Welcome to Scribd, the world's digital library. Read, publish, and share books and documents. See more
Download
Standard view
Full view
of .
Look up keyword
Like this
3Activity
0 of .
Results for:
No results containing your search query
P. 1
PB86129921

PB86129921

Ratings: (0)|Views: 68|Likes:
Published by borohydride
Swedish language document concerning the synthesis Lednicer's cyclohexanone derived opioid analgesic
Swedish language document concerning the synthesis Lednicer's cyclohexanone derived opioid analgesic

More info:

Categories:Types, Research
Published by: borohydride on Feb 14, 2011
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

06/21/2013

pdf

text

original

 
PB86129921
111111111111111111
1IIII
I
11111
FOA
rapport
C
40220-C1
September
1985
ISSN
0347-2124
FRAMSTALLNING AV NAGRA
CYKLOHEXANOLDERIV
A T
Britt-Marie Swahn och Lars Trogen
x
OH
REPRODUCED
BY
NA
nONAl
TECHNICAL
INFORMATION
SERVICE
u.s.
DEPARTMENT
Of
COMMERCE
SPRINGfiELD,
VA. 22161
FORSVARETS·FORSKNINGSANSTALT
Huvudavdeining4
90182
UMEA.
TEL 090/18 92 30
 
FOAs
RAPPORTKATEGORIER
Rapporter
avsedda
for
spridning
utanfor FDA
utges i foljande kategorier:A·rapport. Huvudsakligen
for
totalforsvaret
avsedd
och tillrattalagd redovisning
av
ett.
somregel
avslutat. vetenskapligt arbete. Forekommer
som
oppen (A-) och hemlig(AH·) rapport.B·rapport.
(FDA
Reprints). For vidare spridning
avsedd
redovisning
av
oppet veten·skapligt eller tekniskt·vetenskapligt originalarbe\e
av
allmant intresse.
Arbetet publi·
ceras
i
tidskrift.
som
distribueras som sartryck under benamningen
"FDA Reprints".
Forekommer
som
oppen (B·) rapport.C·rapport.
For
spridning inom eller
utom
FDA.
Redovisning
av
arbete t ex i
form
av
delrapport. preliminarrapport eller
metodikrapport.
Forekommer sam oppen redo·visning
av
vetenskapligt eller tekniskt-vetenskapligt originalarbete
av
allmant intresse.Forekommer som oppen (C·) och hemlig (CH-) rapport.E-rapport. Redovisning
av
arbete
foranlett
av
framst FDAs civila uppdragsforskning.Forekommer
som
oppen (E·) och hemlig (EH·) rapport.
Uppgift
om kategori E eller
EH
pa
skriftlig
redovisning (rapport)
av
arbete skall regelmassigt
anges
i uppdragsavtal.
FOA-RAPPORTS
STATUS
Forfattare svarar
for
rapportens innehall. t
ex
for att
angivna iesultat ar riktiga.
for
gjorda slutsatser och rekommendationer etc.
FDA
svarar -genom
att
.rapporten godkants
for
utgivning
som
FDArapport
-
foratt
det redovisade arbetet
utforts
ioverensstammelse med "vetenskap och
praxis"
pa
om radet
i
f
raga.
I
forekommande fall tar
FDA
stallning
till
i rapporten gjorda bedomningar etc. Detta
anges
i
sa
fall i siirskild ordning. t ex i missiv.
REGISTRERING
FDA·rapport
skall registreras enligt nedanstaende exempel:
FDA·rapport
A 1 ·2345·M6(E4)ISSN 0000-0000
dar
A
2345M6(E4)
ISSN
nr
ar
rapport kategori n
ar
utgivande havd/Ck (6=Ck)ar
lopnr
(inom
resp
kategori och havd/Ck (6=Ck)
ar
den(de) programdel(·ar)
dit
rapporten iforsta (andra) hand kan hanforasar
en
internationell numrering
av
seriella
publikationer
 
For5varetsForskningsanstalt
Huvudavdelning
4
902
82
UMEA
FOA
Rapport
C
40220-ClSeptember
1985
ISSN
0347-2"124
FRAMSTALLNING
AV
NAGRA CYKLOHEXANOLDERIVAT
Britt-Marie Swahn
och
Lars Trogen
Sandlista:
SjvS, SkyddS, 50S, FOA 5

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->