Welcome to Scribd. Sign in or start your free trial to enjoy unlimited e-books, audiobooks & documents.Find out more
Download
Standard view
Full view
of .
Look up keyword
Like this
4Activity
P. 1
O.B. Ensayo sobre Tópicos Complementarios de Liderazgo

O.B. Ensayo sobre Tópicos Complementarios de Liderazgo

Ratings:
(0)
|Views: 1,135|Likes:
Published by Manuel J. Chavira
Este ensayo incluye algunos temas adicionales que se consideraron adecuados para enriquecer el contenido del tema de Liderazgo, concretamente en algunos estilos de liderazgo adicionales, la aplicación de la obra de los grandes pensadores de la Humanidad en el liderazgo moderno y una relación de piezas cinematográficas que constituyen auténticos y valiosos casos de estudio disponibles fácilmente en el videoclub más cercano.
Este ensayo incluye algunos temas adicionales que se consideraron adecuados para enriquecer el contenido del tema de Liderazgo, concretamente en algunos estilos de liderazgo adicionales, la aplicación de la obra de los grandes pensadores de la Humanidad en el liderazgo moderno y una relación de piezas cinematográficas que constituyen auténticos y valiosos casos de estudio disponibles fácilmente en el videoclub más cercano.

More info:

Published by: Manuel J. Chavira on Feb 12, 2011
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as DOCX, PDF or read online from Scribd
See more
See less

11/12/2012

pdf

 
 
C\SGZB 7
H
GI
.
 
E
HLDWY
A
L_ICHL
 E
L_[L
^
LHLDC[
 H
GI
.
 
^
ÁITB_
F
SEB
 O
CHHB
_
BD_ÁESC[
 G
@E
.
 
A
L@SCH DC
K
CYÛY
 I
FL^G_L
T
B^L_
 
Ibazbrtlagc`tb Brel`g{ligb`lh
Dr. Fbacrb Lesgrrc Aghhg`e
Cytc c`ylwb g`ihswc lhes`by tcaly ldgigb`lhcy |scib`ygdcrlaby ldcisldby zlrl c`rg|scicr ch ib`tc`gdb dchtcal dc Hgdcrl{eb( ib`irctlac`tc c` lhes`by cytghby dchgdcrl{eb ldgigb`lhcy( hl lzhgiligù` dc hl borl dc hby erl`dcyzc`yldbrcy dc hl Fsal`gdld c` ch hgdcrl{eb abdcr`b w s`lrchligù` dc zgc{ly ig`caltberìngily |sc ib`ytgtswc` lstç`tgibyw ~lhgbyby ilyby dc cytsdgb dgyzb`gohcy nìighac`tc c` ch~gdcbihso aìy icril`b.
SS@@GG^^CC__YYGGDDLLDDLLSSTTÙÙ@@BBAALLDDCCTTLLAALLSSHHGGZZLLYY 
^^ccrrddlldd((OOcchhhhcc{{ll((ZZrrbbooggddlldd 
NN..II..LL..II..YY..DDGG^^GGYYGGÙÙ@@DDCCCCYYTTSSDDGGBBYYDDCCZZBBYYEE__LLDDBB 
Hgdcrl{eb
Tùzgiby Ibazhcac`tlrgby
 
 
I
BAZB_TLAGC@TB
B
_EL@G[LIGB@LH
 
T
ÙZGIBY
L
DGIGB@LHCY DC
H
GDC_L[EB
 
E
HLDWY
A
L_ICHL
E
L_[L
^
LHLDC[
 
^
ÁITB_
F
SEB
O
CHHB
_
BD_ÁESC[
 
A
L@SCH DC
K
CYÛY
I
FL^G_L
T
B^L_
 
?
 
Ib`tc`gdb
Ib`tc`gdb ?G`trbdsiigù` 9Hgdcrl{eb 4
²\sç cy Hgdcrl{eb2 4C~bhsigù` dch Cytsdgbdch Hgdcrl{eb 4
Tgzby dc Hgdcrl{eb >
Hgdcrl{eb Ygtsligb`lh.Abdchb dc Mc``ctfOhl`iflrd >Hgdcrl{eb Olyldb c` _cyshtldby 5Hgdcrl{eb Dcabirìtgib 6Hgdcrl{eb Hgocrlh 7Hgdcrl{eb Ilrgyaìtgib 7Hl @sc~l Tc`dc`igl c`Hgdcrl{eb; dch Hgdcrl{eb Trl`yliigb`lh lh Trl`ynbraligb`lh <:Hgdcrl{eb Irgytgl`b <?Hgdcrl{eb Cncitg~b <9Hgdcrl{eb Brel`g{ligb`lh <4
Hby Erl`dcyZc`yldbrcyLzhgildby lhHgdcrl{ebIb`tcazbrì`cb <5
Hl Cyischl Brgc`tlhYs` T{s <5Ch Flelmsrc <7Asylyfg ?<Hl Cyischl Biigdc`tlhYç`cil ?4Al|sgl~chb ?5Ihlsycugt{ 9:
Ch Hgdcrl{eb c` hlIg`caltberlnál 9>
Hl Ybigcdld dc hbyZbctly Ascrtby &<767' 9>_cyiltl`db lhYbhdldb _wl` &<776' 95Lzbhb <9 &<773' 97Btrly Zcháishly _cibac`dldly 4:
Ib`ihsygb`cy 49G`nberlnál 44
Ogohgberlnál 44_cncrc`igly c` Há`cl 43
Hgdcrl{eb
Tùzgiby Ibazhcac`tlrgby
 
 
I
BAZB_TLAGC@TB
B
_EL@G[LIGB@LH
 
T
ÙZGIBY
L
DGIGB@LHCY DC
H
GDC_L[EB
 
E
HLDWY
A
L_ICHL
E
L_[L
^
LHLDC[
 
^
ÁITB_
F
SEB
O
CHHB
_
BD_ÁESC[
 
A
L@SCH DC
K
CYÛY
I
FL^G_L
T
B^L_
 
9
 
G
`trbdsiigù`
C` ch ycag`lrgb ´Ibazbrtlagc`tb Brel`g{ligb`lh³ |sc cytlaby ib`ihswc`dbyc dcdgil` dby dc dgcig`sc~c ilzátshby dch hgorb stghg{ldb( lh tcal dchgdcrl{eb( hb |sc `by flohl dc ys gazbrtl`igl ibab lyzcitb rchc~l`tc c` hlnbraligù` dc ecrc`tcy w ldag`gytrldbrcy |sc fcaby cazrc`dgdb( zbr hb |scdcigdgaby lobrdlr cytc tcal zlrl ch zrcyc`tc trlolkb. Dsrl`tc hl nlyc dcl`ìhgygy dch altcrglh zlrl dctcrag`lr ch lhil`ic dc cytc c`ylwb( c`ib`trlaby|sc cvgytc` los`dl`tcy rcisryby dgdìitgiby( dc rcncrc`igl w dc lzhgiligù`(zbr hb |sc chcegaby s`l ycrgc dc tùzgiby |sc `b yc lobrdlrb` c` ch isryb( ib`ch bokctg~b `b yùhb dc ibazhcac`tlr ch lhil`ic dch agyab( yg`b zlrlc`rg|scicr ch cytsdgb dc cytc lzlygb`l`tc tcal( ch islh zbr yá agyabib`ytgtswc tbdl s` ìrcl dc ib`bigagc`tb.Ch altcrglh dc cytc trlolkb yc dg~gdc c` hby ygesgc`tcy trcy erl`dcy tcaly;
Tgzby dc Hgdcrl{eb
. Yc cvzb`c` aûhtgzhcy cytghby dc ac`br dgnsygù` w syb( zcrb|sc zscdc` ycr lzhgildby c` ilyby zlrtgishlrcy ib` hb |sc rcyshtlrì` dc erl`stghgdld isl`db yc c`nrc`tc( ibab hádcr( l hly ygtsligb`cy |sc hbyilrlitcrg{l`.
Lzhgiligù` dc hl Borl dc hby Erl`dcy Zc`yldbrcy c` ch Hgdcrl{eb Ib`tcazbrì`cb
.Hby lstbrcy |sc yc fl` g`ihsgdb( yb` hcwc`dl dcydc flic ygehby b g`ihsyb(aghc`gby( yg` caolreb( lh hccr ysy borly( hly islhcy yc c`isc`trl`dgyzb`gohcy c` G`tcr`ct yg` ibytb lhes`b( ib` nrcisc`igl yc tcrag`l yg`tgc`dbdcyc`il`tb b ib`nsygù`( zbr|sc ys hc`eslkc cy l`tgisldb( ysy lzhgiligb`cyyb` rcytrg`egdly w hby ckcazhby zrìitgiby zlrcic` tbtlhac`tc l`tgisldbydcydc ch zs`tb dc ~gytl litslh= ib`ytgtswc( zscy( s` c`brac rctb dcyzcrtlr dc`sc~b l hl ~gdl cyly borly w ~bh~crhly liicygohcy l tbdby.
Ch Hgdcrl{eb c` hl Ig`caltberlnál
. C` ch as`db dch ig`c cvgytc` dg~crybyib`icztby w tcaly |sc yb` rczrcyc`tldby c` s`l erl` il`tgdld dc borly. Hbycyirgtbrcy syl` cytl nbral dc acdgb( zlrl tbilr tcaly ibab ch hgdcrl{eb zbracdgb dc hby litbrcy dc hl zcháishl. Hly ig`tly Lzbhb <9 w _cyiltl`db lhYbhldb _wl` yb` dby cviczigb`lhcy ckcazhby dc zcháishly |sc ghsytrl` hlyilrlitcráytgily |sc s` hádcr dcoc tc`cr c` igcrtly cyzciángily ygtsligb`cy( hb|sc hly flic s` ilyb dc cytsdgb dch |sc yc ch cytsdgl`tc zscdc lzrc`dcrysytl`iglhac`tc.
Yùhb ch |sc al`dl ib` labr cy ycr~gdb ib` hclhtld.
Nrl`igyib dc \sc~cdb
 Hhcelr ks`tby cy ch zrg`igzgb=al`tc`cryc ks`tby cy ch  zrbercyb= trlolklr ks`tby cych çvgtb.
Fc`rw Nbrd 
 Cy s` zrg`igzgb g`dgyistgohc|sc zlrl ylocr al`dlr ogc`(cy zrcigyb ylocr bocdcicr.
 Lrgytùtchcy
Ch osc` hgdcrl{eb ib`ygytc c`flicr ac`by w ycr aìy.
Tlb!tc Ifg`e
Ch hgdcrl{eb cy s`lbzbrts`gdld dc ycr~gr= `b dchsigryc.
 K. Db`lhd Ulhtcry
Ch ~crdldcrb hgdcrl{ebrcyzhl`dcic c` hby tgcazbydc irgygy.
 Lstbr dcyib`bigdb
Ch |sc `b yloc hb |sc osyil`b c`tgc`dc hb |scc`isc`trl.
Ihlsdc Ocr`lrd 
Isl`db s` fbaorc `b ylocfligl dù`dc `l~cel( `g`eû`~gc`tb hc cy nl~brlohc.
Yç`cil

Activity (4)

You've already reviewed this. Edit your review.
1 hundred reads
1 thousand reads
Geraldine Priscila Pilcante González liked this
Ailema De Armas liked this

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->