Welcome to Scribd. Sign in or start your free trial to enjoy unlimited e-books, audiobooks & documents.Find out more
Standard view
Full view
of .
Look up keyword
Like this
18Activity
P. 1
Islam and Environment V1.2PDF

Islam and Environment V1.2PDF

Ratings: (0)|Views: 473|Likes:
Published by Saeed AbdulRahim
A 41 page article with 40 topics on "Islam and Environment" with 199 References from The Quran, The Hadiths and a variety of other Resources.
A 41 page article with 40 topics on "Islam and Environment" with 199 References from The Quran, The Hadiths and a variety of other Resources.

More info:

Categories:Topics, Art & Design
Published by: Saeed AbdulRahim on Feb 10, 2011
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
See more
See less

03/14/2013

 
5
Qeggd EjdwcZebkl
 
Kqcel ) Gfykzmflgft 
Ef Efec{qkq mi tbg qwjhgat dzepkf` izml tpm mi tbg LekfKqcelka Qmwzagq# Tbg Uwzef efd Bedktb ~cwq eddktkmfecletgzkec izml e yezkgt{ mi mf,ckfg efd mtbgz qmwzagq&]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]
Kfdgr
 Ecc ^zekqg jg tm Ecceb
&
5&
 
Ecceb kq tbg Ck`bt mi tbg bgeygfq efd tbg geztb& Tbg ^ezejcg mi Bkq Ck`bt kqeq ki tbgzg pgzg e Fkabg efd pktbkf kt e Cel~8 tbg Cel~ gfacmqgd kf @ceqq8tbg `ceqq eq kt pgzg e jzkcckeft qtez8 Ckt izml e jcgqqgd Tzgg# ef Mckyg# fgktbgzmi tbg geqt fmz mi tbg pgqt# pbmqg mkc kq pgcc,fk`b cwlkfmwq# tbmw`b ikzgqaezag tmwabgd kt8 Ck`bt w~mf Ck`bt% Ecceb dmtb `wkdg pbml Bg pkcc tm BkqCk`bt8 Ecceb dmtb qgt imztb ^ezejcgq imz lgf8 efd Ecceb dmtb ofmp ecctbkf`q
&
“ 
5
 :&
 
Tbg Mfgfgqq
mi tbg Azgetmz
&1&
 
Kffgz Tzwtb
Kfbgzgft kf ecc tbet ECCEBbeq Azgetgd
&
4&
 
Qgygf Bgeygfq&Lwctk~ckakt{ mi Amqlka Q{qtglq|
 
7&
 
Bgeygf
mz Qo{=
 
9&
 
Tbg Bgeygfq
efd Tbg Geztb pgzg Mfg Qkf`cg Gftkt{
&
 
 
0&
 
Tbg Bgeygfq
pktbmwt ef{ Qw~~mzt
 
 
2&
 
Tbg QWF kf Kqcel
 
;&
 
Tbg LMMF kf Kqcel
5>&
 
Tbg
 
GACK^QGQ
 
55&
 
Tbg Qtezq kf Kqcel
5:&
 
Lgtgmzktgq Eqtzmcm`gzq# Imztwfg Tgccgzq ) Qetef
 
51&
 
Tbg Geztb kf Kqcel
 54&
 
 Ettzkjwtgq mi ECCEB
zgcetkf` tm tbg Bgeygfq efd tbg Geztb
&
5
Uwzef _:4817\
 
:
57&
 
FK@BT efd De{
 
59&
 
Tbg PGETBGZ kf Kqcel
50&
 
Bmp dm pg
Aml~wtg tbg [gezq efd Lgeqwzg Tklg=
 
52&
 
 ECCEB kq Tbg Azgetmz mi Tklg
 
5;&
 
Bmp dm pg
ikfd Mwz pe{ pbgf Tzeygcckf`=
 
:>&
 
 Eaamwftejcg
Ckykf`
&
 
:5&
 
Kf,Grbewqtkygfgqq 
mi @
md‛q Pmzdq
 
::&
 
@mmd Pmzd 
efd Kt‛q ^ezejcg pktb e
 Tzgg
:1&
 
Tbg Imwfdetkmf mi Gfykzmflgftec ^zmtgatkmf
:4&
 
Gljz{mcm`{
 
kf Tbg Uwzef
 
 
:7&
 
Pet
gz
efd Kt‛q Kl~mztefag
 
 
:9&
 
Qgeq kf Kqcel
:0&
 
Acmwdq
kf Kqcelka Gamcm`{
 
 
:2&
 
Pkfd
efd Kt‛q Kl~mztefag kf Kqcelka Gamcm`{
 
 
:;&
 
Lmwftekfq
kf Kqcelka Gamcm`{
 
 
1>&
 
Tbg Ck`btfkf` kf Kqcelka Gamcm`{
 
15&
 
Tbg Zekf kf Kqcel
1:&
 
^ceft Ckig
efd
^eqtwzgq
kf Kqcelka Gamcm`{
 
 
11&
 
 ECCEB
‛q Lkzeacg
,Tbg Qggd @zekfq
14
&
^MCCKFETKMF
 
kf Kqcel
17&
Lgtelmz~bmqkq
 
19&
ECCEBKFQ^KZGQ
CKTTCG KFQGATQ
10&
EFKLECQ 
efd
 KFQGATQ^ZE[
IMZ TBG
 TGEABGZQ 
mi Jgfgikakec
 
Ofmpcgd`g
 
 
12&
Amfqgzyetkmf
1;&
Kqcel efdLgdkaec Qakgfagq 
4>&
Efklecqkf Kqcel
 
1
:&
TbgMfgfgqqmi tbgAzgetmz
&
Tbg ‗Mfgfgqq mi tbg Azgetmz’ ofmpf eq
Tepbggd 
pbkab kq tbg iwfdelgftec Eztkacg mi Jgckgi kf Kqcelefd gygz{ tbkf` gcqg icmpq izml tbkq
&
:
f tgzlq mi tbg Gfykzmflgft# kt kq gqqgftkec tm ofmp efd zgeckqg
tbet pg# tbg dpgccgzq mi tbg Geztb# dm fmt mpf ef{ tbkf` jwt tbet ‗Ecc’ tbet kq kf tbg Bgeygfq efd tbgGeztb efd kf jgtpggf ‗
 Jgcmf` tm @MD
’# qm kl~mzteft kq tbg gl~beqkq mf tbkq
amfag~t mi Mpfgzqbk~ mi gygz{tbkf` j{
Ecceb
 
efd ‗
FMT j{ Wq
’# tbet Bg beq abmqgf tm lgftkmf kt kf fgezc{ :2 ~ceagq kf tbg
Uwzef&
1#
pbet tbkq lgefq kq# tbet# ki pg dm fmt ~mqqgq pbet pg wqg# tbgf# pg aeffmt wqg kt kf gygz{pbkab pe{ pg ckog# jwt pkcc beyg tm eaamwft imz tbg wqg mi mwz zgqmwzagq tm @md mf Tbg De{ mi 
Hwd`glgft& Tbkq amfag~t mi ‗
Eaamwftejcg Wqg
’ beq ef kl~ckgd wfdgzqtefdkf` tbet pg ezg jwt
Tzwqtggq mi tbkq Geztb imz ecc tbet kq kt efd ezmwfd kt&
1
&
 Kffgz TzwtbKfbgzgft kf ecc tbetECCEBbeq Azgetgd&
Gygz{tbkf` tbet
ECCEB
beq azgetgd bg beq dmfg qm kf eaamzdefag pktb ef Kffgz Tzwtb k&g& tm iwcikce dgikfktg ~wz~mqg Pktbkf Bkq ^ceffkf` Pkqdml pktb tbg kl~ckaetkmf tbet gygz{tbkf` kf tbg Wfkygzqg
 ‑ 
 pbgtbgz grkqtgft mz ~mtgftkec# amfazgtg mz ejqtzeat kq lgefkf`iwc# efd tbet fmtbkf` kq eaakdgftec&
 
4
MwzQwqtekfgz beq fmt azgetgd ef{tbkf` pktbmwt ~wz~mqg
7
# e jgckgi qtetgd kf efmtbgz ~ceag tbet ‗
Pg beyg fmt azgetgd bgeygf efd geztb efd ecc tbet kq jgtpggf tbgl pktbmwt lgefkf` efd ~wz~mqg
9
 
Tbg Uwzef qtetgq tbet ECCEB beq azgetgd tbg bgeygfq efd tbg geztb kf eaamzdefag pktb ef kffgz tzwtb#efd tbet pbgfgygz ECCEB pkqbgq tm azgetg qmlg tbkf` Bg dmgq fmt beyg tm ~b{qkaecc{ amfqtzwat kt#
 jwt tbet bg jwt lgzgc{ qe{q tm kt ‗Jg’ efd tbet tbkf` amlgq kftm g
rkqtgfag& Tbg Uwzef tbgf qtetgq tbet
Bkq pkcc jg tbg Dmlkfkmf mf tbg ‗Tbg De{’ pbgf tbg tzwl~gt mi zgqwzzgatkmf kq jcmpf& Tbg Uwzeftbgf eqqgztq tbet ECCEB ofmpq ‗ECC’ tbet kq jg{mfd tbg zgeab mi tbg azgetgd jgkf`‒q ~gzag~tkmf eq
pgcc eq tbet aef jg pktfgq
qgd j{ e azgetwzgq‒ qgfqgq mz lkfd&
0
 Tbg ~zgqgfag mi ef Kffgz Tzwtb et tbg Zmmt mi Ecc Azgetgd tbkf`q kq qtetgd e`ekf kf tbg imccmpkf` pmzdqmi Tbg Uwzef&
 –
Pg beyg fmt azgetgd tbg bgeygfq efd tbg geztb efd ecc tbet kq jgtpggf tbgl mtbgzpkqgtbef kf eaamzdefag pktb _ef kffgz\ tzwtb#
efd imz e tgzl qgt _j{ Wq
 \8 efd {gt# tbg{ pbm ezg jgft mf dgf{kf` tbg tzwtb twzf eqkdg izml tbg pezfkf` pbkab beq jggf amfyg{gd wftm tbgl
“ 
&
2
 
Tbg zgigzgfag kf tbg ejmyg ygzqg tm tbg ‗tgzl’ qgt j{ @md tm ecc azge
tkmf kq lgeft tm qtzgqq tbg
‗Amftzeqt’ jgtpggf Azgetkmf‒q ikfeckt{ kf tklg
eq pgcc eq kf q~eag aml~ezgd
pktb @md‒q Mpf
tklgcgqqfgqq efd Kfikfkt{&
;
 
:
Uwzef _55:85,:\
1
Uwzef _:8:24? 185>;? 185:;? 1852>? 1852;? 485:9? 48515? 481:? 4850>? 48505? 985:? 085:2? 08572? 5>877? 5>899?5>892? 548:? :>89? ::894? :4894? :78:? 1>8:9? 158:9? 14845? 4:871? 41827? 71815? 278;\
4
L& Eqed kf bkq Fmtg Fm&55 eaaml~ef{kf` bkq tzefqcetkmf mi Uwzef _5>87\
7
Uwzef _185;5\
9
Uwzef _128:0\
0
Uwzef _9801\
2
Uwzef _4981\
;
 
L& Eqed‛q Fmtg Fm& 55 eaaml~ef{kf` bkq tzefqcetkmf mi Uwzef (5>87/
 

Activity (18)

You've already reviewed this. Edit your review.
1 hundred reads
1 thousand reads
Simon Jilley liked this
Saeed AbdulRahim liked this
Saeed AbdulRahim liked this
Saeed AbdulRahim liked this
Saeed AbdulRahim liked this
Saeed AbdulRahim liked this
Saeed AbdulRahim liked this
Saeed AbdulRahim liked this

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->