Welcome to Scribd. Sign in or start your free trial to enjoy unlimited e-books, audiobooks & documents.Find out more
Download
Standard view
Full view
of .
Look up keyword
Like this
53Activity
0 of .
Results for:
No results containing your search query
P. 1
Topik 9 AMALAN KEBERSIHAN SEKOLAH

Topik 9 AMALAN KEBERSIHAN SEKOLAH

Ratings:
(0)
|Views: 7,655|Likes:

More info:

Published by: Bathlomeo Charles De'Choxky on Feb 07, 2011
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as DOCX, PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

08/13/2015

pdf

text

original

 
Topik 9
 
AMALAN KEBERSIHAN SEKOLAH
PengenalanAmalan kebersihan perlu disemai dan dipupuk sejakawal dari rumah dan diperkukuh sertadiperkembangkan di sekolah agar dapat menjadiamalan sepanjang hayat9.1 Objektif 
 
M
embina amalan kebersihan sebagai budayahidup yang berterusan.
 
M
eningkatkan keprihatinan dan komitmenwarga sekolah terhadap kebersihan, keindahandan keceriaan.
 
M
emupuk semangat bertanggungjawab sertakesediaan bekerja sebagai satu pasukan.
 
M
elaksanakan aktiviti amalan kebersihansekolah.
 
M
ewujudkan iklim,identiti sekolah sebagaiinstitusi yang sihat, bersih, indah dan ceria.9.2 Konsep dan Rasional
Konsep
 
 
hidup sihat di sekolah
 
mewujudkan alam sekitar sekolah yang selamat,bersih, indah dan ceria
 
menimbulkan '
sense of 
 
belonging
' dan rasasayang kepada sekolah
 
masalah disiplin sekolah seperti merosakkanharta benda sekolah (vandalisme) dapat diatasiRasional
 
terdapat beberapa keadaan/morbiditi yangdidapati tinggi di kalangan murid-murid sekolahseperti malnutrisi, karies gigi, jangkitan cacing,masalah penglihatan
 
20 peratus jumlah penduduk negara adalahmurid sekolah rendah. Oleh itu, peningkatankesihatan di sekolah merupakan faktor pentingdalam kemajuan masyarakat.
 
murid merupakan agen perubahan yang pentingkerana mudah menerima sesuatu pengetahuanatau perubahan.
M
ereka juga bolehmempengaruhi ahli keluarga mereka9.3 Piawaian yang Dikehendaki
 
sekolah perlu bersih, berfungsi dan selamat.
 
pihak pengendali makanan dan sekolah perluditingkatkan.
 
C
iri-ciri kebersihan dan keselamatan makananhendaklah diserapkan kantin dan dapur asramasekolah.Perkara-perkara asas makanan bersih dan selamat
 
Kebersihan bahan mentah.
 
Pengendalian makanan yang bersih.
 
Kebersihan diri pengendali makanan.
 
Keperluan kemudahan asas yang mencukupi
 
Reka bentuk premis dan peralatan yang sesuai.
 
Pengurusan dan penyelenggaraan premis yangsempurna.
 
Penyediaan makanan yang betul.
C
iri-ciri Kebersihan Bahan
M
entah
 
dipilih dari sumber yang diketahui, bersih,segar.
 
Bahan-bahan mentah yang mudah rosak sepertiikan, daging, susu disimpan dalam peti sejuk.
 
Penggunaan penyepit atau sudu atau garpu.
 
L
indungi makanan dari lalat, tikus, habuk danbahan-bahan beracun.
 
pilihlah tin yang tidak kemek dan tidak berkarat.
 
 
Bilik penyimpanan bahan mentah mestilahbersih, teratur dan berasingan dari bahan bukanmakanan.
C
iri-ciri kebersihan diri yang baik
 
Amalan membasuh tangan dgn sabun.
 
Kuku pendek dan bersih.
 
Berpakaian bersih, memakai apron dan tudungkepala.
 
J
angan meludah,bercakap, bersin,merokokatau batuk ke arah makanan.
 
S
istem pembuangan sampah yang sempurna.
 
T
ong sampah bertudung dan bersih.
 
S
istem pembuangan air limbah yang berkesan.
 
T
andas yang sempurna, mencukupi dan bersih.
 
Kemudahan membasuh tangan (sabun, berusdan tuala bersih atau alat pengering tangan)bagi pelanggan dan pekerja.
C
iri-ciri Reka Bentuk Premis Makanan yang Sesuai
 
mempunyai ruang yang mencukupi danberasingan bagi penyediaan makanan,mempamer, menyimpan dan juga ruang untukpelanggan yang selesa.
 
Almari atau rak menyimpan mestilah ditutup.
 
L
antai mestilah mudah dicuci dan tidakmenakung air.
 
T
empat membasuh peralatan yg mencukupi.
 
Peti sejuk mencukupi dan berfungsi.
 
Pencahayaan dan pengudaraan yg baik
 
Peralatan yang bersih dan sesuai
 
Pihak pengurusan sentiasa mengawasi amalankebersihan pekerja-pekerja.
 
 
Kerjasama yang rapat di antara pekerja danpengurus
 
 
Kerosakan-kerosakan perlu diperbaiki secepatmungkin.
 
T
anggungjawab
S
eorang Pengusaha Premis
M
akanan
 
Pastikan semua aspek kebersihan dipatuhi.
 
Pastikan semua pekerja mendapat pemeriksaankesihatan dan suntikan pencegah.
 
Pastikan pekerja yang sakit mendapat rawatanperubatan dan tidak bekerja sehingga disahkansihat.
 
M
elatih pekerja mengenai kesihatan dankebersihan diri dari semasa ke semasa.
T
anggungjawab Pekerja di Premis
M
akanan
 
M
enjaga kesihatan dan kebersihan diri.
 
M
elaporkan kepada majikan apabila sakit dandapatkan rawatan segera.
 
E
lakkan diri dari perbuatan seperti korekhidung, menyentuh makanan masak dengantangan yang kotor dan sebagainya.
 
M
empelajari dan mengamalkan tabiat yang baikbagi meninggikan taraf kebersihan diri, amalanpengendalian makanan yang baik dankebersihan kawasan-kawasan tempat kerja.Kes keracunan makanan
 
M
akanan yang dijual di kantin sekolahkebanyakannya adalah makanan sedia untukdimakan dan ia telah melebihi 4-6 jam
 
Kebersihan diri yang rendah.
 
Peralatan, perkakas dan ruang tempat kerjadicemari.
 
Bekalan makanan dari sumber yang tidakselamat.Pemeriksaan Kantin dan Dapur Asrama
 
S
ekurang kurangnya dua kali setahun.
 
Pemeriksaan secara fizikal seperti pengukuransuhu masa memasak, suhu penyimpanan dan
 
suhu penyajian hendaklah diberi keutamaandaripada pemeriksaan secara visual.
 
G
aris Panduan Kantin
S
ekolah ini telahditerbitkan pertama kali pada tahun 1983. Ianyatelah dikaji dan ditulis semula pada tahun 1989oleh
J
awatankuasa bersama Kesihatan
S
ekolah.Kajian tersebut hendaklah dilakukan setiap 5tahun sekali.9.2 P
ENGU
R
US
A
N
DA
N
P
EL
AK
S
A
N
AA
N
 
 
M
enubuhkan satu
J
awatankuasa Kesihatan
S
ekolah yang dianggotai oleh guru dan ahli PIB
G
 di setiap sekolah.
 
M
enubuhkan Kelab Kesihatan di kalanganpelajar di setiap sekolah.
 
M
engadakan Biro Kesihatan dalam PIB
G
setiapsekolah.
 
M
engamalkan
C
ara Hidup
S
ihat
Peranan Pengetua/Guru Besar dan Pentadbir Sekolah
 
 
M
emberi penerangan jelas kepada gurumengenai pelaksanaan amalan kebersihan.
 
M
enubuhkan
J
awatankuasa kebersihan ygdianggotai oleh guru-guru, agensi kerajaan yangberkaitan, wakil masyarakat setempat dan jugabadan bukan kerajaan.
 
M
erancang aktiviti dan program denganmengambil kira keperluan warga sekolah.
 
M
engambil kira pengalaman murid dan gurusebelum menjalankan aktiviti dan programamalan kebersihan dengan berkesan.
 
Kesedaran murid-kepentingan kemahirankesihatan untuk menjaga kesihatan diri.
 
Pengurusan sumber sedia ada mengikutkemampuan sekolah.
 
Penglibatan badan bukan kerajaan.
Peranan Guru
 
 
G
uru memainkan peranan paling penting.
 
M
emahami komponen-komponen kesihatan.
 
M
enyokong, melaksana dan memperkukuhkanaktiviti-aktiviti HP
S
yang dirancang oleh
J
awatankuasa.
 
M
emberi cadangan aktiviti-aktiviti kebersihan.
 
M
enjadi contoh kepada murid -
G
aya Hidup
S
ihat.
 
M
enggalakkan murid-murid dan pelajarmenyertai aktiviti atau program dengan aktif.
 
M
emberi penerangan kepada ibu bapamengenai program amalan kebersihan.Peranan
M
urid/Pelajar
 
M
elibatkan diri secara aktif dalam aktiviti.
 
Bertanggungjawab menjaga kesihatan dirisendiri.
 
M
enyampaikan maklumat kepada ibu bapa danmasyarakat setempat mengenai aktiviti-aktivitikesihatan dan program kebersihan yangdijalankan di sekolah.
Peranan Ibu Bapa
 
 
M
elibatkan diri secara aktif 
 
M
enyokong aktiviti atau program HP
S
yangdirancang oleh pihak sekolah.
 
M
emberi bantuankepakaran,kewangan,barangan serta sokonganmoral kepada sekolah .
 
M
emberi galakan kepada anak untuk menyertaiaktiviti .
 
M
emberi cadangan aktiviti yang bolehdilaksanakan kepada
J
awatankuasa BP
S
.
 
M
enjadi contoh kepada anak-anak dalammengamalkan gaya hidup sihat.9.3 P
E
RKHID
M
A
T
A
N
DI
SE
KO
L
AH
 
Pendidikan Kesihatan

Activity (53)

You've already reviewed this. Edit your review.
Nik Raihan Abd Rahman added this note
Banyak maklumat tentang baagaimana nak membudayakan kebersihan
Nik Raihan Abd Rahman liked this
Nur Fahana liked this
Su Ajil liked this
zarifna liked this
Mastura Ismail added this note
terima kasih banyak-banyak
1 thousand reads
1 hundred reads
marsha78 liked this
Azian Mohd Hanip liked this

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->