Welcome to Scribd. Sign in or start your free trial to enjoy unlimited e-books, audiobooks & documents.Find out more
Download
Standard view
Full view
of .
Look up keyword
Like this
31Activity
0 of .
Results for:
No results containing your search query
P. 1
Rahsia Tarikh Lahir - Fadzilah Kamsah

Rahsia Tarikh Lahir - Fadzilah Kamsah

Ratings: (0)|Views: 6,503|Likes:
Published by Amir Hilman
Mengetahui personaliti berpandukan kepada tarikh lahir.
Mengetahui personaliti berpandukan kepada tarikh lahir.

More info:

Published by: Amir Hilman on Feb 09, 2011
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

07/27/2013

pdf

text

original

 
RahsiaTarikhLahir
DO!toiDr.Hj..
Mohd.
FADZI!LAH
KAMSAH
RAHSIA
TARIKHLAHIR
E-BookiniBOLEHdiberikan
&
diedarkansecaraPERCUMAkepadaoranglaintanparnernberitahukepadakarniterlebihdahulusarnaadarnelaluiblog/webanda,rnelaluiedaranrisalahataupunrnelaluicara-caralain.
 
RahsiaTarikhLahir
RahsiaTarikhLahir
Mengetahuipersonalitibolehdilakukanberpandukankepadatarikhlahirkita.Menurut
Dato'DrHjMohdFadzilahKamsah,
rahsiatarikhlahirmerupakansalahsatubuktikekuasaanAllahS.W.TterhadaphambaNya.Kajianmengenaitarikhlahirinitelahdilakukanolehramaisaintisdiduniadankeputusanmerekaadalahhampirsamabagitiap-tiapbulankelahiran.Berikutdisenaraikankajianmengenaibulandansikapanda,yangjugatelahdijalankanoleh
Dato'DrHjMohdFadzilahKamsah.
JANUARI
Bercita-citatinggidanorangnyaserius,sukamendidikdandididik.Sangatmudahmelihatkelemahanorangdansukamengkritik.Rajindansetiapyangdibuatnampakkeuntungan.Sukapadakecantikan,kekemasandanteratur.Bersifatsensitifdanberfikiranmendalam.Pandaimengambilhatioranglain.Pendiamkecualitelahdirangsang.Agakpemaludanmempunyaidayatumpuanyangsangattinggi.Mudahmendisiplinkandirisendiri.Badannyasihattetapimudahdiserangselsema.Bersikapromantiktetapitidakpandaimemperlihatkannya.Cukupsayangpadakanak-kanak.Sukadudukdirumah.Setiapadasegala-galanya.Perlubelajarkemahiranbersosial.Sifatcemburuyangsangattinggi.
FEBRUARI
Berfikiranabstrak.Sukakanbendayangrealitidanabstrak.Bijakdanpintar.Berpewatakanyangmudahberubah.Mudahmenawanoranglain.Agakpendiam.Pemaludanrendahdiri.Jujurdansetiapadasegalanya.Kerashatiuntukmencapaimatlamat.Tidaksukadikongkong.Mudahmemberontakapabiladikongkong.Sukakegiatanyanglasak.
Page2
 
RahsiaTarikhLahir
Emosinyamudahterlukadansangatsensitif.Mudahmempamerkanmarahnya.Tidaksukabendayangremeh-temeh.Sukaberkawantapikurangmempamerkannya.Sangatberanidansukamemberontak.Bercita-citatinggi,sukaberangan-angandanadaharapanuntukmerealisasikanimpiannya.Pemerhatianyangtajam.Sukahiburandansukan.Sukabendayangbersifatseni.Sangatromantikpadadalamantetapitidakpadaluaran.Berkecenderunganpadabendayangtahyul.Amatmudahdanbolehmenjaditerlaluboros.Belajaruntukmempamerkanemosi
MAC
Berpesonalitimenarikdanmenawan.Mudahdidampingi.Sangatpemaludanpemendamrasa.Sangatbaiksecarasemulajadi,jujurpemurahdanmudahsimpati.Sangatsensitifpadaperkataanyangdituturkandanalampersekitaran.Sukapadakedamaian.Sangatpekapadaoranglain.Sesuaidengankerjayayangmemberikhidmatkepadaoranglain.Tidakcepatmarahdansangatamanah.Tahumembalasdanmengenangbudi.Pemerhatiandanpenilaianyangsangattajam.Kecenderunganuntukberdendamjikatidakdikawal.Sukaberangan-angan.Sukamelancong.Sangatmanjadansukadiberiperhatianyangsangattinggi.Kelamkabutdalammemilihpasangan.Sukadenganhiasanrumahtangga.Punyabakatsenidalalmbidangmuzik.Kecenderunganpadabendayangistimewadanbaik.Janganterlalumengikutseleraatauperasaan
Page3

Activity (31)

You've already reviewed this. Edit your review.
1 hundred reads
1 thousand reads
Che Aziah liked this
Cahaya Petunjuk liked this
Azil Wana added this note
salam. Betul seperti yang tertulis..itulah perwatakan saya...hampir 100 peratus betul....
Mira Safitri liked this
Zila Ila liked this

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->