Welcome to Scribd, the world's digital library. Read, publish, and share books and documents. See more
P. 1
Sexual and Self-Destructive behavior Study Among LBT

Sexual and Self-Destructive behavior Study Among LBT

Ratings: (0)|Views: 120 |Likes:

More info:

Published by: Ekaterine Aghdgomelashvili on Feb 16, 2011
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

01/15/2014

pdf

text

original

 
რი და თვით ვის კვლევა ლბტ ჯგუფ
SexualandSelf-destructiveBehaviorStudyamongLBTGroup
 
ნიშნული კვლევა ჩატადა “ქალთა ინიციტივების მხარდაჭერი ჯგუფის” (WISG) მიერ, პროექტის - „ლბტ ქალთა გაძლირება საქარველოში: შემდეგი სა- ფეხური -2010” COC Nederland-ის ფინანსური მხარდაჭერით. კვლევაში გაწელი დახმარებისათვის მადლობას ვუხდით ნანა მამულავილს (ფსიქოლოგი, „სექსოლოგთა ლიგა”), მაია ჭავჭანიძეს (სექსოლოგი „სექსოლოგთა ლი- გა”) და ლელა კურდღლავილს (საინფორმაციო სამედიცინო–ფსიქოლოგირი ცენრი „თანადგომა”).ასვე, მადლობას ვუხდით ყველა იმ რესპოდენტს, რომემაც მონაწილება მიღო ჩვენს კვლევაში.
2010 ,
T
 
he present study has been conducted by Women’s Initiatives Supporting Group(WISG), within the frames of project funded by Dutch LGBT organization COC Ned-erland: LBT WOMEN’S EMPOWERMENT IN GEORGIA: NEXT STEP -2010.WISG deeply appreciates an outstanding contribution of Ms. Nana Mamulash-vili (Psychologist “Sexologists’ League”), Ms. Maia Tchavtchanidze (sexologist “Sexologists’League”) and Ms. Lela Kurdghelashvili (Center for Information and Counseling Tanadgoma)to the study.WISG expresses the gratitude for all respondents who participated in the study.2010, Tbilisi
 
1
სექსულური და თვითდესრუქცილი ქცევის კვლევა ლბტ ჯგუფში
დამინებისათვის, რომლებიც სოცილურად სტიგმატიზებულ ჯგუფს მიკუთ- ნებიან, საკუთარი თავის მიღება/აღირება მძიმე, მაგრამ მნიშნელოვან ამო- ცანას წარმოადგენს. მათ უწევთ ხელახლა გააზრონ სოცილიზაციის პროცეს- ში შეთვისებული კულტურული ფასელობები და ნორმები. ისევე, როგორც სხვა სტიგმატიზებული ჯგუფის წარმომადგენელთათვის, ლგბტ (ლესბოსელი, გეი, ბისექსული, ტრანგენდერი) ადამინებისათვის ქსენოფობიურ გა- რემოში ცხოვრება უამრავ სტრესთანაა დაკავშირებული. საზოგადობაში არსებული სტერეტიპები, ნეგატირი წინასწარგანწყობა, ზიზღი, სიძულვილი, სიბრალული, რო- მელიც ხშირად დისრიმინაციულ დამოკიდებულებასა თუ სხვა ვერბალურ და/ან ფიზი- კურ აგრესიში მჟღავდება, გავლენას ახდენს ამ ჯგუფის წარმომადგენელთა თვით- შეფასებაზე. ჰეტეროსექსიზმით დამძიმებული საზოგადობა სხვადასვა მექანიზმებს იყენებს იმისათვის, რომ დისრიმინაციის გარდა, ჰომო/ბისექსულური ორიენტაციის მქონე ადამინებს თავს მოახვიოს მკაცრი გენდერული ნორმები და ჩანერგოს მათ სირცხვილისა და დანაშალის გრძნობა [Blumenfeld, 1992]. ცალკეულ შემთხვევებ- ში საკუთარი სექსულური ორიენტაციის გამო აღრულმა ნეგატიურმა განდამ, შე- საძლოა, გენერალიზებული ხასითი მიღოს და სერიზულად იმოქმედოს ადამინის მსოფხედველობასა და თვითაღმის პროცესზე. შედეგების გამოვლენის დიპაზონი საკმაოდ ფართოა: საკუთარი არასრულფასოვნების განდიდან, საკუთარი თავის მი- მართ ღიად გამოხატულ სიძულვილსა და თვითდესრუქციულ ქცევამდე. [Gonsiorec & Rudolph, 1991]კოლიტი/დიჰამონია უმცირესობის წარმომაგენესა და დომინირებულ სოცია- ლურ გარემოს შორის - უმცირესობის სტრესი” განსაკურებით მძაფრად ვლინდება გარ- დატეხის ასაკში, როდესაც ლგბტ (ლესბოსელი, გეი, ბისესული, ტრანგედერი) მოზარ- დებს უჭირთ გაერნენ საკუთარ გრძნობეში და ხშირ შემთხვევაში არავინაა მათ გვერდით, ვისაც დახმარებისავის მიმათანენ. სხვა უმცირესობათა ჯგუფის ახალგადებისაგა გავავებით, ისინი მეტწილად ვერ სარგელობენ ოჯახის წევრების ან ნათესავების მხარ- დაჭერითაც კი, რაც მნიშნელონად ამძიმებს მათ მდგომარებას. დამატებით, ამ ასაკში მიკუნებულობა თანატოლების ჯგუფისამი მნიშნელოვანია. თუმცა, ახალგადა გეე- ბი და ლესბოსელები მეგორეთან ქამინ–აუთის დროს, მინიმუმ, ერთ მეგობარს მაინც კარ- გავენ. [Ryan & Futterman, 1998] სტატიტიკის მიხევით, ახალგადა გეებში მათ ჰეტერო- სესუალ თანატოლეთან შედარებით, 7-ჯერ უფრო მაღალია სუციდური მცდელობები რიცხვი (ლესბოსელების შემთხვევაში ეს მაჩვენებელი უმნინელო აღმოდა). [Remafedi, 1994] ამ მოვლენის გამოვევ ერ-ერთ მნიშნელოვან მიზეზად მკვლევარები სწორედ ამგ- ვარ ჰომოფობიურ გარემოში თვითგამოვევათან დაკაშირებულ სტრესსა და მხარდაჭე- რის არარსებობას ასახელებენ. მიხედავად ამ სირთულებისა, ბოლოროინდემა კვლე- ვემა აჩვენა, რომ მათი უმეტესობა ეფექტურად უმლადება სირთულეებს და მთლინობი დავევის გარეშე წარმატებულ ადამინად ყალიდება.[Edwards, 1996]  
 
.

Activity (2)

You've already reviewed this. Edit your review.
1 thousand reads
1 hundred reads

You're Reading a Free Preview

Download
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->