Welcome to Scribd, the world's digital library. Read, publish, and share books and documents. See more
Download
Standard view
Full view
of .
Look up keyword
Like this
3Activity
0 of .
Results for:
No results containing your search query
P. 1
Legea 307

Legea 307

Ratings: (0)|Views: 668|Likes:
Published by Victor Voicu
Legea apararii impotriva incendiilor
Legea apararii impotriva incendiilor

More info:

Published by: Victor Voicu on Feb 15, 2011
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as RTF, PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

10/26/2012

pdf

text

original

 
PARLAMENTUL ROMÂNIEI
CAMERADEPUTAŢILOR
SENATUL
 
L E G E
privind apărarea împotriva incendiilor
Parlamentul României
adoptă prezenta lege.
CAPITOLUL I
Dispoziţii generale
Art. 1.
- (1)
 Apărarea î 
mpotriva incendiilor 
reprezintăansamblul integrat de activităţi specifice, măsuri şi sarciniorganizatorice, tehnice, operative, cu caracter umanitar şide informare publică, planificate, organizate şi realizatepotrivit prezentei legi, în scopul prevenirii şi reduceriiriscurilor de producere a incendiilor şi asigurăriiinterveiei operative pentru limitarea şi stingereaincendiilor, în vederea evacrii, salvării şi protecţieipersoanelor periclitate, protejării bunurilor şi mediului împotriva efectelor situaţiilor de urgenţă determinate deincendii.
 
(2) În sensul prezentei legi, termenii şi expresiilereferitoare la
situaţii de urgenţă, factori
şi
tipuri de risc,intervenţie operativă
şi
evacuare
au înţelesul prevăzut înOrdonanţa de urgenţă a Guvernului nr.21/2004 privindSistemul Naţional de Management al Situaţiilor deUrgenţă, aprobată cu modificări şi completări prin Legeanr.15/2005, iar termenii şi expresiile specifice apărării împotriva incendiilor au următorul înţeles:
a)
autorizaţie de sec
uritate la incendiu
-
actuladministrativ emis, în baza legii, de către inspectoratulpentru situaţii de urgenţă judeţean sau al municipiuluiBucureşti, prin care se certifică, în urma verificărilor înteren şi a documentelor privind realizarea măsurilor dearare împotriva incendiilor, îndeplinirea cerinţeiesenţiale -
 securitate la incendiu
- la construcţii, instalaţiitehnologice şi alte amenajări;
 
autorizaţia de securitate laincendiu conferă persoanelor fizice sau juridice,deţitoare ale construcţiilor, instaliilor şi ale altoramenajări, dreptul de a le edifica, pune în funcţiune şiexploata din punct de vedere al îndeplinirii cerieiesenţiale -
 securitate la incendiu
; b)
aviz de securitate la incendiu
 
- actul emis, în baza legii, decătre inspectoratul pentru situaţii de urgenţă judeansau al municipiului Bucureşti, după verificarea deconformitate cu prevederile reglementărilor tehnice învigoare a surilor de apărare împotriva incendiilor,adoptate în documentaţiile tehnice de proiectare, pentru îndeplinirea cerinţei esenţiale -
 securitate la incendiu
- aconstrucţiilor, instalaţiilor şi altor amenajări;
c)
incendiu
 
– ardere autoîntreţinută, care se desfăşoarăfără control în timp şi spaţiu, care produce pierderi devieţi omeneşti şi/sau pagube materiale şi care necesită ointervenţie organizată în scopul întreruperii procesului deardere
;
 
 
d)
cauză a incendiului
 
– suma factorilor care concură lainiţierea incendiului, care constă, de regulă, în sursa deaprindere, mijlocul care a produs aprinderea, primulmaterial care s-a aprins, precum şi împrejurăriledeterminante care au dus la izbucnirea acestuia;
e) mijloace tehnice de apărare împotriva incendiilor 
 
sisteme, instalaţii, echipamente, utilaje, aparate,dispozitive, accesorii, materiale, produse, substanţe şiautospeciale destinate prevenirii, limirii şi stingeriiincendiilor;
f)
operiuni de lungă dura
intervenţiile pentrustingerea incendiilor şi eliminarea efectelor negative aleacestora cu o durată mai mare de patru ore
;g)
organizare a intervenţiei în caz de incendiu
ansamblul surilor tehnico-organizatorice necesarestabilirii forţelor, responsabilităţilor, sarcinilor,mijloacelor, metodelor şi procedeelor ce pot fi utilizatepentru evacuarea şi salvarea persoanelor şi animalelor,protecţia bunurilor şi veciţilor, precum şi pentrustingerea incendiilor;
h)
 pericol iminent de incendiu – 
situaţia creată de cumulareafactorilor care concură la iniţierea incendiului,declanşarea acestuia fiind posibilă în orice m
oment;i)
schemă cu riscurile teritoriale
– 
documentul întocmit deinspectoratul pentru situaţii de urgenţă judeţean sau almunicipiului Bucureşti, care cuprinde tipurile de riscurispecifice, precum şi resursele estimate pentru gestionare;
 j)
 
 plan de analiză şi acoperire a riscurilor 
 
– documentulcare cuprinde riscurile potenţiale dintr-o unitateadministrativ-teritorială, măsurile, acţiunile şi resurselenecesare pentru managementul riscurilor respective
;
k)
prevenirea incendiilor 
– 
totalita
tea acţiunilor de împiedicarea iniţierii şi proparii incendiilor, de asigurare acondiţiilor pentru salvarea persoanelor şi bunurilor şi de

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->