Welcome to Scribd, the world's digital library. Read, publish, and share books and documents. See more
Download
Standard view
Full view
of .
Look up keyword
Like this
10Activity
P. 1
All Is Fair In Love And War chapter 4: A Surprise Tea Party

All Is Fair In Love And War chapter 4: A Surprise Tea Party

Ratings: (0)|Views: 112|Likes:
Published by RF
It’s the early 1900s. Bella is a servant and best friend to Caroline Gray who took Bella in when her parents died. One day, Caroline decides to bring Bella with her on a cruise. But what if no passenger onboard, including Caroline, is human? And what happens if she meets Edward?
It’s the early 1900s. Bella is a servant and best friend to Caroline Gray who took Bella in when her parents died. One day, Caroline decides to bring Bella with her on a cruise. But what if no passenger onboard, including Caroline, is human? And what happens if she meets Edward?

More info:

Published by: RF on Feb 04, 2011
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as DOCX or read online from Scribd
See more
See less

03/20/2013

 
I-N0 Fl hq|{) Tfinb |mq uigzlracmuar?8 ind rana{gaakqccan:8emr raulaxlnh mn tfa ci{t kfiztar# ltraicc| gida g| di| 0DFara{ tfa 4
tf
kfiztar me Icc L{ Eilr ln Cmua Ind Xir# L fmza |mq icc an`m| lt)Kfiztar 40I {qrzrl{atai zirt|
Tfa antlra nlhft# g| {caaz xi{ dl{tqroad o| fmrrloca draig{. Nm gittar xfit tfa draig xi{ iomqt#rad# fqnhr| a|a{ {tirad oikb it ga ln tfa dirbna{{# ind tfa fmrrloca kraitqra ciqhfad ind hrmxcad lndaclhft i{ lt {ix tfa eair ln gaI{ L xmba qz ln tfa gmrnlnh# L xi{ hi{zlnh emr ilr# {xaitlnh qnkmgemrtioc| ln tfa {faat{ me g| oad.Clhft trlkbcad tfrmqhf tfa {gicc krikb tfa faiu| kqrtiln zrmuldad# ind L {tirad it tfa ri|{ me clhft emr ieax glnqta{ xflca L tmmb daaz# {cmx oraitf{ tm kicg dmxn g| fairt rita tm i gmra nmrgic zfi{a.Tfa zcika L fid flt g| faid ci{t nlhft ikfad gmra tfin oaemra# ind {metc| L tmqkfad tfa zcika xfaratfa uigzlra fid fqrt ga.UigzlraL xi{ findclnh tfa eikt tfit L bnax tfit tfa gi`mrlt| me tfa zi{{anhar{ xara uigzlra{ uar|xacc.
Tmm
xacc# ln eikt. L tfmqhft tfit le Ld {caaz mn lt# L glhft oa ioca tm xiba qz ind eraib mqt i clttca2raikt clba |mq
{fmqcd 
dm. Oqt nm# L xi{ iktqicc| eaaclnh auan kicgar tfin oaemra# ind ln i {trinhaxi|L iktqicc| eact i clttca kqrlmq{ iomqt lt i{ xacc. L xintad tm elnd mqt gmra iomqt uigzlra{# xfittfa| kmqcd dm# xfit tfa| xara clbaL faird i {gicc bnmkb mn tfa dmmr# ind ietar mna {akmnd fid zi{{ad# i {gicc faid zaabad ln indcmmbad it ga. Gl{{= Tfa fqgin {aruint hipad it ga {f|c|# nmt bnmxlnh le {fa fid dl{tqroad galn g| {caaz# ind L {it qz ln g| oad# eaaclnh i clttca olt ixbxird. Q{qicc|#
L
xi{ tfa mna xfm xmqcdkmga ind xiba zamzca qz# nmt tfa mtfar xi| irmqnd.\a{= L ocq{fad it far# ind g| raiktlmn gida far cmmb uar| ecq{tarad.L kin kmga oikb' {fa {ild# ind xi{ `q{t iomqt tm tqrn irmqnd# oqt tfan {fa |aczad ln {qrzrl{a indi{ tfa dmmr mzanad eqrtfar# Kirmclna{ hrlnnlnh eika rauaicad lt{ace.Nmn{an{a. Lt{ xi| zi{{ad nmmn icraid|2 tfa hlrc fi{ tm kmga qz ind zci| nmxmr Lcc oakmga qttarc|omrad. [fa {ild# i {gicc ermxn zqkbarlnh mn far eika# oqt L {ix tfit {fa xi{ tai{lnh.Gl{{ Kirmclna) Tfa eagica {aruint ind L hi{zad tmhatfar# ind le L eact ixbxird oaemra# L eactkmgzcatac| agoirri{{ad nmx. Xf| dld |mq nmt xiba ga qz le lt l{ zi{{ad nmmn)= L avkcilgad#fmrrlelad# ind {fa ciqhfad it ga# {blzzlnh lntm g| rmmg ind `qgzad dmxn mn g| oad xflca {fahrikaeqcc| iumldad tfa clhft tfit {fmna ln.Oakiq{a L tfmqhft |mq naadad {mga tlga tm {caaz ietar ci{t nlhft{ iduantqra. Oa{lda{# {lnka tfaxfmca {flz l{ ixiba irmqnd tfa kcmkb# tlga dma{nt raicc| gittar. [fa {ild xltf i {frqh# ind farkiraeraana{{ gida lt icgm{t {aag clba ci{t nlhft fidnt fizzanad it icc. Gl{{ Kirmclna tqrnadtmxird{ tfa |mqnh eagica {aruint# ind {glcad.Lcc hat lt ermg fara. \mq gi| caiua. Tfa hlrc dldnt i{b txlka it Kirmclna{ rayqa{t# ind dl{izzairadmqt me tfa rmmg {xletc|# kcm{lnh tfa dmmr ietar far i{ {fa xant. Kirmclna tqrnad oikb tm ga# ind {faha{tqrad tmxird{ tfa cqvqrlmq{ oitfrmmg it g| caet.I oitf fi{ oaan zrazirad ind xflca |mqra ln{lda Lcc orlnh mqt {mgatflnh emr |mq tm xair. Tfakcmtfa{ tfit |mq ormqhft xltf |mq ira ixeqcc| dqcc. [fa {ild xltf i dl{izzrmulnh ermxn# ind L facdoikb tfa qrha tm hrmin.Gl{{# L kin dra{{ g|{ace. Ind tfa|ra nmt icc dqcc. L iddaddaean{luac|. G| dra{{a{ xarant tfit dqccln raiclt|# nmt emr i {aruint it cai{t. Oqt {lnka L xi{nt mn tfl{ krql{a i{ i {aruinttfan |a{# tfa| gi|fiua oaan i clttca dqcc. Oqt le Kirmclna kmqcd kfmm{a# L xmqcd oa muardra{{ad emr auar| mkki{lmn ifaidme ga. [mgatlga{# {fa raicc| {ix ga i{ mna me far clttca zqzzat{ tm zci| xltf
 
[fa {lhfad# ind {fmmb far faid. Xacc# tfa| ira emr tfl{. I dair erland me glna# Iclka Kqccan# lnultadga tmm gaat far eiglc| ind {fa qrhad ga tm tiba |mq xltf ga. [fa
rai
cc| 
xint{ tm gaat |mq. [fakin icraid| {aa |mq oaerland far
in
tfa ra{t me far eiglc|. Lt xlcc oa
rai
cc| 
eqn# L zrmgl{a.L ermpa ln g| zm{ltlmn i{ L {it qzrlhft ln g| yqaan'{lpad oad. Kqccan Tfit xi{ xfit {fa fid kiccadtfa mtfar uigzlra ci{t nlhft tfit fid {iuad ga ermg tfa mtfar gid uigzlra. Fl{ oaiqtleqc eaitqra{#oacmnhlnh gmra tm i hmd tfin tfa eika me i gin xi{ txl{tad ln zqra riha# ind tfm{a dirb a|a{ hciradit ga eqrlmq{c| ln tfa nlhft
Le |mq u 
i
cq
a
|mq
cle 
a
G
r.
Kqcc 
an#
L {qhh
a
{t |mq h
a
t mqt me f
ara2
 
n
mx 
.
 
Kirmclna fid fl{{ad it flg. Xi{ L {qzzm{ad tm gaat
tf
i
gin ihiln==Kirmclna fidnt raiclpad g| eair# xflkf zrmoioc| xi{ xrlttan icc muar g| eika# ind kmntlnqad tmoiooca mn# cmmblnh it auar|tflnh avkazt ga. Tfa Kqccan{ ira uahatirlin{ clba L ig# ind icc me tfagira raicc| kfirglnh. \mq gaat mna me tfag ci{t nlhft2 Adxird# far ormtfar. Elnicc|# far a|a{ gatglna# ind far hantca# fizz| eika tqrnad {fmkbad ind kmneq{ad.Oacci) Xfit l{ tfa gittar=) {fa avkcilgad# ind hriooad omtf me g| {fmqcdar{ xltf far tln| |at elrgfind{.LAdxirdfa dldnt {aag tm clba ga uar| gqkf. L tfmqhft fa xi{ hmlnh tm blcc ga. L kmnea{{ad#cmmblnh dmxn it g| {fiblnh find{ ln g| ciz ind oaemra L bnax lt Kirmclna anemcdad ga lntm i fqh#zra{{lnh ga tm far kmcd# fird omd|.L xmqcd
na
ar 
iccmx tfit tm fizzan ind |mq bnmx tfit. Fa dldnt xint tm fqrt |mq it icc. Adxirdkin fa kin fair tfmqhft{. Fa kiqhft tfa mtfar uigzlra{ tfmqhft{ ind fqrrlad muar tfara tm giba{qra |mq xmqcdnt hat fqrt. Oqt xfan fa hmt tfara {fa trilcad mee# ind L {an{ad tfit tfara xi{{mgatflnh {fa xi{nt tacclnh ga.Xfit=[fa fa{ltitad oaemra in{xarlnh# ind ormba mee tfa fqh tm cmmb lntm g| a|a{. Ln tfa uigzlra xmrcd#icc zamzca {gacc dleearant. Auar|mna fi{ i dleearant clblnh# oqt {mgatlga{# tfara{ fqgin{ xfm {gacczirtlkqcirc| |qgg|. Far kfmlka me xmrd{ xi{ moulmq{c| tm clhftan qz g| gmmd# oqt lt xi{ i cm{tittagzt. [fa {lhfad ind kmntlnqad# i clttca gmra {arlmq{ tfl{ tlga. Tfm{a fqgin{# tfa|ra uar| rira.Tfa xi| |mq {gacc tm Adxirdlt{ clba tfa {gacc me icc tfa daclklmq{ emmd |mq kin tflnb me# icc {tmradln{lda tfl{ erihlca omd| me |mqr{. Ln Lticlin# |mqra fl{
kin
in
a#
 
xflkf gain{ tfit |mqra fl{ {lnhar{lnka |mqr ocmmd {lnh{ emr flg. L icraid| bnax tfit |mq fid {xaat {gacclnh ocmmd2 Lua nmtlkad lt {lnka|mq xara i kflcd. Oqt tm flg# |mq {gacc it cai{t 1 tlga{ i{ hmmd.L {tirad it far xltf xlda a|a{# ind {qddanc|# fl{ oafiulmr gidaxacc it cai{ i clttca olt gmra {an{a.Tfan# xf| dld fa cmmb {m gid= L trilcad mee# ragagoarlnh tfa gqrdarmq{ cmmb fa fid hluan ga.Kirmclna ciqhfad i {gicc# hantca ciqhf# ind rm{a ermg tfa oad. Oakiq{a fa xi{ tr|lnh nmt tm blcc |mq#{lcc|. \mq {gacc tmm izzatlplnh emr |mqr mxn hmmd. [fa tai{ad# ind L rmccad g| a|a{ it far.Oqt mn i gmra {arlmq{ nmta# L zrmgl{a fa xlcc nmt dm in|tflnh tm fqrt |mq2 L xmnt cat flg. [fa hiuaga i {gicc {glca# ind tfan {fa ril{ad mna me far a|aormx{ it ga yqa{tlmnlnhc|. [mxlcc |mq oa ihmmd hlrc ind hm ind tiba i oitf mr xlcc L fiua tm emrka |mq= {fa eci{fad ga i taatf oirlnh hrln tfitxi{ i{ erlhftanlnh i{ lt xi{ `m|mq{# ind L dakldad tfit lt xi{ oa{t tm dm lt mn g| mxn ikkmrd tfinfiulnh Gl{{ Kirmclna emrklnh ga dmxn lntm tfa cqvqrlmq{ oitftqo.Lcc dm lt. L {ild yqlkbc| oaemra {fa kmqcd hat in| ldai{# ind tfan `qgzad mee tfa oad {xletc|. Zilntfrmooad ln g| faid# ind L xlnkad ln dl{kmgemrt ind zcikad g| find mn g| faid. Kirmclna ermxnadit ga# ind `q{t oaemra L dl{izzairad lntm tfa oitfrmmg# L
tfl 
nb 
{fa {ild Kircl{ca xlcc fiua tm cmmb ittfit citar. Xfm xi{ Kircl{ca=I{ Kirmclna fid zrmgl{ad# tfa oitftqo xi{ elccad xltf fmt# {taiglnh xitar ind xi{ raid| tm oa q{ad.L {trlzzad mqt me g| nlhfthmxn tfit xi{ {tlkb| xltf {xait# ind tfan fa{ltintc| ta{tad tfa xitar xltftfa tlz me g| tma. Tm g| `m|# lt xi{ i zareakt tagzaritqra emr g| {tlee gq{kca{# ind L fizzlc| {clzzad
 
ln ind {lhfad ln kmgemrt i{ tfa xirg xitar anemcdad g| omd|. I{ L ci| tfara ln tfa oitftqo# Lkmqcdnt facz oqt tm tflnb me 
flg
. Fl{ dirb# eqrlmq{ a|a{# tfa {fiza me fl{ zareaktc| {trilhft nm{a# fl{daelna `ixclna Icc me fl{ draigclba eaitqra{ kiga oikb tm ga# ind emr {mga {trinha rai{mn# Locq{fad. Fa xi{ io{mcqtac| oaiqtleqcInd nmx xa xara hmlnh tm gaat flg. Tfit eikt gida ga i clttca narumq{ ind {kirad. Fa gi| oaio{mcqtac|# fairtoraiblnhc| oaiqtleqc# oqt fa xi{ {tlcc erlhftanlnh ind
a
 el 
n
lt 
a
c| 
dinharmq{. G| ocmmd{gaccad a{zaklicc| izzatlplnh tm flg# rlhft= Gl{{ Kirmclna fid {ild tfit L xi{ fl{
kin
in
a
. Gaatlnhflg xmqcd eaac i clttca olt io{qrd ietar ci{t nlhft. Xfit xfara xa hmlnh tm dm2 {lt dmxn ind ticb iomqttfa xaitfar=I {qddan bnmkb mn tfa oitfrmmg dmmr gida ga `qgz ln {qrzrl{a. Oacci= _agagoar xfan L tmcd |mqtlga dma{nt raicc| gittar= Xacc# L dldnt raicc| tflnb |mq xmqcd tiba lt tm fairt# {m L kfinha g|mzlnlmn. Tlga
dm
a
{
gittar# |mqua oaan ln tfara emr icgm{t in fmqr.L ocq{fad ihiln# ind ecq{tarad hmt mqt me tfa oitftqo.Icrlhft# hlua ga i {akmnd mr txm) L kiccad oikb# ind L faird fmx {fa ciqhfad. L xrizzad g|{ace lntmtfa olh# ecqee| tmxac tfit xi{ zrazirad emr ga ind i{ L avltad tfa rmmg# tfa {kana ln ermnt me gadippcad ga. Gl{{ Kirmclna {it mn tfa adha me g| oad# ind zci|eqcc|# {fa {xqnh far eaat oikb indemrtf ln tfa ilr. Auar| tlga {fa dld# tfa tlz me far eaat xmqcd tmqkf tfa rlg me tfa {qnclhft tfit {fmnalntm tfa rmmg. Oqt lt xi{ tfa raiktlmn far {bln gida xfan lt gida kmntikt xltf tfa {qn tfit xi{i{tmnl{flnh. Auan tfmqhf tfa irai me {bln tfit tfa {qn gida kmntikt xltf xi{ uar| {gicc# lt ki{tadri|{ me rilnomx{ mn tfa xicc{# clba {fa xi{ i kr|{tic ln fqgin emrg ln{taid me i uigzlra. Far a|a{eci{fad tm glna i{ {mmn i{ L fid antarad tfa rmmg# ind iorqztc|# {fa {tmzzad {xlnhlnh far eaat clba ikflcd ind tqrnad tmxird{ ga.L ig {mrr| |mq fid tm {aa tfit. Tfa {qn xlcc mnc| oa qz emr i eax gmra glnqta{2 tfan ltcc oa flddanemr tfa ra{t me tfa di|.L {cmxc| xicbad muar tm far# ind tfan `mlnad far mn tfa oad# zra{{lnh tfa {met ind ecqee| eiorlk kcm{artm g| {bln.Tfit{ mbi|. Lt xi{ iktqicc|ei{klnitlnh tm {aa. L kmnea{{ad# ind {fa hrlnnad.Oacci mf Oacci# |mqra tiblnh icc me tfl{
tmm
xacc. L ig oahlnnlnh tm tflnb tfit {mgatflnh l{ xrmnh xltf|mq) {fa ciqhfad# ind L `mlnad far. Gi|oa {fa xi{ rlhft0 gi|oa {mgatflnh
i
{
xrmnh xltf ga{lnka L xmqcdnt oa {kirad me uigzlra{. [andlnh ga tm i{|cqg xmqcd oa tfa gm{t rai{mnioca tflnh tmdm navt.Xfan dld |mq oakmga {qkf i kmneldant xaitfar xmgin= L{ tfit inmtfar hlet me |mqr{= Zradlktlnhtfa xaitfar= L xmndarad# kfinhlnh tfa {qo`akt# ind {fa ciqhfad ihiln.Nm# Lg nmt# oqt g| dair erland Iclka l{. Iclka Kqccan# {l{tar tm Adxird Kqccan# fi{ i hlet i{ xacc. [fa l{ioca tm {aa tfa eqtqra. G| a|a{ xldanad it far {qddan rauacitlmn# ind {fa hlhhcad.Tfit{ tfa {mrt me raiktlmn Iclka cmua{ tm {aa. In|xi|{# {fa tmcd ga tfit tfa {qn xmqcd oa oaflndtfa kcmqd{ icc di| avkazt tfl{ gmrnlnh. Icc me q{
kin
hm mqt lntm tfa {qnclhft# oqt lt eaac{ i clttca oltxrmnh tm avzm{a |mqr{ace clba tfit xfan |mq icxi|{ xmrb {m fird tm flda lt.[fa {fmmb far faid# ind tfan {glcad {c|c|. Nmx# {lnka |mqra
 el 
ni
cc| 
mqt me tfit oitftqo |mq {fmqcdhat dra{{ad. L fiua tfa zareakt dra{{ emr |mq {fa trilcad mee xltf i hrln# ind tfan `qgzad mee tfaoad ind xicbad muar tm tfa kcm{at mn tfa {mqtf {lda me tfa rmmg. [fa mzanad lt# ind tfan ormqhftmqt i oaiqtleqc# gldnlhft ocqa dra{{. L hi{zad# ind {fa ciqhfad it g| raiktlmn.L tfmqhft |mq glhft clba lt. [fa {ild# ind L {fmmb lt.Lt{ io{mcqtac| oaiqtleqc# oqt L kint ikkazt tfl{) Tfa km{t me tfl{ dra{{) L trilcad mee ln fmrrmr# indKirmclna {fmmb far faid dl{gl{{luac|.

Activity (10)

You've already reviewed this. Edit your review.
1 hundred reads
Danielle liked this
teresita94 added this note
amazing i love it
twihardfreak added this note
i love it plz continue
Team Riley added this note
Amazing! I cant wait to read more!
vampirelover27 added this note
omg bella. always fainting. tsk tsk. love it!!! post more soon!!!
Azaleas liked this
teresita94 liked this
Team Riley liked this
vampirelover27 liked this

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->