Welcome to Scribd, the world's digital library. Read, publish, and share books and documents. See more
Download
Standard view
Full view
of .
Save to My Library
Look up keyword
Like this
11Activity
0 of .
Results for:
No results containing your search query
P. 1
ingrijirile primare de sanatate BUN

ingrijirile primare de sanatate BUN

Ratings: (0)|Views: 2,431|Likes:
Published by msrusyana

More info:

Published by: msrusyana on Feb 16, 2011
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as DOCX, PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

04/22/2013

pdf

text

original

 
INGRIJIRILE PRIMARE DE SANATATE (I.P.S.)OMS ( Organizatia Mondiala a Sanatatii) este o organizatie specializata,infiintata in perioada 1947-1949 care are rolul de a mentine i coordona situatiasanatatii populatiilor pe glob. OMS este o organizatie internationala, sprijina statelemembre in scopul promovarii sanatatii prin dobindirea cunostintelor si practicilor medicale. Strategia de combatere a bolilor a fost formulata în ÄDeclaratia de la Alma- Ata´ (1978) din Kazahstan.La Conferinta de la Alma-Ata din 1978, s-a stabilit ca ingrijirile primare desanatate sunt ingrijiri sanitare esentiale bazate pe metode si tehnologii practice,pertinente din punct de vedere stiintific si acceptabile din punct de vedere social,facute sa fie accesibile in mod universal indivizilor si familiilor din comunitate, printotala lor participare si, la un cost pe care comunitatea si tara poate sa isi permita sail mentina in fiecare stadiu al dezvoltarii lor in spiritul increderii in sine si alautodeterminarii. Formeaza o parte integranta a sistemului de sanatate al tarii,pentru care reprezinta atit functia centrala cit si problema principala, dar si adezvoltarii globale sociale si economice a comunitatii. Reprezinta primul nivel alcontactului dintre indivizi, familie si comunitate cu sistemul de sanatate national,incercind sa apropie pe cit mai mult posibil, activitatea din domeniul sanatatii demediul de viata si de munca al oamenilor, constituind primul element al unui procescontinuu de ingrijire a sanatatii.Ingrijirile de sanatate primare:
o
reflecta si rezulta din conditiile economice si din caracteristicile socio-culturalesi politice ale tarii si comunitatilor sale si se bazeaza pe aplicarea rezultatelor relevante ale serviciilor de cercetare sociala, biomedicala si sanitara si peexperienta din domeniul sanatatii publice;
o
cuprind principalele probleme legate de sanatate in cadrul comunitatii,furnizind servicii de promovare, preventive, curative si de recuperarecorespunzatoare;
o
include cel putin: educatia privind problemele de sanatate predominante simetodele de prevenire si control pentru acestea; promovarea unei alimentatiicorecte; asigurarea cu apa potabila printr-o cantitate adecvata si o sanitatiede baza; ingrijirile acordate mamei si copilului, inclusiv planning familial;imunizarea impotriva bolilor infectioase majore; prevenirea si controlul bolilor endemice cu caracter zonal; tratamentul adecvat pentru bolile curente sivatamari; asigurarea cu medicamente esentiale;
o
implica, in afara sectorului sanitar, toate sectoarele legate de acesta siaspecte ale dezvoltarii nationale si comunitare, in special agricultura,zootehnia, industria, educatia, constructiile de locuit, lucrarile publice,comunitatile si alte sectoare si cer un efort coordonat din partea tuturor acestor sectoare;
 
o
cer si promoveaza din partea indivizilor si a comunitatii, o autodeterminare siparticipare la planificarea, organizarea, conducerea si controlul ingrijirilor desanatate primare, utilizind la maximum resursele locale nationale, precum sialte resurse disponibile; in acest scop dezvolta printr-o educatiecorespunzatoare capacitatea de participare a comunitatilor;
o
ar trebui sa fie sustinute de sisteme de referinta integrate, functionale, ducindla o imbunatatire progresiva a unor ingrijiri de sanatate cit mai cuprinzatoare,dind prioritate celor ce au cea mai mare nevoie;
o
se bazeaza la nivel local si de referinta pe lucratorii sanitari, inclusiv medici,infirmiere, moase, personal auxiliar, dar este nevoie si de practicienitraditionali, pregatiti in mod adecvat din punct de vedere tehnic si socialpentru a lucra in echipa si pentru a raspunde nevoilor de sanatate exprimatede catre comunitate.Toate guvernele ar trebui sa formuleze politici nationale, strategii si planuri deactiune pentru a organiza si sustine ingrijirile de sanatate primare ca parte a unuisistem national de sanatate cuprinzator si in coordonare cu alte sectoare. In acestscop, este necesar sa se manifeste dorinta politica de mobilizare a resurselor tarii side folosire rationala a resurselor externe disponibile.Toate tarile ar trebui sa coopereze in spiritul parteneriatului cu scopul de aasigura ingrijirile de sanatate primare pentru toti oamenii, deoarece obtinerea stariide sanatate de catre oamenii dintr-o tara priveste in mod direct si este beneficapentru orice tara. In acest context, raportul OMS / UNICEF asupra ingrijirilor primarede sanatate constituie o baza sociala pentru functionarea si dezvoltarea incontinuare a ingrijirilor primare de sanatate in lume.Sursele care au condus la definirea ingrijirilor primare de sanatate au fost:-modificarea teoriilor asupra dezvoltarii, care au condus la realizarea unor legaturiintre sanatate si alte sectoare, subliniind necesitatea echitatii accesului si furnizariiserviciilor de sanatate;-problemele ridicate de cresterea numarului populatiei, care au sustinut necesitateadezvoltarii serviciilor destinate mamei si copilului;-noua abordare tehnologica a bolilor si a serviciilor medicale care nu ia suficient inconsiderare aspectele sociale, economice si politice ale vietii;-succesele inregistrate in domeniul sanitar in unele tari, in special China, ca urmarea implicarii comunitatii in actiunile medicale.Din aceste surse a evoluat definitia ingrijirilor primare de sanatate, conceptpolitic mult mai cuprinzator decit descrierile anterioare ale ingrijirilor primare desanatate, sustinind serviciile de prim contact in cadrul a 5 principii de baza:

Activity (11)

You've already reviewed this. Edit your review.
1 hundred reads
1 thousand reads
Florina Cantea liked this
Luci Betea liked this
Irene Andreea liked this
Anca Salasan liked this
Razvan Munteanu liked this
Ispas Nicolae liked this
Enoiu Nicoleta liked this

You're Reading a Free Preview

Download
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->