Welcome to Scribd, the world's digital library. Read, publish, and share books and documents. See more
Download
Standard view
Full view
of .
Save to My Library
Look up keyword
Like this
96Activity
0 of .
Results for:
No results containing your search query
P. 1
PBS1_laporan

PBS1_laporan

Ratings:

4.63

(8)
|Views: 3,691 |Likes:
Published by syazayasminismail

More info:

Published by: syazayasminismail on Aug 18, 2008
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as DOCX, PDF or read online from Scribd
See more
See less

05/09/2014

pdf

 
LAPORAN PELAKSANAAN AKTIVITI YANG DIFOKUSKANAMALAN FALSAFAH PENDIDIKAN KEBANGSAAN (FPK) DI SEKOLAH1.0PENDAHULUAN
Pada bulan Mac yang lalu, semua pelajar daripada kumpulan ProgramPerguruan Pendidikan Rendah Pengajian 4 tahun (PPPR-P4T) telah diberitugasan oleh Bahagian Pendidikan Guru. Kami telah ditugaskan untukmenjalankan Pengalaman Berasaskan Sekolah (PBS) di sekolah rendah yangtelah dipilih selama seminggu iaitu bermula pada 17 Mac hingga 21 Mac 2008.Tugasan ini adalah wajib bagi setiap pelajar PPPR-P4T dan merupakan PBSpertama yang dilaksanakan bagi kumpulan kami. Tujuan perlaksanaan PBSadalah untuk memberi pendedahan awal kepada guru pelatih tentangpersekitaran sekolah, budaya sekolah di samping membina sikap posititerhadap profesion perguruan. Selama berada di sekolah kami dikehendakimendapatkan maklumat melalui pemerhatian, hasil temu bual serta soal selidikuntuk menyempurnakan tugasan berdasarkan Falsafah Pendidikan Kebangsaan.
1 PBS_laporan
 
Saya telah memilih Sekolah Kebangsaan Sultan Abdul Aziz, Teluk Intan,Perak untuk menjalankan Pengalaman Berasaskan Sekolah (PBS). Sayamemilih sekolah ini kerana saya merupakan bekas pelajar di sekolah itu daritahun 1995 hingga 2000. Sekolah ini juga merupakan sekolah yang mencapaitempat kedua terbaik pada peringkat daerah dalam Ujian Penilaian SekolahRendah (UPSR) setiap tahun.Pada asalnya, sekolah ini telah diwujudkan sejak tahun 1952 dan dikenalisebagai The Government English School (G.E.S) Teluk Anson. Kemudian ditukar kepada SRJK (1) Sultan Abdul Aziz pada tahun 1962, dan akhirnya ditukar kepada Sekolah Kebangsaan Sultan Abdul Aziz. Kini, sekolah ini diteraju olehPuan Hajah Rohana binti Syukor. Telah banyak kejayaan yang dicipta olehsekolah ini, baik dalam bidang kurikulum mahupun kokurikulum sejak dahululagi. Walaubagaimanapun, Puan Rohana mempunyai misi tersendiri iaitu inginmenceriakan persekitaran sekolah di samping meningkatkan lagi prestasikurikulum dan kokurikulum di sekolah ini.
2.0PERANAN PIHAK PENGURUSAN SEKOLAH
2 PBS_laporan
 
2.1 Guru Besar 
Guru Besar adalah orang paling penting dan berpengaruh dalam sesebuahsekolah. Dalam kurikulum sekolah, Guru Besar adalah sebagai pengerusi jawatankuasa tersebut. Selain itu, beliau bertanggungjawab terhadap segalaaktiviti yang berjalan di sekolah meliputi pentadbiran, kewangan, kurikulum,kokurikulum, keadaan persekitaran, kakitangan dan pelajar.Dalam usaha mengembangkan aspek intelek seperti yang terkandungdalam Falsafah Pendidikan Kebangsaan (FPK), Guru Besar memainkan perananyang sangat penting. Menurut Guru Besar sekolah ini, bidang tugas beliausangat luas. Antara yang utama adalah dalam bidang kurikulum, kokurikulumsahsiah serta pentadbiran. Selaras dengan misi beliau yang mahu meningkatkanprestasi kurikulum dan kokurikulum di samping menceriakan sekolah, pelbagaiprogram telah dirancang agar potensi murid-murid dapat diperkembangkan lagi.Antara program-program yang dijalankan ialah program peningkatan akademik.Aktiviti utama dalam program ini adalah membuat nota poket, peta minda,program bijak sifir, reading program, vocabulary building, understanding angusing English grammer, latih tubi terancang. Selain itu juga, kelas tuisyen malamdiadakan bagi murid-murid Tahap 2 dengan kerjasama Persatuan Ibu Bapa danGuru (PIBG). Kelas tuisyen ini dikenakan bayaran sebanyak RM50 setiap bulan.Di samping itu, usaha meningkatkan pencapaian sekolah, budaya ilmuturut diterapkan dalam diri setiap murid. Melalui pemerhatian saya di sekolahtersebut, pada majlis perhimpunan pagi pada hari Isnin, Guru Besar akanmemberi beberapa perkataan Bahasa Inggeris kepada murid-murid. Perkataan-perkataan ini akan disoal semula pada majlis perhimpunan pagi pada mingguyang berikutnya. Selain itu juga, nilai-nilai keagamaan turut diterapkan. Ini dapatdilihat pada setiap pagi apabila murid-murid akan membaca doa penerang hatisebelum memulakan sesi persekolahan.Walaupun bidang kurikulum merupakan bidang tugas yang utama bagibeliau, namun pencapaian dalam bidang kokurikulum tidak pernah diabaikan.Untuk membentuk insan yang yang seimbang dan harmonis, aspek jasmani,
3 PBS_laporan

Activity (96)

You've already reviewed this. Edit your review.
1 hundred reads
1 thousand reads
Tu Hiong Hiong liked this
Ekhbar Daud liked this
ADibah Is liked this
ADibah Is liked this
Asanizan Tasim liked this
Swett Lian Pan liked this
Asihwiniy Francisco added this note
tq cho much... i gain some idea based on your work..! tq..
Eh San liked this

You're Reading a Free Preview

Download
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->