Welcome to Scribd. Sign in or start your free trial to enjoy unlimited e-books, audiobooks & documents.Find out more
Download
Standard view
Full view
of .
Look up keyword
Like this
18Activity
0 of .
Results for:
No results containing your search query
P. 1
Didactica_predarii_istoriei_sinteza_sem2

Didactica_predarii_istoriei_sinteza_sem2

Ratings: (0)|Views: 685|Likes:
Published by 666no

More info:

Published by: 666no on Feb 05, 2011
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

07/10/2013

pdf

text

original

 
UNIVERSITATEA “SPIRU HARET”FACULTATEA DE ISTORIE
NICOLAE POSTOLACHE
DIDACTICA ISTORIEI
Editura Funda
Ń
iei“România de Mâine”Bucure
ş
ti, 2008
 
2
C U P R I N S
INTRODUCERE
…………………………………………………….pag. 3
CAPITOLUL I
 PRECIZ
 Ă 
 RI TERMINOLOGICE
…………………pag. 41.1
 Istoria - obiect de studiu la toate popoarele
……………………...pag. 41.2
 Didactica istoriei –
 ş
tiin
 Ńă 
de sintez
ă 
a a con
 Ń 
inuturilor 
………….pag. 61.3
Con
 Ń 
inutul înv
ăŃă 
mântului preuniversitar de istorie. Curriculum na
 Ń 
ional – uncorpus de documente reglatoare
…………………………………..pag. 8
 
1.4
 Manualele de istorie
....................................................................….pag. 101.4.1.
Func
 Ń 
iile manualului
 ş
colar 
……………………………………..pag. 121.4.2.
Criteriile de alegere a manualului
………………………………pag. 13
BIBLIOGRAFIE
………………………………………………………pag. 15
CAPITOLUL II
 . ÎNDRUMAREA INSTRUIRII 
……………………..pag. 16
2.1.
 
 Înv
ăŃ 
area centrat 
ă 
pe obiective
…………………………………….pag. 16
2.2.
Profesorul de istorie..
………………………………………………pag. 20
2.3.
Textul
 ş
i interpretarea lui
………………………………………….pag. 24
2.4.
Etapele lecturii textului istoric
……………………………………..pag. 25
BIBLIOGRAFIE
………………………………………………………pag. 26
CAPITOLUL III METODE
Ş
I TEHNICI DE PREDARE-ÎNV
Ăł
ARE
……………………………………………………………pag. 29
3.1.
 Metodologia didactic
ă 
– domeniul cel mai deschis înnoirilor 
……..pag. 293.2.
Principalele metode specifice înv
ăŃă 
rii istoriei
…………………….pag. 323.2.1.
 Brainstorming-ul – metoda „asaltului de idei”
…………………..pag. 323.2.2.
Cabinetul de istorie
……………………………………………….pag. 333.2.3.
 Muzeul – un spa
 Ń 
iu optim de predare-înv
ăŃ 
are a istoriei………
….pag. 343.2.4.
Excursia de interes istoric…………………………………………….
.pag. 403.2.5.
Studiul de caz
……………………………………………………..pag. 423.2.6.
Turul galeriei
…………………………………………………….pag. 453.2.7.
Ş 
tiu, vreau s
ă 
 
 ş
tiu, am înv
ăŃ 
at 
……………………………………pag. 453.3.
 Alte metode ………………………………………………………………
..pag. 473.3.1.
 Algoritmizarea
……………………………………………………pag. 473.3.2.
 Autoevaluarea
……………………………………………………..pag. 473.3.3
Ciorchinele
…………………………………………………………pag. 483.3.4.
 Metoda col
 Ń 
urilor 
………………………………………………….pag. 483.3.5.
Compara
 Ń 
ia
………………………………………………………..pag. 483.3.6.
Conversa
 Ń 
ia
………………………………………………………..pag. 49
 
3
INTRODUCERE
Apari
Ń
ia
ş
i aplicarea metodologiei noului curriculum
1
care cuprinde planuri de înv
ăŃă
mânt
ş
i programe
ş
colare, adecvate cerin
Ń
elor Uniunii Europene, realizarea unormanuale alternative
ş
i a altor tipuri de materiale auxiliare necesare pred
ă
rii
ş
i însu
ş
iriimateriei, fac
ş
i mai actual
ă
ini
Ń
ierea viitorilor profesori de istorie în problematica vast
ă
adidacticii specialit
ăŃ
ii.Interdisciplinaritatea, transdisciplinaritatea, multidisciplinaritatea - cu care seconfrunt
ă
înv
ăŃă
mântul
ş
i cercetarea- precum
ş
i evolu
Ń
ia teoriei pedagogice din ultimiiani au condus la aplicarea unui num
ă
r mare de strategii didactice, de metode
ş
i procedeemenite s
ă
eficientizeze procesul de comunicare
ş
i asimilare a cuno
ş
tin
Ń
elor
ş
i de evaluarea lor. În al doilea rând, reducerea timpului de activitate în
ş
coal
ă
, extinderea unor formede înv
ăŃă
mânt la distan
Ńă
, modificarea atitudinii tinerilor fa
Ńă
de educa
Ń
ia formal
ă
 
ş
iinformal
ă
, limitarea resurselor materiale, apari
Ń
ia unor obiective tot mai ambi
Ń
ioase („Eu,de ce nu?”), cre
ş
terea competi
Ń
iei cu al
Ń
i factori de formare au ca rezultat promovareapostmodernismului în educa
Ń
ie, identificarea a noi tehnologii informatice, metode
ş
iprocedee de predare, înv
ăŃ
are
ş
i evaluare.În
 Didactica istoriei
, ca disciplin
ă
de sintez
ă
a con
Ń
inuturilor istorice, disciplin
ă
 obligatorie în cadrul trunchiului comun al curriculum-ului pentru formarea ini
Ń
ial
ă
acadrelor didactice, se acumuleaz
ă
mereu o experien
Ńă
considerabil
ă
care trrebuiecunoscut
ă
, valorificat
ă
 
ş
i îmbog
ăŃ
it
ă
. Ea constituie o baz
ă
teoretic
ă
orientativ
ă
, un ghidcare îi arat
ă
viitorului practician la catedr
ă
cât
ş
i ce mai are de parcurs în preg
ă
tirea despecialitate pentru a fi sigur c
ă
activitatea sa didactic
ă
în ansamblu îi confer
ă
randamentula
ş
teptat. Baz
ă
teoretic
ă
 
ş
i ghid indispensabil pentru identificarea solu
Ń
iilor practice,adecvate, flexibile în formarea unui stil personal de predare a istoriei, în concordan
Ńă
cuexigen
Ń
ele actuale ale înv
ăŃă
mântului eficient din marea familie a Uniunii Europene.Încerc
ă
m în cele ce urmeaz
ă
s
ă
oferim celor interesa
Ń
i – tineret studios, cadredidactice
ş
i cercet
ă
tori – o lucrare sistematic
ă
menit
ă
s
ă
faciliteze calea cunoa
ş
terii
ş
iselect
ă
rii adecvate a unor strategii, metode
ş
i tehnici didactice eficiente de antrenare aelevilor în descoperirea individual
ă
 
ş
i cunoa
ş
terea reperelor fundamentale din istoriauniversal
ă
 
ş
i na
Ń
ional
ă
.
1
Întrucât în spa
Ń
iul actual al
ş
tiin
Ń
elor educa
Ń
iei acest concept pare a fi pu
Ń
in confuz
ş
i chiar controversat,am considerat binevenit
ă
alc
ă
tuirea unui subcapitol distinct menit s
ă
elucideze în
Ń
elegerea lui.

Activity (18)

You've already reviewed this. Edit your review.
1 thousand reads
1 hundred reads
Gaspar Darius liked this
bogdanutk liked this
enceu2002 liked this
Claudia Ghitoiu liked this
Dinu Dinulescu liked this
Dana Botoș liked this
Codrin Maleş liked this

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->