Welcome to Scribd, the world's digital library. Read, publish, and share books and documents. See more
Download
Standard view
Full view
of .
Look up keyword
Like this
1Activity
0 of .
Results for:
No results containing your search query
P. 1
mecanica cl.10- pag.60-80

mecanica cl.10- pag.60-80

Ratings: (0)|Views: 1|Likes:
Published by brotaccristian

More info:

Published by: brotaccristian on Feb 15, 2011
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

07/03/2014

pdf

text

original

 
,B
5.4.
FRECAREA
DE
PIVOTARE
Incazulpivotil()rirtela'ri:
..
..
..
,
...
Inacestd.ztorsorulfor~~i~~activeceacti~neazaasupracorpului
se
reduceladoivectoricolinearice'au'directianormaleicomunelasuprafatadecontact
TM.
Torsorulfortelordelegatura,vafi~ielformatdindoivectoriegalia~id~senscontrar
~N,
M,tg.).
M.<>:,nentulJ.?rre1or.delegatura
este
produsde
fortele
d~frwecare~laparedatont<l::;tspentatllor
din
s~praf~te,careau0valoaremaxima
Mfr;,c'p'
Pentruechilibruestenecesarrsa
existe
relatrile:
unde:5.5.
FRECAR,EAINARTICULATII
~I
LAOARE
Axulcilindricor~zontalaruneiarti2ulatiicilindric~serote~teininteriorulunuiIocascilindricastfel
ca
se<.tflaIncontactidupa
0
genera-toare
comuna.
<
Intr-osectiunetransversals
(fig..
64)acest
contact
serealizeazaintr-un
punet.Dacaasupraaxuluiactioneazaunmomentmotoractivsi
0
forta
R,
acestea
tindsapuna
axul
in
miscare.In.purictul
decontact
I
apare
frecare
de
aiunecarejsifrecare
eurostogolire.'Ecuat'iiledeechilibru,fatadeaxeledereferinta(tangentasinormalain
1),
sint:...
F,~
Rsinrt:=
0;.:
N-
Reos
IX
=
0;
M
1'r
D...-
M"
+
R.
a'
sin
IX~
0;
FI
<p.N;
M'T
<,sN.·
RezolvindsistemuldeecuatiirseobOn:,
F,
=
Rsin
rt:;
N
=
Rcos-«;
M
j;~.
Mo_;
R
-ra
sin
a:
..
~.
,:........'·Ma~Mfrte'lI'.....',.
.'Frccareadepivotareapare
i~
cazul
in
carefor~eleelement~rede'irecarelaahinecaresepotreduce1aot:it:1tant~~i.unmti~entre.zultant(ti~!or:sor)al
fortelor
defretare:.Sedlstmgpzvoft
cusect~unec~rcular(lpltna
~1
cusectiune
inelara(fig.
63).'......'..".
Prin
masuratori
speciales-a
stabilitcapre~iuneape
unitatea
de
su-
prafatadecoritaCtvariaza~e)~o~aiirne~inirna_;1an:a~~ine;catte~a-lorimari.vsprecentrulsectiunir.DinaceastacauzalubnfIantulcese~n-troduceintresuprafete1edecol1~act
este
ex~ulzat~deJ~centru.~a.tre:!Ilarg~I?:e:
~i,
caurmare
a
acestuifapt,.plvot~ls~gn:peaza.malu~Or~il1,(lent:ru.Dmacestrootivseprderafoloslreaplv01:1Ior.luelan.-,;...'..Marirneamoment-uluirezistentdefrecarede-incazul
pivoj
ilorde
sectiunecirculara:
M
_.,..2
R'Q
1
rr
r
»....-
fJ.
......3.'
Laechilibru:.•
Ma<,R;a
(sinrt:
+:
cosocJ.Seobservacaunghiulrt:estefoarte
mic
~icatgoc
<
f1.
atunci,tg
0:.~
sin
a:
~icos
IX
=
1.:,
Relatiainomentuluidevine:
x
...
~
M~
<.
'R.
a
(f1.
+~)·"R,..
af1.'
,,....a...:..
b.
unde:
~.=
f1.
+
.!....
este
coeficieittulde
/recare'
a'
inarticulaiie,
~-;,L.,;_---'I
Laechilibru
M",
=
M
I,
sirezulta:
lill
I
<.
!J.'
aR.
Fig.64,Frecareainlage.re
$i
articulatti,
a
F;ig,.·
63.Frecarea
In
pivoli.
61.
60
 
5.7.
FRECAREAf=lRELOR
Q
,-P
sin
r.>:
<"
rt
Pc6s
sau:
.jf,
5..6.
FRECAREAiN.SCRIPETI
Scripeteleesteformatdintr-undiserotundcesepoaterotiIp.juruluneiaxenormalepeplanuldisculuieetreee
prin.
centruldiscului,Pestecircumferiritadisculuiestetrecutunfirflexibilsiinextensibil,Iacapetele
~+"
caruiaactioneaza
0
forta
actiya
F
~io
forta
rezistenta
Q.
tnarticulatia
discului
euaxulapareun
momentirezistentdatoritaIrecar
ii,
Seconstata
~~
di
fortaactiva
F
este
maimare
decitsardnaQ;Pentru
a
determina
forta
.
~
activa
F,
la:Iimitaechil.ibrului,necesart;pentruaridieasarcina
Q
sevatineseamade
frecarea
inaxsidefaptul
ca
inrealitatefirulnuesteperfectflexibil
si
areuneleabaterifap.detangenteleduseladisc.
Sevaconsideracazulcelma
i
nefavorabil
(fig.
65).Ecua
tiile
deechilibrushit:
~X=X=O'
',,'-:
-.:
_,_'
.:,:.'-.
":'
.
}3Y..
Y_::__
F
c
Q
=
0;
~M..Q(r
+E)~
F(r~
E)
Rezolvtndsistemul
deecuat
ii,
r~zulta.:
X=d;Y~F+Q;
R=F+Q
F__
r+
e+
rt:aQ=
AQ.
r
-:e-f.l.a.
Cfici
t
1"
r
+
e
+
f.l.r'a
t...'.
'to...
t
f"
d
oe
icientu
A
=
·····i.
esesupraumar
~l
sevnumese
.coetctente
r-e-l.l.a
multiplicare.
Valoarea
sa
este
practic
ega1a.cu.A
=
1,1-1,3.
Dadfirulesteinfasuratpesteundiscfixatsi
daca
estetrasdeun
capat
pestedisc,intre
fir
sidiscapareo
forta
defrecareeualunecarecu
'..
...
coeficient
11-.
inramura
trasa
a
firului,
forta
rezistenta
Tl
estemai
mica
-+.....
decitfortaact
iva
caretrage
T
2
(fig.66).Relatiadintreceledouafortestabilita
de
Eulerpentruechilibrudepindede
unghiul
deinfasurare
0:;
alfirului:'
T2~T1elJ.a.
fig,
65.Frecareainscripeti.Fig.66,Frecareafirelor.
PROBLEME
LUn
disc
deraza.s-si.greutate
P
Se
mentineinechilibrupeunplan
inclinat
euunghiul
0:
eu
ajutorul
unui
fir
fixat
eu
uncapatde
disc,
iar
...
.
lacelalalt
capat
actionind
0
fortaQparalela
ell
Iinia
de
ceamaimarepanta
aplanuluiinclinat.Cunoscind
.coeficientiide
frecare
dealunecare
11-
side
rostogolire
s,
sa.
sestudieze.conditiiledeechilibrualediscului.'
~_.Rezol
vareInipotezac5.
discul
arc:.ten~ntade
alunecare
si
de
rostogolire
Insus,
asupra
luiactio-
nindfortcle
efectiv
aplicate
P
!ill
Q,
$ifortelede
legatnra,
N
(reactiuncaDOIma.15)$1
T=
f.l.N
(fort
a
de
frccareell
alunecare]
momentul
de
frecare
derostogolrro
este
Jl,fr
(fig.67,
a).
Ecuatj
ilede
cch
il
i
bru
sint:'.
LX
=
Q-
P
sin
0:-
T
=
0;
:EY
=
N-P
cos
0:
=0;
:EM
=
P
r
sin()'..
+
M;-
2Qr
=
0
Casi1
llU
~;arli
alunecate
;i
rostogolrrc,trebuieca:
(1)
(2)
(3)
T<[J.N;
M,.<s·~
(4)(5)
Rczolvindecuajifle
de
cchrl
ibru,
rezulta:
N=P
cos
<7.;
T
==
Q.-:,
P
sin
«:
Mr=2Qr-Fr
sin()'..
Inlocuindu-sc
N
~i
.T
in(4)
sc
obtlne:
Q:,;;;:
P
(sin()'..
+
[J.
COs
r.>:)
=
Q~>
condi/ia
cadiscul
.£1
nil
aluncce,
inlocnindu-sc
M;
~i
N
in
(5)
scobtine:
lQr-Pr
sin
O!.
<
s.P
COS
o:
sau
P(..
S.)
Q
<--;-.
sin
«
+-;
cos
r.>:
=
Q~conditiacadiscu]:
sa
fiu
serosiogoleascd
in
SU$.
Dacadiscularetendinjade
a:
aluneca
~i
aserostogoliinjos,fortadefrec~rei~ischjmba
...
sensul,
iaract'iuneanormala
N
sedeplaseazaeudistanta
s
injos,.asttclell.~imomentuldefrecarede
rostogolireschimba...sensul(fig.67,
b}..
Ecuapirlede
cchiljbru
devin:
:EX
=
Q-
Psin
r.>:
+
T
=
0
l:
Y
=
N-
P
cos
o:
=
0
(6}
(7)
(8)
 
Rezolv
ind
sistemul,seobtin:
N-
Pcos
0:.;
T
=-
Q
-+
P
sin
0:.;
M
r
=~
Qr
+
Pr
sin
0:..
inlocuindu-ge
N~i
T
in
(1)
seobttnevaloarealui
Q'asHel
dtdiscul
sd
nualuneoe
£njos;
",,'-<:Q+.Psi~o:.~flPcoso:.,"
Q
~P(sinoc-p.cf)s
.~)=
~~k
~nlocuindu-se
M
r
1?iN
in
(5)
se
obtinecondifiacadisculsdnuse
rosiogoleascd.
tnjos.
-2Qr
+
PI'
sin
a;
<
sP
cos
ix.
Q
?:
(Sin
0:.,,~,:
cos
0;)
=
94
n
b
,DisCIIIUIUJf{fCr!
lir
jos;,
Ji;sl}v/.se
r,usIPjo/d_sto
ihjllS
.OJ;:
c
,Cst:::
Oiscu/
O/Ih?£'crilijus
>
Ciscu/nu
d/unt'cti
o/;'cu/
O/flH!'Ct7
---~~~;;:_f--c-;;:'t":::""~-----~'_':'-------
+
Ps/a«
ffi~tJu/.se
f'Ddu!lU/epeln,su..r
Piscu!
Sf!
T'08!d!lo/epie
injos"
F',67'
C'ondit,iile
deechitibru
ale
unuidiscpeuriplan
incfiuat;
19..
64
Echilibrrileste'
poiiibildica::
.
;;;;
I
P(sin
0:.-
P.
coso:.)
,'.,.~Q'~
P
(sin
<x
+
fL
cos
<X)
I"
Qa~',
Q~
94
(9)
(to)
j
P{'
fZ-
',sin~,-
Ca
sa.existeechilibruesteneceSai-savaIoaret'l,.Iui
Q
sa.satlsfacasimultaninegalitli.
tile
(9)
~i
(to).
Pentrua
verifica
acestlucruse
pot
reprezentape
0
axil.celepatrusolujttlimitl~
in
ordlnecrescatoare
(fig.
67,
c),
Seobserva
ica
i..
Pentrucaechil.ibrulsa.fi~posibslestenecesarcaopartecfinceled~ria.·
intervale
forma
til
de
perechlle
de
valortQdi
Q3~i
Qs~i
Q.
sasesuprapuna
(fig.
67,
aji
adica.:....
"'Q.
.,._s...
iJ
.9_",,:
),;l3;,·.
sau
:((Sin
rJ<+;
cos~
}~;(Sin~-
fLC{lS«)
dincareseobtineconditianecesaracadiS!::u1sli.fieincchiiibl'U,adtca:
s
2v-
+
-;;i!I
tg
ex.
',..r
...
2.
Uncorp
A
degreutatePeste
asezat
peunplanorizontal,Corpul
-+
esteactionatcuofortaQprintr-unfircefaceunghiul
ex:
cuplanulorizontal
-+
(fig.68,
a).
Ce
valoare
trebuie
sa
aibafort:iQpentruapunetnmiscarecorpul
A,
dacacoeficientuldefrecarealcorpuluipeplaneste
(1.
Indicajle
Sedesfacecorpul
delegl!.turi
~lseIntroducforjelede
iegatnrll..
Planulortzontafconstt-
tuie
un
reazernslmplu~l,
deci,se
Inloculestcouoreactiuneperpendlcularapeplan
de
martme
:'-'-)00":"..,
'N::necnnoscuta.(fig.68,
b).
DeoareceIorja
Q
tlndesa.'deplasezecorpul
spre
dreapta,pe
plann
1
orjzontal,fortadefrecareva
fi
dirijati!.insenscontrar,
a
P
b
Fig;68.

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->