Welcome to Scribd. Sign in or start your free trial to enjoy unlimited e-books, audiobooks & documents.Find out more
Download
Standard view
Full view
of .
Look up keyword
Like this
67Activity
0 of .
Results for:
No results containing your search query
P. 1
Mesopotamia

Mesopotamia

Ratings:

5.0

(1)
|Views: 10,438|Likes:
Published by Oana
Informatii generale
Informatii generale

More info:

Published by: Oana on Aug 19, 2008
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as DOC, PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

06/05/2013

pdf

text

original

 
CIVILIZAŢIILE ORIENTULUI ANTICMESOPOTAMIAA.SITUARE GEOGRAFICĂ ŞI TEMPORALĂ1.LOCALIZARE GEOGRAFICĂ1.Mesopotamia este o regiune fertilă cuprinsă între două fluvii – Tigrul şi Eufratul;
se desfăşoară sub forma unei fâşii de pământ fertile de cca 1 000 km lungime şi cca 4oo km lăţime între cele două fluvii .Mesopotamia antică corespunde teritorial actualului IrakVecinii săi erau în nord – zona muntoasă a masivului Zagros , care o despărţea de vechea Persie , actualul Iran şi în sud –Deşertul Arabiei /Pen.Arabică , zonă care va constitui un rezervor permanent de alimentare cu populaţie.
2.Numele de Mesopotamia este dat de către greci şi înseamnă
,,ţara dintre fluvii’’;sirienii o numeau Aram Nasharaim - Siria dintre fluviiiar arabii o numesc El Djerireh – insulă, exprimând poziţia ei de zonă înconjurată pe două părţi de apă.
3.Localizarea Mesopotamiei în zona interfluvială dintre Tigru şi Eufrat permite
înţelegerea condiţiilor specialeeconomice în care s-a dezvoltat în această regiune o civilizaţie dependentă de agricultura de irigaţii care permite detimpuriu , adică cu cel puţin 4000 de ani î-C.:sedentarizarea a grupurilor umane care se ocupau cu agriculturadezvoltarea schimbului de bunuri ca urmare a bunăstării generale ,cunoaşterea si folosirea metalelor( arama ). în final dezvoltarea unor structuri sociale centralizate şi eficiente care să supravegheze buna funcţionare a canalelor deirigaţii şi digurilor de care depindea întreaga economie şi bunăstarea populaţiilor ( din calcolitic , 3500 î.C.); astfel încă dinmileniul IV exista aici o societate complexă , ierarhizată , condusă de un rege - preot şi o aristocraţie birocratică şi instruităavând ca parte componentă un corp de preoţi.4.Procesul de formare a acestei societăţi centralizate şi ierarhizate a fost unul treptat şi direct legat de
crearea treptată azonelor fertile prin răspândirea irigaţiilor ,
mai întâi în sudul Mesopotamiei ocupând până către anul 1800 î.C. toată zonadintre cele două fluvii.5.Iniţial formele de societate orientală antică au apărut în cadrul unor concentrări restrânse de populaţie
 în orasele -statfortificate ( cetăţi )
şi apoi datorită cuceririlor succesive s-au constituit în primele forme de societate complexă -regatelesau imperiile :sumerian - sudaccadian . centrubabilonian - care realizează unitatea întregii văii a celor două fluvii.asirian - care înglobează întreaga Mesopotamie şi ulterior devine nucleul marelui Imperiu Persan ahemenid care maicuprindea Iranul , Anatolia şi Egiptul.
2. LOCALIZARE TEMPORALĂ
1.Trasarea unor limite de dezvoltare în timp a civilizaţiei mesopotamiene este dificil de făcut datorită succesiunii de state peacest teritoriu relativ restrâns sau chiar existenţei paralele a unor oraşe – state şi dinastii.2. Conform tradiţiei mesopotamiene păstrată de preotul haldeean Berosius care a trăit în perioada elenistică , istoriadurează din anul 2850 î.C. - până la 332 î.C. când are loc cucerirea macedoneană. Berosius împarte istoria Mesopotamiei în33 de dinastii împărţire folosită şi de cercetătorii actuali pentru a periodiza istoria zonei.Totuşi se consideră , incluzând şi protoistoria, că civilizaţia mesopotamiană se dezvoltă de-a lungul a cca 6000 de ani î.C.Mesopotamia fiind considerată zona cu cea mai veche cultură de tip urban din istorie şi cu cea mai veche civilizaţie închegată a lumii ( vezi Kramer – Istoria începe la Sumer).PERIODIZARE ISTORIEIPRE ŞI PROTOISTORIADatorită climatului relativ favorabil (climă musonică având două anotimpuri – unul ploios şi unul secetos) şi facilităţilor createde existenţa ei ca regiune la liziera fertilă a celor două fluvii care a putut fi extinsă prin irigaţii , aici se dezvoltă de timpuriuculturi pre şi protoistorice.Incă din eneolitic ( cca 4000 de nai î.C.) Mesopotamia cunoaşte înflorirea economică ,schimbul de bunuri şi folosireametalului - arama .Protoistoria Mesopotamiei durează cca 2000 de ani şi se încheie la apariţia primelor dinastii sumeriene în sudulMesopotamiei.Descoperirilor arheologice au documentat existenţa aici a patru culturi denumite după localitatea unde au fost făcutedescoperirile :1.HASSUNA2.SAMARRA3.TEL HALAF4.TEL OBEIDCele patru culturi prezintă câteva caractere generale şi unele deosebiri care ţin mai ales de producţia ceramică şi decorareaacesteia:locuirea se face în sate fortificate de tip tell
 
se practică agricultura iar grupurile sunt relativ sedentarizatecunosc şi practică metalurgia aramei şi ceramica pictată cu motive simbolice în construcţie folosesc piatra şi cunosc construcţia cu arc şi boltăpractică rituri funerare complexe de incineraţie , cu distrugerea rituală a vaselor şi îngroparea urnei sub pavimentul casei(Tel Halaf).Din cultura Tel Obeid datează primele dovezi de scriere pictografică rudimentară şiprimul edificiu de cult religios organizat – templu de la Eridu.ISTORIA.PERIODIZAREIstoria Mesopotamiei se împarte în nişte perioade mai lungi care grupează mai multe dinastii pomenite de Berosius şimenţinute de istoricii actuali.1.Perioada protodinastică ( sumeriană ) (–3000 –2470 )2.Perioada accadiană (–2470-2257)Se încheie cu pătrunderea triburilor de gutii sau gutiţi din estul Mesopotamiei , dinspre Munţii Zagros. (-2285-2230).3.Perioada neo-sumeriană – renaşterea oraşelor Kiş,Lagaş,Ur . (-2230-2016).4.Perioada babiloniană , a dinastiilor amorite( – 2016-1595)Perioada de dominaţie casită .(-1170-1155)având ca sediu al puterii BabilonulDominaţia elamită .(-1350-1150)5.Perioada asiriană ( neo-asiriană) (– 1245-606)6.Perioada neo-babiloniană – 732-539.7.Cucerirea medo-persană .558-3308.Cucerirea macedoneană - - 330 î.C. când mesopotamia încetează să mai existe ca unitate politică şi culturală devenindparte a regatelor Part şi apoi Sassanid .Populaţiile mesopotamieneTermenul de civilizaţie mesopotamiană este un termen generic care de fapt desemnează o civilizaţie rezultată din însumareacontribuţiilor civilizatoare a mai multor populaţii sosite în zonă în timpuri diferite dar din zone relativ asemănătoare din punctde vedere cultural dacă ne referim la invaziile semitice .La formarea civilizaţiei mesopotamiene – o civilizaţie de sinteză şi aculturaţie participă practic două grupe de populaţiediferite din punct de vedere etnic :1.POPULAŢIA SUMERIANĂ ajunsă în valea celor două fluvii la cca 3500 de ani î.C.2.populaţiile semitice sosite la diverse intervale de timp din zona deşertului arabic : accadienii,amoriţii (babilonienii) ,arameii ( asirienii).Primii care au locuit în partea de sud a Mesopotamiei sunt sumerienii – populaţie a cărei origine ne este necunoscută ; seştie însă că erau un tip nesemitic , mediteraneean , că vorbea o limbă asemănătoare limbilor turcice şi că a fost creatoareaunei civilizaţii de mare rafinament care a stat la baza sintezei culturale care s-a produs în zonă prin asimilarea culturiimesopotamiene de către populaţiilor semitice menţionate.De asemenea sumerienii erau agricultori sedentari pe când ceilalţiau fost iniţial triburi nomade de păstori şi crescători de vite.Sumerienii sunt cei care au creat primele oraşe state din Mesopotamia ( celebrul Uruk – considerat a fi fost creat înaintede marele poptop,Ur,Lagaş).In Biblie sunt amintiţi sub numele de Sinar (Geneza ,X-10).Ei sunt cei care cunosc scrierea pictografică pe care apoi ,stilizând şi simplificând semnele, o transformă în scrierea cuneiformă , mai uşor de folosit şi constituind o altă treaptă către închegarea alfabetului pe care îl folosim în prezent.In perioada proto- sumeriană (3000 – 2300) şi neo-sumeriană (2065 –1955) s-au dezvoltat primele construcţii de arhitecturămonumentală – templul cu turnul în trepte – ziggurat.Sumerienii sunt inovatori în materie de tehnologie (olărit şi metalurgie ) şi transporturi ( apariţia carului cu două roţi).Sunt creatorii unei fantastice literaturi liturgice – poemul Enuma Eliş care povesteşte creaţia lumii de către zei sau Epopeealui Ghilgameş preluate de asirieni şi babilonieni şi descoperite în ruinele bibliotecii de la Ninive.Practicau de asemenea o religie politeistă – cu peste cca 25oo de zei (Lista canonică An Anum cuprinde mai mult de 2500de zei clasificaţi după funcţie şi genealogie în diade , triade şi tetrade). Zeii exclusiv antropomorfi sunt patroni ai oraşelor –state , fiecare asemenea unitate administrativă având un zeu principal . sau întruchipări ale unor astre sau fenomenenaturale .Exista de asemenea o pleiadă de zei primcipali , participanţi la actul creaţiei lumii –Enlil,Şamaş,Marduk,Inanna –zeiţa lunii şi o lume inferioară a demonilor – spirite bune sau rele , asupra cărora se acţiona cu practicile magiei.2.Populaţia sumeriană , locuitoare a sudului Mesopotamiei este asimilată şi semitizată datorită a trei valuri de invaziesemitică a zonei.Populaţia semită venea din Peninsula Arabică în valuri succesive după cum urmează:2.1.ACCADIENII – constituie primul val de populaţie semită care migrează dinspre Peninsula Arabică şi pătrunde în centrulMesopotamiei unde va întemeia importante oraşe- stat :Akkad, Kiş,Babilon, Opis.Aceştia se ocupau cu păstoritul şi se deosebeau de sumerienii atât ca tip somatic cât şi ca limbă .Treptat . după o serie de conflicte ,Sumerul va fi supus de SARGON I (2334 – 2279) care unificând oraşele – statesumeriene şi accadiene sub un singur conducător va înfiinţa de fapt primul imperiu oriental cunoscut în istorie – Imperiulaccadian şi va realiza prima sinteză culturală sumero-semită prin adoptarea scrierii sumeriene – scrierea cuneiformă , prinpreluarea celei mai mari părţi a panteonului religios sumerian şi în general prin adoptarea modului de viaţă sumerian ,inclusiv formula de organizare teritorială a oraşelor-state relativ autonome care posedau şi un teritoriu rural ocupat depopulaţia producătoare.
2
 
Considerat rege întemeietor , Sargon I a creat şi prima armată permanentă cunoscută , de cca 5400 de soldaţi şi s-a intitulat,,rege al celor patru părţi ale lumii’’ deoarece a supus întreaga Mesopotamie.A domnit 55 de ani , timp în care a cucerit şianexat numeroase teritorii ceea ce a făcut ca Imperiul accadian să controleze majoritatea drumurilor comerciale careduceau către Arabia şi India.Imperiul a cunoscut apogeul său sub regele NARAM – SIN (2254-2218) care s-a intitulat ,,divinul’’ şi a pretins onoruriledatorate unui zeu.3.BABILONIENII sunt populaţii amorite venite dinspre zona semită a deşertului arabic.Vor crea la rândul lor un imperiu( sud şi centru ) care se va dezvolta multă vreme în paralel cu dinastiile asiriene careocupau nordul Mesopotamiei şi cu care îşi vor disputa hegemonia în zonă .Regatul babilonian ( 1894 -1595) va realiza însă unitatea întregii văi pe care o va controla economic , politic şi militar.Dezvoltarea imperiului babilonian se va lega de numele oraşului de origine accadiană – Babilon de la care şi-au luat numelede babilonieni, oraş care va deveni pentru mai bine de două milenii centrul economic, politic şi cultural al Mesopotamiei.Reprezentantul cel mai ilustru al dinastiilor bailoniene amorite este HAMMURABI ( 1728-1686) cel care va lăsa omeniriiprimul cod de legi cunoscut , domnia sa excelând mai ales prin organizarea juridico-administrativă a teritoriilor stăpânite .Babilonienii sunt cei care vor realiza a doua sinteză sumero-semită prin preluarea tradiţiei religioase şi culturalemesopotamiene născută din asimilarea şi aculturarea civilizaţiei sumeriene.4.ASIRIENII sunt triburi de arameeni veniţi tot din desertul arabic.ocupaseră încă din mileniul III o regiune restrânsă din nordul Mesopotamiei intrând în conflict cu babilonienii pe care reuşesc în cele din urmă să-i supună .In vremea asirienilor are loc ultima sinteculturală sumero-babiloniano –asiriană.De altfel imperiul creat de asirieni s-anumit multă vreme asiro-babilonian, dinastiile celor două populaţii semite dezvoltându-se o perioadă paralel.Asirienii sunt amintiţi în Biblie de profetul Ieremia ca ,, neam crud şi fără milă’’ şi în general urmele lor în istorie sunt marcatede violenţe deosebite.Inceputul istoriei expansioniste a asirienilor este legat numele oraşului stat ASSUR , dedicat zeităţii principale a acestotriburi arameice – Assur.Asirienii se afirmă ca cea mai mare putere a zonei în sec.XIV î.C: când întreaga Mesopotamie este supusă de regeleSALMANASAR I (1274- 1245) care îşi ia apelativul de ,,rege al lumii’’.Din acest moment istoria asiriană şi implicit a Mesopotamiei este una de expansiune presărată cu jafuri , cruzimi ,exterminări şi deportări de populaţii ( de ex.deportarea a 30 000 de evrei din Israel sub regele Sargon II care a transformatIsraelul în provincie mesopotamiană).Istoricul R.Grousset i-a numit pe asirieni ,, romani ai Asiei antice care au terminat prin a-i uni pe asiatici sub un singur  jug.Prin devastare şi moarte ei au făcut să domnească pacea de la Nil la Ararat.’’ ( O.Drâmba.Istoria culturii şi civilizaţiei.Vol.I pag.6).Sargon II este însă cel sub a cărui conducere Asiria atinge culmea puterii.Tot el a construit grandioasa capitală de laKhorsabad.Ultimul rege asirian a fost Assurbanipal II ( în grc.Sardanapalos).(668-627).El este cel care a distrus Babilonul şi a masacratpopulaţia . În vremea sa însă cultura asiriană a atins punctul maxim.Au fost construite temple şi palate iar în palatul său de laNinive a construit marea bibliotecă în care a adunat pe zeci de tăbliţe de lut toate textele pe care scribii săi le-au găsit întemplele mesopotamiene.Astăzi biblioteca de la Ninive cu materialul în mare parte descifrat oferă informaţii preţioase privindcivilizaţia mesopotamiană.Asiria dispare odată cu recucerirea zonei de către babilonieni aliaţi cu mezii.
Ultimul rege asirian este înfrânt în bătălia de la Karkemiş de către regele babilonian
Nabucodonosor ( 605-562)
– creatorulnoului imperiu babilonian , care are însă o viaţă destul de scurtă – în 532 Mesopotamia devine parte a imperiului persan fiindcucerită de Cyrus .
Societatea mesopotamiană este una care s-a format după parcurgerea unui proces lent şi treptat corelat cu crearea unor zone fertile şi prospere mai întâi în sudul Mesopotamiei apoi către centrul şi nordul acesteia către 1800 îen.
cu organizare complexă ,
diversificată şi structurată pe baza unei ierarhii riguroase : rege -preot , corp preoţesc , producătorii de bunuri
producătoare de bunuri ,
care cunoaşte şi practică pe lângă agricultură , meşteşugurile şi comerţul pe pieţe locale şi apoi externe ;
De asemenea este o societate care a inventat şi folosit scrierea ca formă grafică de comunicare .SCRIEREA CUNEIFORMĂ
Iniţial scrierea era pictografică
(aşa cum dovedesc cele 1000 de tăbliţe descoperite la Uruk –biblicul oraş Erech) constând
 în imagini schematice de fiinţe şi lucruri care prin simpla alăturare sugerau un text, un mesaj.
Mai târziu sumerienii au simplificat semnele folosind ideogramele cuneiforme (lat.cuneus – cui) obţinute prin
imprimareaunei amprente pe suprafaţa tăbliţei de argilă crudă , cu ajutorul unui vârf metalic denumit stylus.(grc.)
Au fost descoperite până în prezent peste 300 000 de tăbliţe de argilă în scriere cuneiformă şi în mare parte acestea au fostşi descifrate încă în secolul XIX.
3

Activity (67)

You've already reviewed this. Edit your review.
1 hundred reads
1 thousand reads
Adelina Sava liked this
minosu liked this
GashaChetraru liked this
andra berigoi liked this

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->