Welcome to Scribd. Sign in or start your free trial to enjoy unlimited e-books, audiobooks & documents.Find out more
Download
Standard view
Full view
of .
Look up keyword
Like this
6Activity
0 of .
Results for:
No results containing your search query
P. 1
Jules Verne - Steaua Sudului

Jules Verne - Steaua Sudului

Ratings:
(0)
|Views: 298|Likes:
Published by Lazareanu Mihai
Jules Verne
STEAUA SUDULUI
Jules Verne
STEAUA SUDULUI

More info:

Published by: Lazareanu Mihai on Feb 06, 2011
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

03/22/2015

pdf

text

original

 
Jules VerneSTEAUA SUDULUI
Jules Verne
Steaua Sudului
Ţara Diamantelor
1 -
NEMAIPOMENIŢI SÎNT FRANCEZII
ĂȘ
TIA!— Vorbi
ţ
i, domnule, v
ă
ascult!— Domnule, am onoarea s
ă
v
ă
cer mîna domni
ș
oa-rei Watkins, fiica dumneavoastr
ă
.— Mîna Alicei?— Da, domnule. Cererea mea pare s
ă
v
ă
surprind
ă
.O s
ă
m
ă
ierta
ţ
i, totu
ș
i, dac
ă
mi-e destul de greu s
ă
 în
ţ
eleg de ce vi s-ar p
ă
rea extraordinar
ă
. Am dou
ă
-zeci
ș
i
ș
ase de ani. M
ă
numesc Cyprien Mere, sînt in-giner de mine, — am fost al doilea din seria mea laabsolvirea
ș
colii Politehnice. Familia mea este ono-rabil
ă
 
ș
i onorat
ă
, cu toate c
ă
nu-i înst
ă
rit
ă
. Domnulconsul al Fran
ţ
ei în Colonia Capului poate s
ă
confir-me toate acestea, dac
ă
dori
ţ
i, ca
ș
i prietenul meu Pha-ramond Barthes, temerarul vîn
ă
tor pe care îl cunoa
ș
-te
ţ
i bine, ca toat
ă
lumea în Griqualand. M
ă
aflu aici într-o misiune
ș
tiin
ţ
ific
ă
, trimis de Academia de
Ș
ti-in
ţ
e
ș
i de Guvernul francez. Anul trecut, Institutulmi-a decernat premiul Houdart, pentru lucr
ă
rile meledespre compozi
ţ
ia chimic
ă
a rocilor vulcanice dinAuvergne. Memoriul meu asupra bazinului diamanti-fer al Vaal-ului, care este aproape terminat, va fi f 
ă
r
ă
 îndoial
ă
bine primit de lumea
ș
tiin
ţ
ific
ă
. La întoar-cerea din misiune, voi fi numit profesor adjunct la
Ș
coala de Mine din Paris; mi-am
ș
i re
ţ
inut aparta-mentul, în strada Universit
ăţ
ii, num
ă
rul 104, la etajulal treilea. Anul viitor la întîi ianuarie, salariul meuse va ridica la patru mii opt sute de franci.
Ș
tiu c
ă
nue o avere, dar, cu ceea ce îmi vor aduce lucr
ă
rile per-
6JULES VERNE
sonale, expertizele, premiile academice
ș
i colaborareala revistele
ș
tiin
ţ
ifice, acest venit va fi aproape du-blat. Adaug c
ă
, fiind modest, nu-mi trebuie mai multca s
ă
fiu fericit. Domnule, am onoarea s
ă
v
ă
cer mînadomni
ș
oarei Watkins, fiica dumneavoastr
ă
.Numai dup
ă
tonul ferm
ș
i hot
ă
rît al acestui micdiscurs se putea vedea cu u
ș
urin
ţă
c
ă
Cyprien Mereera obi
ș
nuit s
ă
mearg
ă
totdeauna drept la
ţ
int
ă
 
ș
i s
ă
 
vorbeasc
ă
deschis. înf 
ăţ
i
ș
area sa nu dezmin
ţ
ea impresia produs
ă
defelul s
ă
u de a vorbi, fiind aceea a unui tîn
ă
r ocupat îndeob
ș
te cu cele mai înalte ra
ţ
ionamente
ș
tiin
ţ
ifice
ș
i care nu acord
ă
vanit
ăţ
ilor mondene decît timpulstrict necesar.P
ă
rul s
ă
u
ș
aten, t
ă
iat scurt, barba blond
ă
, tuns
ă
aproape pîn
ă
la epiderm
ă
, simplitatea costumului s
ă
ude c
ă
l
ă
torie din doc gri, p
ă
l
ă
ria de pai ieftin
ă
pe care,intrînd, o pusese cuviincios pe un scaun — cu toatec
ă
interlocutorul s
ă
u r
ă
m
ă
sese cu capul acoperit, culipsa de polite
ţ
e caracteristic
ă
rasei anglo-saxone —totul în Cyprien Mere indica un spirit serios, dup
ă
cum privirea lui limpede ar
ă
ta o inim
ă
curat
ă
 
ș
i ocon
ș
tiin
ţă
dreapt
ă
.Mai trebuie spus c
ă
acest tîn
ă
r francez vorbea foartebine engleze
ș
te, ca
ș
i cum ar fi tr
ă
it mult
ă
vreme în
ţ
inuturile cele mai britanice ale Regatului-Unit.Domnul Watkins îl ascult
ă
tr
ă
gînd dintr-o pip
ă
lung
ă
, a
ș
ezat într-un fotoliu de lemn, cu piciorul stîng întins pe un taburet de pai, cu cotul sprijinit pe col-
ţ
ul unei mese grosolane, avînd în fa
ţă
o caraf 
ă
cugin
ș
i un pahar umplut pe jum
ă
tate cu aceast
ă
b
ă
utur
ă
alcoolic
ă
.Era îmbr
ă
cat cu un pantalon alb, o hain
ă
de pînz
ă
groas
ă
, albastr
ă
, o c
ă
ma
șă
de flanel
ă
g
ă
lbuie, f 
ă
r
ă
vest
ă
 
ș
i f 
ă
r
ă
cravat
ă
. Sub p
ă
l
ă
ria imens
ă
de pîsl
ă
,care p
ă
rea în
ș
urubat
ă
definitiv pe capul c
ă
runt, serotunjea o fa
ţă
buh
ă
it
ă
 
ș
i ro
ș
ie, parc-ar fi fost injec-
iSTEAUA SUDULUI
7
tat
ă
cu peltea de coac
ă
ze. Pe fa
ţ
a aceasta, pu
ţ
in atr
ă
-g
ă
toare, împodobit
ă
cu smocuri de barb
ă
aspr
ă
de cu-loarea pirului, lic
ă
reau doi ochi mici, cenu
ș
ii, carenu prea oglindeau r
ă
bdare
ș
i bun
ă
tate.Trebuie s
ă
spunem deîndat
ă
, în ap
ă
rarea domnu-lui Watkins, c
ă
suferea groaznic de gut
ă
, ceea ce îlobliga s
ă
-
ș
i
ţ
in
ă
piciorul stîng înf 
ăș
urat în buc
ăţ
i depînz
ă
; or, guta, în Africa Meridional
ă
ca
ș
i în alte
ţă
ri, nu-i f 
ă
cut
ă
s
ă
îmblînzeasc
ă
firea oamenilor c
ă
-rora le roade articula
ţ
iile.Scena se petrecea la ferma domnului Watkins, pela 29 grade latitudine la sud de Ecuator
ș
i 22 gradelongitudine la est de meridianul Parisului, pe frontie-ra vestic
ă
a Statului liber Orange, la nord de Coloniabritanic
ă
a Capului, în centrul Africii de Sud, sau an-glo-olandeze. Aceast
ă
 
ţ
ar
ă
, pe care malul drept al flu-viului Orange o desparte de marginile sudice ale ma-relui de
ș
ert Kalahari
ș
i c
ă
reia în vechile h
ă
r
ţ
i i sespune Griqualand, este numit
ă
în mod mai îndrep-t
ăţ
it, de vreo zece ani, „Diamonds-Field", Cîmpia
 
Diamantelor.Holul în care avea loc aceast
ă
întrevedere diploma-tica se distingea atît prin luxul deplasat al cîtorvapiese de mobilier, cît
ș
i prin s
ă
r
ă
cia altor detalii aleinteriorului. Pardoseala, de exemplu, era din p
ă
mîntb
ă
tut, dar a
ș
ternut
ă
, pe alocuri, cu covoare groase
ș
ibl
ă
nuri scumpe. Pe pere
ţ
i, pe care nu-i acoperise ni-ciodat
ă
un tapet oarecare, erau ag
ăţ
ate o pendul
ă
enorm
ă
din aram
ă
cizelat
ă
, arme de pre
ţ
de fabrica
ţ
iidiferite, miniaturi engleze
ș
ti, încadrate în rame splen-dide. O sofa de plu
ș
era a
ș
ezat
ă
lîng
ă
o mas
ă
de lemnalb, bun
ă
cel mult pentru nevoile unei buc
ă
t
ă
rii. Fo-tolii aduse din Europa- î 
ș
i întindeau în zadar bra
ţ
elec
ă
tre domnul Watkins, care prefera un jil
ţ
vechi, cio-plit odinioar
ă
de propriile sale mîini. Totu
ș
i, în ge-neral, îngr
ă
m
ă
direa obiectelor de valoare
ș
i mai alesacest talme
ș
-balme
ș
de piei de panter
ă
, de leopard,de giraf 
ă
 
ș
i de tigru, aruncate pe toate mobilele, d
ă
-deau înc
ă
perii un aer de opulen
ţă
barbar
ă
.8
JULES VERNE
De altfel, era evident, prin forma plafonului, c
ă
a-ceast
ă
cas
ă
n-avea etaje. Ca
ș
i toate celelalte din regi-une, ea era construit
ă
în parte din scînduri, în parte din lut
ș
i acoperit
ă
cu foi de zinc, a
ș
ezate pe schel
ă
ria ei u
ș
oar
ă
.Se vedea de asemenea c
ă
locuin
ţ
a abia fusese termi-nat
ă
, în adev
ă
r, era destul s
ă
te apleci pe una dintreferestre ca s
ă
z
ă
re
ș
ti, la dreapta
ș
i la stînga, cinci sau
ș
ase construc
ţ
ii p
ă
r
ă
site, toate de acela
ș
i fel, dar devîrste diferite
ș
i într-o stare de degradare din ce înce mai înaintat
ă
. Erau tot atîtea case pe care dom-nul Watkins le cl
ă
dise, le locuise
ș
i le p
ă
r
ă
sise pe rînd,
ș
i care marcau într-un fel treptele înavu
ţ
irii sale.Cea mai îndep
ă
rtat
ă
era f 
ă
cut
ă
numai din buc
ăţ
i degazon
ș
i nu merita decît numele de colib
ă
. Urm
ă
toa-rea era cl
ă
dit
ă
din lut, a treia din lut
ș
i din scînduri,a patra din lut
ș
i din zinc. Se vedea ce gam
ă
ascen-dent
ă
str
ă
b
ă
tuse domnul Watkins, datorit
ă
succesu-lui îndeletnicirii sale.Toate aceste cl
ă
diri, mai mult sau mai pu
ţ
in d
ă
r
ă
-p
ă
nate, se ridicau pe o m
ă
gur
ă
, aproape de conflu-en
ţ
a Vaal-ului
ș
i a Modder-ului, cei doi principali a-fluen
ţ
i ai fluviului Orange în aceast
ă
regiune a Africiide Sud. Jur împrejur, cît vedeai cu ochii, nu se z
ă
rea,c
ă
tre sud-vest
ș
i nord, decît cîmpia trist
ă
 
ș
i pustie.„Veld-ul", cum i se spune pe-aici, e format dintr-unp
ă
mînt ro
ș
iatic, uscat, arid, pr
ă
fos, pres
ă
rat ici-colocu cîteva fire de iarb
ă
rar
ă
 
ș
i mici tufi
ș
uri de spini.Lipsa total
ă
de arbori este caracteristica acesteitriste regiuni. în consecin
ţă
,
ţ
inînd seama c
ă
nu seg
ă
sesc nici c
ă
rbuni, iar leg
ă
turile cu oceanul sînt lente
ș
i dificile, nu e de mirare c
ă
localnicii sînt sili
ţ
i s
ă

Activity (6)

You've already reviewed this. Edit your review.
aleale7 liked this
1 thousand reads
1 hundred reads
Ramo Ramonna liked this
Popa Mircea liked this
Popa Mircea liked this

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->