Welcome to Scribd. Sign in or start your free trial to enjoy unlimited e-books, audiobooks & documents.Find out more
Download
Standard view
Full view
of .
Look up keyword
Like this
18Activity
0 of .
Results for:
No results containing your search query
P. 1
Didactica_predarii_istoriei_sinteza_sem2

Didactica_predarii_istoriei_sinteza_sem2

Ratings:
(0)
|Views: 685|Likes:
Published by 666no

More info:

Published by: 666no on Feb 05, 2011
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

07/10/2013

pdf

text

original

 
UNIVERSITATEA “SPIRU HARET”FACULTATEA DE ISTORIE
NICOLAE POSTOLACHE
DIDACTICA ISTORIEI
Editura Funda
Ń
iei“România de Mâine”Bucure
ş
ti, 2008
 
2
C U P R I N S
INTRODUCERE
…………………………………………………….pag. 3
CAPITOLUL I
 PRECIZ
 Ă 
 RI TERMINOLOGICE
…………………pag. 41.1
 Istoria - obiect de studiu la toate popoarele
……………………...pag. 41.2
 Didactica istoriei –
 ş
tiin
 Ńă 
de sintez
ă 
a a con
 Ń 
inuturilor 
………….pag. 61.3
Con
 Ń 
inutul înv
ăŃă 
mântului preuniversitar de istorie. Curriculum na
 Ń 
ional – uncorpus de documente reglatoare
…………………………………..pag. 8
 
1.4
 Manualele de istorie
....................................................................….pag. 101.4.1.
Func
 Ń 
iile manualului
 ş
colar 
……………………………………..pag. 121.4.2.
Criteriile de alegere a manualului
………………………………pag. 13
BIBLIOGRAFIE
………………………………………………………pag. 15
CAPITOLUL II
 . ÎNDRUMAREA INSTRUIRII 
……………………..pag. 16
2.1.
 
 Înv
ăŃ 
area centrat 
ă 
pe obiective
…………………………………….pag. 16
2.2.
Profesorul de istorie..
………………………………………………pag. 20
2.3.
Textul
 ş
i interpretarea lui
………………………………………….pag. 24
2.4.
Etapele lecturii textului istoric
……………………………………..pag. 25
BIBLIOGRAFIE
………………………………………………………pag. 26
CAPITOLUL III METODE
Ş
I TEHNICI DE PREDARE-ÎNV
Ăł
ARE
……………………………………………………………pag. 29
3.1.
 Metodologia didactic
ă 
– domeniul cel mai deschis înnoirilor 
……..pag. 293.2.
Principalele metode specifice înv
ăŃă 
rii istoriei
…………………….pag. 323.2.1.
 Brainstorming-ul – metoda „asaltului de idei”
…………………..pag. 323.2.2.
Cabinetul de istorie
……………………………………………….pag. 333.2.3.
 Muzeul – un spa
 Ń 
iu optim de predare-înv
ăŃ 
are a istoriei………
….pag. 343.2.4.
Excursia de interes istoric…………………………………………….
.pag. 403.2.5.
Studiul de caz
……………………………………………………..pag. 423.2.6.
Turul galeriei
…………………………………………………….pag. 453.2.7.
Ş 
tiu, vreau s
ă 
 
 ş
tiu, am înv
ăŃ 
at 
……………………………………pag. 453.3.
 Alte metode ………………………………………………………………
..pag. 473.3.1.
 Algoritmizarea
……………………………………………………pag. 473.3.2.
 Autoevaluarea
……………………………………………………..pag. 473.3.3
Ciorchinele
…………………………………………………………pag. 483.3.4.
 Metoda col
 Ń 
urilor 
………………………………………………….pag. 483.3.5.
Compara
 Ń 
ia
………………………………………………………..pag. 483.3.6.
Conversa
 Ń 
ia
………………………………………………………..pag. 49
 
3
INTRODUCERE
Apari
Ń
ia
ş
i aplicarea metodologiei noului curriculum
1
care cuprinde planuri de înv
ăŃă
mânt
ş
i programe
ş
colare, adecvate cerin
Ń
elor Uniunii Europene, realizarea unormanuale alternative
ş
i a altor tipuri de materiale auxiliare necesare pred
ă
rii
ş
i însu
ş
iriimateriei, fac
ş
i mai actual
ă
ini
Ń
ierea viitorilor profesori de istorie în problematica vast
ă
adidacticii specialit
ăŃ
ii.Interdisciplinaritatea, transdisciplinaritatea, multidisciplinaritatea - cu care seconfrunt
ă
înv
ăŃă
mântul
ş
i cercetarea- precum
ş
i evolu
Ń
ia teoriei pedagogice din ultimiiani au condus la aplicarea unui num
ă
r mare de strategii didactice, de metode
ş
i procedeemenite s
ă
eficientizeze procesul de comunicare
ş
i asimilare a cuno
ş
tin
Ń
elor
ş
i de evaluarea lor. În al doilea rând, reducerea timpului de activitate în
ş
coal
ă
, extinderea unor formede înv
ăŃă
mânt la distan
Ńă
, modificarea atitudinii tinerilor fa
Ńă
de educa
Ń
ia formal
ă
 
ş
iinformal
ă
, limitarea resurselor materiale, apari
Ń
ia unor obiective tot mai ambi
Ń
ioase („Eu,de ce nu?”), cre
ş
terea competi
Ń
iei cu al
Ń
i factori de formare au ca rezultat promovareapostmodernismului în educa
Ń
ie, identificarea a noi tehnologii informatice, metode
ş
iprocedee de predare, înv
ăŃ
are
ş
i evaluare.În
 Didactica istoriei
, ca disciplin
ă
de sintez
ă
a con
Ń
inuturilor istorice, disciplin
ă
 obligatorie în cadrul trunchiului comun al curriculum-ului pentru formarea ini
Ń
ial
ă
acadrelor didactice, se acumuleaz
ă
mereu o experien
Ńă
considerabil
ă
care trrebuiecunoscut
ă
, valorificat
ă
 
ş
i îmbog
ăŃ
it
ă
. Ea constituie o baz
ă
teoretic
ă
orientativ
ă
, un ghidcare îi arat
ă
viitorului practician la catedr
ă
cât
ş
i ce mai are de parcurs în preg
ă
tirea despecialitate pentru a fi sigur c
ă
activitatea sa didactic
ă
în ansamblu îi confer
ă
randamentula
ş
teptat. Baz
ă
teoretic
ă
 
ş
i ghid indispensabil pentru identificarea solu
Ń
iilor practice,adecvate, flexibile în formarea unui stil personal de predare a istoriei, în concordan
Ńă
cuexigen
Ń
ele actuale ale înv
ăŃă
mântului eficient din marea familie a Uniunii Europene.Încerc
ă
m în cele ce urmeaz
ă
s
ă
oferim celor interesa
Ń
i – tineret studios, cadredidactice
ş
i cercet
ă
tori – o lucrare sistematic
ă
menit
ă
s
ă
faciliteze calea cunoa
ş
terii
ş
iselect
ă
rii adecvate a unor strategii, metode
ş
i tehnici didactice eficiente de antrenare aelevilor în descoperirea individual
ă
 
ş
i cunoa
ş
terea reperelor fundamentale din istoriauniversal
ă
 
ş
i na
Ń
ional
ă
.
1
Întrucât în spa
Ń
iul actual al
ş
tiin
Ń
elor educa
Ń
iei acest concept pare a fi pu
Ń
in confuz
ş
i chiar controversat,am considerat binevenit
ă
alc
ă
tuirea unui subcapitol distinct menit s
ă
elucideze în
Ń
elegerea lui.

Activity (18)

You've already reviewed this. Edit your review.
1 thousand reads
1 hundred reads
Gaspar Darius liked this
bogdanutk liked this
enceu2002 liked this
Pasca Friss Eva Ramona liked this
Claudia Ghitoiu liked this
Dinu Dinulescu liked this
Dana Botoș liked this
Codrin Maleş liked this

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->