Welcome to Scribd, the world's digital library. Read, publish, and share books and documents. See more
Download
Standard view
Full view
of .
Look up keyword
Like this
1Activity
0 of .
Results for:
No results containing your search query
P. 1
Lazarev - Karma Pura

Lazarev - Karma Pura

Ratings: (0)|Views: 23 |Likes:
Published by Atena Izabela

More info:

Published by: Atena Izabela on Feb 16, 2011
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

02/16/2011

pdf

text

original

 
LAZAREVKarma pură
Introducere
În prezent, succesele medicinei oficiale sunt de netăgăduit. Unul din principalele obiectivece-i stau în faţă îl constituie depistarea bolii într-un stadiu incipient, ceea ce contribuie la ridicareaeficacităţii tratamentului. Rămâne însă nerezolvată problema înţelegerii a ceea ce reprezintă boala, care sunt cauzele ei şi ce trebuie făcut pentru ca ea să nu apară. Un pas important înainte l-afăcut medicina contemporană atunci când medicii au înţeles faptul că tratarea izolată a unuiorgan este lipsită de perspective, întrucât se îmbolnăveşte întregul organism şi, prin urmare, trebuietratat organismul ca tot unitar. Legat de aceasta, a crescut interesul pentru medicina orientală, undeterapia era direcţionată asupra întregului organism. Medicii au trebuit ia contact cu noţiuni ca
meridiane
şi
canale energetice
. Reprezentarea organismului nu numai ca un sistem fizic, dar şienergetic, a început, încetul cu încetul, să pătrundă în conştiinţa aproape a fiecărui medic.Conform medicinei orientale, omul reprezintă, mai întâi de toate, un sistem energetic, îninteracţiune cu întreaga lume. Dezvoltarea ulterioară a medicinei oficiale a dus la conştientizareafaptului că la baza maladiei stă scăderea imunităţii, inclusiv cancerul fiind provocat de tulburări alesistemului imunitar. Sistemul imunitar este legat de energetica organismului şi depinde de aceasta.Diagnosticarea şi influenţarea sistemului energetic reprezintă domenii promiţătoare ale medicineicontemporane. Există însă şi alţi factori de care depinde starea fizică a organismului.Cu multe sute de ani în urmă, Avicenna a făcut un experiment punând o oaie la o anumitădistanţă faţă de un lup. Peste trei zile, oaia a murit deşi, din punct de vedere fizic, era sănătoasă.Este clar că ceea ce noi numim conştiinţă, psihic, poate determina într-o măsură considerabilăstarea organismului. Păstorii din Asia Centrală aveau următoarea metodă de tratament. Când, dupăo naştere ratată, oaia bolnavă nu se mai putea ridica şi nici un fel de leacuri nu-i erau de ajutor, ise aducea, în locul mielului mort, unul viu, luat de la o altă oaie. Ea îl hrănea şi-1 îngrijea,înzdrăvenindu-se. Înseamnă că ceea ce noi numim psihic, poate fi de ajutor atunci când nu auefect medicamentele. La om, al cărui psihic este incomensurabil mai mare decât la animale, acestefect este în mod legic de câteva ori mai puternic. Fără cunoaşterea legilor existenţei psihiculuiuman, nu mai este posibilă dezvoltarea armonioasă a medicinei contemporane.O etapă importantă în elucidarea modului în care psihicul omului este legat de sănătateaacestuia, a fost parcursă graţie experimentelor lui Franz Mesmer 
 
şi Sigmund Freud. Potrivitteoriei lui Mesmer, asupra sănătăţii omului au o influenţă considerabilă nu numai emoţiile puternice, stresurile, ci şi cele nesemnificative. Este foarte important să înţelegem cât de profund pătrund ele în psihic. Ca urmare, influenţele profunde au o serioasă înrâurire asupra sănătăţiiomului. Sigmund Freud a făcut o descoperire care a dus la unirea psihologiei cu medicina. El ademonstrat că structurile subconştiente profunde sunt guvernate de legi proprii şi că un stressuferit în trecut nu dispare niciodată, că se păstrează şi că poate provoca, în timp, o maladie.Cercetările mele în domeniul bioenergetizării le-am început cu aproximativ cincisprezece ani înurmă. Orientarea iniţială a fost următoarea: organul bolnav poate fi influenţat nu numai cu ajutorulmedicamentelor sau al mijloacelor fizio-terapeutice, ci şi prin mijloace energetice, trimiţând fluxuri bioenergetice printr-o concentrare a voinţei. În anii '80, în domeniul bioenergeticii care traversaaceleaşi etape ca şi medicina oficială, s-a ajuns la înţelegerea faptului că trebuie acţionat asupraîntregului organism. Mai mult: cu cât se efectua mai devreme corecţia energetică, cu atât maiuşor era de tratat boala. În 1986, am făcut o tentativă de diagnosticare precoce a bolilor,cercetând starea energetia organismului. Am constatat analiza mpurilor energo-informaţionale permite vizualizarea bolii cu mult înaintea oricărei aparaturi sofisticate. Prin urmare, pentru dezvoltarea în continuare a diagnosticării precoce, era necesară aplicarea metodelor caredau imaginea stării energo-informaţionale a organismului. Lucrând neîntrerupt în această direcţie,încercam să obţin un diagnostic exact şi timpuriu al bolii, abordând nivelurile cele mai fine alestructurilor energo-informaţionale.
 
În 1990, cercetările mele au atins o treaptă absolut nouă, când am descoperit în structurileenergo-informaţionale care înconjoară fiinţa umană, deformaţii specifice ale câmpurilor, ce duceaula apariţia bolilor şi la tulburări ale stării fizice. Îndepărtarea deformaţiilor pe cale bioenergeticădădea rezultate terapeutice de excepţie. Ulterior însă, am ajuns la concluzia că structura câmpurilor umane este mult mai complexă şi că anume structurile energo-informative determină starea fizică aorganismului, adiboala începe la nivelul energo-informativ al câmpurilor. Continuându-micercetările, am descoperit o reguinteresantă: acţionând asupra structurilor câmpurilor, semodifica nu numai starea fizică a omului, ci şi starea sa emoţională, caracterul şi evenimentelece se ţeseau în jurul u, ceea ce îndeobşte se cheasoar. Prin urmare, la nivelul biocâmpurilor, stările fizică, emoţională şi psihică ale omului reprezintă o formaţiune unică în carecomponentele sunt interdependente. Acest lucru mi-a permis să explic de ce răbufnirile psihice şiemoţionale pot avea o înrâurire atât de puternică asupra stării fizice a omului. Înseamnă că întimpul tratamentului, acţionăm nu numai asupra trupului, ci, într-o oarecare măsură, şi asupraemoţiilor şi a psihicului oamenilor. Reciproca este şi ea cu atât mai adevărată. Acţionând asupraintelectului, asupra psihicului şi emoţiilor omului, noi îi influenţăm starea fizică. În 1991, amfăcut o descoperire al cărei sens consta în următoarele: la nivel energo-informaţional, părinţii,copiii, nepoţii reprezintă un tot unitar. Psihicul, trăirile emoţionale şi comportamentul părinţilor influenţează psihicul, starea emoţională şi fizică a copiilor. Prin urmare, modificând psihicul părinţilor, se poate modifica starea fizică a copiilor.Cercetările efectuate au arătat că principalul transmiţător al informaţiei este codul genetic. Unrol nu mai puţin important în acest sens îl au procesele energo-informative. Pornind de la acest fapt,se poate vorbi de un genotip al câmpurilor, mult mai cuprinzător decât cel fizic şi care transmitedin generaţie în generaţie emoţiile, caracterul şi chiar concepţiile de viaţă. Acest lucru mi-a permis să stabilesc o conexiune între pedagogie, psihologie, psihiatrie, fiziologie şi alte ştiinţecare au ca obiect omul.De fapt, am reuşit să descopăr mecanismul karmei despre care s-a amintit în diverse surse,dar pe care n-a reuşit până acum să-1 studieze nimeni. În urma unor îndelungate cercetări,confirmate de practica vindecării bolnavilor, s-a conturat mecanismul care face joncţiunea întregândurile, emoţiile, comportamentul omului şi bolile copiilor săi. Omul reprezintă nu doar unînveliş fizic, ci şi unul bioenergetic. Dacă pentru învelişul fizic importante sunt caracteristicilespaţiale, pentru cel bioenergetic importanţi sunt parametrii temporali. Corpul fizic se întinde înspaţiu, iar cel bioenergetic în timp. Comiţând unele fapte, ducând la îndeplinire gânduri şi trăiriemoţionale în planul fizic, omul îşi influenţează corpul său temporal, adică, altfel spus, princomportamentul său, prin trăirile sale el îşi influenţează propriul viitor. Concepţiile omului,emoţiile sale, acţionează asupra corpului temporal mai puternic decât faptele fizice. În aceastaconstă mecanismul karmei, a cărui descriere aproximatio putem găsi în diverse surse bibliografice. Dacă am porni de la acest fapt, atunci formarea unei concepţii adevărate despre lumeşi a unor reacţii emoţionale corecte capătă, pentru supravieţuirea şi dezvoltarea omenirii, oimportanţă cu mult mai mare decât toate cuceririle medicinei contemporane. Aceste cercetări permit cumularea cunoştinţelor despre om într-un sistem unitar, mărind perspectiveleviitorului.
Timpul şi spaţiul
Considerând noţiunile de „spaţiu” şi „timp” ca pe ceva abstract, n-am crezut niciodată că ele pot avea vreo legătură cu cercetările mele. Am observat însă că interacţiunea entităţilor lumiiînconjurătoare este cu atât mai pronunţată, cu cât este mai fin nivelul pe care-1 abordez. Laînceput, lucrând doar cu karma familială şi cunoscând că există şi o karmă personală, am văzut căuneori karma familia„patinează”, în sensul omul se purifică, dar schimbările vizibileîntârzie. Activitatea cu karma personală a debutat pe neaşteptate.Cu o cunoştinţă de a mea lucra o femeie-bioenergetician care a început să-i povesteascăîntâmplări din viaţa sa trecută şi a promis să-i purifice karma personală. După plecarea acesteia,femeii i s-a făcut rău.- Simt că e o înşelătorie, îmi spunea cunoştinţa mea. Ea nu m-a ajutat, ci mi-a făcut rău.
 
Ca să-mi ajut cunoştinţa, a trebuit să pătrund în straturile profunde ale câmpurilor ei şi să purific trecutul prin intermediul spovedaniei. În primele momente ale unei asemenea intervenţii,oamenilor li se modifică percepţia cromatică a lumii şi apar nişte senzaţii foarte ciudate.- Am senzaţia că nu mă aflu în prezent, mi-a mărturisit una din paciente. Mi se pare că suntîn viitor.Privesc pe nivelul fin prezenţa ei în timp şi-mi dau seama că are dreptate, ea având lanivelul fin trei corpuri temporale.Cercetând aceastemă, constat aceascontopire a punctelor temporale în viitor ameliorează starea omului, iar afundarea în trecut poate duce la o gravă îmbolnăvire. Am văzut unom care a murit demult, mai precis, s-a sinucis. Punctele lui temporale erau concentrate înurmă. În acel moment am simţit un gust amar pe limbă şi o uscăciune a gurii. Cei de faţă auavut aceleaşi senzaţii. Se întâmplă ceva cu spaţiul, a observat unul din prietenii mei. Distanţaîncepe să se modifice, de parcă ar pulsa.Cercetez nivelul fin şi văd că spaţiul pare a exploda, simt că acest lucru este periculos, prinimixtiunea mea brutală am dizlocat nu numai structurile temporale, ci şi pe cele spaţiale.Ulterior, dacă simţeam că intervenţia mea era periculoasă, dacă trăsăturile timpului şi spaţiului semodificau, mă opream imediat pentru a echilibra situaţia.Experimentele legate de spaţiu au fost întrerupte în urma unei întâmplări ciudate.Într-una din încercările de a „prinde” structurile spaţiale şi de a găsi modalităţile de a leinfluenţa, mi-a parvenit pe neaşteptate o informaţie sub formă de text: „Dacă vei depăşilimitele spaţiului paşilor, Universul va pieri”. Cine transmitea această informaţie, n-am pututstabili. Ce-i acela „spaţiul paşilor” şi de ce poate pieri Universul, de asemenea n-am pututînţelege, în, pentru orice eventualitate, am pus punct acestor investigaţii. Ele nu erauindispensabile pentru tratamentul bolnavilor în acel moment. Mai mult, cu cei care mă ajutau, auînceput să se petreacă fapte stranii: visau că trec prin ziduri. Nu voi descrie în detaliu cercetărilemele privind timpul şi spaţiul. Voi relata pe scurt.Am intrat în esenţa timpului atunci când am observat că, diagnosticând structurilekarmice ale oamenilor, am început să îmbătrânesc rapid, mi-au apărut o mulţime de riduri şi aînceput să-mi cadă părul. Au început îmbătrânească şi colaboratorii mei apropiaţi. Amintrat în panică, însă am încercat să aflu ce se întâmplă. După o lună, totul mi-a devenit clar:orice eveniment la nivelul fin se proiectează în viitor. Tot ce fac acum se reflectă imediat înoglinda viitorului, iar straturile karmice se scurg lin şi se materializează în prezent. Tot ce amcut în trecut se întoarce la mine din viitor. Viteza curentului straturilor karmice estedependentă de timp. O mare parte a vindecătorilor purifică doar corpul omului, nu şi sufletul.Vindecătorii de o ţinută mai înaltă purifică prezentul, aruncând murdăria în viitor. Dacă omulnu acţionează singur şi nu se schimbă în cursul tratamentului, această murdărie iese cândva lasuprafaţă. Pentru a-1 purifica pe om, măresc viteza curentului straturilor karmice, atrag murdăriadin viitor pentru ca omul, prin spovedanie, să-şi purifice sufletul în prezent. Dar, concomitent cuaceasta, am accelerat şi timpul. Şi numai atunci a devenit clar că „plivitul” mecanic alstraturilor karmice, abordarea chirurgicală a timpului şi spaţiului sunt sortite eşecului. Înseamnăcă importantă este nu purificarea mecanică în trecut şi viitor (chiar prin pocăinţă), ci schimbareacaracterului şi concepţiei despre lume. Când am lucrat asupra timpului, ceasul mi-a rămas înurmă cu patru ore în decurs de numai cinci ore. Apoi am observat că prin încălcarea legilor supreme timpul se comprimă şi omul îmbătrâneşte mai repede. Cu cât sufletul este mai puternic ancorat în teluric, cu atât mai rapid se desfăşoară procesele temporale şi seaccelerează îmbătrânirea. Am fost curios să desenez structurile legate de timp şi astfel amconstatat că spirala orientată în sensul invers acelor de ceasornic semnifică ancorarea. Când amdesenat structura armonizării fragmentelor de timp, am obţinut un desen ce amintea de templele budiste cu multiple acoperişuri. Este clar arhitectura prin formele sale poate influenţa spaţiulşi timpul. Acum mă apropii de perioada când, pentru ajutorarea altora, pătrunderea mea în structu-rile lor spaţial-temporale devine indispensabilă. Ce şanse de supravieţuire au, deocamdată nuştiu. Timpul mi-o va arăta.

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->