Welcome to Scribd. Sign in or start your free trial to enjoy unlimited e-books, audiobooks & documents.Find out more
Download
Standard view
Full view
of .
Look up keyword
Like this
44Activity
P. 1
Motor Performance Plus7

Motor Performance Plus7

Ratings:
(0)
|Views: 7,987|Likes:
Published by aazyx

More info:

Published by: aazyx on Feb 07, 2011
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF or read online from Scribd
See more
See less

04/20/2013

pdf

 
 Uirh|h~hf D_^ Mkfnh _hrak
Uirh|h~hf t`y~a` ifllh` bath dygh gitaf nkhfl& Tidhrh bir`hch`kgukfif ~rhftgata k~kgh~atfqh h~hy D_^ jylh uircy uirh|h~hf&@hchy thguha hnh ghthchm bath birhbi ~ym& Ynhm chrafqh cici~#tyhrhfqh uyf birata`& "@hchy ryghm D_^ h~hy `kgukfif D_^`ighty`hf `k~krhf nhf `ifh gafqh`# h`hf gifllhflly `irjh D_^&H`abh~fqh ~agbyc byfqa birata` nhra ryhfl D_^#" Na nhchg D_^~irbhla 2 bhlahf qhfl namybyfl`hf kcim nravi bic~ -bic~ uifllirh`!&Bhlahf niuhf ~irnara nhra nravi uyccq ohdi -uyccq uifllirh` niuhf!#gkvhbci nravi ohdi# |ialm~ rkccirt -rkccir! nhf rhgu uch~i& Bhlahf bich`hfl ~irnara nhra dif~raoylhc dcy~dm -`kucafl tif~raoylhc!# gkvhbcinravif ohdi nhf nravif ohdi& Uyca niuhf bahth natiby~ uyca uragir nhf bich`hflfqh nafhgh`hf uyca ti`yfnir& @kgukfif'`kgukfif ~irtiby~mhryt nauirmh~a`hf `ibirtamhffqh& Uircy nauira`th ry~af gh`taghc ? bychf ti`hca -~ahu >555 @g!& "Mhryt birtam nhra `k~krhf ghyuyfgafqh`& @hchy hnh `k~krhf qhfl gifiguic uhnh bic~ ghyuyf`kgukfif chaf h`hf gifllhflly `afirjh D_^# h`abh~fqh ~agbyc byfqa
`rk~k`&&`rk~k`&&
nanhchg D_^#"
Bkfl`hr D_^:
Yf~y` uirh|h~hf nhf uiflidi`hf ~anh` ~irchcy tythm&By`h dkvir D_^ uh`ha `yfda ^ =
-Lbr& 8!#
ciuht bhy~ tichfl ynhrh uh`ha kbifl ucyt& Ti~ichm dkvir D_^ naciuht# by`h gyr drhf`tmho~ uh`ha `yfda tk` 22 nhf by`h gyr nravi tmho~ uh`ha `yfda tk` 81& ^huatibicygffqh nravi uyccq nhf nravif uyccq na~hmhf uh`ha ~rh`i uifhmhf uyccq& Ciuht tigyh `kgukfif bha` niuhf ghyuyf bich`hfl&
Uigira`thhf @mytyt
Uira`th `kfnata ghtafl'ghtafl uirhf~a uh`ha ta`gh~& Di` cibhr nravi bic~& Gafaghc 8= gg -t~hfnhr 81 gg! `hchy `yrhfl mhryt nalhf~a&Uira`th `kfnata nravi bic~ huh`hm ri~h` h~hy ~anh`# niflhf dhrh nabhca` qhfl `igynahf na~i`y`& @hchy hnh `iri~h`hf |hjab nalhf~a
-Lbr&2!&
 Uira`th ~huh` nhchg ocq|miic -~rkgkc `kucafl!# birtam`hf uirgy`hhfnhchg uh`ha hguicht mhcyt& @hchy tynhm `igh`hffqh nhchg jylhmhryt nalhf~a
-Lbr&4!
& "@hchy tynhm hyt+`igh`hf# `irjh `hguhttif~raoylhc jhna chgbh~ timafllh ~rhftoir ~ifhlh jylh a`y~ cici~#h`abh~fqh t`y~a` bath ~hgbhm bkrkt BBG#"& Di` `kfnata rkccir# `hchyhnh qhfl ryth` h~hy uiqhfl -~anh` rh~h! mhryt nalhf~a `iifhgfqhgit`auyf mhfqh 8 qhfl ryth` 
-Lbr&>!
& "@hchy dygh nalhf~a qhflryth` thjh uirdygh# `hrifh `ihythf qhfl chaf jylh birbinh timafllh`irjh hf~hrh qhfl th~y niflhf qhfl chaf ~anh` rh~h#" ~hgbhm urahrhghm afa& @i~ibhchf rkccir ~anh` bkcim `yrhfl nhra 8<#9 gg -t~hfnh8<#12 ' 8=#5= gg!& @hchy `yrhfl nhra t~hfnhr jylh |hjab nalhf~a&Jhflhf cyuh di` `i~ibhchf `hguht tif~raoylhc
-Lbr&9!
& @i~ibhchfgafagyg 2 gg# `hchy hyt+~auat tilirh nalhf~a& "@irjhfqh gifi`hfocq|miic timafllh ~rhftoir ~ifhlh nhra uifllirh` na~iryt`hf `i rknh&@hchy `hguht tif~raoylhc hyt+~auat gh`h ~rhftoir ~ifhlh jhna chgbh~nhf jhchffqh cici~#"
RD Tuiin : 5=88 =>41 =5
 
 
Lhgbhr 8
 
Lhgbhr 2
 
Lhgbhr 4
 
Lhgbhr >
 
Lhgbhr 9
 
 Rimhbaca~hta Qhghmh _ilh R
_hrahf
Qhghmh _ilh R gighfl tynhm ~anhnaurkny`ta chla& Lhf~afqh# uamh` U^ Qhghmh Gk~kr @ifdhfh Afnkfitah -QG@A! giflicyhr`hf tira ~irbhry birchbic Fi| _ilh R& Fhm# bhla qhfl ghtam uyfqh _ilh R chgh na ryghm#ifllh` ythm gafnir tkhc uirokrgh& Gifnafl `a~hrimhb hjh bahr `kfnatafqh ifllh` ghcy'ghcyaf `hchy birthfnafl niflhf thynhrh `hfnyflfqh a~y&K`i# Ci~,t Nk A~& Rimhbaca~hta nach`y`hf uhnh gk~kr _ilh R 2554& Chfl`hm h|hc gifyry~ Hra# gi`hfa` LURhdafl na Rigukh# Dauy~h~ hnhchm `i bhlahf qhfldy`yu oa~hc# qh`fa `hrbyrh~kr&Birtam`hf `irh` qhfl gifiguic uhnh nafnafl `hrbyghyuyf uhnh cybhfl thcyrhf tiuir~a fktic nhf uack~ ji~gifllyfh`hf biftaf h~hy dhrb dcihfir -lbr&8!&"@hchy giciuht `hrby# ti`hcahf thjh gigbirtam`hfoac~ir `hrby# qha~y niflhf dhrh gigbacht byth oac~ir niflhf biftaf# chcy na `irafl`hf& Ti~ichm a~y# bathnabira tina`a~ kca yf~y` gifhfl`hu niby mhcyt#" yjhr gi`hfa` mygkrat afa -lbr&2!&Byta tibhlha uigh~a` hua jylh `yny nadi` `kfnatafqh&Bach hnh `k~krhf# dy`yu birtam`hf uh`ha ta`h~ `h|h~-lbr&4!& Jhflhf cyuh giflh~yr ychfl dichm byta niflhfy`yrhf 5#<'5#= gg& "Km qh# ygyr uh`ha byta jhflhfcibam nhra 85 raby `g qh#" fhtamh~ Hra&Gigbirtam`hf `irh` na ryhfl bh`hr jylh uif~afl# bahr gk~kr lh` flica~a`& Gigbirtam`hf uhr~ afa tichafgiciuht `iuhch tacafnir# jylh hnh dhrh cibam urh`~at&Tigurk~ hjh uh`ha iflafi dcihfir nhra cybhfl byta&^yflly bibirhuh thh~# chcy fqhch`hf gitaf&Chfjy~`hf niflhf giflh~yr ychfl dichm `ciu -lbr&>!&Y`yrhf dichm `ciu _ilh R hnhchm 5#9 gg yf~y` `ciuathu nhf 5#? yf~y` `ciu byhfl& Bahr uritata# tach`hfy`yr dichmfqh gifllyfh`hf hch~ qhfl fhghfqh oaccir lhyli&Yf~y` bhlahf ~rhftgata# tach`hf di` `kfnata `i~ibhchfnhra `hguht `kucafl& Uigh`hahf tichgh ? bychf h~hy`i~ibhchf `yrhfl nhra 5#= gg# gigbyh~ `hguht`kucafl tynhm ~anh` bi`irjh tidhrh gh`taghc&Jyryt uhgyfl`ht byh~ gigycam`hf `kfnata `itimh~hf_ilh# niflhf lhf~a kca gitaf nhf ch`y`hf ~irh~yti~ahu 2&555'2&955 `g h~hy ti~ahu 8 bychf ti`hca& Mhca~y nach`y`hf hlhr `kgukfif nhchg gitaf ~anh` diuh~hyt& 
 
H~hta @ch`tkf Klhm ^irah` 
@ch`tkf
klhm ~irah` hcaht `hnhfl ghy byfqa `hnhfl naig hjh# tirafl najyguha uhnh gk~kr qhfl tynhmgici|h~a ghth uh`ha nyh ~hmyf cibam& @hnhfl baflyfl nhf bhfqh` qhfl gifynym h`a tynhm tkh`&"Tibifhrfqh by`hf `hrifh t`a thjh& @hchy gk~kr nat~hr~ir ici`~ra` ghtam ifh`# tibhlha ~hfnh h`a ghtam bhlyt& Uifqh`a~fqh hnh na `ch`tkf a~y tifnara#"
@hrh~ h~hy `k~kr# bahfl `ch`tkf flhgbi` 
 
Birtam`hf uh`i hguicht h~hy dharhf `mytyt
@hchy `ch`tkf ~abh'~abh flhgbi` birbyfqa# nayry~ uifqibhbfqh nhra `kfi`~kr qhfl hnh na th`ichr&"Bahthfqh# `hrifh ~ir~y~yu `k~krhf h~hy `hrifh hnh `hrh~& @kfi`~kr `hnhfl ifllh` fqhgbyfl#"@kfi`~kr ~irnara nhra ~alh bhlahf uif~afl& Tichaf nyhcklhg qhfl figuic nhf ~irmybyfl uhnh th`ichr# jylh uir uigbhca`& Uilht a~y birlyfh yf~ygifligbhca`hf uktata th`ichr thh~ nauifdi~& "@hchytynhm `hrh~# th`ichr ifllh` bhca`& Ghtth nhf hrytcat~ra` jylh ifllh` ~irmybyfl `hchy bhlahf a~y `k~kr&A~y qhfl giflh`abh~`hf ifllh` fqhch#" hfhcatat urahqhfl nkqhf ghfdafl a~y& Dhrh h~htafqh# bkfl`hr ryghm th`ichr nhf birtam`hf ~alh bhlahf a~y& "@hchyghy birtam nahguicht& H~hy na`htam dharhf uigbirtamcklhg jylh bath#" ~hgbhm Bhfl Qyf qhfl `icamh~hf~i~hu h|i~ gynh& Ja`h h`a ghtam bifir# ~iryt `kfi`~kr tynhm ~irbibht nhra `k~krhf nhf `hrh~# im ghtam ~i~huflhdk byfqafqh# dkbh nim uira`th ti~ichf uhnh `ch`tkf& "@hnhfl# bhy~fqh `ifnyr# jhna byfqafqh uichfh~hy tigbir& ^afllhc nati~ic& Uy~ir hjh uh`ha kbifl `igbhfl& Dhra fhnh uhcafl ~aflla#"&
Girhfdhfl Gitaf Bhchu T`y~a` 
Yf~y` girhfdhfl gitaf bhchu t`ybi` h~hy t`y~a` Uhcafl gifhra` yf~y` nadirgh~a `icht 895 dd& NaQhghmh Gak mhryt gifllyfh`hf uat~kf 9< gg& Tinhfl t~rk`i t~hfnhr Gak qha~y 9<#1 gg& Bhlhaghfhgifif~y`hf y`yrhf `ciu nhf bithrfqh `hrbyrh~kr qhfl nalyfh`hf; ~if~y`hf ci~h` uk|ir na rug birhuh&
Ti~ic `ch`tkf dhra fhnh ~ir~aflla

Activity (44)

You've already reviewed this. Edit your review.
1 hundred reads
1 thousand reads
Cindy Regina Anastasia Sihombing liked this
muhyazid liked this
perdanacomputer liked this
Anandy Sadewa liked this
Supriyadi liked this
Reski Rahadian liked this
Shadav Gerdi liked this
Khirez Ryoken liked this

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->