Welcome to Scribd, the world's digital library. Read, publish, and share books and documents. See more
Download
Standard view
Full view
of .
Save to My Library
Look up keyword
Like this
3Activity
0 of .
Results for:
No results containing your search query
P. 1
M magasin med UNICEF i Etiopien

M magasin med UNICEF i Etiopien

Ratings: (0)|Views: 162 |Likes:
Published by UNICEF Sverige
Just nu riktar vi ljuset på hur barn lever i Etiopien. Amelia Adamo och Lena Tallberg reste till Etiopien och mötte många utsatta barn. Dessa berättelser har publicerats som en artikleserie i M-magasin. Här ges möjlighet att läsa artiklarna i sin helhet.
Just nu riktar vi ljuset på hur barn lever i Etiopien. Amelia Adamo och Lena Tallberg reste till Etiopien och mötte många utsatta barn. Dessa berättelser har publicerats som en artikleserie i M-magasin. Här ges möjlighet att läsa artiklarna i sin helhet.

More info:

Published by: UNICEF Sverige on Feb 08, 2011
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

08/24/2013

pdf

text

original

 
90
M
magasin
Nr 15 2010
91
M
magasin
Nr 15 2010
 
M-magasin har varit tillbaka i Etiopien.Träffat de mest sårbara. De mest utsatta.Sett förändringarna. Känt hoppet. Mött glädjen.Våra upplevelser vill vi dela med er under åretsom kommer.Om du har en slant över i jul, tänk gärna på M-kronan.
Varje gång du köper M-magasin går en krona tillhjälp i Etiopien som vi väljerut tillsammans med vårpartner Unicef.Hittills har vi överlämnatcirka två miljoner till projektför de mest utsatta. Och ibörjan på nästa år kommerdet en miljon till.Redaktör Lena Tallberg,fotografen Håkan Elofsson, jag och informationschefIngeborg Ekblom från Unicefhar nu varit nere på vår tredjeresa för att se hur våra peng-ar används och för att görareportage så ni läsare förstårhur ovärderlig den här hjäl-pen är. Till alla som tvivlarpå att pengarna går fram– och hur mycket och tillvilken nytta – kan jag lugnaer. Vår hjälp, oavsett om detär mikrokrediter, förloss-ningshjälp, skola eller stödtill våldtagna kvinnor, gerandrum, livsrum och hopp.Men det behövs så mycketmer. Då handlar det inte omkatastrofpengar eller svält-pengar, utan långsiktigaprojekt för barn och mammorså de kan komma igång mednågon liten verksamhet.Nu är det jul och då brukar vivara extra generösa. På sidan96 nns Unicefs annons därdu kan bidra med malariatälteller vaccin.
Annars sätt gärna in en
 
 julgåva till vårtEtiopien, på plusgiro90 20 01-7,märk M-kronan.Vi vet var den hamnar.
 
God Jul också i Etiopien
 
vänd 
M:s reportageteamLena Tallberg , Amelia Adamooch fotograf Håkan Elofsson.

Activity (3)

You've already reviewed this. Edit your review.
1 thousand reads
1 thousand reads
1 hundred reads

You're Reading a Free Preview

Download
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->