Welcome to Scribd, the world's digital library. Read, publish, and share books and documents. See more ➡
Download
Standard view
Full view
of .
Add note
Save to My Library
Sync to mobile
Look up keyword
Like this
1Activity
×
0 of .
Results for:
No results containing your search query
P. 1
Investicije

Investicije

Ratings: (0)|Views: 617|Likes:
Published by apatonac
Seminarski, diplomski, maturski radovi, prevodi na engleski i eseji…
Seminarski, diplomski, maturski radovi, prevodi na engleski i eseji…

More info:

Published by: apatonac on Feb 09, 2011
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See More
See less

02/09/2011

pdf

text

original

 
 1
Gotovi seminarski, maturski, maturalni i diplomski radovi iz raznihoblasti, lektire , pu
škice, tutorijali, referati
-
specijalizovan tim za uslugevisokokvalitetnog pisanja, istra
živanja i obradu teksta za kompletan region
Balkana.Posetite nas na sajtovima ispod:
Dostupni smo Vam 24h 365 dana u godini.Za gotove verzije rada obratiti se na mail:
061/ 11-00-105
 
 2
1. POJAM INVESTICIJE
Reč „investicije“ potiče od latinskog izraza „investitio“ koja značiulaganje sredstava u neki unosan posao ili uspešno preduzeće.
 
Investicije predstavljaju onaj deo raspoloživih resursa ( novč
ana
sredstva, oprema, znanje, itd. ) koji se ulaže u stvaranje novih ili obnavljanje ili proširivanje postojećih poslovnih kapaciteta i poduhvata.
 
Investicije su najvažniji činilac ekonomskog rasta, razvoja i ukupnog blagostanja svakog društva. Obim invest
icija, izvora iz kojih se formiraju,ekonomske strukture, a posebno od efikasnosti njihove upotrebe
najneposrednije zavisi tempo rasta društvenog proizvoda i nacionalnogdohotka, njihov apsolutni nivo, kao i njihova agregatna veličina per kapita.
 Ekonomski
rast i razvoj svakog društva zavisi od količine raspoloživeakumulacije formirane iz tekuće raspodele nacionalnog dohotka, od dopunske
 akumulacije iz inostranstva, kao i od visine amortizacije namenjene ulaganjima
u proširenje postojećih ili izgradnju nov
ih proizvodnih kapaciteta, odnosno ukreiranje ekonomskih aktivnosti.Iinvesticij e imaju svoju makroekonomsku mikroekonomsku dimenziju.
Sredstva za investicije obezbeđuju se iz ostvarene ili tekuće proizvodnje.
 
 Najvažniji izvori investicija su sredstva ak 
umulacije i sredstvaamortizacije, kao investicioni krediti iz inistranstva.
Investicije su deo društvenog proizvoda jednog fiksiranog vremenskog periodakoji se u toku perioda (godine dana) nije potrošio. Ukupne investicije
 
 
 3
( bruto investicije) mogu biti potrošne ili proizvodne. Proizvodne investicijeimaju zadatak da povećaju proizvodnu sposobnost privrede. Naturalni oblik 
proizvodnih investicija su sredstva za rad i predmeti rada. Naturalni oblik 
 potrošnih investicija, su trajna i kratkoročna potrošna roba.
 
Ukojoj će meri nove investicije povećati proizvodnu sposobnost
privrede, zavisi od njihovih obima, od dostignutog stepena razvijenosti
 privredne strukture i od tipa produkcionih odnosa. Da bi došlo do proširenja
pr
oizvodnje bruto investicije, moraju biti veće od osnovnih, koje omogućavajuzadržavanje postojećeg stanja, tj. prostu reprodukciju. Svaki tip
razvijenosti
zahteva drugačiju strukturu investicija, a od karaktera reprodukcionih odnosazavisi hoće li biti moguće ostvariti jedan redosled i tempo investicija koji
najbolje odgovaraju dostignutom nivou razvoja.
Uvažavajući dostignuti stepen razvoja socijalističkih zemalja, postoje bar četiri karakteristična metoda investiranja, opredeljena proizvodnom strukturom:
 1.
 
zemlje sa izrazito sitnom robom poljoprivrednom proizvodnjom iindustrijom u embrionalnij fazi razvoja
 – 
akumulacija se mora ubirati meramavanekonomske prinude.2.
 
Zemlje koje su pre prelaska u socijalistički period prošle kroz početnu
industrijaliza
ciju, ali sa disproporcijom izme đu proizvodnje sredstava
za
 proizvodnju i potrođnju na štetu prvih. Ove zemlje se karakterišu ubrzanim
razvojem i naglom promenom proizvodne strukture; akumulacija jeprenapregnuta i koriste se negativni izvori dodatne akumulacije.Vanekonomske mere u prikupljanju akumulacije nisu pravilo, ali je ude
 poljoprivrede u stvaranju akumulacije vrlo značajan. Zbog naglih promena proizvodne strukture, ove zemlje karakterišu velike disproporcionalnosti,obično izme đu proizvodnje sredstava za proizvodnju i potrošnju, kao i uskagrla, a vrlo često potrebe za investicionim sredstvima moraju da se dopunjuju
inostranim investicionim kreditima;3.
 
zemlje koje su postigle prevagu industrijske proizvodnje nad
 poljoprivrednom, ali gde brze promene proizvodne strukture ne obezbeđuju
staqbilno funkcionisanje privrednog sistema. Razvoj se, po pravilu, finansira iz
domaćih sredstava;
 4.
 
zemlje koje su postigle visok stepen privredne razvijenosti, koristećinajnovija tehnička dostignuća i najmodernije metode upravljanja.
Investicije se
u potpunosti pokrivaju iz domaćih izvora, a na nivou preduzeća
i privrednih
grupacija značajnu ulogu preu
zima s amofinans iranje.
Postoji značajna razlika izme đu investicije u proširenje proizvodnje potrošnihn dobara i investicije u proširenje proizvodnje sredstava za proizvodnju. Svaka investicija namenjena proširenju proizvodnje potrošnih
 

You're Reading a Free Preview

Download
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->