Welcome to Scribd, the world's digital library. Read, publish, and share books and documents. See more
Download
Standard view
Full view
of .
Look up keyword
Like this
1Activity
0 of .
Results for:
No results containing your search query
P. 1
Arkan at Tahweed

Arkan at Tahweed

Ratings: (0)|Views: 11|Likes:
Published by abu bilaal

More info:

Categories:Types, Research
Published by: abu bilaal on Feb 06, 2011
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

02/06/2011

pdf

text

original

 
 
نرأا
 
Ulama van Najd
 
1
 
www.
AHLUL-TAWHID
.com
ىوتف ةمئاةيدجنلا
|
كرأدحتلا
 
:
 لخشمعب
 
ا  فخ ,ا نأ: ن نأ ,ناو ؛ا ى يذا,يذا او لا ى,ذ ى يذا:ء خأ ن ؛ىااو اوا
 
اذى , جا  , أ ن,  و,:,, ن,ًاىظ   نإو ؛سإو,ًط ه  ىو,: ًخ ,أ او ؛ا  شأ
.
Er is geen verschil in de Oemmah dat Tawheed noodzakelijk is met het hart, watkennis inhoudt ; en de tong, wat uitspraak en daden inhoudt, en dat is hetpraktiseren van de bevelen en verboden; en als er iets ontbreekt hierin dan is depersoon geen moslim. Als hij de Tawheed erkent en deze niet in praktijk brengt, is
hij een kafir, koppig zoals Fir’aun en Iblies; ook al praktiseert hij de Tawheed
uiterlijk en hij is er innerlijk niet van overtuigd, is hij een ware hypocriet, slechterdan de kafir, en Allah is alwetende
.
1
 
لونسع
:نإ،اةدشونأإ إا:نأ إ،اونأعاوضا إ،اونأ،ودوأو
 
ااص١٠٢
 
Sulayman bin Abdullah heeft gezegd: de betekenis van de Tawheed en degetuigenis van laa ilaaha illa Allah: dat er niemand aanbeden wordt behalveAllah, en het niet geloven in het baten en schaden behalve in Allah, en het
1
 
Ad Durar as Saniyyah 2/124-125
 – 
 
Fatawa E’imatu Najdiyyah 1/119
 
 
 
نرأا
 
Ulama van Najd
 
2
 
www.
AHLUL-TAWHID
.com
verwerpen van alles wat naast Alla
h aanbeden wordt, en bara’e ervoor hebben
en voor de aanbidders ervan
.
2
 
ىت  هحرًضأ ب ع  م لو
 
لزا حش  ا ا لو:ةدشنأإإ،اا،ايذاو، وا،أاذىىايذاكا،او،او ءا؛لااواورادناراد،اواناو ا،لانأا،اةاو،اوق،ةدش ل،ااذىو،ايذا،ىاىوا،عئاوو ،عجو،اوةى،ىاااوبرا
.
32/4
مئاوئا
 
Muhammad bin AbdulWahhab heeft ook gezegd: ibn Qayyim heeft gezegd inSharh Al Manazil: de getuigenis van laa ilaaha illa Allah de enigeeeuwigdurende, Hij die niet verwekt en noch is Hij verwekt en niemand is aanHem in enig opzicht gelijk. Dit is de Tawheed die de grote shirk heeft verworpen,en de qibla is hierop gericht en hiermee is het bloed verboden gesteld en hetbezit beschermd, en hierdoor zijn dar al islam en dar al kufr zich van elkaar gaanonderscheiden en daarmee is de religie van de leken gecorrigeerd ook alhebben zij het niet goed kunnen bewijzen nadat zij zichzelf konden redden vande shubha (schijnargument), aarzeling en twijfel- door de zuivere shahada(getuigenis); het geldige daarvan is het accepteren met het hart, dit is deTawheed van de leken, die geldig is met tekenen, het boodschap en deschepselen. Men verdient het door zijn gehoor voor haar te openen en hetontstaat als men de waarheid inziet en het neemt toe als men de tekenen ziet, enalle lof zij aan Allah De Heer der werelden
.
3
 
2
 
Taysieril Aziezil Hamied; Sharh Kitabu Tawheed; 102
 
3
 
M
ajmu’atu Rasail wal Masail; 4/32
 

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->