Welcome to Scribd, the world's digital library. Read, publish, and share books and documents. See more
Download
Standard view
Full view
of .
Save to My Library
Look up keyword
Like this
11Activity
0 of .
Results for:
No results containing your search query
P. 1
programa abilitati practice clasele I si a II-a

programa abilitati practice clasele I si a II-a

Ratings: (0)|Views: 991 |Likes:
Published by ionelacostea

More info:

Categories:Types, School Work
Published by: ionelacostea on Feb 09, 2011
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

05/01/2013

pdf

text

original

 
 
MINISTERUL EDUCA
IEI, CERCET
Ă
RII
Ş
I TINERETULUI
CONSILIUL NA
IONAL PENTRU CURRICULUM
PROGRAME 
Ş 
COLARE REVIZUITE 
ABILIT
Ă
I PRACTICE
CLASELE I – A II-A
 
Bucure
ş
ti, 2003
Programa a fost aprobat
ă
prin Ordin al Ministrului Educa
iei nr. 4686 / 05.08.2003(Anexa 5).
 
 Abilit 
ă 
i practice – Clasele I – a II-a
2
INTRODUCERE
Noile cerin
e ale sistemului de înv
ăă
mânt au determinat
ş
i o nou
ă
abordare a disciplinei
 Abilit 
ă 
i practice
. Astfel, actualul curriculum r
ă
spunde nevoii de diferen
iere
ş
i individualizare aactivit
ă
ii de predare – înv
ă
are (existen
a, în anul
ş
colar 2003 – 2004, a unei diferen
e de vârst
ă
 de pân
ă
la 18 luni între elevi), urm
ă
rind s
ă
dezvolte la
ş
colarul mic atitudini
ş
i capacit
ă
i de tipcreativ, reflexiv, cognitiv, de interac
iune social
ă
 
ş
i de comunicare, s
ă
încurajeze cooperarea
ş
i s
ă
 elimine competi
ia la acest nivel.Obiectivele cadru ale disciplinei
 Abilit 
ă 
i practice
sunt subordonate finalit
ă
ilor înv
ăă
mântului românesc
ş
i se armonizeaz
ă
cu acelea ale altor discipline conexe.Ordinea de parcurgere a con
inuturilor, precum
ş
i num
ă
rul de ore pentru fiecare tem
ă
 sunt stabilite de c
ă
tre cadrele didactice (la clasele I
ş
i a II-a, în func
ie
ş
i de activit
ă
ile tematiceplanificate pentru fiecare perioad
ă
, astfel încât s
ă
fie rela
ionate cu discipline din celelalte ariicurriculare).În
Ghidul metodologic
sunt detaliate îndrum
ă
ri metodice pentru a atinge în mod eficientnoile obiective.
 
 Abilit 
ă 
i practice – Clasele I – a II-a
3
I. OBIECTIVE CADRU
 
1.
 
Cunoa
ş
terea
ş
i utilizarea unor tehnici de lucru cu diverse materiale
ş
i ustensile2.
 
Proiectarea, confec
ionarea
ş
i evaluarea unor produse simple3.
 
Dezvoltarea capacit
ă
ii de cooperare în scopul realiz
ă
rii unui produs4.
 
Dezvoltarea sim
ului practic – gospod
ă
resc
ş
i estetic
 

Activity (11)

You've already reviewed this. Edit your review.
1 hundred reads
1 thousand reads
Andreea Capsa liked this
Andreea Capsa liked this
maria_calancea_1 liked this
Raluca Xd liked this
Zamfi liked this
Silvana Sirbu liked this

You're Reading a Free Preview

Download
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->