Welcome to Scribd, the world's digital library. Read, publish, and share books and documents. See more
Download
Standard view
Full view
of .
Look up keyword or section
Like this
7Activity
0 of .
Results for:
No results containing your search query
P. 1
Tehnici de negociere si comunicare in afaceri Teste si studii de caz

Tehnici de negociere si comunicare in afaceri Teste si studii de caz

Ratings: (0)|Views: 339 |Likes:
Published by Andreea

More info:

Published by: Andreea on Feb 17, 2011
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

03/20/2014

pdf

text

original

 
 Bibliografie
Bibliografie
1.
 
Prutianu
Ş
t.
Manual de comunicare
 ş
i negociere în afaceri
, Ia
ş
i,Editura POLIROM, 20002.
 
Sorin T.
Comunicarea în afaceri
, Editura Image - Univers,20033.
 
Vasiliu C.
Tehnici de negociere
 ş
i comunicare în afaceri
,Bucure
ş
ti, Editura ASE, 2003
 
 Exerci 
 ţ 
ii 
 ş
i studii de caz 
1. „Dilema prizonierilor” 
Pentru a ilustra „dilema prizonierilor” vom recurge la un exerci
ţ
iusimplu, care const
ă
în atribuirea unei culori dintre cele dou
ă
alese în tabelulde mai jos (alb, verde) de c
ă
tre fiecare student pentru fiecare din colegii s
ă
i,
ţ
inând cont de elementele tabelului 1 de mai jos
ş
i
ă
ă
a exista comunicareîntre ei.
Elemente cunoscute de c
ă
tre student
Tabelul 1
Culori Alb VerdeAlb + 5+ 5- 10+ 10Verde + 10- 10-5-5 Dup
ă
ce fiecare student atribuie o culoare pentru fiecare din colegiis
ă
i, se colecteaz
ă
rezultatele într-un tabel centralizator ca mai jos:
Centralizarea rezultatelor
Tabelul 2
Alegeri Consecin
ţ
eStudentul X Colegi Studentul X ColegiDup
ă
atribuirea culorilor 
ş
i eviden
ţ
ierea consecin
ţ
elor studen
ţ
ii suntîntreba
ţ
i pe ce baz
ă
au atribuit culorile fiec
ă
ruia dintre colegi. Sunteviden
ţ
iate diversele consecin
ţ
e ale alegerilor f 
ă
cute. Se eviden
ţ
iaz
ă
 corela
ţ
ia dintre alegerea f 
ă
cut
ă
 
ş
i atitudinea fa
ţă
de risc în condi
ţ
iile în care
 
Tehnici de negociere
 ş
i comunicare în afaceri 
nu exist
ă
comunicare direct
ă
între grupa de studen
ţ
i. Dup
ă
aceasta seeviden
ţ
iaz
ă
rolul comunic
ă
rii, care poate conduce la alt tip de alegere decâtcea efectuat
ă
anterior. În plus, tabelul 1 eviden
ţ
iaz
ă
 
ş
i 4 tipuri de strategii denegociere, respectiv câ
ş
tig-câ
ş
tig, pierdere- câ
ş
tig, câ
ş
tig-pierdere
ş
i pierdere-pierdere.Scopul acestui exerci
ţ
iu este de a sublinia importan
ţ
a comunic
ă
rii înnegociere, de a eviden
ţ
ia câteva tipuri de strategii de negociere, precum
ş
ide a demonstra dificultatea negociatorilor în ceea ce prive
ş
te posibilitatea dea estima un rezultat al negocierii, întrucât acesta este o consecin
ţă
acombin
ă
rii deciziilor fiec
ă
rei p
ă
ţ
i implicate în procesul de negociere.

Activity (7)

You've already reviewed this. Edit your review.
1 thousand reads
1 hundred reads
ciorbaion liked this
cgabriela12 liked this
babyblue25 liked this
lipdan liked this

You're Reading a Free Preview

Download
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->