Welcome to Scribd, the world's digital library. Read, publish, and share books and documents. See more
Download
Standard view
Full view
of .
Look up keyword
Like this
2Activity
0 of .
Results for:
No results containing your search query
P. 1
oncetus.com_TUSDATA-2011-N-3-soru-cevap-renkli

oncetus.com_TUSDATA-2011-N-3-soru-cevap-renkli

Ratings: (0)|Views: 77 |Likes:
Published by oncetus

More info:

Published by: oncetus on Feb 04, 2011
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

02/05/2011

pdf

text

original

 
TUSDATA
MAYIS 2011 DÖNEMİ 3. DENEME SINAVI SORULARI ve DOĞRU CEVAP ANAHTARI
1.
 Yüzün büyük bölümünden deri duyusunu taşıyan sinir aşağıdakilerden hangisidir?
A)
Nervus facialis
B)
Nervus auricularis magnus
C)
Nervus hypoglossus
D)
Nervus trigeminus
E)
Nervus glossopharyngeus
2.
Aşağıdaki sinirlerden hangisi fissura orbitalis superior´dan geçip, anulus tendineus
communis´ten geçmez?A)
Nervus abducens
B)
Nervus trochlearis
C)
Nervus oculomotorius ramus superior 
D)
Nervus oculomotorius ramus inferior 
E)
Nervus nasociliaris
3.
Aşağıdaki kaslardan hangisi, trigonum cervicale anterius ve posterius arasındaki sınırı
yapar?A)
Musculus trapezius
B)
Musculus splenius capitis
C)
Musculus sternocleidomastoideus
D)
Musculus digastricus
E)
Musculus platysma
4.
Aşağıdaki sinirlerden hangisinin, kolun abdüksiyon hareketinde sağlam olması
gerekmez?A)
Nervus suprascapularis
B)
Nervus axillaris
C)
Nervus accessorius
D)
Nervus thoracicus longus
E)
Nervus thoracodorsalis
5.
Meatus nasi medius´ta obstrüksiyona neden olan bir ödem, aşağıdakilerden hangisinindrenajını
etkilemez?A)
Sinus maxillaris
B)
Sinus frontalis
C)
Ductus nasolacrimalis
D)
Cellulae ethmoidales anteriores
E)
Cellulae ethmoidales mediae
 
6.
Mandibula´ya depresyon ve protrüzyon yaptıran kas aşağıdakilerden hangisidir?
A)
Musculus temporalis
B)
Musculus pterygoideus medialis
C)
Musculus pterygoideus lateralis
D)
Musculus masseter 
E)
Platysma
7.
Ligamentum denticulatum´lar, aşağıdaki seçeneklerde verilmiş hangi yapılar arasındauzanır?
A)
Medulla spinalis - Pia mater 
B)
Pia mater - Arachnoidea mater 
C)
Arachnoidea mater - Dura mater 
D)
Pia mater - Dura mater 
E)
Dura mater - Periosteum
8.
Falx cerebri´nin serbest alt ucundan başlayıp, vena magna cerebri ile birleşerek sinusrectus´u oluşturan dural sinüs aşağıdakilerden hangisidir?
A)
Sinus sagittalis superior 
B)
Sinus sigmoideus
C)
Sinus occipitalis
D)
Sinus sagittalis inferior 
E)
Sinus petrosus inferior 
9.
Nucleus motorius nervi trigemini aşağıdaki kaslardan hangisinin innervasyonunusağlamaz
?A)
Musculus digastricus, venter posterior 
B)
Musculus tensor tympani
C)
Musculus mylohyoideus
D)
Musculus temporalis
E)
Musculus pterygoideus lateralis
10.
Aşağıdaki seçeneklerde verilmiş kaslardan hangisinin motor innervasyonu foramen jugulare´den geçen bir kırıktan
etkilenmez?A)
Musculus palatoglossus
B)
Musculus sternocleidomastoideus
C)
Musculus styloglossus
D)
Musculus stylopharyngeus
E)
Musculus trapezius
 
11.
Aşağıdakilerden hangisinde, sitoplazma kaybı olmaksızın, salgı granülünü çevreleyenzarın hücre membranı ile kaynaşması sonucu salgılama yapılır?
A)
Ter bezleri
B)
Meme bezleri
C)
Serumen bezleri
D)
Yağ bezleri
E)
Gonadlar 
12.
Aşağıdakilerden hangisi kahverengi yağ dokusunda bulunan ve vücut ısısınınkorunmasında görevli olan bir proteindir?
A)
Laminin
B)
Fibronektin
C)
Termogenin
D)
Elaidin
E)
Elastin
13.
Aşağıdakilerden hangisi solunum sistemi epitelinde
yer almaz?A)
Goblet hücresi
B)
Clara hücresi
C)
Küçük granüllü hücre
D)
Prizmatik titrek tüylü hücre
E)
Paneth hücresi
14.Remark kordon
ları aşağıdaki organlardan hangisinde yer alır?
A)
Dalak
B)
Karaciğer 
C)
Duodenum
D)
Kolon
E)
Pankreas
15.
Retinada fotoreseptör hücrelerin aksonu aşağıdakilerden hangisi ile sinaps yapar?
A)
Goblet hücresi
B)
Müller hücresi
C)
Gangliyon hücresi
D)
Pigment hücresi
E)
Bipolar hücre

You're Reading a Free Preview

Download
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->