Welcome to Scribd, the world's digital library. Read, publish, and share books and documents. See more
Download
Standard view
Full view
of .
Look up keyword
Like this
3Activity
0 of .
Results for:
No results containing your search query
P. 1
SociologiaOpinieiPublice

SociologiaOpinieiPublice

Ratings: (0)|Views: 83 |Likes:
Published by Diana Rusina

More info:

Published by: Diana Rusina on Feb 15, 2011
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

02/28/2013

pdf

text

original

 
 
SNSPAFacultatea de Comunicare
ş
i Rela
ţ
ii Publice
Sociologia opiniei publice
 
Cuprins
 Argumentum
1. Opinia public
ă
: preciz
ă
ri terminologice2. Din istoricul cunoa
ş
terii opiniei publice3. Cunoa
ş
terea
ş
tiin
ţ
ific
ă
a opiniei publice4. Modelul tridimensional al opiniei publice: dimensiunea psihologic
ă
 5. Modelul tridimensional al opiniei publice: dimensiunea psihosociologic
ă
 6. Modelul tridimensional al opiniei publice: dimensiunea sociologic
ă
 7. Construirea opiniei publice: rolul mass-media8. Persuasiunea: teorii, strategii, tehnici9. Manipularea: o perspectiv
ă
psihosociologic
ă
 10. Preluarea în mass-media a rezultatelor din sondajele de opinie public
ă
. Studiu de caz11. Valoarea
ş
i limitele sondajelor de opinie public
ă
 12. Opinia public
ă
despre criminalitate, justi
ţ
ie
ş
i poli
ţ
ie
 Bibliografie selectiv
ă 
 
 
 
 Argumentum
Am decupat din problematica larga a opinie publice dou
ă
sprezece teme, pe care le consider centrale în discursul
ş
tiin
ţ
ific asupra acestui fenomen psihosocial atât de complex.Sper ca studen
ţ
ii devota
ţ
i c
ă
ţ
ii s
ă
completeze textul pus la dispozi
ţ
ie cu informa
ţ
ii din bibliografia selectiv
ă
 
ş
i din revistele de spcialitate. În primul rând, le recomand s
ă
citeasc
ă
 lucrarea
Opinia public
ă 
. Strategii de persuasiune
 ş
i manipulare
(S. Chelcea, 2006), din care amextras unsprezece teme. Problema modului în care sunt preluate în mass-media rezultatele dinsondajele de opinie public
ă
se reg
ă
se
ş
te pe larg discutat
ă
în volumul
 Refrac
 ţ 
ia sociologic
ă 
 
 ş
ireflexia jurnalistic
ă 
(S. Chelcea
ş
i G. Jderu, coord., 2005). N
ă
dejduiesc, de asemenea, c
ă
studen
ţ
ii cu voca
ţ
ia investig
ă
rii sociologice vor urm
ă
ri atentrezultatele din sondajele de opinie public
ă
prezentate în mass-media
ş
i c
ă
le vor interpreta înacord cu „regulile metodei sociologice”. Numai astfel vor reu
ş
i s
ă
cunoasc
ă
 
ş
i s
ă
expliceemergen
ţ
a
ş
i dinaminca opiniei publice.S
ă
trecem, a
ş
adar,
 
de la
argumentum ad misericordiam
la
argumentum ad judicium
.
 
Prof. univ. dr.
 Septimiu Chelcea
 
 
 3
1. Opinia public
ă
: preciz
ă
ri terminologice
Dup
ă
aproximativ un secol de cercetare
ş
tiin
ţ
ific
ă
a fenomenului, termenul de „opinie public
ă
” esteconsiderat în continuare un concept greu de determinat, un termen
 fuzzy
, profund marcat de ambiguitate(A.-M. Gingras
ş
i J.-P. Carrier, 1996, 107),
 
un „concept alunecos” (
 slippery concept 
), cum observa KeithR. Sawyer (2001, 551). A
ş
a cum spunea un jurnalist, „acest termen este o capcan
ă
”.
Ş
i al
ţ
i termeniîntâlni
ţ
i în teoria opiniei publice sunt polisemantici sau de-a dreptul metaforici. Kurt W. Back, profesor desociologie la Universitatea Duke (SUA), a analizat metaforele utilizate pentru opinia public
ă
în literatura
ş
tiin
ţ
ific
ă
 
ş
i în beletristic
ă
, ajungând la concluzia c
ă
„Opinia public
ă
poate fi privit
ă
ca o parte integrant
ă
asociet
ăţ
ii; ea este reprezentat
ă
printr-o varietate de metafore, precum cor, voce a Divinit
ăţ
ii, a destinului.Aceste metafore
ş
i rela
ţ
iile lor cu organizarea social
ă
sunt demne de luat în considerare la construireateoriei opiniei publice” (K.R. Back, 1988, 278).Într-adev
ă
r, metaforele din teoria opiniei publice, ca
ş
i din teoria comunic
ă
rii arat
ă
modul cum sunt percepute aceste procese în diferite epoci
ş
i în diferite societ
ăţ
i. Metaforele „glon
ţ
ul magic” sau „aculhipodermic”, de exemplu, trebuie raportate la importan
ţ
a acordat
ă
mijloacelor de comunicare în mas
ă
laînceputul secolului trecut. S-a spus c
ă
opinia public
ă
reprezint
ă
„Vocea Divinit
ăţ
ii” pentru c
ă
înantichitatea greac
ă
democra
ţ
ia direct
ă
plasa opinia public
ă
în centrul sistemului politic. Exemplele ar  putea continua, dar este destul de clar c
ă
termenii din discursul despre opinia public
ă
trebuie defini
ţ
i
ş
imetaforele în
ţ
elese prin raportarea lor la contextul social. Este tocmai ceea ce se urm
ă
re
ş
te în acestcapitol.Termenul de „opinie public
ă
(
 public opinion
) a fost preluat din limba englez
ă
. Etimologic, provinedin limba latin
ă
,
opinio
, derivat de la
opinari
(a exprima o p
ă
rere), echivalent al cuvântului
doxa
din limbagreac
ă
.
 Dic
 ţ 
ionarul latin-român
specific
ă
:
opinio, onis
, s.f. – p
ă
rere, credin
ţă
, gând, presupunere. Asociat,cuvântul
 publicus
, derivat de la
 populus
, semnific
ă
popor. Pornind de la etimologie, în
ţ
elegem deci prin„opinie public
ă
p
ă
rerea poporului, gândirea lui. Elisabeth Noelle-Neumann (1980/2004, 84) observ
ă
c
ă
 elementului „public” din conceptul de „opionie public
ă
” i s-au atribuit mai multe sensuri.
SENSURILE ELEMENTULUI „PUBLIC” DIN CONCEPTUL DE „OPINIE PUBLIC
Ă
1) În ceea ce prive
ş
te con
ţ
inutul opiniei publice, el se refer 
ă
la problemele importante pentru societate, la problemele comunit
ăţ
ii.2) În ceea ce prive
ş
te purt
ă
torii opiniei publice, ace
ş
tia sunt persoanele dintr-o societate care sunt dispuse
ş
icapabile s
ă
-
ş
i exprime în mod responsabil opiniile în leg
ă
tur 
ă
cu problemele publice
ş
i s
ă
exercite, în numelecelor guverna
ţ
i, o func
ţ
ie critic
ă
 
ş
i de control fa
ţă
de de modul în care este condus
ă
societatea.3) În ceea ce prive
ş
te formele opiniei publice, ele sunt acele opinii care se manifest
ă
public, deci sunt accesibiletuturor, sunt opiniile r 
ă
spîndite mai ales prin mass media.Din multitudinea de defini
ţ
ii ale opiniei publice formulate în secolul al XX-lea a fost omis doar sensul pe care îl
 
are conceptul de „public” din punct de vedere psihosociologic, sens care se refer 
ă
la sl
ă
 biciunea, dependen
ţ
a

You're Reading a Free Preview

Download
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->