Welcome to Scribd. Sign in or start your free trial to enjoy unlimited e-books, audiobooks & documents.Find out more
Download
Standard view
Full view
of .
Look up keyword
Like this
2Activity
0 of .
Results for:
No results containing your search query
P. 1
_A305__ruzgar_ciftligi_tasarimi

_A305__ruzgar_ciftligi_tasarimi

Ratings:
(0)
|Views: 74|Likes:
Published by kerim_bilen

More info:

Published by: kerim_bilen on Feb 05, 2011
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

05/12/2014

pdf

text

original

 
 
ÖNSÖZ
Bu proje Kocaeli Üniversitesi Mühendislik Fakültesi yönetmeliği gereğincehazırlanmıştır. Bu projenin amacı Rüzgar Enerjisinden Faydalanarak Elektrik Üretiminin gerçekleşmesi hakkında bilgi edinmek ve uygulamaları hakkındaaraştırmalarda bulunmaktır.Proje mühendislik ve genel bilgi vermek amacı ile hazırlanmış olup Rüzgar Enerjisi Sistemleri ,Rüzgar Çiftliği için gerekli Parametrelerin Đncelenmesi , Rüzgar -Dizel Elektrik Üretim Sistemleri , Rüzgar Enerjisiyle ile Panel Isıtma -Soğutmave Rüzgar Türbinlerinin Çevresel Etkileri hakkında temel bilgiler verilmiş vemühendislikte gerekli ve yararlı olan noktalar üzerinde durulmuştur.Elektrik enerjisi üretimi amacıyla rüzgar enerjisi kullanımı, 1973-1974’deyaşanan ilk petrol krizinin ardından, enerji arzı güvenliği, ithal enerji kaynağı bağımlılığından kurtulma ve fiyat istikrarı gereksinimlerinden dolayı tekrar ilgigörmeye başladı. Hemen tüm Avrupa ülkeleri ve A.B.D.’de yenilebilir enerjikaynakları için ulusal Ar-Ge programları başlatıldı. Programlar kapsamında,kurumsal veya kişisel uygulamaları ekonomik bakımdan desteklemek amacı ileulusal ve uluslararası hibe ve kredi kaynakları oluşturuldu. Koliforniya’da 80’liyıllarda, Koliforniya’lı büyük elektrik şirketlerince başlatılan geniş ölçekli rüzgar çiftliği uygulamaları, hem teknolojinin ilerlemesi hem de rüzgar enerjisinin diğer enerji kaynakları ile yarışabilirliğinin kanıtlanması anlamında çok önemli deneyimve bilgi birikimi sağladı. 90’lı yıllar, Avrupa Topluluğu’nun 1991 yılında hazırlattığı‘ Rüzgar Enerjisi Strateji Dokümanı ‘ ile belirlenen ve o günlerde çok iyimser olduğusöylenen kurulu güç artış öngörümlerine ulaşılması için hazırlanan çeşitli projelerle başladı.Rüzgar enerjisi veya rüzgar gücünün üstünlüğü yaygın ve tükenmez olmasındankaynaklanmaktadır. Rüzgar enerjisi diğer enerji biçimlerine göre ısıl yada maddikirlenmeye yol açmaz. Düşük yoğunlukta olması, güç / alan oranı ve düzensizliğidezavantajlarını oluşturur. Rüzgar düzensizliğine rağmen sıvı yakıtlara göreistatistiksel öngörümü kolay ve güvenilir bir kaynaktır.
 
22
 
ĐÇĐNDEKĐLER 
KONULAR SAYFA NO:
RÜZGAR ÇĐFTLĐĞĐ TASARIMI ĐÇĐN GEREKLĐ PARAMETRELERĐN ĐNCELENMESĐ.........3Çiftlik bölgesindeki rüzgar hızı değerlerinin incelenmesi.................................................................4Enerji Üretiminin Đncelenmesi...........................................................................................................4Gürültü değerlerinin incelenmesi.......................................................................................................5Elektriksel altyapı tasarımı.................................................................................................................5Çiftlik arazisi incelemesi ön alt yapı çalışmaları................................................................................6Ekonomik analiz.................................................................................................................................7Teknik fizibilite ve mühendislik tasarımları.......................................................................................7Rüzgar Şarjörleri.................................................................................................................................8Elektrik Şirketleri Đçin Elektrik Üretimi.............................................................................................8RÜZGAR ÖZELLĐKLERĐ.................................................................................................................9ENERJĐ VE GÜÇ...............................................................................................................................9Rüzgar Güç Değerlerini Etkileyen Faktörler..................................................................................11RÜZGAR ENERJISI ÇEVRIM SISTEMLERI................................................................................12Sürükleme cihazı...............................................................................................................................13Kaldırma cihazı.................................................................................................................................13Rotor eksenin konumu......................................................................................................................14Sistemin tanımı.................................................................................................................................14Çalıştırma..........................................................................................................................................15Kontrol..............................................................................................................................................15RÜZGAR ENERJĐSĐNĐN ELEKTRĐK ENERJĐSĐNE DÖNÜŞTÜRÜLMESĐ...............................17RÜZGAR ENERJĐSĐ SĐSTEMLERĐNĐN SINIFLANDIRILMASI.................................................17Rüzgar türbinlerinin sınıflandırılması...............................................................................................18Yatay eksenli rüzgar türbinleri..........................................................................................................19Düşey eksenli rüzgar türbinleri..........................................................................................................19Eğik eksenli türbinler.........................................................................................................................20Rüzgar enerjisi ile enerji üretiminin öngörümü.................................................................................20Jeneratör büyüklüğü...........................................................................................................................20Rotor alanı ve rüzgar haritası.............................................................................................................21Hesaplanan Yıllık enerji....................................................................................................................22RÜZGAR ENERJĐSĐ POTANSĐYELĐNĐN TESPĐTĐ........................................................................23TÜRKĐYE DE YÜRÜTÜLEN ÇALIŞMA VE ARAŞTIRMALAR................................................23Devlet Meteoroloji Đşleri Genel Müdürlüğü......................................................................................24TÜRBĐNLERĐN ĐNCELENMESĐ.....................................................................................................24Rüzgar Durumuna Göre Rüzgar Türbininin Çalışması Ve Durdurulması.........................................25Đletim Dağıtım Ve Toprağa Bağlama.................................................................................................27Rüzgar Enerjisinin Genel Değerlendirmesi........................................................................................28Kaynaklar............................................................................................................................................30
 
33
1.1.RÜZGAR ÇĐFTLĐĞĐ TASARIMI ĐÇĐN GEREKLĐ PARAMETRELERĐNĐNCELENMESĐ
Rüzgar enerjisi, yenilenebilir enerji kaynakları arsında en büyük potansiyeleve kullanım alanına sahiptir. Teknolojik gelişimin hızla sürdüğü rüzgar enerjisiendüstrisinde, üretilen elektriğin oldukça ekonomik oluşu da bu enerjiye olan ilgiyikaçınılmaz hale getirmektedir.Bu enerjiden en ekonomik ve en verimli düzeyde yararlanabilmek için, ilk yatırım maliyetinin yüksek oluşu da dikkate alınarak kapsamlı fizibiliteçalışmalarının yapılması gerekmektedir.Hızla gelişen bu endüstride gerçekçi bir yatırım için yapılması gerekenincelemeler şöyle sıralanabilir; rüzgar çiftliğinin kurulacağı bölgenin belirlenmesi, bölgenin ön değerlendirmesi, rüzgar verisi gözlemleri veri analizi, rüzgar yapısımodellenmesi mikro konuşlandırma, alt yapı tasarımı, türbin seçimi, enerji üretimideğerlendirmesi, ekonomik analiz ve çevre etki değerlendirmesi.Bugünkü tüketim oranları baz alınarak yapılan hesaplamalara göre,günümüzde yaygın olarak kullanılan fosil yakıtlarından kömürün 240, petrolün 43 vedoğal gazın 67 yıl sonra tükeneceği belirtilmektedir. Bunların neden olduğu çevrekirliliği de göz önünde bulundurulduğu zaman yüksek bir nüfus artışı oranına sahipolan Türkiye’nin yakın bir gelecekte mümkün olan bütün enerji kaynaklarına ihtiyaçduyacağı inkar edilemez bir gerçektir. Bugünkü enerji planlamaları ve bunlarınsonucunda yüz yüze gelinen çevreci karşı çıkışlar, gerek fosil yakıt kullanansantrallerin, gerekse geleceği halen açıklık kazanmayan nükleer enerji kullanımınınönünü tıkamaktadır. Bunun yerine yenilenebilir ve çevre dostu enerji kaynaklarınaolan ilgiyi arttırmakta ve bunların kullanımını desteklemektedir.

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->