Welcome to Scribd, the world's digital library. Read, publish, and share books and documents. See more
Download
Standard view
Full view
of .
Look up keyword
Like this
7Activity
0 of .
Results for:
No results containing your search query
P. 1
YAPAY ZEKA

YAPAY ZEKA

Ratings: (0)|Views: 277|Likes:
Published by Muhammed Eminoglu
yapay zeka mantığı üzerine bir döküman
yapay zeka mantığı üzerine bir döküman

More info:

Published by: Muhammed Eminoglu on Feb 10, 2011
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as DOC, PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

08/05/2013

pdf

text

original

 
•1•09.02.11 20:16 
YAPAY ZEKÂ
1 - TANIMI:
Sayısız uygulama alanı olan "Yapay Zekâ" kavramının doğal olarak pek çok tanımı da olacaktır. Aşağıda bunlardan bir bölümü verilmiştir:YAPAY ZEKÂ' nın ama, normal olarak insan zekâsıgerektirengörevleri yapabilecek makinalar yapmaktır.YAPAY ZEKÂ araştırmalarının amacı, insan varlığındagözlemlediğimiz ve "akıllı davranış" olarak adlandırdığımız davranışlarıgösterebilen bilgisayarlar yapmaktır.YAPAY ZEKÂ, genel olarak insan tarafından tapıldığında, doğal zekâyıgerektiren görevleri yapabilecek mekanizmanın oluşturulmaçabalarınıntümüdür.
Y
APAY ZEKÂ, bilgisayarları akıllı yapma bilimidir ve hem bilgisayarları daha faydalı hale getirmek isteyenler, hem de zekânın doğasınıanlamak isteyenler tarafından uygulanmaktadır... Zekânın doğaile ilgiliolanlan amacı, zetaklit etmek değil ama programları zeki halegetirmektir.
1
YAPAY ZE, bilgisayar biliminin akıllı, yani dili kullanabilme,öğrenme, akıl yürütme, problem çözme gibi niteliklere sahip bilgisayar sistemleri tasarımlamakla uğraşan koludur.
2
 
Tüm bu tanımların benzerliği ve/veya farklılığından hareketle YapayZekâ' nın iki temel fikri yapıyla ilgili olduğu söylenebilir: Bunlardan birincisi;zekânın ne olduğunun anlaşılabilmesi için insan şünce recinin
1
 
 HARP Akademileri Komutanlığı Yayınlarından
,
Uzman Sistemler ve Yapay Zekâ, HARP Akademileri Basımevi, İstanbul, Mart-1996, S. 49
2
 
Cogito 3 Aylık Düşünce Dergisi, Sayı: 13, Yıl: 1998, S. 27 
Ergün RODOPLU, Gazi Üniversitesi, Endüstriyel Sanatlar Eğitim Fakültesi,Bilgisayar Eğitimi Bölümü, 1-A
 
•2•09.02.11 20:16 araştırılması, ikincisi ise bu sürecin bilgisayarlar , robotlar vb. aracılığıylagösterilmesi, somutlaştırılmasıdır.Bu noktadan itibaren Yapay Zekâ' nın en çok kabul edilen tanımı şuşekilde ortaya konabilir: Yapay Zekâ, insan tarafından yapıldığında zekaolarak adlandırılan davranışların (akıllı davranışların) makina tarafından dayapılmasıdır; ya da Yapay Zekâ, insan aklının nasıl çalıştığını gösteren bir kuramdır.
2 - AMACI:
Genel olarak Yapay Zekâ' nın amacı üç ana başlık altında toplanabilir:1.Makinaları daha akıllı hale getirmek,2.Ze' nın ne olduğunu anlamak,3.Makinaları daha faydalı hale getirmek,Bu noktada "akıllı davranış" ın tanımını ortaya koymak gerekmektedir.Birçok davranış türü, zekânın işaretleri olarak kabul edilebilir.Bunlara aşağıdaki tipik örnekleri gösterebiliriz:
Tecrübelerden öğrenme ve anlama,
Karışık ve zıt mesajlardan anlam çıkarma,
Yeni bir duruma başarılı ve çabuk bir şekilde cevap verme,
Bilgiyi anlama ve kullanma,
Alışık olunmayan, şaşırtıcı durumlarla başedebilme,
Düşünme ve muhakeme etme vb.
3 - YAPAY ZEKÂ'NIN KISA TARİHÇESİ:
Yapay Zekâ' nın tarihçesi çeşitli biçimlerde, çeşitli dönemlere ayrılabilir.Uygun bir akışı içermesi bakımından aşağıdaki gibi bir sınıflandırma benimsenmiştir:Ergün RODOPLU, Gazi Üniversitesi, Endüstriyel Sanatlar Eğitim Fakültesi,Bilgisayar Eğitimi Bölümü, 1-A
 
•3•09.02.11 20:16 Tarih Öncesi nem: Bundan binlerce l öncesinde insanlığın zor anlaşılır bir düşüncesi vardı; insan vücudu dışında bir zekâ yaratmak... Bukonuda eski Yunan mitolojisinde de birtakım örneklere rastlamak olasıdır;rüzgarın yaratıcısı olarak bilinen Daedelus' un bir yapay insan yaratmayateşebbüs etmesi buna bir örnek olarak gösterilebilir...Yapay Zekâ için önemli dönüm noktası 1884 yılıdır. Bu tarihte, CharlesBabbage adındaki bir bilim adamı, bazı zeki davranışlar göstermesini istediği bir tam makinalar üzerinde deneyler yapmaktaydı. İnsan kadar zekiolamayacağı üzerinde hemfikir olunan bu makinalar üzerinde çalışmalar sürdürülerek, nihayet 1950 yılına gelindi ve bu tarihte, Shannon adındaki bir  bilim adamı, bilgisayarların satranç oynayabileceğini ileri sürdü. Böylece tarihöncesi adı altında isimlendirilen dönemin başındaki çalışmalar, 1960'yılların başlarına kadar pek de hızlı denemeyecek bir süratte sürdürüldü.
3.1 Dartmouth Konferansı:
 Bu konferansın başlangıcı; Yapay Zekâ konusunda yeni bir çağın doğuşuolarak da nitelendirilebilir. Dartmouth Koleji tarafından zenlenen bukonferansta Yapay Zekâ adı ilk kez önerildi ve bu konferansa katılanlar,YapayZekâ' nın öncüleri olarak kabul gördüler. Bunların arasında, Marvin Minsky(MIT' de Yapay Zekâ laboratuarının kurucusu), Claude Shannon, NathanielRochester (IBM), Allen Newell (Amerikan Yapay Zekâ Derneği'nin ilk  başkanı) ve Nobel Ödülü sahibi Herbert Simon sayılabilir.Bu dönemde ulaşılan bazı önemli başarılara, zekâ testlerindeki benzer geometrik şekillerin ayırt edilmesinde kullanılan bir program örnek olarak gösterilebilir. Diğer bir gelişme, sembolik bütünleşmeyi sağlayan programıngeliştirilmesi oldu. Bu iki gelişme kendi alanlarında oldukça önemliydiler.Çünkü bu fikirler Uzman Sistemlerin geliştirilmesinde yaygın olarak Ergün RODOPLU, Gazi Üniversitesi, Endüstriyel Sanatlar Eğitim Fakültesi,Bilgisayar Eğitimi Bölümü, 1-A

Activity (7)

You've already reviewed this. Edit your review.
1 thousand reads
1 thousand reads
1 hundred reads
Bilge Öz liked this
SherX liked this
Şenol Aydudu liked this

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->