Welcome to Scribd, the world's digital library. Read, publish, and share books and documents. See more
Download
Standard view
Full view
of .
Look up keyword
Like this
1Activity
P. 1
Part1 - Chapter 6 - Treasure Hunting

Part1 - Chapter 6 - Treasure Hunting

Ratings: (0)|Views: 5|Likes:
Published by urbanfractal

More info:

Published by: urbanfractal on Feb 12, 2011
Copyright:Traditional Copyright: All rights reserved

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF or read online from Scribd
See more
See less

01/13/2012

 
 Ο 
ΫΝΉΘΙ 
ΐ
 ΜΨΖΫΦΞ· 
 
:<! :9! 86' Λβχ λήαζψςλ' 44?:;' ΀όω ζοραζ ; ελτςΡ αέόφι νζ‣ Αέόφι νζ ςι5 Ψζν τωϊ ηέφωοζι ςι τλφιαένω5 ΖεεΡ οζεύςλφζ νζ οΡςψω ψλ οζαιΡ οζφέοεζ' ΐζ λήαζι ψζν ςξν μεήΰιξ Ραζψςέοξαζι ρφΰιξϊ βήτεζ ψλ ένζ νςξϋεζτΡοι ψςξ ψςζΰαρ ςξϋ Ζλφξ΢φζήνξϋ θιζ ; ελτςΡ' Λετήγω νζζηήγλι ζϋςρ τξϋ έόλι ψςξ αϋζερ ςξϋ ξ Fzrkh' Θιζ νζ αλ ψϋατλφιεΡκλι οζι λαένζ! αΡεεξν ΰζ λήνζι οΡςι αλθΡεξ οζι ΰζ όφλιΡγλςζι ρψμ κξΧΰλιζ ατξφλή νζ κφλι' ΖεεΡ [jk Kairk‣ ΖνζτΡνςλόξ' Ζτρ ςξβλύςλφξ k-mfia ςξϋ οζςΡσλφζ νζ κφω ςι Χςζν μ ζφΡβζ αλ ςξϋϊ ζφιΰαξύϊ οζι ςζ ψύακξεζ' ΢ζ έκζεζ|faatftk ψςξ aftrnt ατζϊ οζι οζςζσέφω νζ κφω ςι ψμαζήνξϋν'Φ48443<Φ486:3<4460Φ42;2;3Φ46:8;:4444Φ4;6;6<Α44468844:9Φ424<63Α4<899<4446Α48800;Φ6;6:844446Φ48;<44Α4689<08444<Φ4;;<;4Φ48<;6<468;Φ42396<Φ44<23<4;64Ζτρ όΰλϊ ψτΡω ςξ ολσΡει αξϋ νζ κφω οΡςι! ξςιβΧτξςλ τξϋ νζ ατξφλή νζ ψμαζήνξϋν! ζεεΡβλν έόω οζςζεΧηλι τξϋΰλνΡ''' Ώψωϊ ζν-
 Οειο&
Ζοξύψςμολ ζτρ ςξ νςξϋεζτΡοι& 44?84''' ΢ξ νςξϋεζτΡοι Ρνξιηλ αρνξ ςξϋ' Τωϊ ψςξ οζερ5 Ζ!αΡειψςζ' ΀όλι κφζόϋοϋοεχψλι ςμν μελοςφξαζθνμςιοΧ οελιβζφιΡ αλ όφξνξβιζορτςμ' ΟζεΧ σΡψμ'Θιζ νζ βξύαλ οζι ςι έόλι αέψζ' Λ5& Αιζ βιψοέςζ5 Τξιξϊ όφμψιαξτξιλή ςέςξιλϊ ζοραζ5 ΢ι νζ όωφέψλιϊψλ 6!2 ΑΚ5 ΢έεξϊ τΡνςων' ΐζ τφέτλι νζ ηλΰΡπω ςξ cantty ζτρ ςμν ζνςήοζ ςξϋ τζττξύ ψςξ ϋτρθλιξοζι νζ ςμν αξνςΡφω ψςξν βιορ αξϋ'
Ciak? Cafraigkz'rprΘλιζ όζφΡ' Frkh λβχ! ζεεΡ ΰζ ςξ ηέφλιϊ Χβμ' Λετήγω νζ αμν έόλιϊ ψκΧψλι ςξ 6
ξ
k-mfia τξϋ ψξϋ έψςλιεζ' Εξιτρν! ζν βλν έόλιϊ κφλι ζοραζ ςι ψμαζήνξϋν ξι ζφιΰαξή!ζνςιοζςέψςμψλ ςζ Φ (ta{x) αλ % οζι ςζ Α (mig{x) αλ - ' Ξι ζφιΰαξή λήνζι βύξ ληΡβλϊ αλ ςφήζβλοζβιοΡ πμσήζ μ οΡΰλ αήζ οζι ςζ ςλελϋςζήζ ςέψψλφζ ψλ οΡΰλ ψλιφΡ λήνζι ηλόωφιψςΡ' ΖνΰϋαΡαζι οζεΡ μ τφχςμ θφζααΧ θήνλςζι? %484!43< -486!:3< 4460 --
 Ψϋνςλςζθαένλϊ&
--
Ζν οζςΡεζκλϊ ψςλήελ ςξ ψϋατέφζψαζ ψςμν βιλύΰϋνψμ ζτρ ςμν ξτξήζ τΧφλϊ ςξ k-mfia' ΐζ τζφζαλήνλι ζνξιοςΧ αέόφι ςιϊ :?44 ςξ τφωή' --
΀όω αιΡαιψμ χφζ
--
ΐζ ψξϋ ζτζνςΧψωζαέψωϊ'
Λτιςέεξϋϊ οΡςι λνβιζσέφξν' Εξιτρν! τεέξν ρεζ ζϋςΡ θήνξνςζι?%484!43< %486!:3< 4460%42;!2;3 %46:!8;: 4444%4;6!;6< -444!688 44:9%424!<63 -4<8!99< 4446-488!00; %6;6!:84 4446%48;!<44 -4689!<08 444<%4;;!<;4 %48<!;6< 468;%423!96< %44<!23< 4;64
 
Ωφζήζ' Θιζ νζ βξύαλ οζι τξϋ κφήψοξνςζι ζϋςΡ‣ L`fmf` - ΟΡιφξ! M{fgn - Κλνλςήζ! Xn`n- Εξνβήνξ! H`igfrn|g - Νέζ Ϋρφομ ! Tfbbilrng - Ψύβνλυ! E{fmfk - ΢ροιξ! X`kaktie`f - Αρψόζ!@fakg ‘ Κέφνμ' ΑΡειψςζ' ΢ι οξινρ έόξϋν ζϋςΡ5 ΟΡιφξ! Κλνλςήζ! Εξνβήνξ! Νέζ Ϋρφομ! Ψύβνλυ!΢ροιξ! Αρψόζ! Κέφνμ' άαα‣ Αλ ζϋςΧν ςμ ψλιφΡ οΡνλιϊ ςξ θύφξ ςξϋ ορψαξϋ' Νζι! ζεεΡ θιζςή5Λετήγω νζ αξϋ ζτζνςΧψλι ζαέψωϊ ξ Fzrkh‣
Ατειτ Ατεήτ&
΢ξ ψςξ οζερ5 ΀ςξιαξ ςξ λήόλ ςξ k-mfia5
΃πξθζ& ΁τωϊ ΰζ τζφζςΧφμψλϊ! αζγή αλ ςμν ΖΰΧνζ οζι αΡειψςζ ςξ Ψύνςζθαζ! οελήνλιούοεξϊ θύφξ ζτρ ςμν ϋβφρθλιξ'Αλΰζύφιξ! :9 ςξϋ αμνρϊ! ψςιϊ ::?44 LMR βμεζβΧ 44?44 χφζ ΛεεΡβξϊ! οζΰένζϊζτρ ςξϋϊ 9 βξφϋσρφξϋϊ ςμϊ Λνιζήζϊ ΞιοξϋαλνιοΧϊ ΢φΡτλγζϊ κφήψολςζι τΡνω ζτρ ςιϊψϋνςλςζθαένλϊ ζϋςέϊ! ξτρςλ οζι θήνλςζι αιζ ςζϋςρόφξνμ λνμαέφωψμ οζι οζςζθφζσΧ ρεωνςων Εξθζφιζψαχν ΑξνΡβων ζνΡ ςξν ορψαξ' Λτήψμϊ οζςζθφΡσξνςζι οζι ξι ΤεζψςιοέϊΑξνΡβλϊ τξϋ έόξϋν οζςζςλΰλή ψλ ρεζ ςζ Αξνζβξ΢ζαιλϋςΧφιζ (Αμ ψλ τζφζηλνλύλι ςξθλθξνρϊ ζϋςρ' Ψλ αλφιοέϊ τλφιξόέϊ ζοραζ όφμψιαξτξιξύνςζι Τεζψςιοέϊ ΑξνΡβλϊ οζιΤξεϋΑξνΡβλϊ! οϋφήωϊ θιζ αζύφλϊ ζθξφέϊ τξϋ βλν οζςζθφΡσξνςζι ψςζ ζφόλήζ ςμϊ΢φΡτλγζϊ' Κέκζιζ μ ΖψσΡελιζ ςξ θνωφήγλι ζϋςρ ζεεΡ βλν τφξψτζΰλή νζ ςξ τλφιξφήψλι αλψοξτρ νζ λεέθόλι οΡτωϊ ςιϊ τζφΡνξαλϊ ψϋνζεεζθέϊ)' Ψλ όζαμερςλφξ ύπξϊ! ζεεΡ ζνΡαλψζψλ ζϋςξύϊ ςξϋϊ βξφϋσρφξϋϊ ΰζ κφήψοξνςζι βξφϋσρφξι ρεων ςων ΢μελξτςιοχν Βιοςύων οζιέηι βξφϋσρφξι ςμϊ ΖψσΡελιζϊ ςξϋ L'K'M'F' (Lanjfa Khngnmih fgb Miairfzy Faaifghk)Ζτρ ςξϋϊ ςλελϋςζήξϋϊ τλφνΡλι οζι ςξ αιοφρςλφξ οζι τιξ ζψΧαζνςξ ούοεωαζζψσΡελιζϊ αλ οΡαλφλϊ οζι ζνζαλςζβήβλςζι ψςζ οζςΡεεμεζ ζψςϋνξαιοΡ ςαΧαζςζ! ζσξύοζςζθφζσλή θιζ τλφήτςωψμ τξϋ όφλιζψςλή οΡτξιξ ςέςξιξ ϋειορ ζφθρςλφζ' ΢ζ οζνΡειζ έόξϋνοζςζσέφλι οζι έόξϋν βιλιψβύψλι ψςξϋϊ βξφϋσρφξϋϊ ζϋςξύϊ οζι ζτρ λολή τζήφνξϋν ϋειορ θιζςιϊ λιβΧψλιϊ? σρνξϋϊ! κιζψαξύϊ! ζτζθωθέϊ! εμψςλήλϊ! οζςζψςφξσέϊ! ξςιβΧτξςλ τξϋεΡλι'Ζϋςρ λτήψμϊ ςξ θνωφήγλι μ ΖψσΡελιζ! ζτεΡ ςξ ζσΧνλι ρψξ οφήνλι ζτζφζήςμςξ θιζ νζ οφζςΡλιςζ οζνΡειζ ζτζψόξεμαένζ' Τέφζ ζτρ ζϋςΡ! ζτρ ςξϋϊ βξφϋσρφξϋϊ ςμϊ ΖψσΡελιζϊ τλφνΡνλοζι ρελϊ ξι ψϋνζεεζθέϊ ςων ςφζτλγχν θιζ ςμν ζνήόνλϋψμ ςμϊ ξτξιζβΧτξςλ ύτξτςμϊ ψλιφΡϊαλςζσξφΡϊ αξνΡβων ζνΡ ςξν ορψαξ' Θλνιορςλφζ οΡΰλ σξφΡ τξϋ όφμψιαξτξιλή οΡτξιξϊ ςζΚιξεξοεμφωαένζ ΝζνξΟϋοεχαζςΡ ςξϋ θιζ νζ οΡνλι ξςιβΧτξςλ! νζ ¥οζςλκΡψλιµ οζι νζ βλιαιζ ςζινήζ! νζ ¥οζςλκΡψλιµ νζ ζοξύψλι οξααΡςιζ Χόξϋ! νζ πωνήψλι! νζ οξϋφλϋςλή (νζι!ϋτΡφόξϋν ζοραμ Ρςξαζ όωφήϊ ζνςήψςξιόζ λασϋςλύαζςζ) οζι θλνιορςλφζ ρςι όφλιΡγλςζιζνζθνχφιψμ ςξϋ BGF ψξϋ λήςλ θιζ όφέωψμ εξθζφιζψαξύ λήςλ θιζ ερθξϋϊ ψςζςιψςιοΧϊ! ζϋςΧμ ψϋνβιζεεζθΧ τεμφξσξφιχν τλφνΡλι οζι οζςζθφΡσλςζι ζτρ ςξϋϊ βξφϋσρφξϋϊ ςμϊΖψσΡελιζϊ'Λτήψμϊ οΡΰλ ψϋψολϋΧ Βξφϋσξ΢μελρφζψμϊ βιζΰέςλι αήζ ηλόωφιψςΧ κΡψμ βλβξαένωνμ ξτξήζ οζςζθφΡσλι ςξ τρςλ κεέτλι οζνλήϊ ςμελρφζψμ! τρψξ κεέτλι οζι ςι κεέτλι οΡΰλσξφΡ' ΁νςζϊ Λιοξνξ΢μεέσωνξ! οζςζθφΡσλι αλ τξιξϋϊ λτιοξινωνλήϊ! οΡΰλ τρςλ οζι θιζτρψξ ψϋνξαιελήϊ' ΫτΡφόλι ερθξϊ τξϋ ξι ΒξφϋσξΨϋψολϋέϊ λήνζι ϋτξόφλωςιοέϊ ψλ οΡΰλΞιοξΟζςζψολϋΧ οζι ζϋςρϊ λήνζι ξ οζεύςλφξϊ ΀ελθόξϊ ζτρ ςμν ΖψσΡελιζ' ΖϋςΡ λήνζι ςζβλβξαένζ' Ζϊ τλφΡψξϋαλ ψςζ γμςξύαλνζ'Αλ ςξ οζςΡεεμεξ τφρθφζααζ ατξφξύαλ νζ ψςλήεξϋαλ λνςξεΧ ψςξϋϊ ϋτξεξθιψςέϊ ςμϊΞιοξϋαλνιοΧϊ ΢φΡτλγζϊ ζνΡ ςξν ορψαξ νζ ζφόήψξϋν νζ αλςζσέφξϋν ρελϊ ςιϊ αξνΡβλϊ ψλρεξϋϊ ςξϋϊ εξθζφιζψαξύϊ' ΒμεζβΧ! ΰζ ϋτΡφηλι 4 ϋτρεξιτξ ΑξνΡβων ψςμν ΞιοξϋαλνιοΧ΢φΡτλγζ οζι ΞΕΞΙ ξι εξθζφιζψαξή ζνΡ ςξν ορψαξ ΰζ λήνζι ΙΨΞΙ' Ξ ¥ιρϊµ λήνζι έςψιψόλβιζψαένξϊ χψςλ νζ τφξψκΡεελι ρεζ ςζ ζφόλήζ ζεεΡ οζι ςζ ζψσζεΧ ζνςήθφζσΡ ςξϋϊ ψλοΡΰλ ψύψςμαζ' Ζτζιςλήςζι ψκΧψιαξ ςξϋ ζφόλήξϋ θιζ νζ ζτξοζςζψςζΰλή μ κεΡκμ' ΁αωϊ έςψιΰζ όζΰξύν ρεζ ςζ βλβξαένζ' Ξι βξφϋσρφξι λνμαλφχνξνςζι οΡΰλ 6 ελτςρ' Οζςζεζκζήνλιϊτρψξ ζοφικλήϊ τφέτλι νζ λήαζψςλ' Τφέτλι νζ τλςύόξϋαλ ζοφικχϊ τφιν ψςζεΰλή μ

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->