Welcome to Scribd. Sign in or start your free trial to enjoy unlimited e-books, audiobooks & documents.Find out more
Download
Standard view
Full view
of .
Look up keyword
Like this
23Activity
0 of .
Results for:
No results containing your search query
P. 1
Studiu de caz privind calculu contabil al salarizarii personalului

Studiu de caz privind calculu contabil al salarizarii personalului

Ratings: (0)|Views: 1,610|Likes:
Published by narcisa21

More info:

Categories:Types, School Work
Published by: narcisa21 on Feb 08, 2011
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as DOC, PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

07/15/2013

pdf

text

original

 
Vizitati www.tocilar.ro ! Arhiva online cu diplome, cursuri si referate postate de utilizatori.
Studiu de caz privind calculul contabil al salarizarii personalului
CAPITOLUL 1 DATE GENERALE PRIVIND S.C. "S.D. DEVA"1.1. S.C. "S.D. DEVA" în contextul economiei de piaţă.Restructurarea economico-organizatorică a Regiei Autonome de Electricitate(C.O.N.E.L.) are la bază principiul formalizării regulilor specifice de funcţionare în domeniul producerii, transportului şi distribuţiei energiei electrice, al cărui obiect de activitate în ultimainstanţă, defineşte noţiunea de serviciu public.Pentru realizarea unui serviciu public eficient şi civilizat se impune aşezarea pe bazăde parteneriat a relaţiei furnizor-consumator, avându-se ca obiective creşterea calităţii şidiversificarea serviciilor prestate către consumatori, în paralel cu optimizarea raportului întreeficienţa economică (profit) şi numărul de personal afectat de furnizor acestei activităţi.Actul juridic care trebuie să asigure aceste relaţii este Contractul de Furnizare aEnergiei Electrice. Până la formalizarea în plan juridic-organizatoric a serviciului public,funcţiile sale sunt îndeplinite de către compartimentele de furnizare a energiei electrice şiabonaţii din cadrul sucursalelor de reţele electrice aparţinând C.O.N.E.L.- ului.Prin prisma obiectivelor de mai sus, Sucursala de Reţele Electrice (S.D.) a studiat şiaplicat o strategie de dezvoltare realistă care să-i permită atingerea acestor obiective prinasigurarea unor resurse umane, materiale şi financiare necesare optimirii activităţii productive.Întocmirea unui studiu complet de analiză, diagnoză şi prognoză a condus la stabilireaşi folosirea unei forţe de muncă oportune şi reale în vederea desfăşurării tuturor proceselor economice şi sociale.Pentru elaborarea strategiei şi politicii de personal, sucursala a studiat şi aplicat modulideal de perfecţionare şi pregătire profesională a personalului în funcţie de metodele de
Pagina 1 din 75
 
Vizitati www.tocilar.ro ! Arhiva online cu diplome, cursuri si referate postate de utilizatori.
organizare a muncii şi de conducere a acesteia. Pe baza acestor studii s-au întocmit programede perspectivă unde pe baza normei tehnice de timp s-a precizat necesarul cantitativ şicalitativ de personal, sursele de recrutare, fondul de salarii şi salariul mediu.Dimensionarea numărului de personal şi a structurii acestuia a fost făcută prin metodemoderne de calcul şi a avut ca obiective fundamentale eficienţa economică a sucursalei şi protecţia socială a personalului. Datoriacestui fapt, pragul minim de rentabilitate a producţiei nu a fost afectat de limita maximă a cheltuielilor cu munca vie şi respectiv, anumărului de locuri de muncă şi a fondului de salarii, dimensionarea personalului făcându-se pe diferite categorii în funcţie de atribuţiile de serviciu ce-i revin fiecăruia. Cunoaştereadeosebirilor existente între diferite categorii de personal a fost o premisă esenţială adimensionării riguroase a numărului şi structurii acestuia.Optimizarea structurii organizatorice şi descrierea corespunzătoare a tuturor posturilor şi funcţiilor prin Regulamentul de Organizare şi Funcţionare (R.O.F.), Indicatorul Tarifar deCalificare (I.T.C.) şi fişa postului a determinat o stabilire corectă a necesarului de personal prin normarea muncii aplicate.1.2. Tipul firmei şi domenii de activitate.Sucursala de Reţele Electrice (S.D.) a fost înfiinţată prin Hotărârea GuvernuluiRoniei (H.G.R.) nr. 365 din 1996 şi definica Regie Autonode Electricitate"C.O.N.E.L." care este persoana juridică şi funcţionează pe baza de gestiune economică şiautonomie financiară.În anexa acestui act juridic sunt prezute în structura C.O.N.E.L. subunităţi,organizate ca sucursale de reţele electrice necesare realizării obiectivului de activitate, carenu au personalitate juridică, dar dispun de autonomie limitată, iar relaţiile dintre ele şi RegiaAutonomă de Electricitate sunt prevăzute prin regulament.S.D. DEVA este o unitate în activitatea căreia intra transportul şi distribuţia energieielectrice, subordonata direct Sucursalei "DEVA" Bucureşti din cadrul C.O.N.E.L. Deci, S.D.DEVA este Sucursala de Reţele Electrice a Sucursalei "DEVA" Bucureşti, care îşi desfăşoarăactivitatea pe raza judeţului Hunedoara.Aceasta sucursală are în gestiune şi exploatare:
Pagina 2 din 75
 
Vizitati www.tocilar.ro ! Arhiva online cu diplome, cursuri si referate postate de utilizatori.
instalaţiile electrice de transport, repartiţie şi distribuţie a energiei electrice, la înaltătensiune (110 kv), aflate pe teritoriul jud. Hunedoara;instaliile electrice de distribuţie de medie şi joasă tensiune de pe raza jud.Hunedoara;centrale electrice de mică putere (M.H.C. şi C.H.E. de mică putere) care debitează înreţele de medie tensiune.Pe teritoriul din raza de activitate a S.D. DEVA se află o serie de centrale electricemari (C.T.E., C.E.T., C.H.E.) care evacuează energia electrică în reţelele de înaltă tensiuneale S.E.N. şi anume:C.E.T. Mintia 6x210MW;C.E.T. Paroşeni 1x150+3x50 MW;C.H.E. Râul Mare 2x167,5 MW.Sucursala este subordonata administrativ şi tehnic a Sucursalei "DEVA" Bucureşti dincadrul C.O.N.E.L.Pentru asigurarea conducerii prin dispecer a instalaţiilor energetice, repartizate prin"Ordinul de împărţire a instalaţiilor", S.D. Deva are organizate două trepte de dispecer şianume : D.E.Z. Deva, D.E.L. Deva şi D.E.L. Petroşani.Acestea sunt subordonate administrativ şi tehnic S.D.E. Deva.D.E.Z. Deva este subordonat din punct de vedere al conducerii prin dispecer D.E.T.Timişoara şi îşi exercita atribuţiile de conducere operativă asupra instalaţiilor repartizate prin"Ordinul de împărţire a instalaţiilor" aflate în jud. Hunedoara.D.E.L- Deva şi D.E.L. Petroşani sunt subordonate D.E.Z. Deva din punctul de vedereal conducerii prin dispecer şi îşi exercita atribuţiile de conducere operativă în principal asuprainstalaţiilor de medie tensiune aflate în partea de nord a jud. Hunedoara şi respectiv în bazinulPetroşani. Notaţii:M.H.C. = micro-hidrocentrală;C.H.E. = centrală hidroelectrică;C.T.E. = centrală termoelectrică (produce energie electrică pe bază de cărbuni saugaze);C.E.T. = centrală electrotermică (produce energie termică şi în subsidiar energieelectrică);D.E.Z. = dispecer energetic zonal;D.E.L. = dispecer energetic local;
Pagina 3 din 75

Activity (23)

You've already reviewed this. Edit your review.
1 hundred reads
1 thousand reads
Cristian Bale liked this
Velea Daniela liked this
paraschiv54 liked this
Snejana Sapoval liked this
dariusovidiu liked this
Snejana Sapoval liked this

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->