Welcome to Scribd, the world's digital library. Read, publish, and share books and documents. See more
P. 1
Bản tin Vật lí tháng 2/2011

Bản tin Vật lí tháng 2/2011

Ratings: (0)|Views: 11 |Likes:
Published by hiepkhachquay
Bản tin Vật lí tháng 2/2011
Bản tin Vật lí tháng 2/2011

More info:

Published by: hiepkhachquay on Feb 17, 2011
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

05/12/2014

pdf

text

original

 
WWW.THUVIENVATLY.COM
Bản Tin Vật Lý
Tháng 2 - 2011
 
©
Thư Viện Vật Lýwww.thuvienvatly.combanquantri@thuviemvatly.comTháng 2 năm 2011Nội dung: Trần Nghiêm – trannghiem@thuvienvatly.comTuấn Quốc - tuanquoc511@yahoo.comBiên tập: Trần Triệu Phú – trieuphu@thuvienvatly.comThiết kế: Bích Triều, Vũ VũCùng một số Cộng tác viên khác
Trong bản tin có sử dụng hình ảnh và các bài dịch từ các tạp chí nổi tiếngPhysics World, Nature Physics, New Scientist, cùng một số tạp chí khác.
 
 
Ni dung
L
n đ 
u tiên ch
p
nh 3D c
a các domain t
 ..................................................... 1
Máy gia t
c h
t SuperB c
a Italy s
b
t đ 
u ho
t đ 
ng vào năm 2015 ...........2Phát hi
n hành tinh đá đ 
u tiên ngoài h
m
t tr
 
i ........................................4Thành công m
 
i v 
b
nh
 
ki
u đ 
ư 
ng đua ...................................................5Tevatron s
hoàn thành s
m
nh l
ch s
vào tháng 9 t
 
i ...............................8 V 
tinh Planck phát hi
n nhi
u siêu đám thiên hà ......................................10Cái nào có tr
ư 
c: các thiên hà hay l
đen siêu kh
i c
a chúng ? ...................11Truy 
n thông l
ư 
ng t
và các photon v 
ư 
ng víu trong ch
t r
n ..................13S
b
t đ 
i x
ng c
a s
s
ng có th
có ngu
n g
c vũ tr
...............................14L
c h
t nhân y 
u không y 
u l
m ..................................................................16Hành tinh nóng nh
t còn nóng h
ơ 
n c
m
t s
ngôi sao ...............................18Các tr
ng thái l
ư 
ng t
t
n t
i lâu h
ơ 
n trong m
t chim ...............................20Tách các đ 
ng v 
n
ư 
c b
ng spin ..................................................................21Làm v 
ư 
ng víu thành công 10 t
qubit .........................................................23M
t tr
 
i c
p năng l
ư 
ng cho Trái đ 
t ít h
ơ 
n chúng ta nghĩ ..........................25 Video
nh n
i s
p đ 
t t
 
i t
c đ 
công nghi
p ...............................................27Kilogram đ 
ư 
c đ 
nh nghĩa l
i nh
ư
th
nào? .................................................28Ch
t
o thành công “laser gi
t lùi” ...............................................................31Các công ngh
vũ tr
t
ươ 
ng lai .....................................................................33Th
u kính Luneburg b
ng silicon .................................................................35Maser tiên đoán s
ph
n c
a D
i Ngân ...................................................37LHC v 
n ch
 y 
 
m
c 7 TeV trong năm 2012 ................................................38Các nhà lí thuy 
t chuy 
n sang graphene tìm manh m
i cho h
t Higgs .......39Phát hi
n tr
ng thái l
ư 
ng t
m
 
i c
a n
ư 
c ..................................................41------Ki
m tra th
c t
i
 
LHC ................................................................................44

You're Reading a Free Preview

Download
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->