Welcome to Scribd, the world's digital library. Read, publish, and share books and documents. See more ➡
Download
Standard view
Full view
of .
Add note
Save to My Library
Sync to mobile
Look up keyword
Like this
3Activity
×
0 of .
Results for:
No results containing your search query
P. 1
Finansijski Izvjestaji Bilans Stanja Bilans Uspjeha i Izvjestaj o Novcanim Tokovima

Finansijski Izvjestaji Bilans Stanja Bilans Uspjeha i Izvjestaj o Novcanim Tokovima

Ratings: (0)|Views: 1,419|Likes:
Published by apatonac
Seminarski, diplomski, maturski radovi, prevodi na engleski i eseji…
Seminarski, diplomski, maturski radovi, prevodi na engleski i eseji…

More info:

Published by: apatonac on Feb 10, 2011
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See More
See less

12/20/2012

pdf

text

original

 
 
Sjeklo
ć
a Ana 1/T 2006
Finansijski izvještaji
 
1
Gotovi seminarski, maturski, maturalni i diplomski radovi izraznih oblasti, lektire , pu
škice, tutorijali, referati
-
specijalizovan tim zausluge visokokvalitetnog pisanja, istra
živanja i obradu teksta za kompletan
region Balkana.Posetite nas na sajtovima ispod:
Dostupni smo Vam 24h 365 dana u godini.Za gotove verzije rada obratiti se na mail:
061/ 11-00-105
. 
Finansijski izvještaji: bilans stanja, bilans uspjeha i izvještaj o novčanim tokovima
 
Po novom Zakonu definišu se finansijski izvještaji koji su po dosadašnjem zakonunosili naziv računovodstveni izvještaji.
 
Pravno lice i preduzetnik sastavljaju i prezentuju finansijske izveštaje za tekuću poslovnu godinu sa stanjem na dan 31. decembra tekuće godine. Dakle, počev od 2003.godine neće se sastavljati
 
 polugodišnji račun.
 
Finansijski izvještaji se sastavljaju i u drugim slučajevima, kao po do sada važećemzakonu, s tim što je izostavljena odredba da se izvještaji sastavljaju na dan kada se vrši procjena kapitala. Tako će počev od 1. januara 2003. godine
 
 preduzeća biti u obavezi da
 
 
Sjeklo
ć
a Ana 1/T 2006
Finansijski izvještaji
 
Bilans stanja2
sastave finansijske izvještaje na dan vlasničke transformacije u skladu sa
 Zakonom o privatizaciji ("Sl.
glasnik RS", br. 38/01), bez obzira što je ranije sastavljen godišnji račun
na dan procene kapitala.Pravno lice i preduze
tnik koji se bave delatnošću sezonskog karaktera, kao i pravnolice i preduzetnik koji su povezani sa inostranim preduzećem čija je izvještajna godinarazličita od kalendarske godine, mogu uz saglasnost saveznog organa nadležnog za poslove
finansija sastav
ljati i prezentirati finansijske izvještaje sa stanjem na poslednji dan poslovnegodine koja je različita od kalendarske godine.
 
Finansijski izvještaji obuhvataju:
 
 
 
Sjeklo
ć
a Ana 1/T 2006
Finansijski izvještaji
 
30.
 
bilans uspjeha;1.
 
izvještaj o novčanim tokovima;
 2.
 
izvještaj o promjenama na kapitalu;
 3.
 
napomene uz finansijske izvjještaje.
 Mala pravna lica sastavljaju samo bilans stanja i bilans uspjeha. Bilans stanja i bilans
uspjeha prezentuju finansijski položaj, odnosno finansijske efekte poslovnih transakcija idrugih dogaĎaja grupisane u elemente finansijskih izvještaja prema njihovim
ekonomskimkarakteristikama.Elementi bilansa stanja su: imovina, obaveze i kapital, a elementi bilansa uspjeha suprihodi i rashodi.
Obrasce finansijskih izvještaja za:
 1.
 
 preduzeća, zadruge i preduzetnike;
 2.
 
organizacije za osiguranje;3.
 
berze i berzanske posrednike;
 propisuje savezni organ nadležan za poslove finansija (vjerovatno nadležni republički
organ).
Finansijske izvještaje za prethodnu godinu (godišnji račun) pravna lica i preduzetnici dostavljaju organu ili drugom pravnom licu nadležnom za voĎenje
registraboniteta pravnih lica u skladu sa zakonom, najkasnije do datuma isteka dva kalendarska
mjeseca tekuće godine (do 28. odnosno 29. februara).
 
Usvojene finansijske izvještaje za prethodnu godinu, sa mišljenjem revizora, pravna
lica i preduzetnici dos
tavljaju organu ili drugom pravnom licu nadležnom za voĎenjeregistra boniteta pravnih lica u skladu sa zakonom, najkasnije do datuma isteka šestkalendarskih mjeseci tekuće godine, osim ako posebnim propisom nije drugačije
regulisano.
Pravna lica koja sastavljaju konsolidovane finansijske izvještaje za prethodnugodinu dostavljaju organu ili drugom pravnom licu nadležnom za voĎenje registra boniteta
pravnih lica u skladu sa zakonom, najkasnije do datuma isteka tri kalendarska mjesecate
kuće godine (do 31. marta).
 Obveznici revizije objavljuju u sredstvima informisanja ili putem web sajta sve
obrasce finansijskih izvještaja, izuzev napomena uz finansijske izvještaje najkasnije do 31. jula tekuće godine za prethodnu godinu.
 

You're Reading a Free Preview

Download
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->