromaticii tradi
ţ
ionale în spa
ţ
iulcarpato-danubiano-pontic
Specialitatea: 07.00.07. – Etnografie, antropologie cultural
ă
 
ş
i istoric
ă
 
Tez
ă
de doctor habilitatAutorul:
Ş
ofransky
 
Zina
, doctor în istorie,cercet
ă
tor 
ş
tiin
ţ
ific superior 
  _________________ Chi
ş
in
ă
u, 2008
 
 2
Cuprins:Introducere…………………………………………….... ……………………5Capitolul I.Istoriografia temei, periodizarea istoric
ă
, no
ţ
iuni generale, cercet
ă
ri de
 
teren…………………………………………………………………………..24
1. 1. Sursele bibliografice de baz
ă
……………… …………………………………………241. 2 Periodizarea istoric
ă
de la lumea preistoric
ă
pân
ă
la epoca nou
ă
…………………..321. 3. No
ţ
iuni despre natura luminii
ş
i culorii ………………………………………………..391. 4. Elemente din teoria culorii…………………………….……………………..………...451. 5. Abord
ă
ri interdisciplinare pentru caracterizarea cromaticii pieselor etnografice …………………………………………………………………………….471. 6. Contribu
ţ
ii de teren la cercetarea cromaticii tradi
ţ
ionale…………..………………….. 411. 7. Considera
ţ
ii
ş
i concluzii…….……………………………….…………………….……60
Capitolul I I.Denumirile populare ale culorilor
ş
i nuan
ţ
elor…………….……………….61
2. 1. Sursele principale bibliografice referitoare la denumirile culorilor …………………...612 . 2. Terminologia culorilor provenite de la nume de plante……..…………………………622. 3. Denumirile plantelor provenite de la nume de culori…...……………………………...652. 4. Denumirile culorilor (nuan
ţ
elor) provenite de la nume de animale……………………712. 5. Terminologia culorilor (nuan
ţ
elor) provenite de la nume de metale, pietre scumpesau minerale……………….………………….…..……..………………………………722. 6. Nume de culori legate de toponimic
ă
…………………………………………………732. 7. Terminologia culorilor mo
ş
tenite din limba latin
ă
….…………………………….…..742. 8. Denumiri de culori mo
ş
tenite din limba traco-dacic
ă
…………...…………………….752. 9. Terminologia culorilor împrumutate din alte limbi ………...….…….……………….752. 10. Sinonimele culorilor spectrului solar ……………………………….……………….772.
 
11. Exprimarea caracteristicilor (intensitatea, luminozitatea, adâncimea
ş
isatura
ţ
ia) culorilor spectrului solar…………………………………………………….792. 12. Tipurile de expresii care con
ţ
in denumiri de culori (nuan
ţ
e) …….………………….792. 13. Cromatica vinurilor moldovene
ş
ti ……………………………………….…….…….792. 14. Culorile în denumirile toponimice
ş
i onomastice ……….…..……………………….852. 15. Considera
ţ
ii
ş
i concluzii …………………………………………………………….88
Capitolul III
 
 3
Surse
ş
i coloran
ţ
i vegetali în vopsitoria tradi
ţ
ional
ă
.……………………90
Partea I-a
3. 1. Introducere ……………………………………………………………………….……903. 2. Surse de coloran
ţ
i vegetali …………………………………………………………….903. 3. Plantele tinctoriale cunoscute în vechime………………………………………...……913. 4. Modalit
ăţ
i de extragere a coloran
ţ
ilor………………………….………………………943. 5. Tehnica de vopsire a materialelor fibroase……………………………………….…..1013. 6. Mordan
ţ
i
ş
i fixatori în procesul de vopsire……………………………………….…..1033. 7. Arealul coloristic al unor plante tinctoriale…………………….……………….…….1093. 8. Influen
ţ
a naturii materialelor fibroase asupra culorii …………………………………1133. 9. Ob
ţ
inerea culorilor principale ale spectrului solar ….……………………………….114
 
3. 10. T
ă
 b
ă
citul
ş
i vopsitul pieilor 
ş
i al bl
ă
nurilor cu tanan
ţ
i
ş
i coloran
ţ
i vegetali………..1213. 11. Culori
ş
i nuan
ţ
e pentru ou
ă
-de-Pa
ş
ti ...……………………………………………..1253. 12. Vopsitul paielor 
ş
i nuielelor cu coloran
ţ
i vegetali………………………………….1293. 13. Alte utiliz
ă
ri ale plantelor tinctoriale ………………….……………………………129
Partea II-a
3. 14. Lemnul: paleta coloristic
ă
a esen
ţ
elor lemnoase ale unor arbori
ş
i arbu
ş
ti(inclusiv exotici) ………………..…………………………………………………136
 
3. 15. Prelucrarea
ş
i ornamentarea lemnului…………………………………….………...1383. 16. Locuin
ţ
a
ş
i gospod
ă
ria………………………………………..……………………..1433. 17. Îndeletnicirile românilor ……………………………………...….…………………1483. 18. Biserici, m
ă
n
ă
stiri
ş
i piese legate de cultul ortodox ……….....…………………….1593. 19. Piese
ş
i construc
ţ
ii de ap
ă
rare ………………………………………………………1623. 20. Instrumente muzicale de lemn………………………………………………………1633. 21. Lemnul în obiceiurile tradi
ţ
ionale……………………………………….………….1643. 22. Muzee de tehnic
ă
 
ş
i art
ă
decorativ
ă
a lemnului……………………………………1653. 23. Considera
ţ
ii
ş
i concluzii…………………….………………………………………167
Capitolul IVColoran
ţ
i
ş
i aditivi din regnul animal
................………...………………..169
 
4. 1. Introducere ………………………………………………….....…………………….1694. 2. Clasificarea coloran
ţ
ilor din regnul animal …………….......................…………….1704. 3. Coloran
ţ
i negri din c
ă
rbune animal ..………………………………………………...1864. 4. Surse de coloran
ţ
i din regnul animal…………………………………………………186

Activity (31)

You've already reviewed this. Edit your review.
1 hundred reads
1 thousand reads
Miron Dumitru liked this
ada liked this
migescu liked this
Olga Popovici liked this
Andronache Ana liked this
boiangiulesti liked this
Cosmina Farcas liked this
Lia Bejenaru liked this

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->