Welcome to Scribd, the world's digital library. Read, publish, and share books and documents. See more
Download
Standard view
Full view
of .
Look up keyword
Like this
1Activity
0 of .
Results for:
No results containing your search query
P. 1
TRÄNING INFÖR FÖRLOSSNING

TRÄNING INFÖR FÖRLOSSNING

Ratings: (0)|Views: 187|Likes:
Published by Azizah Galvez
Träning inför förlossning som kanske kan hjälpa insh'Allah.. Allahu 'Alam :)
Träning inför förlossning som kanske kan hjälpa insh'Allah.. Allahu 'Alam :)

More info:

Published by: Azizah Galvez on Feb 16, 2011
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as ODT, PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

02/16/2011

pdf

text

original

 
 TRÄNINGINFÖRFÖRLOSSNINGEN
As-Salamu Aleikum wa rahmatulahi wa barakatuh!
Allahu 'Alam om detta hjälper men kanske insh'Allah! :)
Texten är från en bok som heter "Barnaboken" av
 Anna Wahlgren
, sida 39-45.Detta program eller vad man kalla det, kallas för 'Psykoprofylaxen'..
"Psykoprofylaxen ska inte bara
hjälpa
. Den ska
helt eliminera all 
smärta från modern och förbarnet
allt våld 
."
En barnafödsel består av tre stadier: öppningsskedet, utdrivningsskedet och efterbörden. Dukommer att ta aktiv del i de två första av dem.Öppningsskedet i sin tur indelas i två stadier. Den första perioden är den längsta, men här är ocksåditt arbete passivt. Du gör i principingenting, bara slappnar av. Under den andra, avslutande perioden av öppningsskedet är du destomer aktiv. Här andas du på ett särskiltinövat sätt, som stöder och underlättar livmoderns arbete. Därmed känner du heller ingen smärta.Under utdrivningsskedet sedan föder du fram barnet. Du använder dig då av den krystningsteknindu behärskar suveränt - den som genomträningen blivit till rena betingade reflexen.
Det första du tränar är 
avslappning.
 
Liggande går du igenom kroppsdel för kroppsdel, muskel för muskel. Antagligen somnar dutill en början, men syftet är att du ska kännaskillnaden mellan en spänd muskel och en avspänd, så att du under förlossningen instinktivtreagerar om du råkar spänna dig någonstans.Gå igenom allt: ansiktsmuskler, halsmuskler, hela vägen neråt. Spänn sedan en muskel itaget och registrera skillnaden.Denna avslappning ska du använda dig av under öppningsskedet, tillsammans med långsam,lugn andning. Då kan livmodern arbeta ostört.Avslappningsträningen kommer du att märka gör sin nytta så fort du känner de förstasammandragningarna. ("Värkar" är ett ord som inteförekommer i psykoprofylaxens ordlista!) Du blir inte rädd, kröker dig inte dubbel, stelnar inte till och spänner hela kroppen - något somallvarligt skulle försvåra livmoderns arbete och därmed försena förlossningen - utan förblir lugn, avslappnad mjuk.Och glad skulle jag tro, för nu börjar äventyret!
Det andra du tränar är 
 flämtandning 
.När man andas normalt, eller när man djupandas, sänks diafragman, som är en muskel.Denna muskel kolliderar då med livmodernsmuskelarbete, som sysslar med helt andra saker, och då blir smärta följden.Den lätta och ytliga flämtandningen, snabb och liksom fladdrande, håller diafragman praktiskt taget orörlig. Det gör att livmodern kanarbeta ostört.Och därmed förkortar du det sista stadiet i öppningsskedet, det under vilket jobbet börjar påallvar.Flämtandningen hjälper dig att så att säga sätta dig över det hela och ta kontroll.Den är superviktig, och du måste öva den tills den går automatiskt!Ligg ner, avspänd, eller halvligg i en skön stol.Föreställ dig en sammandragning, så gott det går (mer kan du läsa i självaförlossningskapitlet). Håll ögonen på sekundvisaren påklockan. Nu börjar 
den
!Utgå från nollläge: Lungorna ska varken vara fyllda eller helt tömda. Börja nu flämtandas sålätt och ytligt som möjligt. Gör detgenom näsan och håll munnen stängd. Försök hålla diafragman så orörlig som möjligt, detvill säga genom att andas medså ytterligt små och luftsnabba rörelser som möjligt.Efter trettio sekunder når sammandragningen sin kulmen (klimax, höjdpunkt), låtsas vi. Nugäller det att andas än snabbare,än lättare, än ytligare i ungefär fem sekunder. Håll ut! Bra jobbat!Nu börjar sammandragningen ebba ut, säger vi. Andas fortfarande lätt, snabbt och ytligt,med diafragman så orörlig som möjligt.Snart , efter ytterligare trettio sekunder, har sammandragningen tonat bort och försvunnit.Då har du övat i en dryg minut inalles (sammanlagt).En riktig kontraktion varar sällan i längre än en minut.Dra nu några djupa, friska andetag, så du får syre och nya krafter!I början när du tränar på flämtandningen kommer du att bli yr. Och antagligen klarar duinte alls av att genomföra någon drygminut första gången utan måste dra ett djupt andetag redan efter tjugo sekunder. Hav tröst!Det blir bättre. För varje litetträningspass kommer du att bli allt mindre yr tills du inte är det alls, och snart kommer du att
 
kunna flämtandas obrutet i inte bara en minut utan en och en halv.Och det är dit vi vill komma för att du ska vara på den säkra sidan.När nu "sammandragningen" är över, vila lite och öva sedan en gång till.Håll munnen stängd, ögonen öppna, kroppen helt avspänd och upprepa proceduren!Ett dagligt träningspass på tio minuter gör susen. Dela upp det på två, om du vill.Huvudsaken är att du är intensivt noga medatt sköta flämtandningsträngen varenda dag, utan undantag. Regelbundenhet skapar vana,och
vanan är förutsättningen
för att de betingade reflexerna ska komma på plats och finnas där när du behöver dem.Till slut, efter all din nogsamma träning, kommer flämtandningen att fungera automatiskt - ja, bära dig med sig. Därmedövervinner du också lätt den svåraste fasen i förlossningsarbetet, som är slutet öppningsskedet, just i övergången tillutdrivningsskedet.
Det tredje du tränar är själva
krystningstekniken
.Först måste du ta reda på vilka muskler det är som kommer att vara i arbete under utdrivningsskedet. Sedan är din uppgiftatt stärka dem. Och det är inte svårt!Med hjälp av din dagliga träning kommer sedan dessa muskler - just de och inga andra,som skulle kunna hindra och försvåraförloppet - att arbeta automatiskt och med maximal effektivitet, precis som flämtandningenunder öppningsskedet.Ligg bekväm på rygg med en kudde under huvudet, knäna uppdragna och benen lätt särade.Armarna ligger längs med kroppen,och handflatorna håller du uppvända. Alla muskler i kroppen ska vara i vila. Känn efter som du har lärt dig under avslappnings-övningarna : inga spänningar i hals, axlar, lår! Underlivet måste vara alldeles avspänt. Hur är det med områdena kring urinmynningoch analöppning? Mjukt och avslappnat överallt.Föreställ dig nu att du har ett ljus en bit framför dig. Det du ska göra är att sakta, sakta blåsa på lågan. Det är inte meningenatt ljuset ska slockna, lågan ska bara fladdra lite hela tiden.Börja från nolläge : andas in och andas ut, och börja precis där. Blås jämnt och sakta påljuset. Den är komplement- luften du pressar ut nu. Fortsätt blåsa på ljuset tills lungorna är helt tömda.Under tiden registrerar du vilka muskler som är i arbete. Det är exakt de musklerna dukommer att använda dig av när du skaföda fram ditt barn.Sparkade barnet? Då gjorde du rätt - och du gjorde det starkt! (Oroa dig inte; övningen är inte farlig. Små barn föds inte förrände är färdiga för det.) Du satte livmodern under mjuk men stadig press uppifrån och frånsidorna. Andas nu djupt några gånger och ta in syre. Blås sedan på den inbillade ljuset igen, likadan, inkännande och fint.Kontrollera särskilt noga att alla områdeni kroppen nedanför bukpressen du sätter på livmodern verkligen är avspända: låren, slidanoch allt annat nedan... 
Du kan känna nu hur det varsamma, lugna, stadiga muskeltrycket styrs av dig. Dubörjar så smått kunna kontrollera det.

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->