Welcome to Scribd. Sign in or start your free trial to enjoy unlimited e-books, audiobooks & documents.Find out more
Download
Standard view
Full view
of .
Look up keyword
Like this
1Activity
0 of .
Results for:
No results containing your search query
P. 1
Ang Mensahe Ni Kristo at Kristiyanismo

Ang Mensahe Ni Kristo at Kristiyanismo

Ratings:
(0)
|Views: 41|Likes:
Published by Knowledge von Free
Ang Mensahe Ni Kristo at Kristiyanismo
Ang Mensahe Ni Kristo at Kristiyanismo

More info:

Categories:Types, Research, Science
Published by: Knowledge von Free on Feb 09, 2011
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

02/09/2011

pdf

text

original

 
ANGMENSAHE NI KRISTOATKRISTIYANISMO
 
NiDr. Muhammad A. As-SuhayimSalin sa Wikang TagalogNiMonib M. Sarangani
Sa Ngalan ng Allah, Ang Maawain Ang Mahabagin
 
1
 
 Paunang SalitaLahat ng pagpupuri ay sa Allah lamang, anghindi nag-angkin ng anak, ang walang katambalsa Kanyang kataas-taasang kapangyarihan, anghindi nangangailangan ng anumang tulong. Akoay sumasaksi na walang diyos maliban sa Allah- ang tanging Nag-iisa na walang katambal - atako ay sumasaksi na si Muhammad
 
(SallallahuAlaihi Wasallam)
1
ay Kanyang Lingkod atSugo.Isinulat ang maikling aklat na ito upang bigyang paliwanag ang orihinal na mensahe ni Kristo atang mga doktrinang Kristiyanismo na pina-iiralsa ngayon. Ito ay inihanda para sa mambabasangKristiyano upang mapag-alaman niya ang
1
Laging nababanggit sa Aklat na ito ang mga salitang Arabik na:
Sallallahu alaihi Wasallam
at
 Alaihis Salam
na angkahulugan sa Tagalog ay Sumakaniya nawa ang kapayapaan.Gayundin ang salitang
 Alaihimas Salam
at
 Alaihimus Salam
naang kahulugan sa Tagalog ay Sumakanila nawa angkapayapaan.
(Ang tagapagsalin)
 2
 
orihinal na pananampalatayang itinuro ni Kristoat mapag-alaman din kung paano ito nabago atnaiba mula sa kanyang kauna-unahang anyo nanaging isang relihiyong gawa-gawa na lamangng tao. Binanggit ang mga katibayan nanagpapatibay sa mga katotohanang makikita sa polyetong ito mula sa Torah at Injeel
2
upangmagsilbing patnubay sa mambabasa tungo satamang landas.Ang orihinal na mensahe ni Kristo ay isangmensaheng maka-Diyos na gaya ng mensahengibinigay kina Noah, Abraham, at Moises,(Alaihimus Salam). Lahat ng mensaheng maka-Diyos ay nagkakatugma sa mga pangunahing paniniwala: Paniniwala na ang Panginoon(Allah) ay iisa na walang katambal, hindinagkaanak, ni hindi ipinanganak. Paniniwala samga Anghel, sa Araw ng paghuhukom, satadhana maging mabuti man o masama nanangyayari dahil sa kapahintulutan ng Allah at
2
Ang orihinal na kasulatang ibinigay ng Diyos (Allah) kayPropeta Hesus sa kanyang panahon. Ang ilan sa mga talatangnabanggit sa Injeel ay mababasa sa Bibliya.
(Angtagapagsalin)
 3

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->