Welcome to Scribd, the world's digital library. Read, publish, and share books and documents. See more
Download
Standard view
Full view
of .
Look up keyword
Like this
1Activity
0 of .
Results for:
No results containing your search query
P. 1
02 Karma Pura

02 Karma Pura

Ratings: (0)|Views: 46|Likes:
Published by Botis Raul-Ina
Despre Karma
Despre Karma

More info:

Published by: Botis Raul-Ina on Feb 10, 2011
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

10/11/2012

pdf

text

original

 
,.
De.aeela~i'
.
autor,
~
Diagnostieuikarmei.SisternUlsutotegliiriielJmpurilor,
Ed,BeautyLand,
SanktPetersburg,1994;
-DiE/g[WstÎciJlkarmei.lubirea,
.,AkaderniaParapsihologii",SanktPetersburg,1998;
..\t}~(~;
S.N~
1.'
@byPOLIROMCoSAla~i,1998pentrupraientradueere
1
1
S.N.La:zarev,
DiagnostikakarmÎ.Kniga.Vloraia.CilStaiakarma,
.,AkademijaParapsihologii".Sankt-Petersburg,1995@S.N.Lazarêv,1995
1
EdituraPOLIROM
B-dulCopou
nr.
3.P,ü,Box266.$$00la~i,RorhâniaBLieure~ti,B-dulI.C.Brâtianunr.6,et7
1
Destri!3reaCIP.aBibHoieeiil)Ialio~ale:,
1"
J-
LAZAREV,RGHEINIKOLAEVICI
""~'''''>:'-'''':-.-M'.",,,.,:,,.,
'..''''''''''''.''''Ù'.'''''..'.:'.:.:/'':;-''''.''''.''-'''''',
KarmapurlJi
S.N.Uizilrev;
trad.
dellieDanil6v.lâ~i:Poliram,
19911"
296p.,21eril-'-(kËXAGON.Lalirhit~eunoa~terii)
.ISBN:973-683-173-Ei/'
l'.'Danilov,lIie
(trad.)
1
Cip:615.852PrintedinRomania
',,,
 
;J-.
*
n,
,-'-,-.~
',{,,','~,"".
"
;:;r~~K'<'(;-'~fJ':"'1;'~"~~,~~~~~~~~'~;;l
Înlocdeprefa1â
În1994ie$eadesubtipar.<concomitent1'1<etersburg§ilaKiev,primacariealuiS<N.Lazarevintitula
Diagnosticulkarmei
§ipurndsubtit!,,1
Sistemulauto-regliiriicampurilor
care,.prinargumentebazatepccazuriconcrete.adinamitatlnlfegedificiulmosofieimaterialistei.'1.demllnstraLC\l':fiipteJnconlestabilepriQritaleaspirit!lluiasupf:lmaterie!..Cartea'aap~rul§i<lnIracl\!cereromâneasca,laeditlU'a
.
"Moldova"dinIa$i,ln199?c!lclitlol
'/(1J(ImlClljarmoniCl;intrefizie,psihiç,seirit
Si
.{festin.
Tradueatonda<muscuj)u~,:~iiintàtWitepasajeleu!ldeautQtulproniitea
,
<
cilitQ!'ilorunaldoilea(§içhia,L<at!fe,\!e.a).)"!lj1II!,carearfiIfebuits~-IcOlitinU\\J,eprimul,dinfiresculfIlotivcanuImolde,aundoriJ>$';lenoastre
Se
transpunlnreidi,tate,sptedezamagireacelorce.Iaudebwi101llepn~II\isillnite<pe<carele'facem.J<!lJ\.1nsacal.azarevs-alinutdecuvâl).t§iatiparit"adou"carte(a<car~itra<lucere0aveliJii13tà)§i.chiar0atreia(aparulnacestan),'promiW1dltit<?rilorca,pemasuraCol1!inuâriiinvestigaliilorsale.vaImpaita$ipuIJlicului'r"z\lliate!e
<
$iconctuzUle
<
lacarea:ajyns.
<S.N.Lazarev.dotatci!ni§tecalità\Îbjtienergiti~eie~ledincomun,~j~<a}~utcariet<'devindecatorprintehnicamasajululla<dis,t1!!'$iprincorectareadefo.rII)a}iilor.apàrotela<nivel\llauteibioenergetice:LascutfifmpInsa<aobservatcabolil\>paeiehtllorsj(i<nusevindecau,cimigrau
'spre
alte<''Oi'gan\'.<'ÎI\<acestmnd.aajunsla'coll1ziacamasajulbioenergeticIU!;'repreziIità:osOI1i\ilitpenttU,ca'boala<nudispatè',cise.mutalntr-oaltaparte"corpului.Tebnieil!,vUidecatorilorprinbioenetgie'Vija~
49~t
'
efectUhnu§icauza,iarace~tlucruI!U-Is~tisf1l<;eapl'Lazarev.Intut11d0aI\J'caledesolulionar\}aproblenieil'\}tS-:a,0ri!itilaf'Catre:filosofiaclasicaoriel1taiit,(",$i.lIlescea,Indiana)§iaelaboralcOIJCePlias><pioprie<despre
,karma
care,II1Nizhi!1C1fa,r\}pte~mtà"un",ecanis",,4e<)Ji,~plJi,tir\}'a,13pl;,lor.piiplânte§ti".
.
,Dupaapariliapri",eleal'\ialuiS.N,La~MI'Vl!llimbaromânii,foartemullicltitori(<lIn<tara$idepe~tl1otare)auInC!'rcalsa"!~ontacle~<direct,Insa'farit!lic!1\!lrezultat.Tuturor,chiat<$icelotcaro...aug4ndlt<numaila011\tâlnirecu
el.
lM:arevler..pundeprinaCeas~c.~l,'(e,EliceJCiel,'(arepe!ltru"t!lcerea"lui,mPlivàndça
În",ndnemijloci\aL<fiputUqrat'\cà}!',,"suie
<
s~ueâtevamUdepacientt.pe!ld
prmintermediulC~l'\ilorsale'p"ate"j'liamilioan\}
<
deoameuiaflalilnsuferintà.
HieDIlnilov
,-,:,,--,',,-
 
r-
Introducere
./
Înprezent,succeselemedicineioficialesuntdenetllgaduit.Unuldinprincipaleleobiectivece-istauinfailconstÎtuiedepistareaboliiintr-unstadiuincipient,ceeacecontribuielaridicareaeficacita\iitratamentului.RaneinsanerezolvaraproblemaÎn\elegeriiaceeacereprezintaboala,caresuntcauzeleei~icetrebuiefacutpentrucaeaSanuapara.UnpasimportantÎnainteI-afacutmedidnacontemporanaatuncindmediciiauÎn\elesfaptulcatratareaizolataaunuiorganeste!ipsitadeperspectÎveintrutseÎmbolnave~teÎntregulorganism~i,prinurmare,trebuietratatorganismulcatotunitar.Legatdeaceasta,acr~scutinteresnlpentrumedicinaorientala,undeterapiaeradirec\ionatJiasnpraintregulniorganism.Mediciiautrebuitsaiacontactcuno\iunicameridiane~icanaleenerge-tice.ReprezentareaorganismuluinunnmaicaunsistemflZic,dar~ienergetic,ainceput,incetulcuÎncetul,sapatrundaÎnco~tiin\aaproapeafiecaruimedic.
Conformmedicineiorientale,omuireprezinUi,maiintâidetoate,unsistem
energetic,ininteracliunecnÎntreagaInme.Dezvoltareaulterioaraamedicineioficialeadnslacon~enzareafaptnlnicalabazamaladieistascadereaÎmnnitJilii,inc1nsivcancerulfiindprovocatdetnlburarialesistemnlniimnnitar.SistemulÎmunitareste!egatdeenergecaorganismului~idepindedeaceasta.Diagnosti-carea~iinfluen\areasistemuluienergeticreprezintlldomeniipromitâtoarealemedicineicontemporane.ExistaÎnsa~ialtifactoridecaredepindestareaflZicaaorganismului.Cumultesutepeaniinunna,Avicennaafacutunexperimentpunând0oaiela0anumitadistan\afaladeunlup.Pestetreizile,oaiaamuritde~i,dinpunctdevedereflZic,erasan3toasa.Esteclarcaceeacenoinumcon~tÎin\a,psihic,poatedetenninaintr-omasuraconsiderabilastareaorganismului.PastoriidinAsiaCentralaaveauurmatoareametodadetratament.nd,dupa0na~tereratata,oaiabolnavanusemaiputearidica~inidunfeldeleacurinu-ieraudeajutor,iseaducea,inloculmieluluimort,unulvin,luatdela0altaoaie.EaIlhranea~i-IÎngrijea,inzdravenindu-se.Înseamnacaceeacenoinumpsihicpoatefideajutoratuncicândnuauefectmedicamentele.Laom,alcamipsihiceste'incomensurabilmaimaredecâtlaanimale,acestefectesteÎnmodlegicdecâreva
orimaiputernic.Facunoallterea'legilorexistenteipsihiculuiumannumaieste
posibiladezvoltareaarmonioasaamedicineicontemporane.0etapaimportantJiÎnelucidareamoduluiÎncarepsihiculomuluiestelegatdesanatateaacestuiaafostparcursagralieexperÎmentelorluiFranzMesmer'
/'
//1\
c:/
1.FranzMesmer(1734-1815)medicSibioLoggerman;fondatorulteorieimagnetismulujanimaL
-'
\

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->