Welcome to Scribd, the world's digital library. Read, publish, and share books and documents. See more
Download
Standard view
Full view
of .
Look up keyword
Like this
4Activity
0 of .
Results for:
No results containing your search query
P. 1
Varianta 7 - Subiecte informatica intensiv Pascal Bacalaureat 2008

Varianta 7 - Subiecte informatica intensiv Pascal Bacalaureat 2008

Ratings: (0)|Views: 92 |Likes:
Published by news-blitz
Varianta 7 - Subiecte informatica intensiv Pascal Bacalaureat 2008
Varianta 7 - Subiecte informatica intensiv Pascal Bacalaureat 2008

More info:

Published by: news-blitz on Feb 05, 2011
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

12/19/2012

pdf

text

original

 
Ministerul Educa
ţ
iei, Cercet
ă
rii
ş
i TineretuluiCentrul Na
ţ
ional pentru Curriculum
ş
i Evaluare în Înv
ăţă
mântul Preuniversitar
BACALAUREAT 2008 - INFORMATIC
Ă
, limbajul Pascal Subiectul ISpecializarea Matematic
ă
-informatic
ă
intensiv informatic
ă
 
Proba scris
ă
la INFORMATIC
Ă
 PROBA E, limbajul PASCALSpecializarea Matematic
ă
-informatic
ă
intensiv informatic
ă
 
 
Toate subiectele sunt obligatorii. Se acord
ă
10 puncte din oficiu.
 
Timpul efectiv de lucru este de 3 ore.
 
 În rezolv
ă
rile cerute, identificatorii utiliza
ţ
i trebuie s
ă
respecte preciz
ă
rile din enun
ţ
 (bold), iar în lipsa unor preciz
ă
ri explicite, nota
ţ
iile trebuie s
ă
corespund
ă
cu semnifica
ţ
iileasociate acestora (eventual în form
ă
prescurtat
ă
).Subiectul I (30 de puncte) - Varianta 007Pentru itemul 1, scrie
ţ
i pe foaia de examen litera corespunz
ă
toare r
ă
spunsului corect.1.
Fiecare dintre variabilele întregi
x
 
ş
i
y
memoreaz
ă
câte un num
ă
r natural. Care dintreexpresiile
Pascal
de mai jos are valoarea
true
dac
ă
 
ş
i numai dac
ă
num
ă
rul memorat în
x
este strict mai mare decât
0
 
ş
i num
ă
rul memorat în
y
este strict mai mare decât
5
?
(4p.)
 
a.
x*y-5<>0
b.
x*(y-5)<>0
c.
x*(y-5)>=0
d.
not(x*(y-5)<=0)
Scrie
ţ
i pe foaia de examen r
ă
spunsul pentru fiecare dintre cerin
ţ
ele urm
ă
toare.2. Se consider
ă
algoritmul al
ă
turat descris în pseudocod:
S-a notat cu
[c]
partea întreag
ă
a num
ă
ruluireal
c
, iar cu
a%b
restul împ
ă
r
ţ
irii num
ă
rului întreg
a
la num
ă
rul întreg nenul
 b.
 a)
Scrie
ţ
i valoarea afi
ş
at
ă
, în urma execut
ă
riialgoritmului, dac
ă
se cite
ş
te pentru
n
 
valoarea
232493
.
(4p.)
 
b)
Scrie
ţ
i dou
ă
valori naturale distincte carepot fi citite pentru
n
astfel încât în urmaexecut
ă
rii algoritmului s
ă
se afi
ş
ezenum
ă
rul
9654
.
 
(6p.)
cite
ş
te n
(num
ă
r natural nenul)
 nr
0
┌ 
 pentru a=9,0,-1 execut
ă
 
n
│┌ 
cât timp m 
0
ş
i m%10
a execut
ă
 
││
[m/10]
│└■
 
│┌ 
dac
ă
0 atunci
││
nr
nr*10 +m%10
│└■
 
└■
 scrie nr
c)
Scrie
ţ
i în pseudocod un algoritm echivalent cu cel dat în care s
ă
se înlocuiasc
ă
structura
 pentru...execut
ă
cu o structur
ă
repetitiv
ă
cu test final.
(6p.)
 
d)
Scrie
ţ
i programul
Pascal
corespunz
ă
tor algoritmului dat.
(10p.) 
 
Ministerul Educa
ţ
iei, Cercet
ă
rii
ş
i TineretuluiCentrul Na
ţ
ional pentru Curriculum
ş
i Evaluare în Înv
ăţă
mântul Preuniversitar
BACALAUREAT 2008 - INFORMATIC
Ă
, limbajul Pascal Subiectul IISpecializarea Matematic
ă
-informatic
ă
intensiv informatic
ă
 
Subiectul II (30 de puncte) - Varianta 007Pentru fiecare dintre itemii 1
ş
i 2 scrie
ţ
i pe foaia de examen litera care corespunder
ă
spunsului corect.1.
Care dintre variantele de mai jos reprezint
ă
declararea eficient
ă
 
ş
i corect
ă
a unui tabloubidimensional cu
exact
 
20
de elemente, numere întregi cu cel mult
4
cifre fiecare?
(4p.)
 
a.
var a:array[1..2,1..10] of integer;
 
b.
var a:array[1.. 40]of real;
 
c.
var a:array[1..2,1..10]of char;
 
d.
var a:array[1..40] of integer;
 
2.
O list
ă
liniar
ă
simplu înl
ă
n
ţ
uit
ă
cu cel pu
ţ
indou
ă
elemente, alocat
ă
dinamic, re
ţ
ine încâmpul
info
al fiec
ă
rui element câte unnum
ă
r natural de maximum
4
cifre, iar încâmpul
urm 
adresa elementului urm
ă
tordin list
ă
sau
nil
dac
ă
nu exist
ă
unelement urm
ă
tor.
while p^.urm<>nil do beginif p^.urm^.info < p^.info then p^.urm^.info:=p^.info; p:=p^.urm end;write(p^.info);
Dac
ă
variabila
 p
 
re
ţ
ine adresa primului element al listei atunci, în urma execut
ă
rii secven
ţ
eide program al
ă
turate se afi
ş
eaz
ă
întotdeauna:
(4p.)a.
cea mai mic
ă
dintre valorile memorate deelementele din list
ă
.
b.
cea mai mare dintre valorile memorate deelementele din list
ă
.
c.
valoarea memorat
ă
de penultimulelement din list
ă
.
d.
valoarea memorat
ă
de primul element dinlist
ă
.
Scrie
ţ
i pe foaia de examen r
ă
spunsul pentru fiecare dintre cerin
ţ
ele urm
ă
toare.3.
Se consider
ă
graful neorientat cu mul
ţ
imea vârfurilor
{1,2,3,4,5,6}
 
ş
i mul
ţ
imea muchiilor
{[1,2],[2,3],[3,4],[3,5],[4,5],[1,3],[2,6],[2,4],[4,6]}
.Care este num
ă
rul
minim
de muchii ce pot fi eliminate astfel încât graful par
ţ
ial ob
ţ
inut s
ă
 nu mai fie
conex
?
(6p.)
 
4.
Se consider
ă
graful orientat cu
6
noduri, reprezentat prinmatricea de adiacen
ţă
al
ă
turat
ă
. Care este num
ă
rul tuturorgrafurilor par
ţ
iale distincte ale grafului dat? Doua grafuri partialesunt distincte daca matricele lor de adiacen
ţă
sunt diferite.
(6p.)
 
0 1 0 1 0 10 0 0 0 1 00 0 0 0 0 00 0 0 0 1 00 0 0 0 0 10 0 1 0 0 0
5.
Se consider
ă
un text cu maximum
255
de caractere, format din litere mici ale alfabetuluienglez
ş
i spa
ţ
ii. Textul con
ţ
ine cel pu
ţ
in o consoan
ă
. Scrie
ţ
i un program
Pascal
care cite
ş
tede la tastatur
ă
textul
ş
i apoi determin
ă
transformarea acestuia, eliminând numai ultimaconsoan
ă
care apare în text, ca în exemplu. Programul va afi
ş
a pe ecran textul ob
ţ
inut.
Exemplu
: dac
ă
de la tastatur
ă
se introduce textul:
 mare frig saci
 pe ecran se va afi
ş
a:
 mare frig sai
(10p.)
 

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->