Welcome to Scribd, the world's digital library. Read, publish, and share books and documents. See more
Download
Standard view
Full view
of .
Save to My Library
Look up keyword
Like this
1Activity
0 of .
Results for:
No results containing your search query
P. 1
L'Hiperbolic 90

L'Hiperbolic 90

Ratings: (0)|Views: 192 |Likes:
02 - EDITORIAL
L’HIPERBÒLIC AVANÇA

03 - LA IMAGE
LA MUSA D’INGRID PICANYOL

04 - APUNTA’T
CJB I MANS UNIDES

05 - UNIVERSITAT I RECERCA
«DIGUES LA TEVA SOBRE LA UNIVERSITAT»

06 - ELS CONVIDATS
LA COMPETÈNCIA

07 - ALTAVEU
MAZONI, EL CROMOSOMA POP
09 - MÚSICA INTERNACIONAL
KYLIE MINOGUE AL SANT JORDI

10 - REPORTATGE
CATALUNYA EN 135 PAISATGES

11 - PUBLIREPORTATGE
POLSERES VERMELLES

12 - ENTREVISTA
LAIA SANZ

14 - TENDÈRIES
SOS! ZONES SENSIBLES AL FRED

16 - REPORTATGE
LA CERVESA, UN UNIVERS DE SABORS

18 - PETITS ANUNCIS
GUIA JOVE

19 - ORIENTA’T AMB EDUCAWEB
APRÈN A MEMORITZAR

20 - SEXE AMB MARIA LAPIEDRA
EL SEXE ESTÀ SOBREVALORAT!

22 - CLÀSSIC D’ERRADES
LA ROCA

22 - CULTURA
AGENDA

23 - ESCOLA D’ESCRIPTURA
(IN)FIDELITAT
02 - EDITORIAL
L’HIPERBÒLIC AVANÇA

03 - LA IMAGE
LA MUSA D’INGRID PICANYOL

04 - APUNTA’T
CJB I MANS UNIDES

05 - UNIVERSITAT I RECERCA
«DIGUES LA TEVA SOBRE LA UNIVERSITAT»

06 - ELS CONVIDATS
LA COMPETÈNCIA

07 - ALTAVEU
MAZONI, EL CROMOSOMA POP
09 - MÚSICA INTERNACIONAL
KYLIE MINOGUE AL SANT JORDI

10 - REPORTATGE
CATALUNYA EN 135 PAISATGES

11 - PUBLIREPORTATGE
POLSERES VERMELLES

12 - ENTREVISTA
LAIA SANZ

14 - TENDÈRIES
SOS! ZONES SENSIBLES AL FRED

16 - REPORTATGE
LA CERVESA, UN UNIVERS DE SABORS

18 - PETITS ANUNCIS
GUIA JOVE

19 - ORIENTA’T AMB EDUCAWEB
APRÈN A MEMORITZAR

20 - SEXE AMB MARIA LAPIEDRA
EL SEXE ESTÀ SOBREVALORAT!

22 - CLÀSSIC D’ERRADES
LA ROCA

22 - CULTURA
AGENDA

23 - ESCOLA D’ESCRIPTURA
(IN)FIDELITAT

More info:

Published by: Dèria Secundèria L'Hiperbòlic on Feb 15, 2011
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

02/15/2011

pdf

text

original

 
L cmènc
«
Per ser escoltat més que sentit
»
LHIPERBÒLIC
 90
RepoR ta tge- pàg. 16
L cr vs, un mun  sbrs
MaRia LapiedRa - pàg. 20
el s x s sbr vlr!
 febrer 
 2011
La Re ViS ta deLS UNi VeRSi taRiS  W W W.deRia.Ca t
aSSoCia tS a
La CoN Vidada
- 
pàg. 12
L Snz, «n mr rr n  l pl y»
 
N
90
-
fbrr
2011
02 - EDITORIAL
L’HipeRBÒLiC aVaNÇa
03 - LA IMAGE
La MUSa d’iNgRid piCaNYoL
04 - APUNTA’T
CJB i MaNS UNideS
05 - UNIVERSITAT I RECERCA
«digUeS La teVa SoBRe LaUNiVeRSitat»
06 - ELS CONVIDATS
La CoMpetÈNCia
07 - ALTAVEU
MaZoNi, eL CRoMoSoMa pop
09 - MÚSICA INTERNACIONAL
KYLie MiNogUe aL SaNt JoRdi
10 - REPORTATGE
CataLUNYa eN 135 paiSatgeS
11 - PUBLIREPORTATGE
poLSeReS VeRMeLLeS
12 - ENTREVISTA
Laia SaNZ
14 - TENDÈRIES
SoS! ZoNeS SeNSiBLeS aL FRed
16 - REPORTATGE
La CeRVeSa, UN UNiVeRS deSaBoRS
18 - PETITS ANUNCIS
gUia JoVe
19 - ORIENTA’T AMB EDUCAWEB
apRÈN a MeMoRitZaR
20 - SEXE AMB MARIA LAPIEDRA
eL SeXe eStà SoBReVaLoRat!
22 - CLÀSSIC D’ERRADES
La RoCa
22 - CULTURA
ageNda
23 - ESCOLA D’ESCRIPTURA
(iN)FideLitat
Nm:
«
Waka-waka
»
El «waka» rumor, més a prop de conr 
-ma-se. Gead Piqué, jugado del FCBacelona, ha publicat, a tavés d’un mis-
satge al seu twitter, una fotograa amb la
cantant colombiana Shakia. La imatge ésde la celebació de l’anivesai de tots dosel passat 2 de febe.
Llc:
Ee
El país nod-aficà és l’epicente de l’aten-ció mundial pe les manifestacions queels opositos al ègim de Hosni Mubaakestan duent a teme a la capital del país,El Caie. Tot l'Egipte demana la etiadadel pode del dictado egipci, que aviatfaà 30 anys que és al pode.
Dada:
0’1%
L’economia milloa en una dècima la pe-visió del Goven pe al 2010. Segons l’úl-tim butlletí del Banc d’Espanya l’economiaespanyola va caue un 0,1% en el conjuntde 2010, tot i que va tona a céixe un0,2% en el quat timeste despés d’ha-ve-se estancat en el timeste pecedent.L'Hipebòlic comença, amb aquest númeo, una nova etapa en la seva ja llaga ta- jectòia peiodística. A pati d'aa, Edicat, l'empesa editoa, suma esfoços amb elGup Nació Digital de caa a amplia continguts i a una majo divesitat en els canalsde difusió dels divesos poductes peiodístics.En conseqüència, L'Hipebòlic disposaà d'una majo capacitat d'edició, un incementen la qualitat i divesitat dels continguts peiodístics i accés a nous fomats digitalsque s'anian desplegant al llag dels pòxims mesos. Tot plegat, amb la intenció deconsolida aquesta publicació com a mitjà de efeència dins l'àmbit univesitai.La intenció és que L'Hipebòlic guanyi en actualitat i pofunditat, amb la incopoacióde noves seccions pensades pe ataue l'inteès dels lectos i facilita infomació delsseveis que estan a disposició dels lectos que confomen aquest segment social.Tot plegat, amb una efeència claa de país i essent conscients que L'Hipebòlics'adeça a una fanja de lectos estatègica pe a una llengua que necessita el supotde la comunitat univesitàia.
*
Texts: Saadr Ct
 
deria.cat
L'Hrbòlc
avança
erl
    L           l .    l   u   s   t   r      c        ó    F    l          x   o   s
Sumr
OPINIÓL’HIPERBÒLIC/90
FEBrEr 2011 _______________________________________________________________________________________________________________
2
Ara ja ens pots trobar alFACEBOOK, TWITTER, SCRIBBi com sempre a DERIA.CAT
trb’ns!!!
SUBSCRipCiÓ: 1
 €
(
administracio@edicat.cat
)
Edita: Grup Nació DigitalPresident del Consell editorial: Josep Ritort.Cap de Relacions Externes: Jordi Sansalvador.Redacció i edició: Diego Giménez i SusanaPerdomo.Assessorament lingüístic: Xavier BorràsAssessorament editorial: Antoni González.Impressió : ImprintsaDipòsit legal: B-48091-2007.SCG Aquitània SLC/Dos de Maig, 270, b. 08025 Barcelona.Redacció: 90 433 52 96. revista@edicat.net.Publicitat: 90 451 61 70. jordi@edicat.cat.Web: www.deria.cat
 
0'1%
 
3L’HIPERBÒLIC /90 LA IMATGE
  _________________________________________________________________________________________________FEBrEr 2011
 
3
T’agrada fer fotos? Ets un il.lustrador que vols fer conixer els teus dibuixos?Si tens un espai web —com un Flickr o un Fotolog—no ho dubtis. Envia’ns les teves creacions a redaccio@edicat.cat i publicarem el millor a «Es busquen joves talents!».
es busqun jvs lns
Em dic
Ingrid Picanol,
tinc 22 anys i visc a Vic, vaig estudiar fotograa artística durant tres anys a Barce
-
lona i posteriorment em vaig graduar en els Estudis Superiors en Disseny Gràc a Vic. Actualment treballoa Suki Design Studio com a dissenyadora gràca a Vic i paral·lelament combino la meva altra gran passióque és la fotograa. Amb vista a un futur molt proper tinc pensat preparar una exposició. El meu actual ickr combina treballs fotogràcs i de disseny gràc
La fotogafia va foma pat d'una exposició d'un quants fotògafs joves a Bacelona que va ecóe divesos emplaçaments. L'exposició penia com a tema el dels mites clàssics i aquesta foto en con-cet epesentava La Musa. És el eflex d'una miada cítica sobe la figua de la musa i de la fomaamb què s'ha epesentat al noste enton més vulga i quotidià. Una cosa així com la caiguda d'unmite o la musa: qualsevol de nosalt@s.
La musa,
d' Ingrid Picanyol
- http://www.fickr.com/photos/ingridpicanyol 

You're Reading a Free Preview

Download
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->