Welcome to Scribd, the world's digital library. Read, publish, and share books and documents. See more
Download
Standard view
Full view
of .
Look up keyword
Like this
1.3KActivity
0 of .
Results for:
No results containing your search query
P. 1
Perkembangan Fizikal dan Kognitif Kanak-kanak

Perkembangan Fizikal dan Kognitif Kanak-kanak

Ratings:

4.86

(87)
|Views: 67,502 |Likes:
Published by syazayasminismail

More info:

Categories:Types, Research
Published by: syazayasminismail on Aug 18, 2008
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as DOCX, PDF or read online from Scribd
See more
See less

05/09/2014

pdf

 
27 MAC 2008
[PKK_OKED]
PERKEMBANGAN FIZIKAL DAN KOGNITIFKANAK-KANAK PERINGKAT UMUR 6 – 12 TAHUN
Setiap yang hidup mengalami perubahan mengikut proses pertumbuhan danperkembangan. Perkembangan adalah perubahan yang bersifat kualitatif iaitu sifatperubahan yang tidak dapat diukur secara kuantiti tetapi ternyata perubahan sudahberlaku yang melihatkan sifat berlainan daripada peringkat yang terdahulu.
10Konsep dan Prinsip Perkembangan Kanak-kanak
Menurut Crow dan Crow pula, perkembangan merupakan perubahan secara ‘kualitatif’serta cenderung ke arah yang lebih baik dari segi pemikiran, rohani, moral dan sosial.Menurut Karl E. Garrison pula, perkembangan terhasil daripada tindakan yang salingberkait antara perkembangan jasmani dan pembelajaran. Semua perkembangan, samaada berbentuk struktur, kemahiran satu siri tingkah laku ataupun keseluruhan sahsiah,adalah mengikut beberapa aturan semula jadi dan sifat-sifat yang sejagat. Secararingkas, perkembangan boleh disifatkan sebagai pengaliran yang saling berkait antaraperubahan kuantitatif dan perubahan kualitatif yang menuju ke arah tertentu dan yangdijangkakan.D.S. Wright dan Ann Taylor mentakrifkan perkembangan sebagai perubahanyang berlaku dalam warisan hayat (baka) dan organisasi kepada struktur organismadalam keadaan yang saling berkait serta berhubung dengan pertambahan umur.Menurut Atan Long pula, perkembangan ialah perubahan kualitatif. Ia tidak dapatdiukur secara kuantitatif tetapi jelas dilihat perubahan telah berlaku kerana sifat baruberlainan daripada peringkat yang lebih awal. Tambahan pula, perkembangan sentiasaberlaku secara berterusan dari permulaan percambahan hingga ke akhir hayatorganisma. Ini bermakna, perkembangan bukan sahaja membawa sesuatu organismake peringkat matang, tetapi perkembangan berterusan berlaku walaupun peringkatkematangan dilampaui. Tegasnya, perkembangan sentiasa berlaku terus-menerus, dariawal sehingga akhir hayat sesuatu organisma.Proses perkembangan bagi sesuatu organisma itu sudah sedia terancang dalamgen-gen yang diwarisi daripada keturunan yang terdahulu. Bagi sesuatu jenis
1
 
27 MAC 2008
[PKK_OKED]
organisma, sifat umum jenis itu iaitu
 phylogenetic 
adalah serupa. Gesell (1949)menyatakan, walaupun tidak ada dua individu yang benar-benar serupa, secara globalsemua kanak-kanak yang normal cenderung mengikut susunan pertumbuhan yangbiasa dilalui oleh kanak-kanak.
1.1Ciri-ciri Perkembangan Individu
Perkembangan mempunyai beberapa ciri-ciri yang boleh dilihat. Antara ciri-ciriperkembangan yang penting adalah seperti berikut:
Ia merupakan satu proses perubahan yang berlaku akibat tindakan yangsaling berkait antara perkembangan jasmani dengan pembelajaran.
Perubahan-perubahan ini adalah dari segi jasmani, emosi, mental dansosial. Ringkas kata, perubahan itu bersifat kualitatif.
Perubahan-perubahan itu adalah dari segi fungsi.
Proses perkembangan membawa perubahan ke arah sifat-sifat yangsejagat serta mengikut aturan semula jadi. Contohnya, seseorang kanak-kanak kecil berupaya meniarap sebelum merangkak, duduk sebelumberdiri dan berjalan sebelum berlari.
Proses perkembangan berterusan sepanjang hayat seseorang individu
Perubahan tingkah laku berlaku dalam keadaan yang berterusan danmenerusi peringkat-peringkat kematangan tertentu.
Peringkat-peringkat perkembangan membawa perubahan yang menuju kearah tertentu serta dijangkakan.
Perkembangan dipengaruhi oleh baka dan persekitaran. Bakamenentukan had perkembangan manakala persekitaran akan menolongperkembangan mencapai tahap yang maksimum.
1.2Prinsip-prinsip Perkembangan
Berikut adalah prinsip-prinsip perkembangan;
Ada arah tertentu yang dapat diramalkan:
 –
Arah dari kepala ke kaki (
cephalocaudal 
)
2
 
27 MAC 2008
[PKK_OKED]
 –
Arah dari tengah ke tepi (
 proximodistal 
)
Susunannya adalah serupa bagi semua ahli: ada yang dahulu dan adayang kemudian, tapi urutan tidak berubah. Contohnya: duduk sebelumberdiri atau berdiri sebelum berjalan.
Daripada keadaan menyeluruh kepada keadaan tertentu iaitu mulanyaumum kemudian khusus.
Berlaku secara berterusan iaitu perkembangan berlaku dari detik masafertilisasi ovum oleh sperma sehingga ke peringkat kematian.
Berlaku mengikut kepantasan yang berbeza: walau berterusan tetapibeberapa aspek perkembangan pada satu organisma mungkin berbeza.
Perkembangan satu bahagian saling berhubung dengan bahagian yanglain iaitu wujud pertalian yang nyata antara kematangan jasmani dankematangan mental.
Corak perkembangan berbeza-beza kerana tidak semua kanak-kanakmencapai titik perkembangan yang sama pada umur yang sama.
Perkembangan berlaku mengikut peringkat iaitu peringkat belum lahir,bayi, kanak-kanak, remaja, dewasa dan seterusnya.Proses perkembangan berlaku dalam keadaan yang saling berkait dan meliputiperubahan dari segi bentuk tubuh dan tingkah laku. Perubahan-perubahan tersebutmelibatkan perubahan jasmani, emosi, mental dan sosial dari segi kuantiti serta kualiti.Keseluruhan proses perubahan tersebut adalah proses penyuburan. Oleh itu, prosespenyuburan merangkumi pertumbuhan dan perkembangan.Ibu bapa memainkan peranan penting dalam membangkitkan kebijaksanaan didalam diri anak-anak dengan mendidiknya secara holistik dalam cara-cara seperti:
Memberikan makanan berkhasiat yang berkualiti;
Mewujudkan peluang dan ruang untuk perkembangan fizikal;
Memberikan panduan dan rangsangan yang sesuai untuk perkembangankognitif;
3

Activity (1,308)

You've already reviewed this. Edit your review.
Atikaharifin added this note
salam.. boleh emailkan akak sal perkembangan fizikal dan kognitif.. email akak s_nurulatikah@yahoo.com
Ah Ni liked this
Azman Kamaruddin liked this
Lee Ching liked this
Angela Tham liked this
Angela Tham liked this
Farrel Uya liked this
GY Low liked this

You're Reading a Free Preview

Download
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->