Welcome to Scribd, the world's digital library. Read, publish, and share books and documents. See more
Download
Standard view
Full view
of .
Save to My Library
Look up keyword
Like this
6Activity
0 of .
Results for:
No results containing your search query
P. 1
CURSUL 03 Limbajul Pascal. Structura Programelor Tipuri Simple de Date

CURSUL 03 Limbajul Pascal. Structura Programelor Tipuri Simple de Date

Ratings: (0)|Views: 539 |Likes:
Published by krugerr

More info:

Published by: krugerr on Feb 06, 2011
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

12/16/2012

pdf

text

original

 
3. Limbajul Pascal : elementele limbajului,structura programelor, tipuri simple de date.
Cu toate c
limbajul Pascal
a fost conceput pentru înv••area program•rii,el este folosit ast•zi la rezolvarea celor mai diverse probleme, de orice nivel.
3.1. Vocabularul i sintaxa limbajului.
 Limbajul Pascal
este construit folosind un
alfabet 
ce con•ine caracterele întâlnite în scrierea obi•nuit• •i cea matematic• (cu ajutorul c•rora se vor scrietoate instruc•iunile limbajului) :- literele (mari •i mici) ale alfabetului latin: A, B, C,..., X, Y, Z, a, b, c, ... , x y z- cifrele zecimale: 0, 1, ... , 9- caractere speciale: +
 
*
/ . , ; : ( ) [ ] { } = < > ! ? ^ @ # $ % \ _ ... .În aceste lec•ii vom utiliza
nota
ia BNF 
prezentat• în continuare. Prinscrierea unei construc•ii între acolade { ... } se indic• faptul c• acea construc•iepoate s• se repete de ori câte ori (inclusiv de zero ori). Parantezele drepte [ , ]sunt folosite pentru scrierea construc•iilor op•ionale (ceea ce se afl• închis întreaceste paranteze poate lipsi). Se observ• c• în sintaxa de mai sus se folosesc
metasimbolurile
[ , ] , { •i } , având alt• semnifica•ie fa•• de caracterele
[, ], {
i }
permise •i folosite în anumite construc•ii Pascal.Ca în toate limbajele de programare •i în Pascal se folosesc frecvent
identificatorii
. Prin
identificator 
, notat în defini•iile sintactice care urmeaz• prin<
id 
>, se în•elege o secven•a de litere (mari sau mici) •i cifre, primul caracter fiindobligatoriu o liter•. De asemenea, în construc•ia identificatorilor este permis •icaracterul ’_’. Acesta se recomand• s• se foloseasc• în scrierea identificatorilorcompu•i din dou• cuvinte unite prin acest caracter.
 
O parte dintre identificatori au un rol special în definirea instruc•iunilorlimbajului Pascal, (fiind
Cuvinte rezervate
). Ace•tia sunt:
 AndDivFileIn OfRecordType ArrayDoForLabelOrRepeatUntil BeginDownToFunctionModPackedSetVaCaseElse GoTo NilProcedureThenWhileConstEnd IfNotProgramToWithCuvintele rezervate
nu pot fi folosite în program în alt scop decât cel fixat,acela de a defini sintaxa instruc•iunilor Pascal. Pentru a fi mai u•or descoperite într-un program acestea vor fi scrise în exemplele ce urmeaz•
înclinat,
iar primulcaracter va fi litera mare (ca •i în lista de mai sus).
3.2. Structura unui program Pascal.
Un
 program Pascal
const• dintr-un
antet 
, o parte de
declara
ii
•iinstruc•iunile care formeaz•
 programul principal.
El are urmatoarea
structur 
 
:<
 program
> ::= <
antet_program
> ; <
bloc
> .unde<
antet_program
> ::=
 Program
 
<
id 
> [ ( <
lista_id 
> ) ]iar<
bloc
> ::= <
lista_decl
> ; <
ins_compus
>Construc•iile
<lista_decl>
•i
<ins_compus
>
vor fi complet întelesepu•in mai târziu, dup• ce se vor prezenta declara•iile •i instruc•iunile limbajuluiPascal. În general prin
<lista_el>
se în•elege un simplu element
<el>
, sau osuccesiune de elemente<
lista_el
> ::= <
el
> { , <
el
> }
 
În defini•ia blocului elementul <
decl
> este metasimbolul folosit pentrudeclara•ia Pascal care va fi definit• în lec•ia urm•toare (4), iar <
ins
> estemetasimbolul folosit pentru a nota o instruc•iune Pascal •i va fi definit în lec•ia 5.A•a cum se va vedea mai târziu, în defini•ia declara•iilor de procedur• sefolose•te metasimbolul <
 
bloc
 
>. Deci un bloc care con•ine o procedur• con•ineun alt bloc care, la rândul lui, poate con•ine alt bloc.Oriunde în textul programului pot fi incluse
comentarii
. Acestea suntfolosite de c•tre utilizatori în scopul îmbun•t••irii clarit••ii programului •i aexplic•rii semnifica•iei unor nota•ii sau par•i de program. Ele nu sunt luate înseam• de calculator, singurul lor scop fiind acela de a oferi programatoruluiposibilitatea de a insera în program explica•ii utile omului. Un comentariu esteorice text închis între acolade<
comentariu
> ::= { text } | (
*
text
*
)Un exemplu de program Pascal este urm•torul :
$
Program Suma;{ Tipare
te suma a dou
numere reale,}Var a,b : Real;{ a
i b, citite de la tastatur 
.} BeginWrite (’ Dati doua numere separate prin spatiu, apoi Enter : ’);Readln(a,b);Write (’ Suma este ’,a+b);Readln End.

Activity (6)

You've already reviewed this. Edit your review.
1 hundred reads
1 thousand reads
Silvia Ciobanu liked this
Iulia Iurivna liked this
Rusu Veronica liked this
Antoniu Olivian liked this

You're Reading a Free Preview

Download
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->