Welcome to Scribd, the world's digital library. Read, publish, and share books and documents. See more
Download
Standard view
Full view
of .
Look up keyword or section
Like this
3Activity

Table Of Contents

1.1 Slovo autorů
1.2 Cíle předmětu a struktura opory
Softwarové inženýrství
2.1 Definice softwarového inženýrství
2.2 Historie softwarového inženýrství
2.2.1 60. léta
2.2.3 80. léta
2.2.4 90. léta
2.2.5 Současnost
2.3 Softwarový produkt
2.3.1 Kvalita
2.3.2 Vlastnosti softwarového produktu
2.3.3 Problémy při vývoji softwaru
2.3.5 Důležité faktory pro úspěch softwarových projektů
Modely životního cyklu softwaru
3.1 Proces vývoje softwaru
3.1.1 Dekompozice
3.1.2 Životní cyklus softwaru
3.2 Etapy životního cyklu softwaru
3.3 Modely životního cyklu softwaru
3.3.1 Vodopádový model
3.3.2 Iterativní model
3.3.3 Inkrementální model
3.3.4 Spirálový model
3.3.5 Rational Unified Process
3.3.6 Agilní metodologie
Objektová orientace
4.1 Objektově orientované modelování a návrh
4.1.1 Jazyk UML
4.2 Základy objektové orientace
4.2.1 Základní pojmy objektové orientace
4.2.2 Třídně založené jazyky
4.2.3 Prototypově založené jazyky
4.2.4 Typování
4.3 Vztahy mezi třídami
4.3.1 Asociace
4.3.2 Kompozice a agregace
4.3.3 Zobecnění
4.3.4 Závislost
4.3.5 Realizace
Analýza a specifikace požadavků
5.1 Činnosti spojené s vývojem softwaru
5.2 Analýza a specifikace požadavků
5.3 Typy požadavků
5.4 Specifikace požadavků
5.4.1 Metody získávání informací
5.4.2 Problémy při specifikaci požadavků
5.4.3 Kroky při specifikaci požadavků
5.5 Prostředky pro specifikaci požadavků v RUP
5.5.1 Případ užití
5.5.2 Detail případu užití
5.5.3 Pokročilé techniky modelování případů užití
5.6 Prostředky pro analýzu v RUP
5.6.1 Analytické třídy
5.6.2 Objektové diagramy
5.6.3 Analytické balíčky
5.6.4 Diagramy interakce
5.6.5 Sekvenční diagramy (sequence diagrams)
5.6.6 Diagramy aktivit
Strukturovaný přístup k analýze
6.1 Základní modely strukturované analýzy
6.2 Data Flow Diagram (DFD)
6.2.1 Základní princip
6.2.2 Ukázka funkčního modelování
6.3 Entity Relationship Diagram
6.3.1 Základní pojmy datového modelování
6.3.2 Atribut entity
6.3.3 Vztah mezi entitami
6.3.4 Tvorba ERD
6.3.5 Slabé (weak) entitní množiny
6.3.6 Alternativní notace ERD
7.1 Prostředky pro návrh v RUP
7.2 Návrhové třídy
7.3 Rozhraní
7.4 Upřesňování analytických modelů
7.5 Stavové diagramy
Implementace a testování
8.1 Implementace softwaru
8.1.1 Výběr programovacího jazyka
8.1.2 Strategie implementace
8.2 Validace a verifikace programu
8.2.1 Typy ověřování
8.3 Testování
8.3.1 Výběr testovacích vstupů
8.3.2 Testovací kritérium
8.3.3 Strategie testování
8.3.4 Zvláštní typy testování
9.2 Management projektů
9.2.1 Demingův manažerský cyklus
9.2.2 Etapy projektu z pohledu managementu
9.3 Řízení kvality softwarových projektů
9.3.1 Normy pro systém zajištění kvality
9.4 Měření v softwarovém inženýrství
9.4.1 Metriky pro software
0 of .
Results for:
No results containing your search query
P. 1
Uvod_do_softwaroveho_inzenyrstvi_IUS

Uvod_do_softwaroveho_inzenyrstvi_IUS

Ratings: (0)|Views: 1,994 |Likes:
Published by Jan Coufal

More info:

Published by: Jan Coufal on Feb 11, 2011
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

01/16/2012

pdf

text

original

You're Reading a Free Preview
Pages 4 to 14 are not shown in this preview.
You're Reading a Free Preview
Pages 18 to 84 are not shown in this preview.
You're Reading a Free Preview
Pages 88 to 101 are not shown in this preview.

Activity (3)

You've already reviewed this. Edit your review.
1 thousand reads
1 hundred reads
sulishacker liked this

You're Reading a Free Preview

Download
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->