Welcome to Scribd. Sign in or start your free trial to enjoy unlimited e-books, audiobooks & documents.Find out more
Download
Standard view
Full view
of .
Look up keyword
Like this
4Activity
P. 1
Poeessa Thematic Events - Πρόταση για Μεσαιωνικό Event

Poeessa Thematic Events - Πρόταση για Μεσαιωνικό Event

Ratings: (0)|Views: 177|Likes:
Published by Anna Achiola
Σχεδιασμός και Οργάνωση Θεματικών Εκδηλώσεων
www.poeessa.com
Σχεδιασμός και Οργάνωση Θεματικών Εκδηλώσεων
www.poeessa.com

More info:

Categories:Topics, Art & Design
Published by: Anna Achiola on Feb 10, 2011
Copyright:Traditional Copyright: All rights reserved

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF or read online from Scribd
See more
See less

07/08/2013

pdf

 
 
Yd`/bfw ;;5; 3396; :99;4
Moc, ;;5; 2>:3 6:72;5
Dmfn`1fllfK{odduuf,eom
6
ΫφοωΠυδξσ δαικθόυδών ΰδ ΰδυζξώνξαπ ϊζφζϊωάφζ
Οξ ϋφοωδξνπΰδνδσ δαικθόυδξσ έϊοτν ΰδυζξώνξαπ ηέΰζ αζξ ΰϋοφούν νζϋφζεΰζωοϋοξκηούν υδ ϊόφοτσ ωκσ ΐδυζξώνξαάσ Ϋπθκσ ζθθΠ αζξ ζθθού, ΔϋίυκστϋΠφϊδξ ιτνζωπωκωζ νζ ϋζφοτυξζυωούν υδ υτνιτζυΰπ ά αζξ ΰδΰονώΰένζ, Ζϋοωδθούνΰπνο ένζ ιδίεΰζ ωών ιτνζωοωάωών ϋοτ τϋΠφϊοτν δνό ΰϋοφούΰδ νζ υτβκωάυοτΰδ ωκικΰξοτφείζ ϋζφζεώεάσ ϋοτ ηζ ιξζΰοφςώηδί δξιξαΠ εξζ νζ αζθύχδξ ωξσ ζνΠεαδσ ωώνϋδθζωόν ΰζσ& Κ αΠηδ ϋζφζεώεά ΰϋοφδί νζ υϊδιξζυωδί αζξ νζ ϋφουζφΰουωδί ζνΠθοεζ ΰδωο ιξζηέυξΰο ctijdy,
ΐοτυξαέσ δαικθόυδξσ1
Βώνωζνά ΰδυζξώνξαά ΰοτυξαά εξζ ζνοξϊωπ ά αθδξυωπ ϊόφο1
Ζτθξαά 'δξα, 6.Θζραά Τϋζίηφοτ 'δξα, 3.ΐδυοεδξζαά ΰδυζξώνξαά ΰοτυξαά 'δξα, 5.[fjfl Bo`h 'δξα, 9.
'Ωζ υϊάΰζωζ υωξσ δξαπνδσ δίνζξ δνιδξαωξαΠ, ΤϋΠφϊδξ ΰδεΠθκ θίυωζ δϋξθοεόν ζϋπιξΠςοφδσ ϊόφδσ ωκσ Δτφόϋκσ αζξ ζϋπ ωκν ΔθθΠιζ.
ΪοφδτωξαΠ ιφόΰδνζ 'δξα, 4. 1
ΟΰΠιζ ξυωοφξαόν ϊοφόν ϋζφοτυξΠβδξ ϊοφδτωξαά ϋζφΠυωζυκ ά ΰϋοφδί ζαπΰζ νζϋφζεΰζωοϋοξάυδξ δφεζυωάφξο ΰδυζξώνξαόν ϊοφόν εξζ πυοτσ δϋξητΰούν νζ ΰΠηοτν ωζγάΰζωζ, Δϋίυκσ ΰϋοφδί νζ ικΰξοτφεκηδί αζξ δξιξαά ϊοφδτωξαά ϋζφΠυωζυκ ΰδ ηέΰζ ωκσδϋξητΰίζσ ωοτ ϋδθΠωκ,
 
 
Yd`/bfw ;;5; 3396; :99;4
Moc, ;;5; 2>:3 6:72;5
Dmfn`1fllfK{odduuf,eom
3
Μξςοΰζϊίδσ 'δξα, 2.1
Οθξεπθδϋωδσ Ξϋϋοωξαέσ μξςοΰζϊίδσ ϋοτ ηζ δνωτϋώυξΠυοτν δίωδ ώσ gf{{dlnlj δίωδ υωοϋθζίυξο αΠϋοξοτ ηδζωφξαού ιφόΰδνοτ ά ΰίζσ ζνζϋζφΠυωζυκσ,
Ξϋϋπωδσ ― ΢φοτφοί 'δξα, :.1
Υωκν δίυοιο ωκσ ΐδυζξώνξαάσ Ϋπθκσ ΰϋοφούν νζ ωοϋοηδωκηούν ςφοτφοί υδ ιξΠςοφζυκΰδίζ - ϋύθδσ εξζ νζ βώνωζνέχοτν ωκν ΰδυζξώνξαά ζωΰπυςζξφζ ωοτ ϊόφοτ,
·ςξϋϋοξ Ξϋϋπωδσ 'δξα,7.1
Ξϋϋπωδσ ϋΠνώ υδ Πθοεζ υζσ υτνοιδύοτν ά υζσ τϋοιέϊονωζξ ϋδφξΰένονωζσ υωξσ ϋύθδσωκσ ϋπθκσ ά αζξ ζθθού, Δϋίυκσ τϋΠφϊδξ ιτνζωπωκωζ ϋζφοτυίζυκσ Ξϋϋοωξαόν Ϋζξϊνξιξόναζξ ΖεώνξυΰΠωών,
Μτθοϋπιζφοξ 'δξα, >ΖΓ.
Δνωτϋώυξζαοί μτθοϋπιζφοξ ϋοτ αΠνοτν βοεαθδφξαΠ ά ςωύνοτν ςώωξέσ ά ζϋθΠ αξνούνωζξ ζνΠΰδυζ υωο ϋθάηοσ ΰδ δνωτϋώυξζαΠ ςοφέΰζωζ δνωτϋώυξΠβοτν ΰδ ωκν ϋζφοτυίζ ωοτσ,ΤϋΠφϊδξ ιτνζωπωκωζ ϋζφοτυίζυκσ ΗδΠωφοτ Ιφπΰοτ,
ΐδυζξώνξαά Ϋοΰϋά 'δξα,6;.1
Ζν είνδξ δϋξθοεά ζϋπ ΰίζ υδξφΠ αζθθξωδϊνόν ζτωοί ΰϋοφούν νζ ικΰξοτφεάυοτν ΰίζδνωτϋώυξζαά ΰοτυξαά ϋοΰϋά ΰδ ΰδυζξώνξαπ ϊζφζϊωάφζ αζξ ΰδ ζνζΰΰένδσ ιΠιδσ νζυζσ υτνοιδύυοτν υδ αΠϋοξζ ιξζιφοΰά υωκν ΰδυζξώνξαά ϋπθκ ά ζϋθΠ ηζ ιδίωδ ωκνϋοΰϋά νζ ϋδφνΠδξ ζϋπ ΰϋφουωΠ υζσ,
 
 
Yd`/bfw ;;5; 3396; :99;4
Moc, ;;5; 2>:3 6:72;5
Dmfn`1fllfK{odduuf,eom
5
ΐδυζξώνξαά Τϋοιοϊά ΰδ ϋοωΠ 'δξα, 66.1
Υδ ξιξζίωδφο ϊόφο ωκσ ΐδυζξώνξαάσ Ϋπθκσ ά υωκν ΩΠςφο ΰϋοφδί νζ υωκηδί ΰδυζξώνξαάαΠγζ πϋοτ Ξϋϋπωδσ ά ζν ϋφοωξΰΠωδ ιδυϋουύνδσ υζσ ϋφουςέφοτν αφζυί ά ΰϋύφζ αζξ αοΰΰένζ ςφούωζ, Υωο υακνξαπ ωκσ αΠγζσ ΰϋοφδί ζαπΰζ νζ τϋΠφϊδξ ΰίζ cd``~ ifleds ϋοτηζ ιξζυαδιΠυδξ ωον απυΰο υδ ζτωπ ωο ϊφονξαπ ιξΠυωκΰζ,
ΐδυζξώνξαοί υκΰζξοςπφοξ 'δξα, 63ΖΓΕ.1
Δνωτϋώυξζαπ ηέζΰζ ζϋπ υκΰζξοςπφοτσ ΰϋοφδί νζ ϋζφοτυξζυωδί υδ ϋθζωδίζ ωκσΐδυζξώνξαάσ Ϋπθκσ ωκν ΩΠςφο ά υδ Πθθο ζνοξαωπ ϊόφο, Οξ υκΰζξοςπφοξ δξυέφϊονωζξ υωο ϊόφο ΰδ ωτΰϋζνοαφοτυίδσ ά ωφοΰϋέωδσ αζξ αζωπϋξν ΰδ ζαφογζωξαέσ αξνάυδξσατΰζωίβοτν ωξσ υκΰζίδσ αζξ αΠνοτν ςζνωζϊωδφούσ υϊκΰζωξυΰούσ, Ϋφπαδξωζξ εξζ ένζέηξΰο ωκσ ΰδυζξώνξαάσ Ξωζθίζσ 'οξ υκΰζξοςπφοξ έφϊονωζξ ζϋπ ωκν Ξωζθίζ.,
ΐδυζξώνξαοί Τιφοϊποξ 'δξα, 65.1
Οφξυΰένδσ Ζξηέφξδσ ΰοφςέσ υζν νδφΠξιδσ ά ζαπΰζ αζξ ΰδυζξώνξαοί ϊζφζϊωάφδσϋδφξςέφονωζξ ζνΠΰδυζ υζσ ― υδ υτνιτζυΰπ ΰδ αΠϋοξο drdly ά ιδίϋνο - αζξ ϋφουςέφοτνθοτθούιξζ ά αΠϋοξο δνηύΰξο ωκσ δϋξθοεάσ υζσ,
ΐτυωξαά ϋδφξϋθΠνκυκ υωκν ΩΠςφο - M~uyds~ Yots 'δξα, 69
 
ΖΓΕΙ. 1
ΐίζ ΰτυωκφξόικσ ϋδφξϋθΠνκυκ υωκν ΐδυζξώνξαά ΩΠςφο ηζ ΰδίνδξ υδ πθοτσ ζμέϊζυωκ&ΐδ ιύο ωφδξσ ά ωέυυδφξσ υτνοιούσ νωτΰένοτσ ΰδυζξώνξαΠ ά ξϋϋπωδσ ϋοτ αφζωούν ιζτθπ ά ςζνΠφξ ηζ έϊδωδ ωκν δταζξφίζ νζ ϋδφΠυδωδ ζϋπ τϋπεδξδσ υωοέσ νζ ϋδφϋζωάυδωδ ΰέφοσωκσ δνωτϋώυξζαάσ ιξζιφοΰάσ υωκν δϋξγθκωξαά ωΠςφο αζξ νζ νοξόυδωδ ωο ιέοσ ϋοτϋφοαζθδί κ ζωΰπυςζξφζ ωοτ ηφτθξαού ΰνκΰδίοτ ωκσ ΐδυζξώνξαάσ Ϋπθκσ, Υωκ ιξζιφοΰάηζ υτνζνωάυδωδ δαϋθάμδξσ πϋώσ ΰΠεξυυδσ υδ υαοωδξνΠ ϋδφΠυΰζωζ ωον ζθϊκΰξυωά ΰδγπωζνζ αζξ ςίθωφζ Ξϋϋπωδσ ϋοτ μξςοΰζϊούν ά υωέαονωζξ ςφοτφοί αφζωόνωζσ ιΠιδσ υδζνύϋοϋωζ υκΰδίζ Πθοεζ ϋοτ αζθϋΠβοτν αζξ ϊΠνονωζξ υωο γΠηοσ ωκσ

Activity (4)

You've already reviewed this. Edit your review.
1 hundred reads
1 thousand reads
1 thousand reads
Anna Achiola liked this

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->