Welcome to Scribd, the world's digital library. Read, publish, and share books and documents. See more
Download
Standard view
Full view
of .
Look up keyword
Like this
2Activity
0 of .
Results for:
No results containing your search query
P. 1
Radu Gyr- a Si Idealul Spiritual

Radu Gyr- a Si Idealul Spiritual

Ratings: (0)|Views: 15 |Likes:
Published by radu1976
RaduGyr despre tineri
RaduGyr despre tineri

More info:

Categories:Types, Reviews
Published by: radu1976 on Feb 09, 2011
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as DOC, PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

04/26/2011

pdf

text

original

 
RADU GYR Asistent universitar 
STUDENŢIMEAşiIDEALUL SPIRITUAL
Conferinţă ţinută în cadrul ciclului cu acelaşi nume,Organizat de Cercul Studenţesc Doljan.BIBLIOTECAACADEMIEIROMANE1935Tipografia "I.N.Copuzeanu" strada Izvor nr.9
1
 
STUDENŢIMEAşiIDEALUL SPIRITUALBucuriei mele de a fi fost poftit de către tineretulintelectual al Craiovei să cuvântez despre aspiraţiile şi idealulstudenţimii de azi, ca unul al cărui suflet simte o solidaritatedeplină cu întreaga dinamică a viselor tinerilor cărturari de pe băncile universităţii , acestei prime bucurii i se alătură, desigur, bucuria de a conferenţia în oraşul în care am copilărit cu toatălimpezimea anilor mei de-atunci, am şcolărit şi, mai târziu, amvibrat cu toate frământatele lăute ale adolescenţei mele.Au fost ani, aici, în inima Olteniei, peste care am trecut,cu azururile zărilor boltite pe suflet : ani, în a căror luminăm-am îmbăiat ca-n apele de miere ale Amaradiei şi pe caren-am să-i pot uita niciodată.Îngăduiţi-mi , deci, ca aceste dintâi cuvinte ale mele săfie, în acelaşi timp, un salut adus tineretului cărturăresc de caremă ştiu legat cu veriga de foc a aceluiaşi ideal şi un omagiuînchinat oraşului unde mi-am plâns lacrimile primelor decepţiişi unde mi-a înseninat obrajii surâsul bucuriilor priore.ci dacă, uneori, rigiditatea nici o rază decomprehensiune pentru sufletului copilului, a unui director deliceu bolnăvicios , a înveninat ultimii ani de şcoală ai liceanuluicare am fost, am întâlnit, în schimb, sfatul de dascăl luminat,dragostea sfântă pentru artă, îndemnul şi încurajarea profesorului meu iubit,
C. D. Fortunescu,
în casa deschisă caun zâmbet, a poetei
 
 Elena Farango,
 
unde amfitrioana, cumarea ei aristocrie sufletească, a ternut catifele pesteînceputurile mele literare, apoi întreg şirul de prietenii, dragimie şi azi, primele avânturi literare - şi lângă acest entuziasmcu aripi al adolescenţei mele-, prietenia lilială şi ochii trişti detânăr voevod bolnav ai scumpului meu
 Milcu,
poetul cu inimăde crin şi cu zăpezile topite într-un mormânt, pe care amintirile- brăţări la gleznele morţii - mi-or arde, totdeauna, vâlvătăile
2
 
lor de topaz, în acele ore mătăsoase şi pure ale reculegeriidepline.
Tânărul de ieri, tânărul de acum.
Şi fiindcă am întreprins o palidă incursiune în amintiri,să-mi daţi voie să-mi retrăiesc în clipele de faţă, câteva dinstările mele sufletti, în preajma rstei de 19 ani, nd,sfârşind liceul, mă pregăteam să intru în universitate.Această aducere aminte a unor stări interioare îmiserveşte nu numai de cărăruie iniţială spre miezul conferinţeimele, dar, mai ales, de identificare a procesului meu lăuntric deatunci, cu frământările sufleteşti ale majorităţii camarazilor meide generaţie. rul, a rui configurie psihică voistrădiu să o fixez acum în câteva linii largi, nu e simplaimagine a celui ce vă vorbeşte.El coincide prin sufletu-i de atunci, cu câteva sute, cucâteva mii de tineri dintr-o aceeaşi epocă, mai puţin senină decum aţi crede-o, mai tulbure, prin viscole interioare, de cums-ar fi părut.Tânărul, cercetat acum, caz de sincronism psihologic, poate creea un prototip : prototipul adolescentului pe punctulde a-şi isprăvi studiile secundare şi de a pătrunde în facultate,adolescent cu aripi mari deschise pentru zbor, dar dezorientatîn faţa zărilor amăgitoare, neştiind spre care puncte cardinalesă-şi îndrume zborul ; cu cascade şi luminişuri lăuntrice , dar şicu lunecări şi povârnişuri ; cu aprinderi dar şi cu lâncezeli ; şimai cu seamă cu vii răni sângerânde peste care nu se aplecaînţelegerea mângâietoare a vreunei mâini. . . Un tânăr inegal,înaripat şi difuz totodată ; flămând de aspiraţii, dar fără a aveao axă a lor ; apt pentru un ideal dar tatonându-l în obscurităţi şiconfuzii ; derutat de ştiinţă şi de lecturi variate şi inegale ; cuînceputuri de ostilităţi faţă de generaţiile precedente ; încercând prin visătoria unei etice noi, revolte, dar incapabil de intensitatereacţionară ;
 
 sincer 
,
dar neştiind cum săi canalizezesinceritatea.
3

You're Reading a Free Preview

Download
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->