Welcome to Scribd. Sign in or start your free trial to enjoy unlimited e-books, audiobooks & documents.Find out more
Download
Standard view
Full view
of .
Look up keyword
Like this
7Activity
0 of .
Results for:
No results containing your search query
P. 1
Dnevni list [broj 3419, 10.2.2011]

Dnevni list [broj 3419, 10.2.2011]

Ratings:
(0)
|Views: 2,875|Likes:
Published by Tiskarnica

More info:

Published by: Tiskarnica on Feb 10, 2011
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

01/05/2013

pdf

text

original

 
Bosanacpriveden dok jeudarao trudnu13-godišnjakinju
Dnevni
Dnevni
list
list
www.dnevni-list.ba
BROJ 3419
ISSN 1512-8792Cijena
1 KM, 5 KN, 0,5 EUR
 Četvrtak • 10. 2. 2011.
37. - 49. str.21. str.22. str.
10. str.
PISMO MAJKI ZHŽ-a
Zbog neredovite isplate porodiljnih naknada majke pozvale na mirni prosvjed
Dosta nam je lažnih
nada i praznih obećanja
Poštovana gospodo, voljele bismo da se za maškare svi namaškarite u majke ili ubebe pa da se barem na jedan dan osjećate i posebno i zakinuto, predlažu ove majke
MONSTRUMI
Umirovljenikaomamili, ušumi polilibenzinom ipotom zapalili
Dojava o bombiPariz
Evakuirane dvijesrednje škole uLjubuškom
ZLOČIN
Kroz oglase tražilistarije i imućnijeljude za druženje
22. str.
Država kvadrat u susjedstvu HDZ-aplatila po vrtoglavih 3900 maraka
Vijeće ministara na kraju mandata“odriješilo vreću”
2. str.
Zašto vas zanima jesam li kriv?
Optuženi za teroristički čin u Bugojnu negirali krivnju
Odvjetnici kazali da njihovi klijenti ne priznaju Sud BiH
3. str.
SPORT...
Zrinjski s 2:0 savladaoŽeljezničar;Milomir Odovićnovi trener Veleža; Raskol urukometnoj reprezentacijiBiH;Kosteliću bronca na SP-u;Hrvatska bolja od Češke…
 
Događaji
2
Četvrtak • 10. 2. 2011.www.dnevni-list.ba
    D   n   e   v   n    i    l    i   s    t
Želite li da se čuje Vaš glas?
Imate li vijest za koju smatrate da je vrijedna pažnje?Želite li da se čuje Vaš glas? Dnevni list Vam stoji na usluzi.Kontaktirajte nas na telefon ili fax:
036/313-370, 036/313-375
 (Mostar), ili
033/717-220, 033/717-221
(Sarajevo).Posjetite nas na našoj web stranici
 
www.dnevni-list.ba
 
1
1. Čitlučki HDZ 1990. protiv sporazuma s Čovićem, 2
 
Najčitanije na webu 9. veljače
Berlin se zasigurno neće upuštati u nametanje rješenja u BiH
BANJA LUKA 
- Pred-sjednik Narodne skupštineRS-a i dopredsjednik SNSD-a Igor Radojičić ne vjerujeda bi se Njema- čka sada upu-stila u kreira-nje ili name-tanja rješe-nja u BiH.On je imišljenja da će se nakonpredstojećeg trećeg krugarazgovora njemačke kance-larke Angele Merkel s pred-stavnicima političkih stra-naka iz BiH znati hoće liuopće taj proces biti nastav-ljen i postoje li izgledi da seneki prijedlozi stave na papir.“U nametanje ne vjerujem.Ako bi netko pokušao takvošto, RS ima legitimno pravobraniti svoj interes”, rekao jeRadojičić koji smatra kako seOHR, također, više neće upu-štati u nametanja i dodajekako nije siguran da u među-narodnoj zajednici postojikritična masa za nametanjekrupnih stvari. “Eventualnopojavljivanje bilo kakvog pri- jedloga ovisit će isključivo odogovoru domaćih politi-čara. To nije pitanje hoće linetko odbiti ili ne nego hoćeli se uopće nešto pojaviti, na-ravno, uz prethodnu suglasn- ost”, kazao je Radojičić. Onocjenjuje kako su dosadašnjirazgovori s njemačkim duž-nosnicima bili informativne ikonzultativne naravi te pod-sjeća na prijašnje pokušajemeđunarodnog posredova-nja, od travanjskog paketa doButmira, koji nisu dali nika-kav rezultat, jer, kako je ista-knuo, nisu odgovarali RS-u,ali ni nekim drugim subjek-tima u BiH. Kao pogrešnu jeocijenio interpretaciju da biRusija trebala osigurati daRS prihvati eventualne pri- jedloge.
Dopredsjednik SNSD-a Igor Radojičić
Sankcije
Valentin Inzkozamrzava plaćezastupnicima?
HDZ-a 1990.
Predsjedništvozasjeda sutrau Mostaru
BANJA LUKA - Visokipredstavnik Valentin Inzkonamjerava zamrznuti isp-latu plaća zastupnicima uZastupničkom domu Parla-mentarne skupštine BiHsve dok ta institucija nepočne funkcionirati.
Pozivajući se na izvor izOHR-a, Press je objavio kakoInzko želi kazniti političare uBiH zbog zastoja u procesukonstituiranja tijela vlasti narazini BiH. Nadalje se u diplo-matskom zboru u Sarajevudoznaje kako se u EU-u tražinačin kako sankcionirati onekoji opstruiraju navedeni pro- ces, kao i da je Inzkova idejada se neposlušne bh. političa- re udari po džepu najprihvat-ljivija, najlogičnija, najbrža inajefikasnija opcija, tim priješto OHR ima ovlasti donijetitakvu odluku. Visoki pred-stavnik na raspolaganju imamogućnost smjene dužno-snika i donošenja zakona, kaomogućnost obustave isplatenjihovih primanja iz prora-čuna institucija, a taj se sce-narij, navodno, ozbiljno raz-matra i u Bruxellesu. Takav bipotez rezultirao kažnjav-anjem političara bez velikeosude javnosti jer građani većnegoduju zbog činjenice štozastupnici primaju basno-slovne plaće, a ništa ne rade.
MOSTAR - Predsjedniš-tvo Hrvatske demokratskezajednice (HDZ) 1990. odr-žat će svoju 11. sjednicusutra, 11. veljače.
Kako je najavljeno iz Ureda zaodnose s javnošću HDZ-a1990., sjednica će biti održanau sjedištu stranke u Mostaru spočetkom u 12 sati.
Vijeće ministara kvadratu susjedstvu HDZ-a platilopo vrtoglavih 3900 maraka
 Vijeće ministara na kraju mandata “odriješilo vreću”
Piše: Vanja Bjelica-Čabrilo• dogadjaji@dnevni-list.ba
MOSTAR
– Vijeće mini-stara BiH primilo je jučer naznanje da je državni ministarfinancija Dragan Vrankić ugodinama besparice i krizeodobrio sredstva od 8,6 mili- juna maraka za kupnju zgr-ade u Mostaru. Informacija oovoj investiciji, kojom će seriješiti smještaj dijela držav-nih agencija, ne bi bila tolikošokantna da kvadrat nijeplaćen oko skoro vrtoglavih3900 maraka. Zgrada je ku-pljena od građevinskog po-duzeća Toming d.o.o. Grude.Uz to, kao najbolji izborodabrana je zgradakoja se nalazi tik uzsredišnjicuHDZ-a BiH.Da se doistaradi o zgradi ko ja je faktički spo- jena sa središnji-com VrankićevogHDZ-a BiH, po-tvrdili su nam iu poduzeću Toming .Vlasnik Tominga, Tomi-slav Tomas navodno je, kakotvrde upućeni, u bliskimprijateljskim odnosima s čel-nicima HDZ-a BiH.
Najskuplji kvadrat
U cijeloj priči o kup-nji zgrada na krajumandata i povezanosti Vrankićevog HDZ-a stvrtkom Toming za-nimljivo je da nitko odčlanova Vijeća min-istara nije postavio pit-anje je li vrijeme za kup-nju zgrade u jeku krize i jeli možda plaćena previ-soka cijena kada sezna da niti jedanposlovni pro-stor u Mostaru,koliko je barempoz nato javno-sti, nije plaćen4000 marakapo metručetvornom.Tako je, činise, Vijećeministara platilo najskupljikvadrat u gradu na Neretvi,ako ne i u Bosni i Hercego-vini.
Elitna zgrada
Iako se svakodnevnogovori o povećanju nezapo-slenosti i siromaštva, iz Vijećaministara se nisu susprezalikazati da su koncem godine,točnije 28. prosinca, zaključiliugovor o prodaji s društvomToming d.o.o. Grude, kojem je doznačeno 8.661.123,90maraka “u skladu s odlukomo odobravanju sredstava iztekuće proračunske zalihe za2010., a na osnovi Zakona oproračunu institucija BiH imeđunarodnih obveza za2010. godinu, s pozicije rezer-viranja za kapitalna ulaga-nja”. Zgrada je, prema izvje-šću iz Vijeća ministra, povr-šine 1903 četvorna metra, aza to je Tomingu isplaćeno7,4 milijuna maraka, dok je zaPDV izdvojeno 1,2 milijuna. Uizvješću se navodi i da jeToming izabran kao najboljiponuđač, te da je sve urađenopo zakonu. Valja reći da se radi o izni-mno elitnoj zgradi s grija-njem, hlađenjem, garažama,nadzorom i ostalim.Treba napomenuti i to dazgrada koju je kupila državai središnjica HDZ-a izgledaju jako slično i djeluju gotovokao jedna cjelina. Je li slič-nost samo slučajna i ima liikakvih poveznica, za sada semože samo pretpostavljati.
Zgrada u susjedstvu HDZ-a BiH kupljena je od poduzeća Toming d.o.o Grudei za nju je iz državnog proračuna izdvojeno vrtoglavih 8,6 milijuna maraka
Sredstva od 8,6 milijunamaraka za kupnju zgrade uMostaru odobrio je ministarfinancija Dragan Vrankić
Vlasnik Tominga,Tomislav Tomasnavodno je, kakotvrde upućeni, ubliskim prijateljskimodnosima s čelnicimaHDZ-a BiH
,,
Zaduženja od 400 milijuna
Vijeće ministara jučer je donijelo i niz odluka kojima prihvaća zadužiti seu svrhu izgradnje infrastrukture, bolnica, elektroprivrede i autoceste Vc.Tako su prihvatili inicijativu za vođenje pregovora radi zaključivanja ugo-vora o financiranju između BiH i Europske investicijske banke za II fazukoridora Vc. Cilj projekta je izgradnja 31 kilometra autoceste na koridoruVc, a kredit EIB-a za ovaj projekt iznosi 166 milijuna eura. Utvrđen je iprijedlog odluke o zaduženju kod UniCredit Austria AG banke od 3,2 mili- juna eura za opremanje dviju bolnica u Sarajevu, kao i inicijativa o prego-vorima za dobivanje 17 milijuna eura, od čega se vraća njih 11, a šest jegrant od KfW-a, Frankfurt na Majni za Projekt SCAD/DMS/OMS sustava,koji je potreban trima Elektroprivredama u BiH. Prihvaćena je i inicijativaza zaduživanje kod Koreje za modernizaciju Kliničkog centra Banja Luka,a kredit je vrijedan 30 milijuna američkih dolara i vraćat će ga RS.
 
3
Četvrtak • 10. 2. 2011.www.dnevni-list.ba
Oglašavajte se u Dnevnom listu
Ako se želite oglašavati u Dnevnom listu kontaktirajte našu marketingslužbu na telefone
036/313-370
(Mostar) i
033/719-755
(Sarajevo), ili nae-mail adrese:
marketing@dnevni-list.ba
, te
dnevni.ba@bih.net.ba
.Neka Vašu reklamu vide brojni čitatelji na području cijele države.
PonedjeljakUtorakSrijedaČetvrtakPetakSubotaNedjelja
PRILOGSPORTLIJEPI IZDRAVIMALIOGLASIPOSLOVNISVIJETTV +AUTOMALIOGLASIDNEVNIPLUS
 
DNEVNLIST
Vrijeme...
Temperatureu BiH za
10. 2. 2010.
po gradovima
Sarajevo 8Mostar 15Banja Luka 12Tuzla 8Zenica 10Bihać 11Livno 9Jajce 12Ljubuški 16
Uz povoljnebiometeorološkeprilike većina ljudi trebalabi se ugodnije osjećati,a tegobe kod kroničnihbolesnika i meteoropataće se umanjiti.
BihaćBanjaLukaSarajevoMostarBrčkoZenicaTuzlaLivnoJajceLjubuški
Scott: Upiranje prstom u Bobana neće vas daleko odvesti
Zašto vas zanima jesam li kriv?
 
Optuženi za teroristički čin u Bugojnom negirali krivnju
Fiskalno vijeće BiH
Ministri financija nastavitće razgovore o proračunima
Ustavni sud BiH
Margharita Tsatsa-Nikolovskanova međunarodna sutkinja
SARAJEVO - Na svojoj jučeru Sarajevu održanoj 21. sjed-nici, Fiskalno vijeće BiH jeraspravljalo o globalnomokviru fiskalne bilance i poli-tika u BiH za razdoblje 2011.-2013. i o proračunima zatekuću, 2011. godinu.
Kako je priopćeno nakon sjed-nice, zaključeno je da će ministrifinancija nastaviti razgovorekako bi se došlo do općeprihvat-ljivog rješenja, o kojem će seraspravljati na idućoj sjedniciFiskalnog vijeća BiH. Vijeće je jučer razmatralo i inicijativu zaizmjenu Zakona o trošarinama uvezi s “plavim dizelom” te jeUpravnom odboru Uprave zaneizravno oporezivanje (UNO)BiH sugerirano da, uz analizuučinaka, podrži tu inicijativu.
SARAJEVO - PredsjednikEuropskog suda za ljudskaprava Jean-Paul Costa izvije-stio je Ustavni sud BiH da jenakon konzultacija s Predsjed-ništvom BiH donio odluku oizboru Margharite Tsatsa-Nikolovske iz Makedonije zanovu međunarodnu sutkinjuUstavnog suda BiH.
Sutkinja Tsatsa-Nikolovska jestupila na mjesto suca Davida J.Feldmana iz Velike Britanije, koji je na vlastiti zahtjev razriješendužnosti suca, zaključno s 31.prosincem 2010. Na jučerašnjojredovitoj sjednici Vijeća od petsudaca, Ustavni sud BiH je,između ostalog, rješavajući požalbi Fonda za mirovinsko i inva-lidsko osiguranje RS-a Bijeljina,podnesenu protiv presudeVrhovnog suda FBiH od 14. svib-nja 2009., presude Županijskogsuda u Mostaru od 8. travnja2008. i presude Općinskog sudau Mostaru od 20. studenoga2007., odlučio predmet proslije-diti na plenarnu sjednicu Ustav-nog suda BiH.
Piše: Lana Rizvanović• dogadjaji@dnevni-list.ba
 
SARAJEVO
- PredPosebnim odjelom za organi-zirani kriminal, gospodar-stveni kriminal i korupcijuTužiteljstva BiH jučer su seizjašnjavali o krivnji HarisČaušević i Adnan Haračićkoji se terete za kazneno djeloterorizma, kao i Emin Osma-nagić, Haris Špago i NedžadKeško za kazneno djelo po-moći počinitelju poslije uči-njenog kaznenog djela. Oni suoptuženi da su proveli terori-stički čin na Policijsku pos-taju Bugojno prilikom kojeg je poginuo policajac TarikLjubuškić, a teško ozlijeđenapolicajka Edina Hindić.
Nepoštivanje Suda
Iako ovaj put nije bilovećih incidenata, optuženi,osim Haračića, nisu željeliprilikom uzimanja osobnihpodataka ustati, a taj čin je jedini komentirao Čauševićriječima: “Neću ustati, nijebitno zbog čega, ali nećuustati.” Odvjetnici ostalih suobjasnili da njihovi klijenti idalje ne priznaju Sud BiH.Prije samog izjašnjavanjao krivnji sutkinja u ovom slu-čaju Tatjana Kosović obavi- jestila je prisutne da trećeop-tuženi Naser Palislamovićnije želio doći u sudnicu i još jednom pokazao da ne po-štuje ovu ustanovu te da onane namjerava ni nad kimprovoditi silu.“Ne mislim praviti cirkuskoji se dogodio prilikom po-sljednjeg ročišta i ne želim dase takve scene ponovno do-gode jer moj prag tolerancijenije velik kao tijekom prošlogročišta”, kazala je Kosović,nakon čega je odvjetnik Pali-slamovića, Izet Baždarević,zatražio desetominutnustanku kako bi se pokušaovidjeti i razgovarati sa svojimklijentom, odnosno upitaopostoji li mogućnost da Špa-go porazgovara s Palislamo-vićem jer su u prijateljskimodnosima. Špagin odvjetnik je na to kazao kako se ne pro-tivi previše, ali da bio tokasnije moglo prouzrokovatiodređene probleme u dalj-njem tijeku suđenja. Molbada Špago dođe u kontakt sPalislamovićem je odbijena,međutim, dana je još jednašansa da Baždarević privoliPalislamovića da se pojavi naročištu. Kao što je i bilo oče-kivano, do toga na kraju nijedošlo, ali je Baždarević oba-vijestio prisutne da je uspioporazgovarati sa svojim klije- ntom koji je malo “popustio”.“U početku nije želio niizići iz ćelije, ali uvjerio samga da porazgovaramo i priop-ćio mi je da se njegovo pojav-ljivanje na Sudu BiH kosi snjegovim principima. Zadolazak u sudnicu još nijespreman, ali mislim da će seidući put ipak pojaviti”, na-glasio je Baždarević, dodavšida je Palislamović zatražio ipremještanje iz Tuzle u pri-tvorsku jedinicu Suda BiH jerbi tu bio u mogućnosti obav-ljati svoje vjerske dužnosti,biti okružen ljudima i imatitelevizor. Njegovu molbuKosović je odbila, pravdajućito činjenicom da u pritvor-skoj jedinici nema mjesta, sobzirom da su i ostali optu-ženi u ovom slučaju imaliidentične zahtjeve.
Čudno ponašanje
Prilikom izjašnjenja okrivnji Čaušević, i dalje sje-deći, kazao je kako se ne osj-eća krivim ni po jednoj točkioptužbe, Haračić, poštujućiSud BiH, također se izjasniokao nevin po svim točkamaoptužbe, dok su ostali šutećiOsmanagić i Špago, pa jesutkinja po službenoj dužno-sti konstatirala da se optu-ženi izjašnjavaju da nisu krivipo točkama optužnice. Tome je pak prethodila molbaŠpage da iznese desetomi-nutnu izjavu bez prekidanja.“Na kraju izlaganja, ukolikome budete pustili da to ura-dim bez prekidanja, izjasnitću se o krivnji. Međutim, svojpotpis neću staviti niti na jedan dokument koji imaoznake Suda BiH”, kazao jeŠpago, zbog čega je Kosovićodbila njegovu molbu i izvr-šila svoju službenu dužnost.Početak suđenja optuženimau ovom predmetu bit će zaka-zan za najkasnije 60 dana i natom ročištu će biti pročitanaoptužnica te će Tužiteljstvo iobrana iznijeti uvodne riječi.
Prilikom izjašnjenja o krivnji Čaušević je kazao kako se ne osjeća krivim ni po jednojtočki optužbe, Haračić se također izjasnio kao nevin dok su Osmanagić i Špago šutjeli
Zbog čega želiteda se izjasnim
Prilikom izjašnjavanja o krivnjiKeško je do te mjere zbuniosutkinju Kosović da je zabora-vila prije zatvaranja pretresaobavijestiti prisutne da se injemu po službenoj dužnostikonstatira da negira krivnju.Naime, Keško je prvo zatražioda mu sutkinja na pitanje je likriv ili ne po točkama optužbeodgovori zbog čega je tozanima, a kada nije dobioodgovor i ponovno bio zamo-ljen za izjašnjavanje kazao je:“Tražite li od mene da vasobožavam”, nakon čega jeročište prekinuto.
Iako ovaj put nijebilo većih incidenata,optuženi, osimHaračića, nisu željeliprilikom uzimanjaosobnih podatakaustati. Odvjetniciostalih su objasnili danjihovi klijenti i daljene priznaju Sud BiH
Prije samogizjašnjavanja okrivnjisutkinja u ovomslučaju Tatjana Kosovićobavijestila je prisutneda trećeoptuženiNaser Palislamović niježelio doći u sudnicu
,,,,
Haris ČauševićAdnan Haračić Emir OsmanagićHaris ŠpagoNedžad Keško

Activity (7)

You've already reviewed this. Edit your review.
1 hundred reads
1 thousand reads
Redina Prguda liked this
Klaudija Maric liked this
Dijana Šiljeg liked this
starimost2009 liked this
Ivan Kovačević liked this

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->