Welcome to Scribd. Sign in or start your free trial to enjoy unlimited e-books, audiobooks & documents.Find out more
Download
Standard view
Full view
of .
Look up keyword
Like this
2Activity
0 of .
Results for:
No results containing your search query
P. 1
Preporodov Journal, br. 126

Preporodov Journal, br. 126

Ratings:
(0)
|Views: 377|Likes:
Published by Bosnamuslim-media
Mjesečnik Preporodov Journal usmjeren je k društvenoj aktualnosti, polemici i intervjuima. Izdavač časopisa je Kulturno društvo Bošnjaka Hrvatske "Preporod" iz Zagreba. http://www.kdbhpreporod.hr
Mjesečnik Preporodov Journal usmjeren je k društvenoj aktualnosti, polemici i intervjuima. Izdavač časopisa je Kulturno društvo Bošnjaka Hrvatske "Preporod" iz Zagreba. http://www.kdbhpreporod.hr

More info:

Published by: Bosnamuslim-media on Feb 05, 2011
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

02/05/2011

pdf

text

original

 
NakoN zločiNa: pitaNja zaslužuju odgovoreBaCiti Fetvu Na djeda MrazaiNtervju: seNad prŠiĆpakt dodik – čoviĆ za ruŠeNje BHistiNa o ratu u BH: “Nas i rusa…”kur’aN – NajvažNiji izvor islaMaosvijestiti proCesesastaNak u prdeHaNi
 
 JOUN A L
2
ISSN 1334-5052PREPORODOV JOURNAL
 mjesečnik KDBH “Preporod”
Izdavač:
Kulturno društvo Bošnjaka Hrvatske“Preporod”
Glavni urednik:
Ismet Isaković
 Zamjenik glavnog urednika:
Filip Mursel Begović
Redakcija:
 Amina AlijagićMirza MešićSena KulenovićEdis FelićFaris Nanić Ajka Tiro Srebreniković
Suradnici:
Mirsada BegovićEdina Smajlagić Avdo Huseinović (BiH)Edin Tule (BiH) Amel Suljović (BiH)
 Adresa:
Preporodov JournalIlica 35, 10000 Zagreb
Telefon/faks:
+385 (0)1 48 33 635
e-mail:
kdbhpreporod
@
zg.t-com.hr kdbhpreporod
@
kdbhpreporod.hr ismet.isakovic@sk.t-com.hr 
web:
 www.kdbhpreporod.hr 
 Žiro-račun:
ZABA 2360000-1101441490
Devizni račun:
SWIFT ZABA HR 2X: 70300-280-3755185
Cijena:
15 kuna
Pretplata:
RH 100 HRK godišnjeBiH 30 KM godišnjeSvijet 20
E
godišnje
Tisak:
mtg-topgraf d.o.o., Velika GoricaTiskano uz financijsku potporu izDržavnog proračuna RepublikeHrvatske putem Savjeta za nacionalnemanjine Republike Hrvatske
Na naslovnoj stranici:
Bošnjački institut u Sarajevu
SADRŽAJ
SADRŽAJ
UVODNIK 
Nakon zločina: pitanja zaslužuju odgovore
...................................................................
3
BOŠNJACI U HRVATSKOJ
Baciti fetvu na Djeda Mraza
..................................................................................................
4Sigurnosna rješenja u BiH
......................................................................................................
6Drž’ se, Feđa
...............................................................................................................................
8Blagdanske poruke hidžre
.....................................................................................................
9 Važnost prevencije bolesti
..................................................................................................
11Novi četverogodišnji mandat
............................................................................................
12Bošnjački identitet
..................................................................................................................
13Kontinuirano jačanje stranke
.............................................................................................
14Prvorazredan kulturni događaj
.........................................................................................
16“Bulbuli” i edenski vrt
...........................................................................................................
18Stalni dijalog i otvorenost
....................................................................................................
19Čarobna moć sevdalinke
.....................................................................................................
21 Veliki kulturni doprinos
........................................................................................................
22Mi smo spremni
......................................................................................................................
23Kur’anska tajna harfova
.......................................................................................................
24Zvornik – prvi etnički očišćen grad u BiH
...................................................................
25
HRVATSKA 
Božić u Alpama
........................................................................................................................
27
INTERVJU – SENAD PRŠIĆ
SDAH i BDSH nemaju ekskluzivitet nad bošnjačkim narodom
........................
29
BOSANSKI BAROMETAR 
Pakt Dodik – Čović za rušenje BiH
................................................................................
32Istina o ratu u BiH: “Nas i Rusa…”
................................................................................
34
IZ SVIJETA 
Domino efekt
...........................................................................................................................
36
KULTURA 
Zaplakala šećer Đula
.............................................................................................................
39
PRIČE IZ BOSNE
 Jedan od najboljih koje smo imali
....................................................................................
40
ŽIVJETI ISLAM
Kur’an – najvažniji izvor islama
........................................................................................
42
POVRATAK U BUDUĆNOST
Osvijestiti procese
.................................................................................................................
44
MURSELOV ŠEGISTAN
Sastanak u Prdehani
...............................................................................................................
46
 
 JOUN A L
3
UVODNIK 
Tko oduzme nepravedno život jednome čovjeku kaoda je ubio cijeli svijet, a tko spasi život jednome čovjekukao da je spasio čitav svijet, kaže Časni Kur’an. Odzvanjali ovaj ajet mislima muslimana širom svijeta nakon kuka-vičkog, zastrašujućeg napada na aleksandrijsku Koptskucrkvu u kojoj se prvih minuta Nove 2011. godine po Mila-du održavala euharistija i koji je ubio trideset dvoje kr-šćanskih Kopta pri bogoslužju, a ranio devedeset sedammahom kršćana i nešto muslimana koji su se nalazili okocrkve? Ubio ljude dok su slavili Boga! Ubio SljedbenikeKnjige koje su muslimani dužni štititi, posebno u državi ukojoj su velika većina i čiji predstavnici zauzimaju sveključne poluge vlasti. Ubio trideset dvoje nevinih vjerni-ka, dakle trideset i dva svijeta.Ostavimo, načas, na stranu u mnogome opravdane bo- jazni o uvezenom aktu zločina, o pokušaju destabilizacijemuslimansko-kršćanskih odnosa u Egiptu i time samogaEgipta, o ograncima fantomske Al-Qa’ide, o interesu ne-legalne vlasti koja je varala na izborima da se dodatnokompromitiraju islamistički pokreti, posebno Musliman-ska braća, o upletenosti izraelske obavještajne službe kaostvarnog dobitnika ovog vandalskog čina, o nedjelovanjuegipatskih snaga sigurnosti u zaštiti ove crkve koja je bilana popisu meta, objavljenom na webu, i upitajmo se jed-no. Zašto, osim načelnih osuda zločina, muslimanski lide-ri i mase ne pokažu barem zrnce odlučnosti da se obraču-naju s ovim manjinskim, minornim pokretima primitivnihi ograničenih interpretacija Kur’ana, a posebno hadisa.Gdje su odlučne fetve vjerskih autoriteta El Ezhera ili Qo-ma, intonirane najtežim prijetnjama protiv inspiratora, na-logodavaca i izvršitelja ovakvih besprizornih zločina nadSljedbenicima Knjige, kao što su odlučne bile fetve protivSelmana Rušdija ili pozivi na linč i nasilničke demonstra-cije protiv karikatura Poslanikovih. Nasilje uopće, a po-sebno protiv nemoćnijih je znak vlastite slabosti. Nije liPoslanik rekao kako je džihadu-l kebir – veliki napor –  borba protiv vlastitih slabosti, dok je džihadu-s-saghir – mali napor – borba na bojnom polju protiv napadača? Če-ga se to muslimanski autoriteti boje – da im pastve, zapu-štene u neznanju i opterećene neautohtonom tradicijom postanu odjednom konvertiti u kršćanstvo ili neke drugevjere, pa se boje riječju progoniti one koji u ime vjere ubi- jaju. Jadna li im je vjera i još jadnija pastva.James Mitchener je pedesetih godina prošlog stoljećanapisao za američku obavještajnu službu kako su Arapi imuslimani općenito imuni na komunističku indoktrinacijuzbog svoje duboke i iskrene religioznosti koju je boljševi-zam ismijavao, impregnirajući društvo agresivnim ateiz-mom. I doista, niti jedna diktatura među muslimanimadvadesetoga stoljeća nije se oslanjala na ateizam. Čak je ikemalistička turska diktatura samo pokušala turciziratiislam do mjere do koje to nije postalo ridikulozno. Ovo-stoljetne diktature na islam se itekako oslanjaju. Posebnona islamsku ulemu. U čemu je onda problem, pitaju sezačuđeni, prijateljski nastrojeni i suradnji vrlo skloni kr-šćani i drugi, vjernici i agnostici, širom svijeta? Što je sajetom koji mnogi od njih citiraju kako u vjeri nema prisi-le jer se pravi put jasno razlikuje od zablude? Osim ako taista ulema polako počinje gubiti pojam o pravom putu, pamisli da ga je počela gubiti i pastva, vjerničke mase. Jer ako su muslimani danas muslimani po tradiciji, a ne pouvjerenju, onda je islamski svijet u ozbiljnoj krizi identite-ta i nedostaje mu samopouzdanja. Postaje autarkičan i na-siljem prikriva vlastite slabosti – neznanje, ovisnost ouvozu iole složenijih gotovih proizvoda iz, inače, mrskogZapada, a sve više i Istoka, zaostalost društvenih odnosa iinstitucija. Jer ako je dvoje ili troje konvertita na kršćan-stvo veći problem muslimanskoj ulemi od trideset dvoje,na bi gajri haqq, nepravedno ubijenih nemuslimana odmuslimanske ruke, bez obzira tko ju je vodio, onda je taulema izgubila vezu s načelima islama, a muslimanskemase ozbiljno sumnjaju u utemeljenost i održivost svojihuvjerenja. To nema veze s islamom jer je on slična iskuše-nja prebrodio u ovih četrnaest stoljeća, ali ima veze s mu-slimanima danas. Islam opstaje po principima višeg reda,a muslimani propadaju zato što napuštaju principe. Zločin je zločin i zaslužuje kaznu. Tko to zaboravi, skrenuo je sonog pravog puta koji se jasno razlikuje od zablude iz aje-ta koji zabranjuje prisilu u vjeri. Treba li podsjećati na na-redbu hazreti Omera svojim generalima prije početka voj-ne kampanje protiv Bizanta, a koja sadrži i zabranu skr-navljenja kršćanskih bogomolja i nasilja nad nemuslima-nima? Napokon, po kojem to pravu reciprociteta mogu mu-slimani očekivati zaštitu muslimanskih manjina u država-ma na Zapadu i Istoku, ako ju nisu u stanju pružiti nemu-slimanskim manjinama u svojim državama? Što ako gnjevi antimuslimanska histerija, koje zločini poput aleksan-drijskog dodatno raspiruju, izazovu odmazdu nad musli-manima recimo u jugoistočnoj Europi? Kojim će to pra-vom muslimanski autoriteti tražiti njihovu zaštitu ako suostali ravnodušni ili nedovoljno agilni u osudi, ali i progo-nu ubojica iz Aleksandrije ili Bagdada, gdje je u listopaduubijeno pedeset i šest kršćana, dakle pedeset i šest svjeto-va, također u crkvi? Hoće li onda bošnjački i albanski mu-slimani platiti cijenu tuđeg nečinjenja i trebaju li njihovilideri i autoriteti, na istim načelima na kojima su braniliBošnjake i Albance od pokušaja genocida nad njima u de-vedesetim godinama, braniti i Sljedbenike Knjige od zlo-čina koje nad njima čine muslimani? Pitanja zaslužujuodgovore i mi ih čekamo.
 
q
Faris Nanić
Uvodna riječ
Nakon zločina:pitanja zaslužuju odgovore

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->