Welcome to Scribd, the world's digital library. Read, publish, and share books and documents. See more
Download
Standard view
Full view
of .
Save to My Library
Look up keyword
Like this
2Activity
0 of .
Results for:
No results containing your search query
P. 1
Finale-Ders Notları

Finale-Ders Notları

Ratings: (0)|Views: 457 |Likes:
Published by lacrocima

More info:

Categories:Types, Reviews, Music
Published by: lacrocima on Feb 08, 2011
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

12/21/2012

pdf

text

original

 
 F
İ
NALENOTA YAZIM PROGRAMIDERS NOTLARIDoç.Dr. Süleyman Tarman
©
www.muzikegitimcileri.net
Haz
ı
rlayanKadir ÖzalOndokuz May
ı
s ÜniversitesiSosyal Bilimler EnstitüsüMüzik E
ğ
itimi Anasanat Dal
ı
 
Samsun2007
©UYARI
Bu ders notu hiçbir
ş
ekilde internet ortam
ı
ndaya da yaz
ı
l
ı
olarak yay
ı
nlanamaz!
www.muzikegitimi.net
 
2
 B
İ
LG
İ
SAYARDA NOTA YAZIMI
F
İ
NALE 2005’
İ
N BOYUTLARI1. Nota Yazımı2. Yazılan Notanın Seslendirilmesi3. Yazılan Notanın Sayfa Düzeni4. Yazılan Notanın CD’ye aktarılması
I.
FILE MENU (DOSYA MENÜSÜ)
A.LAUNCH WINDOW:
Ba
ş
latma penceresi
B.NEW:
Yeni
www.muzikegitimcileri.net
 
3
a)Document With Setup Wizard:
Düzenleme sihirbazıyla birlikte açılan yeni belge
File>New>Document with setup wizard (ctrl+N)
Title : Ba
ş
lık
Composer : Besteci
Portrait : Dikey Sayfa
Landscape : Yatay düzeni
Page Size :
ğ
ıt Boyutu (A4)
a-1) Select Instrument:
Çalgı seçim sayfası
 I. Sütun II. Sütun III. Sütun
Çalgı Ailesi O Aileye Ait Seçilen AletlerÇalgılar Yer Alır
a-2) Key&Time Signatures:
Ölçü sayısı ve ton seçimi
 
Key :Ton
Time : Ölçü Sayısı
a-3) Final Settings:
Son düzenlemeler
 
Tempo Marking: Metronom
Pickup measure: Eksik Ölçü
 b)Default Document:
Varsayılan belge
c)Document From Template:
Ş
ablonda yer alan belge
 
Programın belle
ğ
inde hazır olan çalgı grupları için sayfa buradan seçilir (orkestra, odaorkestrası vs.).
C.OPEN
(ctrl+O): Aç
 
Önceden hazırlamı
ş
ve kaydetmi
ş
oldu
ğ
unuz herhangi bir dosyayı açmak için kullanılır.
D.SAVE
(ctrl+S): Kaydet
 
Bir dosyayı ilk kez kaydetmekte kullanılır. Bu komutu verdi
ğ
imizde dosya adını sorar.Dosya adı bo
ş
lu
ğ
u kısmına dosyaya verece
ğ
iniz ad yazılır. Dosyanın kaydedilece
ğ
i klasör seçilir.
Dosya Adı Vermenin Kuralları
1– 8 karakterden uzun olmamalı2- Türkçe karakter kullanılmamalı3- Büyük harfler kullanılmamalı ya da tamamı büyük harf olmalı.4- /, *, bo
ş
luk karakterleri kullanılmamalı5- “-, ve “_, i
ş
aretleri kullanılabilir.
E.SAVE AS:
Faklı KaydetDaha önce var olan dosyayı farklı bir isimde kaydetmek için kullanılır.
F.SAVE SPACIAL:
CD hazırlamak için kullanılır
Save As Audio File:
Ses dosyası olarak kaydet.
 
Kayıt seçenekleri Wav ve Mp3 dosyası olarak kaydetmek üzere iki farklı dosya seçene
ğ
isunulmu
ş
tur. Wav dosyası standart müzik aletlerinde kullanılan formattır. Mp3 dosyası dasıkı
ş
tırılmı
ş
dosyadır.
www.muzikegitimcileri.net

Activity (2)

You've already reviewed this. Edit your review.
1 thousand reads
1 hundred reads

You're Reading a Free Preview

Download
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->