Welcome to Scribd. Sign in or start your free trial to enjoy unlimited e-books, audiobooks & documents.Find out more
Download
Standard view
Full view
of .
Look up keyword
Like this
44Activity
P. 1
Motor Performance Plus7

Motor Performance Plus7

Ratings:
(0)
|Views: 7,876|Likes:
Published by aazyx

More info:

Published by: aazyx on Feb 07, 2011
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF or read online from Scribd
See more
See less

04/20/2013

pdf

 
 Uirh|h~hf D_^ Mkfnh _hrak
Uirh|h~hf t`y~a` ifllh` bath dygh gitaf nkhfl& Tidhrh bir`hch`kgukfif ~rhftgata k~kgh~atfqh h~hy D_^ jylh uircy uirh|h~hf&@hchy thguha hnh ghthchm bath birhbi ~ym& Ynhm chrafqh cici~#tyhrhfqh uyf birata`& "@hchy ryghm D_^ h~hy `kgukfif D_^`ighty`hf `k~krhf nhf `ifh gafqh`# h`hf gifllhflly `irjh D_^&H`abh~fqh ~agbyc byfqa birata` nhra ryhfl D_^#" Na nhchg D_^~irbhla 2 bhlahf qhfl namybyfl`hf kcim nravi bic~ -bic~ uifllirh`!&Bhlahf niuhf ~irnara nhra nravi uyccq ohdi -uyccq uifllirh` niuhf!#gkvhbci nravi ohdi# |ialm~ rkccirt -rkccir! nhf rhgu uch~i& Bhlahf bich`hfl ~irnara nhra dif~raoylhc dcy~dm -`kucafl tif~raoylhc!# gkvhbcinravif ohdi nhf nravif ohdi& Uyca niuhf bahth natiby~ uyca uragir nhf bich`hflfqh nafhgh`hf uyca ti`yfnir& @kgukfif'`kgukfif ~irtiby~mhryt nauirmh~a`hf `ibirtamhffqh& Uircy nauira`th ry~af gh`taghc ? bychf ti`hca -~ahu >555 @g!& "Mhryt birtam nhra `k~krhf ghyuyfgafqh`& @hchy hnh `k~krhf qhfl gifiguic uhnh bic~ ghyuyf`kgukfif chaf h`hf gifllhflly `afirjh D_^# h`abh~fqh ~agbyc byfqa
`rk~k`&&`rk~k`&&
nanhchg D_^#"
Bkfl`hr D_^:
Yf~y` uirh|h~hf nhf uiflidi`hf ~anh` ~irchcy tythm&By`h dkvir D_^ uh`ha `yfda ^ =
-Lbr& 8!#
ciuht bhy~ tichfl ynhrh uh`ha kbifl ucyt& Ti~ichm dkvir D_^ naciuht# by`h gyr drhf`tmho~ uh`ha `yfda tk` 22 nhf by`h gyr nravi tmho~ uh`ha `yfda tk` 81& ^huatibicygffqh nravi uyccq nhf nravif uyccq na~hmhf uh`ha ~rh`i uifhmhf uyccq& Ciuht tigyh `kgukfif bha` niuhf ghyuyf bich`hfl&
Uigira`thhf @mytyt
Uira`th `kfnata ghtafl'ghtafl uirhf~a uh`ha ta`gh~& Di` cibhr nravi bic~& Gafaghc 8= gg -t~hfnhr 81 gg! `hchy `yrhfl mhryt nalhf~a&Uira`th `kfnata nravi bic~ huh`hm ri~h` h~hy ~anh`# niflhf dhrh nabhca` qhfl `igynahf na~i`y`& @hchy hnh `iri~h`hf |hjab nalhf~a
-Lbr&2!&
 Uira`th ~huh` nhchg ocq|miic -~rkgkc `kucafl!# birtam`hf uirgy`hhfnhchg uh`ha hguicht mhcyt& @hchy tynhm `igh`hffqh nhchg jylhmhryt nalhf~a
-Lbr&4!
& "@hchy tynhm hyt+`igh`hf# `irjh `hguhttif~raoylhc jhna chgbh~ timafllh ~rhftoir ~ifhlh jylh a`y~ cici~#h`abh~fqh t`y~a` bath ~hgbhm bkrkt BBG#"& Di` `kfnata rkccir# `hchyhnh qhfl ryth` h~hy uiqhfl -~anh` rh~h! mhryt nalhf~a `iifhgfqhgit`auyf mhfqh 8 qhfl ryth` 
-Lbr&>!
& "@hchy dygh nalhf~a qhflryth` thjh uirdygh# `hrifh `ihythf qhfl chaf jylh birbinh timafllh`irjh hf~hrh qhfl th~y niflhf qhfl chaf ~anh` rh~h#" ~hgbhm urahrhghm afa& @i~ibhchf rkccir ~anh` bkcim `yrhfl nhra 8<#9 gg -t~hfnh8<#12 ' 8=#5= gg!& @hchy `yrhfl nhra t~hfnhr jylh |hjab nalhf~a&Jhflhf cyuh di` `i~ibhchf `hguht tif~raoylhc
-Lbr&9!
& @i~ibhchfgafagyg 2 gg# `hchy hyt+~auat tilirh nalhf~a& "@irjhfqh gifi`hfocq|miic timafllh ~rhftoir ~ifhlh nhra uifllirh` na~iryt`hf `i rknh&@hchy `hguht tif~raoylhc hyt+~auat gh`h ~rhftoir ~ifhlh jhna chgbh~nhf jhchffqh cici~#"
RD Tuiin : 5=88 =>41 =5
 
 
Lhgbhr 8
 
Lhgbhr 2
 
Lhgbhr 4
 
Lhgbhr >
 
Lhgbhr 9
 
 Rimhbaca~hta Qhghmh _ilh R
_hrahf
Qhghmh _ilh R gighfl tynhm ~anhnaurkny`ta chla& Lhf~afqh# uamh` U^ Qhghmh Gk~kr @ifdhfh Afnkfitah -QG@A! giflicyhr`hf tira ~irbhry birchbic Fi| _ilh R& Fhm# bhla qhfl ghtam uyfqh _ilh R chgh na ryghm#ifllh` ythm gafnir tkhc uirokrgh& Gifnafl `a~hrimhb hjh bahr `kfnatafqh ifllh` ghcy'ghcyaf `hchy birthfnafl niflhf thynhrh `hfnyflfqh a~y&K`i# Ci~,t Nk A~& Rimhbaca~hta nach`y`hf uhnh gk~kr _ilh R 2554& Chfl`hm h|hc gifyry~ Hra# gi`hfa` LURhdafl na Rigukh# Dauy~h~ hnhchm `i bhlahf qhfldy`yu oa~hc# qh`fa `hrbyrh~kr&Birtam`hf `irh` qhfl gifiguic uhnh nafnafl `hrbyghyuyf uhnh cybhfl thcyrhf tiuir~a fktic nhf uack~ ji~gifllyfh`hf biftaf h~hy dhrb dcihfir -lbr&8!&"@hchy giciuht `hrby# ti`hcahf thjh gigbirtam`hfoac~ir `hrby# qha~y niflhf dhrh gigbacht byth oac~ir niflhf biftaf# chcy na `irafl`hf& Ti~ichm a~y# bathnabira tina`a~ kca yf~y` gifhfl`hu niby mhcyt#" yjhr gi`hfa` mygkrat afa -lbr&2!&Byta tibhlha uigh~a` hua jylh `yny nadi` `kfnatafqh&Bach hnh `k~krhf# dy`yu birtam`hf uh`ha ta`h~ `h|h~-lbr&4!& Jhflhf cyuh giflh~yr ychfl dichm byta niflhfy`yrhf 5#<'5#= gg& "Km qh# ygyr uh`ha byta jhflhfcibam nhra 85 raby `g qh#" fhtamh~ Hra&Gigbirtam`hf `irh` na ryhfl bh`hr jylh uif~afl# bahr gk~kr lh` flica~a`& Gigbirtam`hf uhr~ afa tichafgiciuht `iuhch tacafnir# jylh hnh dhrh cibam urh`~at&Tigurk~ hjh uh`ha iflafi dcihfir nhra cybhfl byta&^yflly bibirhuh thh~# chcy fqhch`hf gitaf&Chfjy~`hf niflhf giflh~yr ychfl dichm `ciu -lbr&>!&Y`yrhf dichm `ciu _ilh R hnhchm 5#9 gg yf~y` `ciuathu nhf 5#? yf~y` `ciu byhfl& Bahr uritata# tach`hfy`yr dichmfqh gifllyfh`hf hch~ qhfl fhghfqh oaccir lhyli&Yf~y` bhlahf ~rhftgata# tach`hf di` `kfnata `i~ibhchfnhra `hguht `kucafl& Uigh`hahf tichgh ? bychf h~hy`i~ibhchf `yrhfl nhra 5#= gg# gigbyh~ `hguht`kucafl tynhm ~anh` bi`irjh tidhrh gh`taghc&Jyryt uhgyfl`ht byh~ gigycam`hf `kfnata `itimh~hf_ilh# niflhf lhf~a kca gitaf nhf ch`y`hf ~irh~yti~ahu 2&555'2&955 `g h~hy ti~ahu 8 bychf ti`hca& Mhca~y nach`y`hf hlhr `kgukfif nhchg gitaf ~anh` diuh~hyt& 
 
H~hta @ch`tkf Klhm ^irah` 
@ch`tkf
klhm ~irah` hcaht `hnhfl ghy byfqa `hnhfl naig hjh# tirafl najyguha uhnh gk~kr qhfl tynhmgici|h~a ghth uh`ha nyh ~hmyf cibam& @hnhfl baflyfl nhf bhfqh` qhfl gifynym h`a tynhm tkh`&"Tibifhrfqh by`hf `hrifh t`a thjh& @hchy gk~kr nat~hr~ir ici`~ra` ghtam ifh`# tibhlha ~hfnh h`a ghtam bhlyt& Uifqh`a~fqh hnh na `ch`tkf a~y tifnara#"
@hrh~ h~hy `k~kr# bahfl `ch`tkf flhgbi` 
 
Birtam`hf uh`i hguicht h~hy dharhf `mytyt
@hchy `ch`tkf ~abh'~abh flhgbi` birbyfqa# nayry~ uifqibhbfqh nhra `kfi`~kr qhfl hnh na th`ichr&"Bahthfqh# `hrifh ~ir~y~yu `k~krhf h~hy `hrifh hnh `hrh~& @kfi`~kr `hnhfl ifllh` fqhgbyfl#"@kfi`~kr ~irnara nhra ~alh bhlahf uif~afl& Tichaf nyhcklhg qhfl figuic nhf ~irmybyfl uhnh th`ichr# jylh uir uigbhca`& Uilht a~y birlyfh yf~ygifligbhca`hf uktata th`ichr thh~ nauifdi~& "@hchytynhm `hrh~# th`ichr ifllh` bhca`& Ghtth nhf hrytcat~ra` jylh ifllh` ~irmybyfl `hchy bhlahf a~y `k~kr&A~y qhfl giflh`abh~`hf ifllh` fqhch#" hfhcatat urahqhfl nkqhf ghfdafl a~y& Dhrh h~htafqh# bkfl`hr ryghm th`ichr nhf birtam`hf ~alh bhlahf a~y& "@hchyghy birtam nahguicht& H~hy na`htam dharhf uigbirtamcklhg jylh bath#" ~hgbhm Bhfl Qyf qhfl `icamh~hf~i~hu h|i~ gynh& Ja`h h`a ghtam bifir# ~iryt `kfi`~kr tynhm ~irbibht nhra `k~krhf nhf `hrh~# im ghtam ~i~huflhdk byfqafqh# dkbh nim uira`th ti~ichf uhnh `ch`tkf& "@hnhfl# bhy~fqh `ifnyr# jhna byfqafqh uichfh~hy tigbir& ^afllhc nati~ic& Uy~ir hjh uh`ha kbifl `igbhfl& Dhra fhnh uhcafl ~aflla#"&
Girhfdhfl Gitaf Bhchu T`y~a` 
Yf~y` girhfdhfl gitaf bhchu t`ybi` h~hy t`y~a` Uhcafl gifhra` yf~y` nadirgh~a `icht 895 dd& NaQhghmh Gak mhryt gifllyfh`hf uat~kf 9< gg& Tinhfl t~rk`i t~hfnhr Gak qha~y 9<#1 gg& Bhlhaghfhgifif~y`hf y`yrhf `ciu nhf bithrfqh `hrbyrh~kr qhfl nalyfh`hf; ~if~y`hf ci~h` uk|ir na rug birhuh&
Ti~ic `ch`tkf dhra fhnh ~ir~aflla

Activity (44)

You've already reviewed this. Edit your review.
1 hundred reads
1 thousand reads
muhyazid liked this
perdanacomputer liked this
Anandy Sadewa liked this
Supriyadi liked this
Reski Rahadian liked this
Shadav Gerdi liked this
Khirez Ryoken liked this

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->